Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол N 4 до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо допомоги з правоохоронних питань від 9 грудня 2002 року

              Протокол N 4
     до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом
      України та Урядом Сполучених Штатів Америки
       щодо допомоги з правоохоронних питань
           від 9 грудня 2002 року
 
 
   Дата підписання:          20.11.2007
   Дата набрання чинності для України: 20.11.2007
 
           I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
 
   Уряд України та Уряд Сполучених Штатів  Америки  дійшли
спільної згоди про внесення таких змін та доповнень до Меморандуму
про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів
Америки ( 840_103 ), підписаного 9 грудня 2002 року:
 
   Уряд США надасть Урядові України додаткову технічну допомогу
в розмірі 868500 доларів США на безповоротній основі. Фінансування
цих проектів здійснюватиметься за умови схвалення Конгресом США,
виділення коштів та затвердження Помічником Держсекретаря США з
міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків
та правоохоронних питань.
 
   Додаткове фінансування забезпечується для таких проектів:
 
   1. Реформа правоохоронної системи відповідно до європейських
стандартів.
 
   2. Підвищення кваліфікації захисників, які беруть участь у
кримінальному процесі.
 
   3. Пілотний проект щодо застосування запобіжних заходів,
альтернативних до взяття під варту (Етап 2).
 
   4. Посилення  потенціалу  у сфері розслідування випадків
корупції та притягнення винних до відповідальності в Україні.
 
   5. Посилення  потенціалу  правоохоронних  органів   у
розслідуванні порушень прав інтелектуальної власності.
 
   Повний опис проектів та їх цілей наведено далі в Розділі II.
Усі інші зобов'язання та умови, передбачені Меморандумом про
взаєморозуміння від 9 грудня 2002 року ( 840_103 ), залишаються в
силі.
 
   II. ОПИС ПРОЕКТIВ, ЇХНI ЦIЛI ТА ПЕРЕВIРКА РЕЗУЛЬТАТIВ
 
   1. Реформа правоохоронної системи відповідно до європейських
стандартів
 
   Реципієнт: Рада національної безпеки та оборони.
 
   Мета: Розробка концепції і плану дій щодо  реформування
правоохоронної системи в Україні відповідно до стандартів Ради
Європи та Європейського Союзу.
 
   Опис проекту:  Виконавець  продовжить  надання  допомоги
Реципієнтові у розробці та оприлюдненні національної концепції
реформування правоохоронної  системи та у подальшому - плану
дій/реалізації  концепції.  Ця  робота  координуватиметься  з
представниками Ради національної безпеки та оборони і Кабінету
Міністрів України, які відповідають за правоохоронні питання.
 
   Заходи з боку Уряду США / Виконавця:
 
   Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:
 
   1) продовжить   роботу  над  концепцією  реформування
правоохоронної системи, забезпечуватиме технічну допомогу у формі
проведення досліджень, підготовки законопроектів і забезпечення
організаційної підтримки в разі необхідності.
 
   2) після затвердження концепції реформування правоохоронної
системи Виконавець спрямує свої зусилля на допомогу робочій групі,
що буде створена для розробки плану дій/реалізації концепції.
 
   3) надаватиме допомогу в організації круглих  столів  і
громадських  обговорень  як  проекту концепції, так і плану
дій/реалізації.
 
   Заходи з боку Реципієнта:
 
   1) Подальше забезпечення активної взаємодії між Виконавцем та
Реципієнтом. Сюди відноситься активна участь у підготовці та
виконанні плану роботи за цим проектом.
 
   2) Iнформування про хід виконання проекту  і  отримання
зауважень з боку представників Ради національної безпеки та
оборони і Кабінету Міністрів України, які  відповідають  за
правоохоронні питання.
 
   3) Створення  робочої  групи  для  підготовки  плану
дій/реалізації концепції реформування правоохоронної системи і
забезпечення участі Виконавця у роботі цієї робочої групи.
 
   Запланований строк реалізації проекту: один рік.
 
   Показники результативності:
 
   1) Доопрацювання  концепції  реформування  правоохоронної
системи і її затвердження відповідними органами влади України.
 
   2) Після затвердження концепції реформування правоохоронної
системи підготовка плану дій/реалізації концепції.
 
   3) Проведення низки круглих столів та громадських обговорень
концепції і плану дій/реалізації концепції.
 
   Оцінка/перевірка: Виконавець  забезпечить  оцінку  ходу
виконання проекту у своїх поточних звітах. Представники Посольства
проводитимуть періодичні зустрічі з Реципієнтом, представниками
Ради національної безпеки та оборони і Кабінету Міністрів України,
які відповідають за правоохоронні питання, щоб пересвідчитися, що
результати  роботи  відповідають  поставленому  завданню щодо
реформування правоохоронної  системи  України  відповідно  до
європейських стандартів.
 
   2. Підвищення кваліфікації захисників, які беруть участь у
кримінальному процесі
 
   Реципієнт: Вища  кваліфікаційна  комісія  адвокатури  при
Кабінеті Міністрів України
 
   Мета: Підвищення кваліфікації адвокатів, зокрема у галузі
кримінального права.
 
   Опис проекту: Майбутня кваліфікація українських адвокатів
напряму  залежить  від знань студентів старших курсів вищих
юридичних навчальних закладів і адвокатів-початківців, які щойно
поповнили адвокатські ряди. Виконавець приділить основну увагу
забезпеченню цій категорії можливостей для професійної підготовки
і  підвищення кваліфікації, керуючись метою в довгостроковій
перспективі допомогти створити в середовищі  адвокатів,  які
працюють у сфері кримінального права, стійку систему підвищення
кваліфікації, спрямовану на утвердження високих професійних та
етичних стандартів серед адвокатів.
 
   Заходи з боку Уряду США / Виконавця:
 
   Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:
 
   1) Періодично проводитиме аналіз відповідного законодавства
та інститутів з метою оцінки середовища, в якому  працюють
адвокати, які беруть участь у кримінальному процесі.
 
   2) Продовжить надання фінансової підтримки регіональних шкіл
для молодих адвокатів. Ці школи приділятимуть основну увагу
розвитку навичок участі адвоката у судових слуханнях, з особливим
акцентом на питаннях кримінального права і професійної етики.
 
   3) Підготує відповідні навчальні матеріали для використання в
процесі професійної підготовки.
 
   4) Продовжить роботу з адвокатами, які беруть участь у
кримінальному процесі, з метою сприяння становленню активної
адвокатури в Україні, здатної стати "голосом" української системи
кримінальної  юстиції  і  утверджувати  професійні  стандарти
діяльності адвокатів.
 
   Заходи з боку Реципієнта:
 
   Реципієнт забезпечить участь у навчанні адвокатів, студентів
права старших курсів і адвокатів-початківців, а також надаватиме
експертне, організаційне і технічне забезпечення Виконавцеві.
 
   Запланований строк реалізації проекту: один рік.
 
   Показники результативності:
 
   1) Проведення  аналізу  відповідного  законодавства  та
інститутів.
 
   2) Створення принаймні чотирьох регіональних шкіл.
 
   3) Закладення  основ  системи  регулярного  підвищення
професійної кваліфікації і навчання для адвокатів, які беруть
участь у кримінальному процесі.
 
   Оцінка/перевірка: Виконавець  забезпечить  оцінку  ходу
виконання проекту у своїх поточних звітах. Представники Посольства
проводитимуть періодичні зустрічі з представниками Виконавця та
Реципієнта, щоб пересвідчитися, що результати роботи відповідають
поставленому завданню.
 
   3. Пілотний проект щодо застосування запобіжних заходів,
альтернативних до взяття під варту (Етап 2)
 
   Реципієнт: Верховний суд України
 
   Мета: Сприяння  загальнодержавному  поширенню  передової
практики, напрацьованої в ході реалізації пілотного проекту з
питань застосування досудових запобіжних заходів, альтернативних
до тримання під вартою, реалізованого у Миколаївській області у
2006 році.
 
   Опис проекту: За фінансової підтримки Уряду США Виконавець
продовжить діалог з Верховним судом та з місцевими судами щодо
застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту
до суду, зокрема застави, а також визначення можливостей поширення
напрацьованої практики на всі суди на території України. Крім
того, Виконавець подасть до Верховного Суду та інших органів,
наділених    повноваженнями   пропонувати   зміни   до
Кримінально-процесуального кодексу  (КПК)  ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ),  свої  рекомендації  щодо  включення  заходів,
альтернативних досудовому триманню під вартою, до чинного та/або
майбутнього КПК.
 
   Заходи з боку Уряду США / Виконавця:
 
   1) Виконавець організує  обговорення  експертами  питання
застосування запобіжних заходів, зокрема застави, та необхідних
заходів, які допоможуть створити  умови  для  їх  належного
застосування в Україні.
 
   2) У співпраці з Верховним судом Виконавець проведе низку
круглих столів та тренінгів з питань проведення досудових слухань
і обрання судами застави в якості запобіжного заходу за участі
відповідних органів системи кримінального правосуддя України.
 
   3) Виконавець підготує і видасть доповідь з аналізом системи
досудового тримання під вартою в Україні та рекомендаціями щодо
ширшого застосування альтернативних заходів.
 
   Заходи з боку Реципієнта:
 
   Активне долучення до зусиль, спрямованих на утвердження в
українській системі кримінального правосуддя запобіжних заходів,
альтернативних досудовому триманню під вартою, визначених у ході
пілотної програми, зокрема використання застави.
 
   Запланований строк реалізації проекту: один рік.
 
   Показники результативності:
 
   Розгляд судами  питання  обрання  запобіжного  заходу  з
використанням передової практики, напрацьованої в ході реалізації
пілотної програми.
 
   Оцінка/перевірка: Виконавець  організує анкетне оцінювання
тренінгів їх учасниками. Відповідні співробітники  Посольства
контролюватимуть показники результативності.
 
   4. Посилення  потенціалу  у сфері розслідування випадків
корупції та притягнення винних до відповідальності в Україні
 
   Реципієнт: Рада національної безпеки та оборони
 
   Мета: Надання допомоги з метою посилення - відповідно до
європейських стандартів - інституційних можливостей української
правоохоронної системи щодо ефективного виявлення, розслідування
випадків корупції та притягнення винних до відповідальності в
рамках більш широких заходів, що здійснюються урядом України щодо
подолання корупції.
 
   Опис проекту:  Заходи  в рамках цього проекту покликані
підтримати зусилля, що докладаються на державному рівні для
забезпечення  спеціалізації в системі правоохоронних органів,
шляхом створення нового спеціалізованого органу або запровадження
спеціалізації існуючих правоохоронних органів для розслідування
випадків корупції та притягнення винних до відповідальності.
Заходи  в  рамках проекту передбачатимуть організацію роботи
експертів  для підготовки спеціальних, регулярних, конкретних
рекомендацій керівництву зазначених вище установ щодо європейських
норм та підходів до розслідування випадків корупції і притягнення
винних до відповідальності та інших відповідних прикладів з
міжнародної  практики.  Для  того, щоб проектні заходи мали
максимальний ефект, буде застосований гнучкий підхід з урахуванням
реальних потреб: конкретні заходи здійснюватимуться тільки тоді,
коли українські партнери чітко висловлять свою готовність до таких
ініціатив і їх підтримку. Ця діяльність координуватиметься з
представниками Ради національної безпеки та оборони, Національної
комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права
і Кабінету Міністрів України, які відповідають за правоохоронні
питання.
 
   Заходи з боку Уряду США / Виконавця:
 
   Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:
 
   1) Забезпечить  подальше  надання Реципієнтові експертних
консультацій  щодо  існуючих  варіантів   спеціалізованого
правоохоронного органу чи органів для розслідування випадків
корупції та притягнення винних до відповідальності.
 
   2) Забезпечить подальше надання  Реципієнтові  експертних
консультацій щодо підготовки плану дій із запровадження в рамках
правоохоронної системи обраних форм спеціалізації для боротьби з
корупцією.
 
   Заходи з боку Реципієнта:
 
   1) Подальше забезпечення активної взаємодії між Виконавцем і
Реципієнтом. Це передбачає активну участь у  підготовці  та
реалізації робочого плану проекту, проведення на ранніх етапах
консультацій з Виконавцем щодо підготовки проектів відповідних
рішень стосовно спеціалізованих органів боротьби з корупцією, а
також урахування наданих Виконавцем рекомендацій.
 
   2) Iнформування про хід виконання проекту  і  отримання
зауважень  з  боку  представників  відповідних  установ, які
відповідають за правоохоронні питання.
 
   Запланований строк реалізації проекту: 12 - 18 місяців.
 
   Показники результативності:
 
   1) Уряд України обере модель спеціалізації правоохоронних
органів  України  у сфері розслідування випадків корупції і
притягнення  винних  до  відповідальності,  яка  відповідає
європейським стандартам.
 
   2) Буде підготовлено план дій з метою втілення зазначеної
моделі та забезпечення її працездатності.
 
   Оцінка/перевірка:
 
   Виконавець забезпечить проведення оцінки ходу робіт шляхом
оформлення  періодичних  звітів про хід роботи. Представники
Посольства проводитимуть періодичні зустрічі з Реципієнтом та
представниками Національної комісії з зміцнення демократії та
утвердження верховенства права і Кабінету Міністрів України, до
повноважень  яких  належать  правоохоронні  питання,  щоб
пересвідчитися у відповідності отриманого результату поставленому
завданню щодо підготовки концепції спеціалізації у правоохоронній
системі для розслідування корупційних справ і притягнення винних
до відповідальності відповідно до європейських стандартів.
 
   5. Посилення   потенціалу  правоохоронних  органів  у
розслідуванні порушень прав інтелектуальної власності
 
   Реципієнти: Державний департамент інтелектуальної власності
(ДДIВ), Міністерство внутрішніх справ (МВС)
 
   Мета: Метою цього проекту є посилення інформаційно-технічного
потенціалу відповідних державних органів України у сфері охорони
прав інтелектуальної власності.
 
   Опис проекту: Цей проект стане доповненням до вже наданої
урядом США допомоги державним органам України, на які покладається
забезпечення охорони прав інтелектуальної власності. Проект матиме
два компоненти. По-перше, ДДIВ  буде  надано  нове,  сучасне
обладнання і необхідна підготовка з метою розширення можливостей
інспекторів ДДIВ на місцях щодо виявлення і фіксування доказів у
справах про порушення прав інтелектуальної власності, а також для
можливостей самого відомства у сфері підвищення  професійної
кваліфікації шляхом передачі сучасної техніки для організації
навчальних семінарів і конференцій для працівників ДДIВ, а також
для суддів, співробітників правоохоронних органів, представників
інших  державних  органів,  юристів-патентознавців.  По-друге,
Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру
(ДНДЕКЦ) МВС буде надане спеціальне устаткування для проведення
експертиз контрафактного програмного забезпечення і комп'ютерних
дисків, зокрема додаткові аксесуари до цифрового мікроскопу, вже
переданого ДНДЕКЦ у рамках раніше реалізованого проекту технічної
допомоги з боку уряду США.
 
   Заходи з боку Уряду США / Виконавця:
 
   Уряд США визначить Виконавця цього проекту, який:
 
   1) Складе  перелік  необхідного  обладнання,  провівши
консультації з відповідними відомствами-реципієнтами;
 
   2) Закупить  це  обладнання  для  передачі  відповідним
відомствам-реципієнтам.
 
   Заходи з боку Реципієнта:
 
   1) Надання інформації, необхідної Виконавцеві для визначення
і замовлення необхідного обладнання;
 
   2) Забезпечення  доступу  до  своїх  приміщень  в  разі
необхідності для організації зустрічей з відповідними посадовими
особами з метою узгодження питань щодо поставки необхідного
обладнання.
 
   3) Здійснення прийому-передачі закупленого  обладнання  і
забезпечення його належного використання та обслуговування.
 
   Запланований строк реалізації проекту: один рік.
 
   Показники результативності:
 
   ДДIВ та МВС отримають сучасне обладнання, яке дозволить їм
покращити свою діяльність у сфері охорони прав інтелектуальної
власності та підвищення кваліфікації персоналу.
 
   Оцінка/перевірка: Виконавець  оцінюватиме  хід  реалізації
проекту шляхом  підготовки  регулярних  звітів.  Представники
Посольства   проводитимуть   періодичні   зустрічі   з
відомствами-реципієнтами для перевірки ходу виконання проекту.
 
   Цей Протокол набуває чинності з моменту його підписання
повноважними представниками обох урядів.
 
   Вчинено у  місті  Києві 20 листопада 2007 року у двох
примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти є автентичними.
 
 За Уряд                 За Уряд
 України                 Сполучених Штатів Америки
 
 (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка