Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
      ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ
 
              Н А К А З
 
             23.11.2007 N 74
 
 
          Про затвердження Положення
           про Ліцензійну комісію
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
26.09.2007 N 1182 ( 1182-2007-п ) "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України", наказу Мінрегіонбуду від
14 листопада 2007 р. N 310 та з метою організаційно-технічного
забезпечення видачі ліцензій на провадження будівельної діяльності
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію з визначення
спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови
провадження будівельної діяльності згідно з додатком.
 
   2. ДП  "Укрінвестліцензія"   (П.В.Крупка)   здійснювати
організаційно-технічне забезпечення роботи Ліцензійної комісії.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник                      О.Бондаренко
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Держархбудінспекції
                   23.11.2007 N 74
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Ліцензійну комісію з визначення спроможності
        суб'єктів господарювання виконувати
    ліцензійні умови провадження будівельної діяльності
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ліцензійна комісія з визначення спроможності суб'єктів
господарювання виконувати ліцензійні умови провадження будівельної
діяльності (далі - Ліцензійна  комісія)  утворена  з  метою
об'єктивного  та  всебічного  розгляду  питань, пов'язаних з
ліцензуванням суб'єктів господарської діяльності у будівництві, і
є   постійно   діючим   робочим   органом   Державної
архітектурно-будівельної інспекції.
 
   1.2. Ліцензійна комісія складається  з  голови  комісії,
заступників голови комісії, секретаря комісії, членів комісії.
 
   1.3. Персональний склад Ліцензійної комісії формується із
числа висококваліфікованих і досвідчених фахівців будівельної
галузі за поданням Національної спілки архітекторів України,
Академії будівництва України, Асоціації "Українське об'єднання
проектних  організацій",  Української асоціації будівельників,
Будівельної палати України, інших професійних об'єднань у сфері
будівництва,    затверджується    наказом    Державної
архітектурно-будівельної інспекції.
 
   1.4. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ліцензійної
комісії здійснюють Відділ ліцензування та атестації - структурний
підрозділ Державної  архітектурно-будівельної  інспекції  та
ДП "Укрінвестліцензія".
 
         2. Функції Ліцензійної комісії
 
   Ліцензійна комісія:
 
   2.1. здійснює розгляд матеріалів суб'єктів господарювання та
прийняття рішень щодо  підтвердження  спроможності  суб'єктів
господарювання  проваджувати  будівельну  діяльність  та  їх
відповідності ліцензійним умовам;
 
   2.2. здійснює попередній розгляд заяв  щодо  анулювання,
переоформлення, видачу дубліката ліцензії, доповнення до неї та
інших дій, що пов'язані з процесом ліцензування будівельної
діяльності;
 
   2.3. розглядає  заяви, звернення, скарги та інші спірні
питання, які пов'язані з ліцензуванням будівельної діяльності, і
готує відповідні пропозиції Держархбудінспекцїї;
 
   2.4. розглядає та вносить пропозиції Держархбудінспекції щодо
поліпшення та вдосконалення процедури ліцензування будівельної
діяльності;
 
   2.5. розглядає інші питання щодо ліцензування будівельної
діяльності.
 
      3. Організація роботи Ліцензійної комісії
 
   3.1. Ліцензійна  комісія  здійснює  свою  роботу  шляхом
проведення регулярних засідань, які веде Голова комісії, а в разі
його відсутності - заступник голови комісії, а також шляхом
прийняття рішень у робочому порядку.
 
   3.2. Засідання Ліцензійної комісії відбуваються, як правило,
не менше ніж двічі на місяць.
 
   3.3. У робочому порядку приймаються рішення  Ліцензійної
комісії щодо підтвердження відповідності суб'єктів господарювання
ліцензійним умовам:
   на підставі позитивного висновку атестованого Ліцензійною
комісією консультанта-експерта;
   пропозиції Відділу ліцензування та атестації за результатами
розгляду поданих матеріалів.
   Виключно на засіданнях Ліцензійної комісії із запрошенням
повноважних представників суб'єктів господарювання розглядаються
питання:
   1) щодо відповідності суб'єктів господарювання ліцензійним
умовам у разі наявності зауважень консультантів-експертів або
Відділу ліцензування та атестації;
   2) анулювання ліцензій;
   3) видачі розпоряджень щодо усунення порушень ліцензійних
умов та інформація щодо їх виконання;
   4) призначення позапланових перевірок.
 
   3.4. Засідання Ліцензійної комісії вважається правомочним,
якщо в його роботі бере участь понад 50% складу комісії.
 
   3.5. Рішення  засідання  Ліцензійної  комісії приймається
простою більшістю голосів членів Ліцензійної комісії, присутніх на
засіданні (при рівній кількості голосів голос голови комісії
враховується як два голоси), оформляється протоколом, підписується
її секретарем і затверджується головою Ліцензійної комісії.
   Рішення Ліцензійної комісії, яке приймається у  робочому
порядку,  візується  консультантами-експертами,  секретарем та
заступниками голови Ліцензійної комісії і затверджується  її
головою.
 
   3.6. Протокольне рішення засідання Ліцензійної комісії є
підставою для підготовки наказу Державної архітектурно-будівельної
інспекції про видачу (анулювання, переоформлення, доповнення)
ліцензій на будівельну діяльність.
 
      4. Права та обов'язки Ліцензійної комісії
 
   4.1. Ліцензійна комісія має право:
   - запрошувати  представників  суб'єктів господарювання до
розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших
сторін у випадках розгляду заяв, звернень, скарг та спірних
питань, які пов'язані з ліцензуванням будівельної діяльності;
   - запрошувати  кваліфікованих  фахівців та науковців для
розгляду і вирішення окремих питань.
   З метою  створення  сприятливих  умов  для  суб'єктів
господарювання у підготовці матеріалів для отримання ліцензії
Ліцензійна комісія атестує консультантів-експертів відповідно до
Положення  про  атестацію   консультантів-експертів,   яке
затверджується на засіданні Ліцензійної комісії.
 
   4.2. Голова комісії:
   - здійснює керівництво діяльністю Ліцензійної комісії;
   - затверджує протоколи засідань, контролює їх виконання;
   - здійснює інші завдання, передбачені цим Положенням.
 
   4.3. Секретар Ліцензійної комісії:
   - здійснює організаційне забезпечення роботи комісії;
   - готує матеріали засідань;
   - контролює  своєчасність  надання  та  комплектність
документації, що подається на розгляд Ліцензійної комісії;
   - веде протоколи її засідань;
   - оформляє та підписує разом з головою протокольне рішення
Ліцензійної комісії;
 
   4.4. Член Ліцензійної комісії:
   - бере участь у роботі комісії і має право голосу;
   - розглядає матеріали, що надходять до Відділу ліцензування
та атестації Державної архітектурно-будівельної інспекції, та
вносить  пропозиції  щодо видачі (анулювання, переоформлення,
доповнення тощо) ліцензій на провадження будівельної діяльності;
   - дотримується принципів об'єктивності при розгляді поданих
матеріалів;
   - виконує доручення голови Ліцензійної комісії з підготовки і
розгляду матеріалів до засідань та перевірок;
   - бере участь у перевірках суб'єктів господарювання щодо
дотримання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності або
виконання розпорядження щодо усунення порушень умов ліцензування;
   - узгоджує з керівництвом Ліцензійної комісії всі дії, які
він здійснює за дорученням або від імені Ліцензійної комісії.
 
 Начальник Відділу
 ліцензування
 та атестації                       В.Баглай
 
 Вісник Держархбудінспекції,
 2008, 01-02, N 1
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка