Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
        27.11.2006 N 31-34000-20-23/25136
 
 
   Міністерство фінансів  України  у  зв'язку із зверненням
народного депутата України <...> від 15 листопада 2006 року
N 06-18/369-24  щодо роз'яснення питань, викладених у Вашому
зверненні, повідомляє.
 
   Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України
( 254к/96-ВР  )  органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на
підставі,  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України. Роз'яснення нормативних актів
можуть надаватися органами, що їх видали або за погодженням з ними
іншим органом, якщо інше не встановлено безпосередньо органом, що
видав нормативно-правовий акт.
 
   Типові форми  первинних документів з обліку сировини та
матеріалів, у тому числі і накладна-вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів (типова форма N М-11) та порядок їх
заповнення, затверджені наказом Міністерства статистики України
від 21 червня 1996 року N 193 ( v0193202-96 ).
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та пункту 2.1
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24 травня 1995 року N 88 ( z0168-95 ), первинними документами є
письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські
операції,  включаючи  розпорядження  та дозволи адміністрації
(власника) на їх проведення.
 
   Рахунок (рахунок - фактура) за  своїм  призначенням  не
відповідає  ознакам  первинного  документа,  оскільки ним не
фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження  або
дозвіл  на проведення господарської операції, а носить лише
інформаційний характер. Форма  рахунку  (рахунку-фактури)  не
відноситься до типових форм, які затверджуються Держкомстатом,
застосування її нормативно-правовими актами не передбачено, тому
при складанні такого документу слід керуватися нормами зазначеного
Закону України ( 996-14 ).
 
   Крім того, при здійсненні операцій з одержання матеріальних
цінностей  має складатися довіреність (типова форма N М-2),
скріплення печаткою якої є обов'язковим. Форма довіреності на
одержання цінностей, затверджена наказом Міністерства фінансів
України від 16 травня 1996 року N 99 ( z0293-96 )  "Про
затвердження Iнструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих
і використаних довіреностей на одержання цінностей".
 
   Порядок договірних зобов'язань врегульовано Господарським
( 436-15 ) та Цивільним ( 435-15 ) кодексами України. Відповідно
до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого
Указом Президента України від  30 грудня 1997 року N 1396/97
( 1396/97 ), роз'яснення чинного законодавства надає Міністерство
юстиції України.
 
   Відповідно до  пункту 3 статті 8 зазначеного Закону України
( 996-14 ) відповідальність за організацію бухгалтерського обліку
та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах несе власник (власники) або
уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво
підприємством  відповідно  до  законодавства  та  установчих
документів.
 
   Відповідальність за  несвоєчасне складання документів, за
недостовірність даних, наведених у первинних документах, несуть
особи, які склали і підписали ці документи. Крім того, відповідно
до пункту 2.15 зазначеного Положення ( z0168-95 ) первинні
документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які
ведуть бухгалтерський облік, за  формою  і  змістом,  тобто
перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та
відповідність господарської  операції  діючому  законодавству,
логічна ув'язка окремих показників.
 
   Відповідно до статті 2 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) та пункту 3 Положення про Державну
податкову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента
України від 13 липня 2000 року N 886/2000 ( 886/2000  ),
роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників
податків, інших платежів належить до повноважень органів державної
податкової служби України.
 
 Заступник Міністра                  Т.I.Єфименко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка