Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо типових порушень платників податків та податкових органів

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            04.12.2007 N 667
 
 
               (Витяг)
 
   Результати комплексної перевірки стану організації роботи
органів ДПС Одеської області за період з 1 квітня 2004 року по 1
жовтня 2007 року засвідчили позитивну динаміку збору та надходжень
платежів до бюджету. Проте вжиті ДПА в Одеській області заходи
щодо надходження платежів, адміністрування податків і зборів,
залучення суб'єктів господарювання до сплати  податків  були
недостатніми, що і стало причиною забезпечення надходження коштів
до зведеного та державного бюджетів нижче рівня  доведеного
завдання.
 
   При зростанні  за  перше півріччя 2007 року податкового
навантаження по податку на прибуток  підприємств  до  0,83%
зазначений показник залишається нижчим за середній по Україні
(1,24%).
 
   Найнижче податкове навантаження по нарахуваннях податку на
прибуток у розрізі видів економічної діяльності склалось у оптовій
та роздрібній торгівлі - 0,22%, будівництві - 0,38%, виробництві
пива - 0,10%, виробництві рафінованої олії та жирів - 0,15%.
 
   Негативним є  факт  переходу  прибуткових підприємств до
категорії збиткових. Так, за підсумками першого півріччя 2007 року
до збиткових перейшло 36 платників, якими задекларовано 21,9 млн.
грн. збитків.
 
   На низькому рівні податковими органами Одеської  області
організовано проведення камеральних перевірок поданих декларацій,
зокрема фахівцями ДПI у ході їх проведення не виявлялись та не
з'ясовувались  обставини заниження валових доходів, завищення
валових витрат і відповідно заниження податкових зобов'язань по
податку на прибуток.
 
   Непоодинокими є випадки порушення підприємствами вимог ст. 8
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) (далі - Закон про  прибуток) у частині завищення
задекларованих витрат на поліпшення основних фондів у поданих
деклараціях,  неправильного  застосування  норм  амортизації,
допущення арифметичних помилок при нарахуванні амортизаційних
відрахувань.
 
   Не зверталася увага фахівцями ДПI при проведенні камеральних
перевірок на додержання підприємствами вимог ст. 5 Закону про
прибуток ( 334/94-ВР ) в частині ведення обліку приросту убутку та
незмінності протягом року декларування балансової вартості запасів
на початок звітного року.
 
   Мають місце  випадки порушення ст. 6 Закону про прибуток
( 334/94-ВР ), коли підприємства  у  поданих  деклараціях  з
податку  на  прибуток  завищували  суми збитків попереднього
податкового періоду.
 
   Порушення вимог ст. 12 Закону про прибуток ( 334/94-ВР ), а
саме:  ненадання  підприємствами  первинних  документів,  що
підтверджують наявність дебіторсько-кредиторської заборгованості
при  включенні  до  валових витрат сумнівної заборгованості,
збільшення валових витрат з урахуванням ПДВ; віднесення на витрати
сумнівної заборгованості, врегульованої рішенням господарського
суду в 2001 році, з недотриманням вимог ст. 5 та 15 Закону України
від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (далі - Закон N 2181).
 
   Неналежний контроль за дотриманням платниками податків вимог
ст. 7 Закону про прибуток ( 334/94-ВР ) у частині ненараховування
та несплати до бюджету авансових внесків на виплачені дивіденди
призвів до порушення посадовими особами інспекцій вимог пп. 17.1.9
ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ), а саме: до незастосування
штрафних санкцій.
 
   Мають місце випадки порушення ст. 22 Закону про прибуток
( 334/94-ВР ), коли  підприємствами на витрати  безпідставно
віднесено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку
на прибуток, що виникла станом на 01.01.2006 р. та не погашена
протягом 2006 року.
 
   Ряд недоліків  виявлено  і  в  організації  роботи  з
адміністрування  земельного  податку.  Так,  при  проведенні
камеральних перевірок розрахунків земельного податку не виявлено
порушення платниками вимог ст. 21 Закону України від 06.10.98 р.
N 161-XIV ( 161-14 ) "Про оренду землі", які було встановлено
в ході комплексної перевірки.
 
   Перевіркою встановлено невиконання податковими органами вимог
ст. 9  Закону  України "Про  податок  на  додану вартість"
( 168/97-ВР ) (далі - Закон про ПДВ) у  частині анулювання
свідоцтва платника ПДВ,  нез'ясування  обставин  нездійснення
платниками податків умовного продажу у разі анулювання свідоцтва
платника ПДВ, що привело до ненарахування суми ПДВ при наявних
залишках товарних запасів.
 
   Відсутній належний контроль посадових осіб ДПА в Одеській
області за роботою підпорядкованих ДПI щодо виконання вимог ст. 7
Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) щодо дотримання 30-денного терміну,
встановленого  для  проведення  документальних   невиїзних
(камеральних) перевірок декларацій платників податків.
 
   Не забезпечений дієвий контроль за підприємствами-імпортерами
у частині погашення податкових векселів,  виданих  на  суму
податкового зобов'язання з ПДВ, у законодавчо встановлені терміни.
 
   Відсутність взаємодії податкових органів Одеської області з
митними органами призвела до порушення вимог п. 4 Порядку випуску,
обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на
додану вартість при імпорті товарів на митну територію України,
затвердженого постановою КМУ від 01.10.97 р. N 1104 ( 1104-97-п )
"Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення векселів,
які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті
товарів на митну територію України", з змінами та доповненнями.
 
   Відсутність контролю з боку ДПА в Одеській області  за
виконанням фахівцями підрозділів оподаткування юридичних осіб
підпорядкованих ДПI вимог ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 )
призвела до незастосування штрафних санкцій за неподачу звітності
та неповернення свідоцтв платника ПДВ, ненарахування в деклараціях
штрафних  санкцій у розмірі 5% при самостійному виправленні
платником помилки та самостійному донарахуванні  контролюючим
органом суми податкового зобов'язання платника податків, порушення
граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов'язань.
 
   Відсутність належного контролю з боку обласного управління
погашення прострочених податкових зобов'язань за організацією
роботи підпорядкованих підрозділів спричинила недотримання вимог
ст. 6 Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині своєчасності формування
та направлення податкових вимог у ДПI.
 
   Порушення вимог ст. 8 Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині
своєчасності реєстрації податкової застави підприємств-боржників
за наявності податкового боргу та звільнення активів платників
податків з податкової застави, накладення податкової застави за
відсутності податкового боргу.
 
   Окремі випадки порушення ст. 14 Закону N 2181 ( 2181-14 ) при
прийнятті  рішення  про  розстрочення  податкових зобов'язань
встановлено в ДПI.
 
   Невиконання податковими керуючими вимог ст. 10 Закону N 2181
( 2181-14 ) та Порядку стягнення коштів та продажу інших активів
платника податків, які  перебувають  у  податковій  заставі,
затвердженого  постановою  КМУ  від  15.04.2002 р.  N 538
( 538-2002-п ),  щодо  вилучення  готівкових  коштів  без
проведення відповідних заходів з погашення податкового боргу та
прийнятого рішення про застосування заходів погашення податкового
боргу за рахунок стягнення активів встановлено у ДПI м. Одеси, у
частині вилучення готівкових коштів за відсутності податкового
боргу - у ДПI у районі.
 
   На порушення вимог  пп. 17.1.8  ст. 17  Закону N 2181
( 2181-14 ) МДПI не застосовано фінансову санкцію у розмірі
суми реалізованого заставного майна без згоди ДПI до ТОВ.
 
   Непоодинокими є  випадки,  коли  керівники  суб'єктів
господарювання, яким посадовими особами податкових органів було
передане безхазяйне майно на відповідальне зберігання, згодом
зникають та знаходяться в розшуку, або ж зникає майно.
 
   Фахівцями обласного  апарату  та  ОДПI  при  проведенні
комплексної  перевірки  заводу  не  з'ясовані  обставини
невідповідності залишків балансової вартості запасів  поданій
звітності, не донараховано податок на прибуток у сумі 3,4 млн.
грн. та не застосовано штрафних санкцій на суму 1,0 млн. грн.
 
   Порушення вимог ст. 11 Закону України  від 04.12.90 р.
N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні"
встановлені в ОДПI у частині перевищення термінів проведення
планових перевірок.
 
   Порушення вимог ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) у частині
неправильного визначення кількості  періодів  та  максимально
можливої суми фінансової санкції призвело до заниження, завищення
суми застосованої штрафної санкції,  незастосування  штрафної
санкції у розмірі 50% від суми заниження податку.
 
   Відсутність контролю з боку підрозділів обласного апарату за
виконанням вимог ст. 7 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) призвела до
прийняття  рішення  про  бюджетне  відшкодування з порушенням
60-денного терміну.
 
   Неналежно організовано роботу в цілому по ДПА в Одеській
області  щодо  своєчасності  проведення  зустрічних перевірок
платників податків.
 
   Перевіркою стану організації  роботи  з  розгляду  скарг
(апеляцій) платників податків встановлено, що основною причиною
скасувань податкових повідомлень-рішень про застосування штрафних
(фінансових)  санкцій  є  проведення  працівниками податкових
інспекцій області перевірок без дотримання вимог законодавчих та
інших нормативно-правових документів, неправильне застосування
норм законодавчих актів з питань оподаткування.
 
   Ряд скасувань зумовлено формальними  ознаками.  Так,  на
порушення вимог ст. 5 Закону N 2181 ( 2181-14 ) прострочені
терміни надсилання рішення про розгляд скарги (апеляції) платнику
в СДПI по роботі з ВПП у м. Одесі по лікерогорілчаному заводу.
 
   На неналежному  рівні  організовано  роботу  управління
оподаткування фізичних осіб ДПА в Одеській області щодо контролю
за роботою підпорядкованих підрозділів ДПI з адміністрування
податків із фізичних осіб та контрольно-перевірочної роботи.
 
   Не приділялася належна увага платникам податків, які протягом
2006 року здійснювали торгівельну діяльність, мали обсяги валового
доходу понад 50 млн. грн., використовували схеми мінімізації
сплати сум ПДФО до бюджету шляхом виплат фізичним особам -
підприємцям доходів без утримання податку, працю значної кількості
найманих працівників та виплачували зарплату на рівні нижчому за
мінімальний розмір середньомісячної заробітної плати.
 
   Практично не здійснюється управлінням оподаткування фізичних
осіб ДПА в Одеській області робота щодо виявлення СГД - фізичних
осіб, які знаходились на спрощеній системі оподаткування та
перевищили обсяг виручки від реалізації продукції 500 тис. грн.,
чим створювалися сприятливі умови для порушення платниками вимог
Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 ( 727/98 ) "Про
спрощену систему оподаткування обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва".
 
   У ДПI встановлені непоодинокі факти порушення вимог ст. 14
Декрету КМУ від 26.12.92 р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий
податок з громадян", п. 14.2 ст. 14 Iнструкції про оподаткування
доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю,
затвердженої наказом ГДПIУ від 21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ), та
п. 1 наказу ДПАУ від 25.03.98 р. N 137 ( z0196-98 ) "Про
затвердження форми патенту та Порядку його заповнення" щодо
здійснення окремими платниками податків - фізичними  особами
підприємницької діяльності за фіксованим розміром сплати податку
шляхом придбання патенту при перевищенні граничної суми доходу в
попередньому періоді.
 
   Відсутність контролю з боку обласного апарату щодо виконання
фахівцями оподаткування фізичних осіб податкових інспекцій вимог
ст. 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) призвела до незастосування
штрафних санкцій за неподачу звітності.
 
   Низьким є відсоток задоволення судами усіх рівнів справ на
користь органів ДПС Одеської області. Так, за позовами платників
податків про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень на
користь ОДПС задоволено 17,4%, про відшкодування з бюджету податку
на додану вартість - 16,7%.
 
   Не налагоджено роботу в області з виконання вимог Порядку
взаємодії  структурних  підрозділів органів ДПС з юридичними
підрозділами під час підготовки та супроводження справ у судах,
затвердженого  наказом  ДПАУ  від 25.07.2006 р. N 433 "Про
затвердження порядку взаємодії структурних підрозділів органів ДПС
з юридичними підрозділами під час підготовки та супроводження
справ у судах" (далі - Наказ N 433).
 
   Незабезпечення представництва інтересів держави та участі у
судових  засіданнях призводить до залишення позовів ДПI без
задоволення. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від
27.06.2007 р. у справі N 23/86-05-2560 касаційну скаргу ДПI за
позовом ТОВ про відшкодування ПДВ на суму 987,6 тис. грн. залишено
без задоволення.
 
   Виявлено випадки  прийняття судами рішень про скасування
податкових повідомлень-рішень за актами перевірки та рішення ДПА
Одеської області про недоцільність подальшого оскарження судових
рішень у зв'язку з неналежним оформленням актів перевірок.
 
   Суттєві недоліки виявлені при  супроводженні  справ  про
адміністративні правопорушення.
 
   На порушення  вимог  пп. 7.7.5  ст. 7  Закону  про ПДВ
( 168/97-ВР ) встановлені факти надання висновків до органів
Держказначейства з порушенням п'ятиденного терміну.
 
   На порушення  вимог пункту 7 Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного  збору  з  голографічними
захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23 квітня 2003 року N 567 ( 567-2003-п ), не забезпечені належні
умови зберігання та реалізації марок акцизного збору.
 
   Організація роботи представників ДПС на акцизних складах
підприємств - виробників лікеро-горілчаної продукції в Одеській
області не завжди відповідає вимогам Порядку роботи представників
органу ДПС на акцизних складах підприємств, що виробляють горілку
та лікеро-горілчані вироби, затвердженого наказом  ДПАУ  від
14.05.2005 р. N 178 ( z0583-05 ).
 
   На порушення  вимог  ст. 2 Закону України від 19.12.95 р.
N 481/95-ВР ( 481/95-ВР ) "Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів" на двох акцизних складах не створені
постійні податкові пости.
 
   По порушених за ст. 212 КК ( 2341-14 ) України кримінальних
справах відшкодовано збитків лише по чотирьох на загальну суму
3,6 млн.  грн.,  по  41  кримінальній  справі  перспектива
стягнення збитків відсутня через порушення їх без підтвердження
донарахованих податків актами документальних перевірок, а по одній
кримінальній справі підприємство визнані банкрутом і знято з
обліку.
 
   Неналежно організовано роботу щодо викриття "конвертаційних
центрів". Зазначений показник наявний у трьох підрозділах, проте
за результатами виявлення "конвертаційних центрів" не заблоковано
та не стягнуто жодної гривні.
 
   На низькому  рівні  проводиться робота щодо попередження
незаконного відшкодування ПДВ на об'єктах, де концентрується та
функціонує тіньовий капітал, за пріоритетними напрямами економіки,
часткове оперативне супроводження документальних перевірок  з
питань правомірності відшкодування з бюджету ПДВ. Недостатнім є
рівень виконання спільного наказу ДМСУ та ДПАУ від 12.07.2004 р.
N 512/387 ( z0911-04 ) "Про  затвердження  Порядку взаємодії
митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за
експортом окремих видів товарів суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності", проведення операції "Псевдоекспорт" та відпрацювання
СПД, які здійснюють сумнівні експортні операції.
 
   Виявлені перевіркою факти нереєстрації в КОЗП матеріалів з
ознаками   злочину   вказують   на   незадовільний  стан
обліково-реєстраційної  дисципліни  та  відсутність  належного
контролю з боку керівництва УПМ ДПА в Одеській області. Так,
інформація про можливий факт незаконного маркування горіти з
підробленими  марками акцизного збору посадовими особами ТОВ
залишилася неперевіреною у порядку ст. 97 КПКУ ( 1002-05 )
протягом трьох місяців.
 
   Неналежна організація  роботи  щодо  розшуку  осіб,  які
переховуються від слідства, спричинена  відсутністю  належної
взаємодії між слідчим відділом УПМ ДПА в Одеській області та
оперативними підрозділами податкової міліції. Наявні випадки, коли
працівниками  УПМ  ДПА  в  Одеській  області  розшукувалися,
затримувалися та доставлялися до слідчого відділу відповідні
особи, проте ніяких заходів щодо їх затримання під варту не
вживалося, що ставало причиною повторного оголошення їх у розшук.
 
   Взагалі не організовано роботу щодо виявлення  злочинів,
пов'язаних з встановленням фактів фіктивного банкрутства. За
ознаками вказаного злочину протягом 9 місяців не порушено жодної
кримінальної справи.
 
   На неналежному рівні організовано роботу в УПМ ДПА в Одеській
області щодо виконання вимог спільного розпорядження ДПА, МВС,
СБУ,  Міністерства аграрної  політики  та  ДМС  України від
05.03.2007 р.  N 228/73/69-р/2/5-р "Про заходи, спрямовані на
протидію незаконному ввезенню м'ясної продукції та контрабанді".
 
   Порушення кримінальних справ за відсутності достатніх підстав
призвело до стійкої тенденції збільшення в перевіреному періоді
кількості скасованих постанов про їх порушення. Так, за 9 місяців
2007 року скасовано 27 постанов про порушення кримінальних справ,
які перебували в провадженні слідчих податкової міліції.
 
   Причиною скасування постанов про порушення кримінальних справ
судами є недотримання посадовими особами слідчого відділу УПМ ДПА
у Одеській області вимог КПК ( 1001-05, 1002-05, 1002-05 )
України.
 
   Недостатній контроль з боку обласного апарату за роботою
підрозділів контролю за фінансовими установами та операціями у
сфері ЗЕД підпорядкованих ДПI призвів до збільшення кількості
суб'єктів  господарювання  та  дебіторської заборгованості по
розрахунках з нерезидентами.
 
   Встановлені непоодинокі випадки порушень вимог Порядку обліку
платників податків, зборів (обов'язкових платежів) та Порядку
взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань
реєстрації та обліку платників податків, затверджених відповідно
наказами  ДПАУ  від  19.02.98 р.  N 80 ( z0172-98 ) та від
28.02.2007 р. N 110, у СДПI по роботі з ВПП, а також порушення
вимог ст. 9 Закону про ПДВ ( 168/97-ВР ) у частині своєчасності
видачі свідоцтва платника ПДВ.
 
   З метою  налагодження  роботи податкової служби Одеської
області, усунення виявлених комплексною перевіркою недоліків та
порушень у роботі та недопущення їх у подальшому, забезпечення
виконання доведених розрахункових  показників  надходжень  до
бюджетів, належного рівня адміністрування податків, зборів та
інших платежів, підвищення  відповідальності  посадових  осіб
державної  податкової служби за виконання покладених на них
службових обов'язків Н А К А З У Ю:
 
   <...>
 
   11.6.4. Зосередити особливу увагу на виявленні суб'єктів
господарювання - фізичних осіб, які протягом календарного року
отримують валові доходи понад 500 тис. грн. та є платниками
єдиного податку, для подальшого переводу на загальну систему
оподаткування та недопущення фактів здійснення ними діяльності на
спрощеній  системі  оподаткування  всупереч  вимогам  чинного
законодавства.
 
   <...>
 
   11.6.5. Звернути  увагу   підпорядкованих   підрозділів
оподаткування фізичних осіб на недопущення фактів безпідставної
видачі фіксованих патентів фізичним особам - підприємцям, які
здійснюють торгову діяльність на ринках.
 
   <...>
 
   11.6.12. З'ясувати причини незабезпечення дієвого контролю за
повнотою декларування і сплатою  податків  бюджетоутворюючими
підприємствами, підприємствами з великими обсягами валових доходів
і незначним податковим навантаженням та низької сплати платежів до
державного бюджету підприємствами оптової, роздрібної торгівлі та
громадського харчування, харчової промисловості,  будівництва,
виробництва пива, рафінованої олії та жирів.
 
   <...>
 
   11.6.18. Розробити  спільні  заходи  для  встановлення
місцезнаходження платників податків, які уникають  перевірок,
забезпечивши  їх проведення шляхом вручення посадовим особам
повідомлення про початок перевірки, та направлення, у тому числі
із залученням працівників податкової міліції в процесі вручення
зазначених документів у разі повернення повідомлень про проведення
перевірки поштою, що надасть можливість в подальшому організувати
здійснення самої перевірки щодо визначення повноти задекларованих
податкових зобов'язань, особливу увагу приділивши підприємствам з
незначною чисельністю та мільйонними валовими доходами, які вони
декларують.
 
   <...>
 
 Голова                         А.Брезвін
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка