Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок подачі звітності Головою правління ВАТ та визначення граничного рівня його заробітної плати

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 667 від 11.06.96
   м.Київ
 
 vd960611 vn667
 
 
       Про порядок подачі звітності Головою
       правління ВАТ та визначення граничного
          рівня його заробітної плати
 
      ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                     державного майна 
       N 1055 ( v1055224-96 ) від 06.09.96 )
 
 
   На виконання доручення Президента України від 23.03.96 р.
N 1-14/157 та доручення Кабінету Міністрів України від 31.03.96 р.
N 6241/2, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити перелік документів, які щокварталу подаються
Головами правлінь відкритих акціонерних товариств (надалі ВАТ) до
Фонду державного майна України згідно з додатком до цього наказу.
   2. Встановити термін подання вищевказаних документів - до 30
числа місяця наступного за звітним періодом.
   Недотримання строків подання документів Головою правління
ВАТ, без поважних на то причин, рахувати як невиконання умов
контракту.
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі  Наказу  Фонду
державного майна N 1055 ( v1055224-96 ) від 06.09.96 ) 3.
Доповнити розділ 3 Типової форми контракту з Головою правління
ВАТ, затвердженої наказом Фонду державного майна від 06.10.95 р.
N 1234 ( z0396-95 ) пунктами 3.8. та 3.9. та викласти їх у такій
редакції:
   "3.8. Заробітна плата Голові правління ВАТ виплачується на
підставі розрахунку, який погоджується із Спостережною  радою
товариства про що складається відповідний протокол.
   3.9. Рівень  середньомісячного  сумарного  доходу  Голови
правління ВАТ (посадовий оклад та додаткові виплати без урахування
сум, які виплачувалися йому на підставі підпункту в) пункту 3.1.
контракту) не  повинен  перевищувати  ______ неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян." (відповідно до таблиці, яка міститься
в п.4 цього наказу).
   3. Викласти пункт 1.3. першого розділу Рекомендацій про
порядок укладання або переукладання контракту з Головою правління
ВАТ та про порядок заповнення Типової форми контракту з Головою
правління ВАТ, які затверджені наказом Фонду від 01.12.95 р.
N 1467 ( v1467224-95 ) у такій редакції:
   "1.3. Орган приватизації або уповноважений ним інший орган
державної виконавчої влади розглядає питання, зазначені у п.1.2.
цих Рекомендацій, у разі, якщо:
   - сто  відсотків  акцій  статутного  фонду  відкритого
акціонерного товариства належить державі, як єдиний акціонер;
   - п'ятдесят  відсотків  статутного  фонду  відкритого
акціонерного товариства плюс одна акція належить державі, як
акціонер, що володіє контрольним пакетом акцій товариства."
   4. Доповнити розділ 4 вищевказаних Рекомендацій пунктом 4.8.
виклавши його у такій редакції:
   4.8. Встановити обмеження середньомісячного сумарного доходу
Голови правління ВАТ в залежності від кількості працюючих в
товаристві в слідуючих розмірах:
------------------------------------------------------------------
 Група ¦ Кількість працюючих ¦   Кількість неоподатковуваних
    ¦ в товаристві чол.  ¦   мінімумів доходів громадян
-------+---------------------+------------------------------------
  1  ¦Понад 9500      ¦     120-150
  2  ¦Від 3001 до 9500   ¦     100-120
  3  ¦Від 801 до 3000   ¦      80-100
  4  ¦До 800        ¦      40-80
------------------------------------------------------------------
   5. Право підпису контрактів з Головами правлінь ВАТ надаю
Заступнику Голови Фонду державного майна України Бабичу С.П.
   6. Розробка та погодження умов контрактів з Головами правлінь
вищевказаних ВАТ покладається на Департамент управління частками
державного майна.
   7. Начальникам Регіональних відділень Фонду державного майна
України та  Департаменту управління частками державного майна
внести відповідні зміни до вже укладених контрактів з Головами
правлінь ВАТ згідно з цим наказом.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника
Голови Фонду державного майна України Бабича С.П.
 
 Голова Фонду                      Ю.Єхануров
 
                         Додаток
                    до наказу Фонду державного
                    майна України
                    від 11.06.96 р. N 667
 
               Перелік
     документів, які необхідно  подавати  Голові
     правління ВАТ до Фонду державного майна України
 
   1. Звіт Голови правління ВАТ про виконання умов контракту
(додаток N 2 до контракту).
   2. Доповідь Голови правління ВАТ на засіданні Спостережної
ради товариства, яка повинна містити звіт про роботу правління ВАТ
у звітному періоді та виконання плану роботи правління ВАТ у
звітному періоді, заходи по покращенню роботи товариства та інші
питання стосовно діяльності товариства.
   3. План роботи правління ВАТ на наступний звітний період.
   4. Розрахунок заробітної плати Голови правління ВАТ.
   5. Довідки:
   - про наявність боргів до бюджету;
   - про розміри дебіторської заборгованості при проведенні
експортно-імпортних операцій (у разі наявності заборгованості дати
її розшифровку, інформацію про терміни та шляхи її ліквідації);
   - про наявність боргів по виплаті заробітної плати (у разі
наявності вищезазначених боргів подати їх розшифровку, графік їх
ліквідації та інформацію про наявність  грошових  коштів  на
розрахункових рахунках, в тому числі депозитних та валютних);
   - про виконання показників, які зазначені у додатку 1 до
контракту (у  разі  невиконання  цих  показників  додається
пояснювальна записка, в якій зазначаються причини їх невиконання
та шляхи  виправлення  фінансово-економічного  становища  в
товаристві).
   6. Протокол  засідання  Спостережної  ради  ВАТ,  яким
затверджуються документи перераховані вище.
 
 Керуючий справами Фонду                 В.Діброва
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка