Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 27
Конвенція про тимчасове ввезення

Протокол 1990 року до Конвенції (переглянутої) 1948 року про нічну працю жінок

Конвенція про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві N 170

Рекомендація щодо безпеки у використанні хімічних речовин на виробництві N 177

Про включення м. Кандалакші і території, що знаходиться в адміністративному підпорядкуванні Кандаласької міської Ради народних депутатів, Мурманська область, у перелік районів Крайньої Півночі

Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно пренатального генетичного скринінгу, пренатальної генетичної діагностики та пов"язаного з цим генетичного консультування N R(90)13

Про затвердження Положення про акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю та Положення про цінні папери

Заключний акт Угоди стосовно реалізації Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року між Урядами держав Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою стосовно поетапного скасування контролю на загальних кордонах

Спільні заяви Міністрів та Державних секретарів стосовно пункту 9 статті 41 Угоди, що склалася 19 червня 1990 року у Шенгені, щодо реалізації Угоди від 14 червня 1985 року між Урядами держав Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою...

Про заходи щодо зниження дозових навантажень на населення при проведенні профілактичних та діагностичних рентгенологічних обстежень органів грудної порожнини

Декларація міністрів та державних секретарів

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Королівства Нідерландів про запобігання інцидентів на морі за межами територіальних вод

Протокол до заключного акту Угоди стосовно реалізації Шенгенської угоди від 14 червня 1985 року між Урядами держав Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою стосовно поетапного скасування контролю на загальних кордонах

Договір стосовно реалізації Шенгенської угоди між Урядами держав Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративною Республікою Німеччина та Французькою Республікою від 14 червня 1985 року щодо поетапного скасування прикордонного контролю на загальних кордона...

П'ятий протокол до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи (ETS N 137)

Про реєстрацію Статуту Української Асоціації товариств споживачів

Про реєстрацію Статуту Українського фізичного товариства

Про запровадження диференційованої оплати праці за підвищеними тарифними ставками (посадовими окладами) працюючих на підприємствах, в організаціях та установах у районах і населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії н...

Конвенція, що визначає державу, яка відповідає за розгляд заяв про надання притулку, що подані в одній з держав-членів Європейських Співтовариств (Дублінська конвенція)

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про податки з підприємств, об"єднань та організацій"

Про податки з підприємств, об"єднань та організацій

На заяву Ради Міністрів Української РСР

Про пресу та інші засоби масової інформації

Про утворення постійних комісій Верховної Ради Української РСР

Протокол між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Китайської Народної Республіки про умови взаємного відрядження інженерно-технічного персоналу

Про введення в дію Закону СРСР "Про пресу та інші засоби масової інформації"

Про заходи щодо стимулювання в 1990 році державних закупівель зерна

Про зміну порядку обчислення часу на території Української РСР

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства

Щодо удосконалення організації та оплати праці радянських спеціалістів, відряджених за кордон по лінії економічного і технічного співробітництва

Про визнання повноважень народного депутата Української РСР Щербини В.О.

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Союзним виконавчим вічем Скупщини Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія про повітряне сполучення

Про обрання заступника Голови Верховної Ради Української РСР

Про прописку членів сімей військовослужбовців

Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради Української РСР

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"

Про внесення змін і доповнень до Закону СРСР "Про кооперацію в СРСР"

Європейська конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства ETS N 136

Про підприємства в СРСР

Щодо постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 15 травня 1990 року N 193/7-69

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво та взаємодопомогу між митними службами цих країн

Угода між Урядом Союзу Радянсьских Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у додслідженні Світового океану

Збірник коефіцієнтів до оптових цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і тарифам на вантажні перевезення

Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки про обмеження підземних випробувань ядерної зброї

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Сполучених Штатів Америки з деяких питань морського судноплавства

Угода між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Сполученими Штатами Америки щодо лінії розмежування морських просторів

Про створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Байдарський" у м. Севастополі

Про розширення території Карпатського державного заповідника у Закарпатській області

Про визнання таким, що втратив чинність, абзацу третього пункту 10 постанови ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР від 11 лютого 1988 р. N 197 "Про заходи щодо прискорення розвитку індивідуального житлового будівництва"

Про деякі питання застосування при розв"язанні спорів основ законодавства Союзу РСР і союзних республік щодо оренди

Угода про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку

Про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України

У зв"язку з внесенням Урядом СРСР концепції переходу до регульованої ринкової економіки та підвищення державних роздрібних цін

Про додаткові заходи по оздоровленню дітей, які проживають в зоні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Резолюція 1990/29 Економічної та Соціальної Ради ООН "Страта"

Про затвердження Правил віднесення підприємств побутового обслуговування населення до розрядів

Про порядок денний першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів СРСР у питаннях, що стосуються жінок, сім'ї і дитинства

Про забезпечення житлом громадян, які підлягають додатковому переселенню з територій, що зазнали радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС

Статус конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражниих рішень

Про порядок здачі підприємств (об"єднань) республіканського і місцевого підпорядкування та їх майна в оренду

Про внесення змін до Положення про Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР

Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР

Про обрання Мандатної комісії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про обрання Лічильної комісії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про Секретаріат першої сесії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання

Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР"

Про внесення зміни до постанови Ради Міністрів УРСР від 19 січня 1990 р. N 10

Про вдосконалення організації заробітної плати та введення нових ставок і посадових окладів працівників установ та організацій народної освіти

Про підвищення розмірів допомог з тимчасової непрацездатності деяким категоріям робітників і службовців

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР

Про реєстрацію Статуту Української есперанто-асоціації

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних працівників і спеціалістів народного господарства

Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 19 липня 1979 року "Про розміри і порядок виплати добових депутатам Верховної Ради Української РСР у зв"язку з виконанням ними депутатських повноважень"

Резолюція (90) 6 щодо Часткової Угоди про Європейську Комісію "За демократію через право"

Про Концепцію розвитку землеробства в Українській РСР на період до 2005 року та її реалізацію

Про деякі питання надання і вилучення земель в Українській РСР

Про заходи щодо завершення будівництва під"їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів республіки

Про перейменування міста Ворошиловграда і Ворошиловградської області

Про утворення Брусилівського району Житомирської області

Про реєстрацію Статуту Спілки трудящих України за соціалістичну перебудову

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР

Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 160 "Про статистику праці"

Щодо звільнення громадян від сплати податку на нежонатих, одиноких і малосімейних громадян СРСР

Про заходи у зв"язку з святкуванням 45-ї річниці Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні

Резолюція FAL.2 (19) "Схвалення поправок до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року з поправками"

Декларація про міжнародне економічне співробітництво, зокрема пожвавлення економічного росту та розвитку в країнах, що розвиваються

Політика попередження корупції

Про відновлення селу Переможне Тернопільської області колишнього найменування Мшанець

Про відновлення раніше знятого з обліку села Антонівці Тернопільської області

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1973 р. N 400

Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення

Про епідеміологічний нагляд за малярією

Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1977 р. N 447

Про реєстрацію Статуту Республіканської асоціації українознавців

Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб"єктами федерації

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Європейським космічним агентством про співробітництво в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних ціляхПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка