Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 30
Про затвердження Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів Української РСР

Про затвердження Положення про конференції суддів районних (міських) народних судів та обласних, Київського міського судів

Друга Директива Ради 89/646/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних актів, які стосуються початку і здійснення діяльності кредитних установ, та внесення змін до Директиви 77/780/ЄЕС"

Резолюція 44/114 Генеральної Асамблеї ООН "Скорочення військових бюджетів"

Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари (укр/рос)

Про затвердження Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, відкликання і дострокове звільнення суддів і народних засідателів судів Української РСР

Про господарські спори, пов"язані із знищенням чи псуванням продукції, товарів, тари, яка повертається

Четвертий додатковий протокол до Статуту Всесвітнього поштового союзу від 1989 року

Про додаткові заходи щодо посилення охорони здоров'я та поліпшення матеріального становища населення, яке проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

Резолюція, прийнята по доповіді спеціального комітету повного складу шістнадцятої спеціальної сесії

Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік

Про затвердження норм відходів при підготовці до продажу копченостей і ковбасних виробів, що виробляються за республіканською нормативно-технічною документацією

Про порядок розгляду пропозицій трудових колективів щодо зміни умов оплати праці та надання додаткових пільг

Щодо вдосконалення системи обліку окремих інфекційних та паразитарних захворювань

Про порядок узагальнення зауважень і пропозицій трудових колективів і громадян по проекту Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"

Хартія Співтовариства про основні соціальні права трудящих

Про невідкладні заходи щодо збільшення виробництва миючих засобів у 1990-1992 роках і нормалізації торгівлі цими товарами

Про Комплексну програму профілактики захворювань і формування здорового способу життя населення Української РСР на період до 2000 року

Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням)

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік

Про першочергові заходи щодо організації виконання Закону УРСР "Про мови в Українській РСР"

Про створення агропромислового комбінату "Березанський" і агропромислового об'єднання "Висунь"

Про проведення в порядку експерименту виборів депутатів Чорненської сільської Ради народних депутатів Великобурлуцького району Харківської області по виробничих і територіальних виборчих округах

Про затвердження Положення про управління (відділ) по обліку і розподілу жилої площі виконавчого комітету міської, районної в місті Ради народних депутатів

Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік

Про Державний бюджет Української РСР на 1990 рік

Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до до деяких законодавчих актів Української РСР

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС у зв"язку з Законом СРСР "Про внесення змін та доповнень до Закону СРСР "Про державне підприємство (об"єднання)"

Заява щодо намірів Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки сприяння міжнародній неурядовій організації "Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія"

Спільна заява Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки про співробітництво в галузі конверсії військової промисловості

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво у боротьбі із зловживанням наркотичними засобами і психотропними речовинами та їх незаконним обігом

Меморандум про взаєморозуміння між Державним комітетом лісу СРСР і Міністерством сільського та лісового господарства Італії стосовно співробітництва в галузі лісового господарства

Заява Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Уряду Італійської Республіки щодо намірів з розвитку співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища

Про зміни і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань будівництва, ремонту і експлуатації автомобільних шляхів

Про організаторську роботу Львівського облвиконкому по координації розвитку виробництва окремих видів продукції на території області

Протокол по першій програмі співробітництва відповідно до Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях від 14 жовтня 1...

Паризька декларація "Жінки, діти та синдром набутого імунодефіциту (СНІД)"

Спільна радянсько-італійська декларація

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Угода у формі обміну особистими нотами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ Італії про сертифікацію цивільних суден, що взаємно імпортуються та про визнання сертифікатів льотної придатності

Угода у формі обміну особистими нотами між Міністром закордонних справ СРСР та Міністром закордонних справ Італії про співробітництво в галузі архівної справи

Угода про співробітництво між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки в галузі цивільної оборони з питань прогнозування і попередження надзвичайних ситуацій та взаємної допомоги у випадку стихійних лих або аварій

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Італійської Республіки про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Про перебудову роботи Чернігівського обласного управління статистики

Постановивши рішення про передачу відповідачеві пошкодженого з його вини автомобіля і про зобов"язання відшкодувати його вартість, суд виходив з вимог ст. 453 Цивільного кодексу про спосіб відшкодування шкоди, тому у президії обласного суду не було п...

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про економічне та технічне співробітництво у розширенні металургічного заводу в м. Карачі

Санітарні правила при виробництві епоксидних смол і матеріалів на їх основ

Про зведений план проведення республіканських наукових і науково-технічних нарад, конференцій, з'їздів і семінарів на 1990 рік

Директива Ради 89/618/Євратом "Щодо інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров"я, що мають вживатись, і дії, які повинні виконуватись, у випадку радіаційної аварії"

Програма культурного та наукового співробітництва між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Грецькою Республікою на 1990-1991 роки

Про затвердження акта прийняття закінчених комплексів виконаних робіт, довідки за формою N 3 та вказівок щодо їх заповнення

Про внесення змін і доповнень до статті 255 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення

Про внесення доповнень та змін до Правил користування електричною енергією

Про порядок введення в дію Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду

Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про оренду

Про внесення змін до Ставок державного мита

Угода у формі обміну листами між Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в СРСР та Міністром закордонних справ СРСР про заснування генерального консульства СРСР в Торонто і генеральних консульств Канади в Києві і Ленінграді

Про створення Шевченківського національного заповідника в м. Каневі

Справа "Костовський проти Нідерландів" (Case of Kostovski v. the Netherlands)

Про проведення в порядку експерименту виборів депутатів Жовтневої районної Ради народних депутатів м. Києва по двомандатних виборчих округах

Конвенція про права дитини

Про нагрудні знаки і посвідчення депутатів місцевих Рад народних депутатів Української РСР

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади, що стосується співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотичними засобами та запобігання незаконного виробництва і обігу наркотичних засобів

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у запобіганні та збереженні під контролем забруднення морського середовища Арктики між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо спільних програм в галузі метеорології, дослідження атмосфери та клімату

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про наукове співробітництво в галузі дослідження водних екосистем

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в Арктиці та на Півночі

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво з питань навколишнього середовивща

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про відносини в аудіовізуальній сфері

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо візитів по військовій лінії

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади щодо співробітництва між союзними республіками Союзу РСР та провінціями Канади

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Канади про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Канади про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Про організаційну структуру державного випробування і районування сортів сільськогосподарських культур

Про Раду агропромислового комплексу Української РСР

Про невідкладні заходи щодо підготовки і проведення реформи пенсійного забезпечення

Угода у формі обміну нотами між МЗС СРСР та Посольством Данії про доповнення Додатка 1 до Угоди про повітряне сполучення від 31 березня 1956 року

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Резолюція 44/23 прийнята Генеральною Асамблеєю "Десятиріччя міжнародного права Організації Об"єднаних Націй"

Антидопінгова конвенція

Рекомендація про збереження фольклору

Про затвердження Тимчасового положення про порядок формування та використання фондів охорони природи в Українській РСР

Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, яких було піддано насильственому переселенню, і забезпечення їхніх прав

Директива Ради (89/592/ЄЕС) "Щодо узгодження регулювання внутрішніх (інсайдерських) операцій"

Положення про організацію будівництва об"єктів "під ключ"

Конвенція про технічну та професійну освіту

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки про надання кредиту Уряду Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Про передачу підприємств, організацій і установ союзного підпорядкування колишнього Держагропрому СРСР та організацій при ньому у відання Держагропрому УРСР

Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві

Про республіканське соціалістичне змагання колективів будівельних, монтажних і спеціалізованих організацій за дострокове і своєчасне введення в дію найважливіших виробничих потужностей і об'єктів

Про здійснення виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів республіки повноважень президій Рад народних депутатів

Про вдосконалення управління плодоовочевим комплексом республіки

Про створення державного музею-заповідника українського гончарства в смт Опішні Полтавської області

Про визнання постанов Уряду Української РСР такими, що втратили чинність у зв"язку з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1987 р. N 872Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка