Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України та Федеральним міністерством внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччина про надання технічної допомоги в 1996 - 1998 рр.

               Угода
    між Державним комітетом у справах охорони державного
   кордону України та Федеральним міністерством внутрішніх
    справ Федеративної Республіки Німеччина про надання
        технічної допомоги в 1996 - 1998 рр.
 
 
   Дата підписання:          10.07.1996
   Дата набрання чинності для України: 10.07.1996
 
   Державний комітет у справах охорони  державного  кордону
України та Федеральне міністерство внутрішніх справ Федеративної
Республіки Німеччина
 
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Федеральне міністерство  внутрішніх  справ  Федеративної
Республіки Німеччина надасть Державному комітету у справах охорони
державного кордону України в 1996 - 1998 рр. технічну допомогу для
поліпшення оснащення Прикордонних військ України та в інтересах
боротьби з транскордонною злочинністю, особливо  злочинністю,
пов'язаною з наркотиками та нелегальною міграцією.
 
               Стаття 2
 
   1. Технічна допомога здійснюється шляхом поставки предметів
технічної допомоги і може включати відповідні заходи у формі
інструкцій, порад, а також підготовки та перепідготовки фахівців.
 
   2. Вид та обсяг технічної допомоги, а також особливі умови
програми поставок будуть письмово  визначені  при  взаємному
погодженні на підставі професійного їх вивчення та оцінки.
 
   3. До  технічної  допомоги також зараховуються кошти на
придбання предметів технічної допомоги, включаючи витрати на
консервацію та упаковку, кошти на транспортування, включаючи
страхування на перевезення, а також  витрати,  пов'язані  з
підготовкою та здійсненням цієї Угоди.
 
   4. Програма не передбачає поставок зброї та боєприпасів, а
також обладнання для їхнього виробництва.
 
               Стаття 3
 
   1. Федеральне міністерство внутрішніх справ  Федеративної
Республіки  Німеччина надасть із коштів бюджету Міністерства
закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина для досягнення
цілей,  які  визначені  в рамках цієї Угоди, до закінчення
зазначеного в ст. 1 строку загальну суму у розмірі до 1 млн. марок
ФРН (словами: до одного мільйона марок ФРН).
 
   2. Придбання  предметів  технічної  допомоги здійснюється
Федеральним міністерством внутрішніх справ Федеративної Республіки
Німеччина або уповноваженою ним службою від імені та за дорученням
Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
 
   3. Якщо неможливо здійснити окремі заходи з фактичних причин
або через перевищення витрат загальних коштів, то з огляду на п. 2
не можуть бути висунуті вимоги здійснити додаткові поставки або
використати кошти за ненадані послуги за іншою метою.
 
               Стаття 4
 
   1. Поставлені на підставі цієї Угоди предмети технічної
допомоги мають бути використані тільки для цілей, що не суперечать
принципам мирного співіснування народів та поважанню прав людини.
Вони можуть бути використані тільки для забезпечення завдань
Прикордонних військ України.
 
   2. З огляду на спільні інтереси двох відомств Державний
комітет  у  справах  охорони  державного  кордону  України
зобов'язується не передавати жодній особі, яка не працює на Уряд
України або не отримала доручення від нього, а також жодній третій
країні без попередньої згоди Федерального міністерства внутрішніх
справ Федеративної Республіки Німеччина права на придбані на
підставі цієї Угоди предмети технічної допомоги та не надавати
технічну інформацію, що стосується предметів технічної допомоги.
 
   3. Державний комітет у справах охорони державного кордону
України, зокрема, зобов'язується не перепродувати отримані в
рамках цієї Угоди предмети технічної допомоги  поліцейського
призначення.  Якщо  в окремому випадку перепродажу неможливо
уникнути, він має бути здійснений після отримання попередньої
згоди Федерального міністерства внутрішніх справ Федеративної
Республіки Німеччина і тільки за умови, що виручка від реалізації
знову буде використана для придбання обладнання для Прикордонних
військ України у дусі цієї Угоди.
 
               Стаття 5
 
   1. Федеральне міністерство внутрішніх справ  Федеративної
Республіки Німеччина або уповноважена ним служба не несуть жодних
гарантійних зобов'язань щодо поставлених предметів  технічної
допомоги. Однак Державному комітету у справах охорони державного
кордону України буде надана підтримка у  випадку  заявлення
претензій по гарантії стосовно фірм, у яких предмети технічної
допомоги були придбані.
 
   2. Якщо поставлені на підставі цієї Угоди предмети технічної
допомоги  підлягають  обов'язковій перевірці якості, то вона
здійснюється  Федеральним  міністерством  внутрішніх  справ
Федеративної  Республіки Німеччина або уповноваженою ним для
придбання службою.
 
   При необхідності до цього можуть бути залучені спеціалісти
Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
 
               Стаття 6
 
   Транспортування до м. Києва предметів технічної допомоги
здійснюється наземними, водними або повітряними шляхами. Передача
утримувачу здійснюється, як правило, через Посольство Федеративної
Республіки Німеччина в Україні, яке також отримує коносаменти
(транспортні накладні) або інші документи. Отримання матеріалів
підтверджується уповноваженою Державним комітетом  у  справах
охорони державного кордону України особою безпосередньо після
розвантаження  шляхом  підписання  коносамента  (транспортної
накладної) та інших документів.
 
               Стаття 7
 
   Федеральне міністерство  внутрішніх  справ  Федеративної
Республіки Німеччина не несе за поставлені в рамках цієї Угоди
предмети технічної допомоги витрат на податок на ввезення і
вивезення, мито, інші державні податки, портові збори та плату за
зберігання  на складах. Державний комітет у справах охорони
державного кордону України піклується про отримання необхідних
дозволів. Він гарантує негайне оформлення та доставку.
 
               Стаття 8
 
   Положення цієї Угоди та кожна додаткова угода до неї між
Державним комітетом у справах охорони державного кордону України
та  Федеральним  міністерством  внутрішніх справ Федеративної
Республіки  Німеччина,  особливо  стосовно  третіх  країн,
розглядаються конфіденційно. Проте не повинно виникати жодних
побоювань щодо відкриття міжнародним організаціям, які займаються
координацією міжнародної допомоги, загальних відомостей про вид і
обсяг технічної допомоги.
 
               Стаття 9
 
   Федеральне міністерство  внутрішніх  справ  Федеративної
Республіки Німеччина та Державний комітет у справах охорони
державного кордону України погоджуються, що основою цієї Угоди є
взаємна довіра, взаємна підтримка та поважання прав людини.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
 
   Вчинено в м. Києві 10 липня 1996 року у двох дійсних
примірниках, кожний німецькою та українською мовами, причому
обидва тексти є автентичні.
 
 За Державний комітет        За Федеральне міністерство
 у справах охорони державного    внутрішніх справ Федеративної
 кордону України           Республіки Німеччина
 
   (підпис)                 (підпис)
 
 В.БАННИХ              Г.КРАУЗЕ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка