Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і Головним комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про співробітництво навчальних закладів

               Протокол
     між Адміністрацією Державної прикордонної служби
    України і Головним комендантом Прикордонної варти
       Республіки Польща про співробітництво
            навчальних закладів
 
 
   Дата підписання:          22.11.2007
   Дата набрання чинності для України: 22.11.2007
 
   Адміністрація Державної прикордонної  служби  України  та
Головний комендант Прикордонної варти Республіки Польща (далі -
Сторони)
 
   відповідно до положень частини 2 статті 7 та пункту 6 статті
2 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про
співробітництво в сфері боротьби з організованою злочинністю,
підписаної у Києві 3 березня 1999 року ( 616_049 ),
 
   прагнучи створити відповідні умови для подальшого розвитку
співробітництва між Державною прикордонною службою України та
Прикордонною вартою Республіки Польща, що слугуватиме спільним
потребам та інтересам, а також значною мірою сприятиме підвищенню
рівня підготовки представників прикордонних служб обох країн,
 
   керуючись внутрішнім законодавством своїх країн та в рамках
своєї компетенції,
 
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Цей Протокол визначає сфери та засади співробітництва між
Національною академією Державної  прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького (м.  Хмельницький),  навчальним  центром
підготовка молодших спеціалістів Державної прикордонної служби
України (м. Черкаси), Кінологічним навчальним центром Державної
прикордонної  служби  України  (м. Великі Мости) та Центром
підготовки Прикордонної варти (м. Кентшин), Центральним закладом
освіти  Прикордонної  варти (м. Кошалін), центром підготовки
службових собак Прикордонної варт и (м. Любань) (далі - навчальні
заклади).
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво між навчальними закладами, зазначеними  у
статті 1 цього Протоколу, здійснюється шляхом:
 
   1) організації спільних навчань та конференцій;
 
   2) обміну досвідом з питань форм та методів навчання;
 
   3) обміну викладачами під час проведення спільних навчань;
 
   4) взаємодопомоги у збиранні та застосуванні дидактичних
матеріалів;
 
   5) взаємного  інформування  про  положення  внутрішнього
законодавства держав Сторін, важливі для здійснення співпраці та
їх змін.
 
               Стаття 3
 
   З метою виконання завдань, визначених цим Протоколом, у
рамках своєї компетенції безпосередню взаємодію здійснюють:
 
   а) з української сторони - ректор Національної академії
Державної  прикордонної  служби України ім. Б. Хмельницького
(м. Хмельницький),  начальник  навчального  центру  підготовки
молодших спеціалістів Державної прикордонної  служби України
(м. Черкаси), начальник Кінологічного навчального центру Державної
прикордонної служби України (м. Великі Мости);
 
   б) з польської сторони -  Комендант  Центру  підготовки
Прикордонної варти (м. Кентшин), Комендант Центрального закладу
освіти Прикордонної варти  (м.  Кошалін),  Комендант  центру
підготовки службових собак Прикордонної варти (м. Любань)
 
   далі - керівники навчальних закладів.
 
               Стаття 4
 
   За виконання цього Протоколу відповідають Голова Державної
прикордонної служби України та Головний Комендант Прикордонної
варти Республіки Польща.
 
               Стаття 5
 
   З метою здійснення співпраці, про яку зазначено у ст. 2,
взаємодійні керівники навчальних закладів відпрацьовують робочі
плани співпраці між взаємодійними навчальними закладами.
 
               Стаття 6
 
   Витрати, пов'язані з виконанням положень цього Протоколу,
здійснюються таким чином:
 
   1) розміщення та харчування - сторона, що приймає;
 
   2) транспортування і страхування - сторона, що відвідує,
 
   3) інші витрати, пов'язані із забезпеченням співробітництва,
кожна із Сторін покриває самостійно.
 
               Стаття 7
 
   Керівники навчальних закладів можуть призначити уповноважених
осіб для підтримання службових контактів, а також здійснюють
щонайменше раз на рік аналіз та оцінку реалізації положень цього
Протоколу.
 
               Стаття 8
 
   Цей Протокол укладається на невизначений термін і набуває
чинності з моменту його підписання.
 
   За згодою Сторін до цього Протоколу можуть бути внесені зміни
та доповнення у формі Додаткового Протоколу, який буде невід'ємною
частиною цього Протоколу.
 
   Кожна із  Сторін  може  припинити  дію цього Протоколу,
повідомивши про це іншу Сторону в письмовій формі. У цьому разі
Протокол втрачає чинність через три місяці після дати отримання
другою Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в м. Краків 22 листопада  2007  року  у  двох
примірниках, кожний українською та польською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Адміністрацію Державної          Головний Комендант
 прикордонної служби              Прикордонної варти
 України                    Республіки Польща
 
 (підпис)                   (підпис)  
 
 генерал-полковник               генерал бригади ПВ
 Микола ЛИТВИН                 Мірослав КУСЬМЄРЧАК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка