Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення та звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіал...

     ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВIЗIЙНЕ УПРАВЛIННЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            28.11.2002 N 242
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2002 р.
                   за N 989/7277
 
 
     Про затвердження Порядку погодження з органами
     державної контрольно-ревізійної служби питання
    щодо призначення та звільнення з посад керівників
     контрольно-ревізійних підрозділів міністерств,
     інших центральних органів виконавчої влади та їх
           територіальних органів
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Головного
             контрольно-ревізійного управління
     N 329 ( z1590-04 ) від 09.12.2004 
     N 247 ( z0587-08 ) від 10.06.2008 }
 
   Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 22.05.02 N 685 ( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами,
іншими центральними органами  виконавчої  влади  внутрішнього
фінансового контролю" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок погодження  з  органами  державної
контрольно-ревізійної  служби  питання  щодо  призначення  та
звільнення з посад керівників контрольно-ревізійних підрозділів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх
територіальних органів (далі - Порядок), що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного
контрольно-ревізійного  управління  N  329 ( z1590-04 ) від
09.12.2004 )
 
   2. Управлінню організаційної роботи (Iвашко Л.Ю.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Рекомендувати міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади привести внутрішні нормативно-правові документи з
питань призначення на посади та звільнення з посад керівників
контрольно-ревізійних підрозділів у відповідність до Порядку.
 
   4. Управлінню організаційної роботи (Iвашко Л.Ю.) довести цей
наказ до відома заступників Голови ГоловКРУ України, начальників
управлінь центрального апарату, начальників контрольно-ревізійних
управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника
Голови Бєльчика С.В.
 
 Голова                       П.К.Германчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ ГоловКРУ України
                   28.11.2002 N 242
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 грудня 2002 р.
                   за N 989/7277
 
 
               ПОРЯДОК
         погодження з органами державної
        контрольно-ревізійної служби питання
    щодо призначення та звільнення з посад керівників
     контрольно-ревізійних підрозділів міністерств,
        інших центральних органів виконавчої
        влади та їх територіальних органів
 
 
   1. Цей  Порядок розроблено з метою реалізації пункту 3
постанови Кабінету Міністрів України від  22.05.2002  N  685
( 685-2002-п ) "Про здійснення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю".
 
   2. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
призначення  на  посади  та  звільнення  з посад керівників
контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та їх територіальних органів.
 
   3. Питання щодо погодження ГоловКРУ призначення на посаду або
звільнення з посади керівників контрольно-ревізійних підрозділів
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади
порушується керівником відповідного органу за наявності вакансії
або підстав для звільнення з посади, визначених законодавством.
   Подання щодо погодження призначення на посаду  керівника
контрольно-ревізійного  підрозділу  надсилається  керівником
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади до
ГоловКРУ протягом місяця з моменту наявності вакансії.
 
   4. Погодження    ГоловКРУ    призначення   керівника
контрольно-ревізійного   підрозділу   міністерства,   іншого
центрального органу виконавчої влади має на меті визначення рівня
його фахової та професійної підготовки, спроможності забезпечити
доручену ділянку роботи, ділових та моральних якостей, необхідних
для   виконання   функцій   з   організації   ефективної
контрольно-ревізійної роботи в системі відповідного міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади.
 
   5. Для  погодження  кандидатури  на  посаду  керівника
контрольно-ревізійного підрозділу міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади звертаються до ГоловКРУ з поданням, у
якому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження
претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку
рекомендується, та її функціональний напрям, рівень фахової і
професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому
резерві, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові
та моральні якості, судимість або перебування під слідством.
   Якщо претендент  не  перебував  у  кадровому резерві на
відповідну посаду, у поданні зазначається, з якої причини не
рекомендуються особи, зараховані до кадрового резерву, на певну
посаду.
   До подання щодо погодження призначення на посаду керівника
контрольно-ревізійного підрозділу додаються копії:
   особової картки (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) з відповідними
додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;
   біографічної довідки, засвідченої кадровою службою;
   документів про освіту, науковий ступінь,  учене  звання,
підвищення кваліфікації, засвідчені в установленому законодавством
порядку або кадровою службою.
   У разі, коли документи, що додаються до подання, оформлено з
порушенням встановленого законодавством порядку, весь комплект
повертається відповідному органу на доопрацювання не пізніше трьох
календарних днів після надходження подання до ГоловКРУ.
 
   6. Керівниками структурних підрозділів ГоловКРУ, до сфери
контролю яких належить міністерство, інший центральний орган
виконавчої  влади,  та  Управлінням  гармонізації  державного
внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ, заступниками Голови
ГоловКРУ, які відповідають за роботу цих структурних підрозділів,
проводиться співбесіда з кандидатом на посаду. Після проведення
співбесіди Управлінням  гармонізації  державного  внутрішнього
фінансового контролю ГоловКРУ готується відповідний висновок.
 
   7. У  разі,  коли  кандидат  на  посаду  керівника
контрольно-ревізійного   підрозділу   міністерства,   іншого
центрального органу виконавчої влади не має економічної освіти,
досвіду  контрольно-ревізійної,   фінансово-економічної   чи
управлінської  роботи,  ГоловКРУ  обґрунтовано  відмовляє  в
погодженні.
 
   8. У разі внесення міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади ГоловКРУ пропозиції щодо звільнення з посади
керівника  контрольно-ревізійного  підрозділу  у   поданні
обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній
посаді. До подання додаються проект рішення про звільнення з
посади, завізований керівником відповідного органу, заява особи
про звільнення за власним бажанням або пояснення особи, що
звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби -
матеріали службового  розслідування,  медична  довідка,  інші
документи, що безпосередньо стосуються справи.
 
   9. Якщо   керівник   контрольно-ревізійного  підрозділу
міністерства, іншого  центрального  органу  виконавчої  влади
заперечує проти звільнення з підстав, зазначених у пункті 2
частини першої статті 40 Кодексу законів про працю  України
( 322-08 ), для з'ясування питання щодо невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої
кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню
даної  роботи,  ГоловКРУ  може  призначити  перевірку  стану
контрольно-ревізійної роботи цього підрозділу.
 
   10. За  результатами  розгляду  подання  щодо погодження
призначення на посаду або  звільнення  з  посади  керівника
контрольно-ревізійного   підрозділу   міністерства,   іншого
центрального органу виконавчої влади ГоловКРУ протягом  семи
календарних днів після його надходження надсилає відповідний
висновок, підготовлений  Управлінням  гармонізації  державного
внутрішнього фінансового контролю ГоловКРУ, Кабінетові Міністрів
України і відповідному міністерству, іншому центральному органу
виконавчої влади.
   У разі потреби додаткового вивчення ділових та моральних
якостей претендента на посаду керівника контрольно-ревізійного
підрозділу строк розгляду подання становить 15 календарних днів
після його надходження.
 
   11. У  разі відмови в погодженні призначення на посаду
керівника контрольно-ревізійного підрозділу подаються документи на
нового претендента відповідно до пункту 3 цього Порядку.
 
   12. Погодження призначення на посаду і звільнення з посади
керівника контрольно-ревізійного підрозділу територіального органу
міністерства,  іншого  центрального  органу  виконавчої влади
проводиться відповідно до місцезнаходження  цього  підрозділу
контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі згідно з пунктами 3-11 цього
Порядку  після  отримання  письмового  погодження  керівника
контрольно-ревізійного  підрозділу  відповідного  міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади.
   У разі, якщо діяльність територіальних органів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади охоплює більше однієї
області, погодження призначення на посаду і звільнення з посади
керівника  контрольно-ревізійного  підрозділу  такого  органу
здійснюється   контрольно-ревізійним    управлінням    за
місцезнаходженням апарату територіального органу міністерства,
іншого центрального органу виконавчої влади.
 
   13. Копія наказу (розпорядження) про призначення на посаду
або  звільнення  з  посади  керівника  контрольно-ревізійного
підрозділу  надсилається  відповідному  органу   державної
контрольно-ревізійної служби протягом п'яти календарних днів після
його видання.
 
   14. У разі покладення  контрольно-ревізійної  роботи  на
спеціаліста міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади чи його територіального органу без створення самостійного
структурного  підрозділу  погодження призначення на посаду і
звільнення з посади такого спеціаліста здійснюється згідно з
пунктами 3-12 цього Порядку.
 
   15. Погодження осіб, які зараховуються до кадрового резерву
на  посади  керівників  контрольно-ревізійних  підрозділів,
здійснюється згідно з цим Порядком.
 
{ Порядок в редакції Наказу Головного контрольно-ревізійного
управління України N 247 ( z0587-08 ) від 10.06.2008 }
 
 Начальник Управління
 організаційної роботи                 Л.Ю.Iвашко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка