Законы Украины

Новости Партнеров
 

Украинское законодательство

До 1992 г.

Страница 1
Список ратифікацій Конвенції N 23 Міжнародної організації праці "Про репатріацію моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 148 Міжнародної організації праці "Про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях"

Список ратифікацій Конвенції N 100 Міжнародної організації праці "Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності"

Список ратифікацій Конвенції N 10 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві"

Список ратифікацій Конвенції N 149 Міжнародної організації праці "Про зайнятість та умови праці й життя сестринського персоналу"

Список ратифікацій Конвенції N 122 Міжнародної організації праці "Про політику в галузі зайнятості"

Список ратифікацій Конвенції N 159 Міжнародної організації праці "Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів"

Список ратифікацій Конвенції N 52 Міжнародної організації праці "Про щорічні оплачувані відпустки"

Список ратифікацій Конвенції N 120 Міжнародної організації праці "Про гігієну в торгівлі та установах"

Список ратифікацій Конвенції N 126 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту риболовних суден"

Список ратифікацій Конвенції N 147 Міжнародної організації праці "Про мінімальні норми на торговельних суднах"

Список ратифікацій Конвенції N 108 Міжнародної організації праці "Про національні посвідчення особи моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 29 Міжнародної організації праці "Про примусову чи обов"язкову працю"

Список ратифікацій Конвенції N 119 Міжнародної організації праці "Про забезпечення машин захисними пристроями"

Список ратифікацій Конвенції N 13 Міжнародної організації праці "Про використання свинцевого білила в малярній справі"

Список ратифікацій Конвенції N 47 Міжнародної організації праці "Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень"

Список ратифікацій Конвенції N 58 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі"

Список ратифікацій Конвенції N 142 Міжнародної організації праці "Про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів"

Список ратифікацій Конвенції N 15 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску підлітків до роботи вантажниками вугілля чи кочегарами на флоті"

Список ратифікацій Конвенції N 16 Міжнародної організації праці "Про обов"язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден"

Список ратифікацій Конвенції N 45 Міжнародної організації праці "Про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду"

Список ратифікацій Конвенції N 11 Міжнародної організації праці "Про права на організацію та об"єднання працівників у сільському господарстві"

Список ратифікацій Конвенції N 90 Міжнародної організації праці "Про нічну працю підлітків у промисловості (переглянута 1948 року)"

Список ратифікацій Конвенції N 92 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту суден (переглянута 1949 року)"

Список ратифікацій Конвенції N 69 Міжнародної організації праці "Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію"

Список ратифікацій Конвенції N 78 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці на непромислових роботах"

Список ратифікацій Конвенції N 77 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення їхньої придатності до праці у промисловості"

Про порядок зміни громадянами України національності

Список ратифікацій Конвенції N 103 Міжнародної організації праці "Про охорону материнства (переглянута в 1952 році)"

Список ратифікацій Конвенції N 150 Міжнародної організації праці "Про адміністрацію праці: роль, функції та організація"

Список ратифікацій Конвенції N 134 Міжнародної організації праці "Про запобігання виробничим нещасним випадкам серед моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 60 Міжнародної організації праці "Про вік дітей для прийому їх на непромислові роботи"

Список ратифікацій Конвенції N 98 Міжнародної організації праці "Про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів"

Про видачу на 1992 рік Українському зовнішньоторговельному підприємству "Укрпетрохім" генеральних ліцензій на експорт хімічної продукції, що виробляється на підпорядкованих Комітету підприємствах

Про передачу на баланс Лікувально-оздоровчому об'єднанню при Кабінеті Міністрів України будинку відпочинку "Красное знамя" (м. Ялта) та будинку відпочинку "Айвазовское" з дитсадком (м. Алушта)

Про поставку основних видів продовольства спецспоживачам на території республіки і за міжурядовими угодами на 1992 рік

Щодо передачі на баланс Держоборонпроммашу України будинку по вул. Маршала Будьонного, 2

Про призначення Керівника служби Президента України з міжнародних питань

Про завідуючого відділом у питаннях громадянства і помилування

Про завідуючого відділом нагород

Список ратифікацій Конвенції N 81 Міжнародної організації праці "Про інспекцію праці в промисловості та торгівлі"

Список ратифікацій Конвенції N 87 Міжнародної організації праці "Про свободу асоціації та захист права на організацію"

Список ратифікацій Конвенції N 59 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік прийому дітей на роботу в промисловості"

Список ратифікацій Конвенції N 14 Міжнародної організації праці "Про застосування щотижневого відпочинку на промислових підприємствах"

Список ратифікацій Конвенції N 133 Міжнародної організації праці "Про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення)"

Список ратифікацій Конвенції N 123 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і рудниках"

Список ратифікацій Конвенції N 112 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік рибалок, що приймаються на роботу"

Про Першого помічника і радників Президента України

Про структуру, штати та оплату праці працівників Адміністрації Президента України

Про створення комісії у справах Лікувально-оздоровчого об"єднання при Кабінеті Міністрів України

Про джерела формування статутного фонду Національного банку України

Щодо реконструкції і розширення Київського науково-дослідного інституту онкології

Щодо прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом першої черги Каховської зрошувальної системи у Херсонській та Запорізькій областях

Про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом першого пускового комплексу плодоовочевої бази N 3 оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату Дзержинського району м. Харкова

Про затвердження Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України

Про Тимчасові правила митного контролю за переміщенням через митний кордон України предметів, валюти і цінностей громадян

Про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України

Про присвоєння військових звань

Про присвоєння військових звань

Про присвоєння військового звання

Про призначення Тимофеєва В.С. Міністром торгівлі України

Про присвоєння кваліфікаційних класів суддям обласних, Київського міського судів

Список ратифікацій Конвенції N 79 Міжнародної організації праці "Про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах"

Про норми накладних витрат на монтажні і спеціальні роботи та норми планових накопичень на ремонтно-будівельні роботи

Список ратифікацій Конвенції N 160 Міжнародної організації праці "Про статистику праці"

Список ратифікацій Конвенції N 113 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд рибалок"

Список ратифікацій Конвенції N 105 Міжнародної організації праці "Про скасування примусової праці"

Список ратифікацій Конвенції N 138 Міжнародної організації праці "Про мінімальний вік для прийому на роботу"

Список ратифікацій Конвенції N 79 Міжнародної організації праці "Про обмеження нічної праці дітей та підлітків на непромислових роботах"

Список ратифікацій Конвенції N 124 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їхньої придатності до праці на підземних роботах у шахтах і копальнях"

Список ратифікацій Конвенції N 155 Міжнародної організації праці "Про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище"

Список ратифікацій Конвенції N 73 Міжнародної організації праці "Про медичний огляд моряків"

Список ратифікацій Конвенції N 111 Міжнародної організації праці "Про дискримінацію в галузі праці та занять"

Список ратифікацій Конвенції N 115 Міжнародної організації праці "Про захист працівників від іонізуючої радіації"

Про перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я, пов"язаним з виконанням ними трудових обов"язків

Про порядок реалізації військами Збройних Сил на території України матеріальних засобів, техніки, озброєння і нерухомості

Список ратифікацій Конвенції N 116 Міжнародної організації праці "Про частковий перегляд конвенцій, прийнятих Генеральною Конференцією Міжнародної організації праці на своїх перших тридцяти двох сесіях, з метою уніфікації положень про підготовку Адмі...

Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові

Список ратифікацій Конвенції N 106 Міжнародної організації праці "Про щотижневий відпочинок в торгівлі та установах"

Список ратифікацій Конвенції N 32 Міжнародної організації праці "Про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден (переглянута 1932 року)"

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Протокол наради Глав Незалежних Держав

Про присудження Державних премій України по архітектурі 1991 року

Про присвоєння імені Ю.Г. Бубнова риболовному морозильно-консервному траулеру

Про Тимчасове положення про порядок пропуску товарів, майна та транспортних засобів

Про механізм економічного стимулювання укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції на 1992 рік

Протокол наради Глав держав та урядів Співдружності Незалежних Держав

Протокол наради Глав урядів Незалежних Держав

Протокол наради Глав урядів Незалежних Держав

Угода Глав держав Співдружності Незалежних Держав про власність колишнього Союзу РСР за кордоном

Угода між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил

Угода Ради Глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили і Прикордонні війська

Тимчасова угода про Раду глав держав та Раду глав урядів Співдружності Незалежних Держав

Угода про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору

Про передачу будинку в орендне користування акціонерному товариству "Українська фондова біржа"

Щодо списання заборгованості по кредитах банку та фінансово-розрахункових центрів, що склалася на 1 жовтня 1990 р.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка