Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 21
Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ Української Радянської Соціалістичної Республіки і Міністерством закордонних справ Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки

Про внесення змін до Положення про Республіканський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації керівних працівників при Раді Міністрів УРСР

Договір між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною Республікою

Про затвердження Положення про Республіканську координаційну раду по виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР

Про нові заставні та оптові ціни на скляну тару

Про заходи щодо забезпечення соціальної захищеності осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД

Про порядок фінансування та умови оплати праці працівників органів державної статистики

Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об"єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

Про звільнення організацій Держагропрому УРСР і Укоопспілки від сплати нестягнутих неустойок у зв'язку з низьким урожаєм овочів

Про стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1991 рік матеріально-технічними ресурсами

Про відрядження та поїздки народних депутатів Української РСР за кордон

Про рішення Радехівської районної Ради народних депутатів Львівської області

Про інформацію прокурора Тернопільської області

Про зміни і доповнення до проекту Закону Української РСР про громадські об"єднання в Українській РСР, внесені народним депутатом Української РСР Сухим В.В.

Про Тимчасову міжвідомчу комісію по захисту здоров"я дітей

Про введення в дію Закону СРСР "Про всенародне голосування (референдум СРСР)"

Про застосування в народному господарстві Української РСР нових оптових цін і тарифів

Про відновлення селу Танине Первомайського району Кримської області колишнього найменування Сари-Баш

Про всенародне голосування (референдум СРСР)

Про заходи щодо якісної підготовки законопроектів

Про нагородження медаллю "За відвагу на пожежі"

Про нагородження тов. Ковальського М.В. медаллю "За відвагу на пожежі"

Про відзначення працівників дитячих музичних шкіл і училищ державними нагородами Української РСР

Про відзначення працівників проектних організацій Республіканського кооперативно-державного проектно-вишукувального і науково-дослідного об"єднання "УкрНДІ-агропроект" державними нагородами Української РСР

Про увільнення тов. Шишкіна В.І. від обов"язків заступника голови Кіровоградського обласного суду

Про забезпечення продовольчими товарами населення України в першому півріччі 1991 року

Про увільнення від обов"язків членів обласних судів Української РСР

Про регламент роботи Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради Української РСР по розслідуванню всього кола проблем, пов"язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, а також дій посадових осіб по приховуванню інформації від народу України

Про проект Закону Української РСР про податки з підприємств, об"єднань і організацій

Про зміни у переліку законопроектів, які передбачалося підготувати відповідно до порядку денного другої сесії Верховної Ради Української РСР

Про проект Закону Української РСР про прибутковий податок з громадян Української РСР, іноземних громадян і осіб без громадянства

Про проект Закону Української РСР про митну справу в Українській РСР

Про надання земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в Кримській області

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР

Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами

Про скликання Верховної Ради Української РСР

Про обрання суддів обласних судів Української РСР

Про пропозиції щодо святкових і неробочих днів в Українській РСР

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у зв"язку з удосконаленням системи державного управління

Про Республіканський бюджет Української РСР на 1991 рік

Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про міліцію"

Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин

Про Основні напрями економічного і соціального розвитку Української РСР на 1991 рік

Про затвердження звіту про виконання Державного бюджету Української РСР за 1989 рік

Про зупинення на території Кримської області дії постанови Ради Міністрів СРСР від 24 грудня 1987 року "Про обмеження прописки громадян у деяких населених пунктах Кримської області і Краснодарського краю"

Примірний договір продажу майна державних підприємств, установ і організацій юридичним особам

Про структуру управління державною торгівлею республіки

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок, охорони сім"ї, материнства і дитинства "Про додержання вимог законодавства про охорону здоров"я в частині організації санаторного лікування дітей"

Правила страхування вантажів

Про скорочення чисельності центрального апарату міністерств і відомств УРСР

Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань діяльності агропромислового комплексу

Про створення державної служби зайнятості в Українській РСР

Про ліквідацію Республіканської координаційної ради науково-технічної творчості молоді

Питання реєстрації статутів громадських об"єднань

Про формування інвестицій на соціальний розвиток села і агропромислового комплексу

Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції

Про редакційну колегію газети "Голос України"

Про інформацію Комісії Верховної Ради Української РСР з питань здоров"я людини "Про забезпечення охорони здоров"я населення в умовах радіоактивного забруднення території, що сталося внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"

Про житлове будівництво для Верховної Ради Української РСР

Про проект Закону Української РСР про банки та банківську діяльність в Українській РСР

Про проект закону УРСР "Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами"

Про утворення Українського республіканського відділення Пенсійного фонду СРСР

Про пільги на електроенергію сільським жителям і працівникам агропромислового комплексу, які проживають у селищах міського типу, та відповідальність за електропостачання

Про Положення про референтів-консультантів народного депутата Української РСР

Рада Міністрів Української РСР Постанова

Тимчасова Методика визначення розміру шкоди (збитків), що заподіяна порушеннями господарських договорів

Про затвердження Норм втрат (бою) спорттоварів, автомотозапчастин і приладдя при транспортуванні, зберіганні і реалізації

Про міліцію

Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному використанню матеріальних ресурсів

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їхніх родин

Про подання Міністерства юстиції та Верховного Суду Української РСР щодо дообрання суддів обласних судів та дострокового звільнення деяких суддів

Про рішення позачергової сесії Львівської обласної Ради народних депутатів від 29 листопада 1990 року "Про політичну ситуацію на Львівщині і захист демократії"

Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР

Резолюція 45/158 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 1990 року

Земельний кодекс України

Про земельну реформу

Про проект основних напрямів економічного і соціального розвитку Української РСР і проект Державного бюджету Української РСР на 1991 рік

Щодо продовження здійснення функціональних обов'язків керівникам та іншим службовим особам міністерств і державних комітетів УРСР, що реорганізуються і ліквідуються

Про постачання сільського населення товарами народного споживання

Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення соціально-демографічної ситуації у трудонедостатніх господарствах

Про затвердження Тимчасового положення про Головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при Раді Міністрів УРСР

Про порядок і розмір плати за трудові ресурси сільським і селищним Радам народних депутатів промисловими та іншими підприємствами і організаціями, працівники яких проживають в сільській місцевості

Про збільшення виробництва тютюну в 1991-1995 роках

Про встановлення з 1 січня 1991 року коефіцієнту до тарифів на послуги зв'язку

Про вислугу років для призначення пенсій особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і допомогу цим військовослужбовцям, особам начальни...

Резолюція 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року

Резолюція 45/116 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий договір про видачу"

Типовий договір про передачу кримінального судочинства, прийнятий Резолюцією 45/118 Генеральної Асамблеї ООН

Факультативний протокол до Типового договору про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя, стосовно прибутків від злочинів

Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх Організації Об"єднаних Націй (Ер-Ріядські керівні принципи)

Рекомендації відносно міжнародного співробітництва в галузі запобігання злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку, що прийняті Резолюцією 45/107 Генеральної Асамблеї ООН на 68-му пленарному засіданні

Резолюція 45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року "Основні принципи поводження з в"язнями"

Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Корея про заохочення та взаємний захист капіталовкладень

Резолюція 45/117 Генеральної Асамблеї ООН "Типовий договір про взаємну допомогу в галузі кримінального правосуддя"

Мінімальні стандартні правила Організації Об"єднаних Націй у відношенні заходів, не пов"язаних з тюремним ув"язненням (Токійські правила)

Керівні принципи регламентації комп"ютеризованих картотек, що містять дані особистого характеруПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка