Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях

               Угода
       між Урядом України і Урядом Китайської
      Народної Республіки про співробітництво в
     дослідженні та використанні космічного простору
             в мирних цілях
 
 
 
   Дата підписання:          04.12.1995
   Дата набрання чинності для України: 20.05.1996
 
   Уряд України  і  Уряд  Китайської  Народної  Республіки,
поіменовані далі як Сторони, 
 
   визнаючи роль Сторін у дослідженні та використанні космічного
простору в мирних цілях;
 
   визнаючи існуючий потенціал Сторін і взаємну вигоду від
спільної діяльності по використанню космічного простору в мирних
цілях на благо всього людства;
 
   беручи до  уваги  бажання  розширити співробітництво між
Сторонами в галузі дослідження і використання космічного простору
в мирних цілях для розвитку обох держав;
 
   визнаючи необхідність об'єднання зусиль для більш ефективного
використання космічного простору;
 
   виконуючи положення Договору про  основоположні  принципи
діяльності держав в освоєнні та використанні космічного простору,
включно з Місяцем та іншими небесними тілами ( 995_480 ), що був
підписаний 27 січня 1967 р., та інших багатосторонніх договорів і
угод про освоєння і використання космосу, учасниками яких є обидві
держави;
 
   враховуючи Угоду між Урядом України та Урядом Китайської
Народної   Республіки про торговельно-економічне співробітництво
( 156_008 ) від 8 серпня 1992 року,
 
   Погодились про наступне:
 
               СТАТТЯ 1
 
   Відповідно до  чинного  законодавства  Сторін,  згідно з
загальнодіючими принципами міжнародного права, Сторони будуть
сприяти співробітництву між двома країнами в галузі дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Співробітництво в рамках цієї Угоди може включати наступні
сфери:
   - дослідження, виготовлення, виробництво  і  випробування
космічного літального апарата;
   - дослідження, виготовлення, виробництво  і  випробування
засобів носія (доставки);
   - наземні   засоби   управління   та   вимірювання,
контрольно-вимірювальні комплекси та об'єкти експериментальної
бази для моделювання та випробування космічної техніки в наземних
умовах;
   - дослідження   навколоземного   середовища,   космічне
матеріалознавство, дистанційне зондування Землі та інша сфера, яка
має взаємну зацікавленість.
 
               СТАТТЯ 3
 
   Співробітництво, відповідно  до  Статті  2  цієї  Угоди,
здійснюється за декількома або всіма наступними формами:
 
   - планування та здійснення спільних космічних проектів з
врахуванням взаємної користі та інтересів;
 
   - підготовка спеціалістів,  взаємне  відрядження  вчених,
інженерів та інших спеціалістів для наукового обміну і участі в
консультаціях, спільних наукових проектних роботах;
 
   - обмін документацією, обладнанням, експериментальними даними
та результатами, науковою інформацією та літературою;
 
   - спільне проведення симпозіумів і конференцій;
 
   - взаємне  використання  стартових  площадок, наземних і
космічних засобів для проведення спільних робіт і дослідницької
діяльності;
   - взаємне забезпечення устаткуванням і послугами, так само як
співробітництво  у створенні комерційних і наукових корисних
навантажень та їх компонентів;
   - інші взаємоузгоджені форми.
   Програма співробітництва, фінансові  та  інші  умови  її
реалізації  мають  бути  зумовлені  Робочими протоколами між
Сторонами. Конкретні програми співробітництва можуть також бути
предметом  спеціальних  угод або контрактів між призначеними
організаціями-виконавцями.
   Вищенаведені спеціальні  угоди  або  контракти  повинні
відповідати чинному законодавству Сторін,  зобов'язанням,  що
випливають із міжнародних договорів, у яких бере участь кожна із
Сторін, та цілям цієї Угоди. Сторони повинні  дотримуватися
зобов'язань,  раніше  прийнятих  на  себе, що випливають із
міжнародних угод, учасниками яких є обидві Сторони.
 
               СТАТТЯ 4
 
   З метою розвитку та здійснення співробітництва, передбаченого
у Статті 2 цієї Угоди, Сторони призначають своїми головними
виконавчими  органами: Національне космічне агентство з боку
України та Державну космічну адміністрацію з боку Китайської
Народної Республіки.
   Сторони можуть призначити додаткові виконавчі органи, якщо
вони вважають за потрібне сприяти певному співробітництву згідно з
цією Угодою.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Сторони будуть   сприяти   встановленню   і  розвитку
співробітництва між організаціями і підприємствами двох країн у
галузі мирного дослідження і використання космічного простору.
   Фінансування робіт, які проводяться згідно з цією Угодою,
повинне забезпечуватися з врахуванням чинного законодавства кожної
із Сторін, а також існуючих каналів фінансування.
   Спільні проекти і роботи, які проводяться в рамках цієї
Угоди, в залежності від типу і галузі  діяльності,  можуть
виконуватись у формі контракту на комерційній або некомерційній
основі, чи в інших узгоджених Сторонами формах.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Положення цієї Угоди не перешкоджають співробітництву кожної
із Сторін з іншими державами і міжнародними організаціями і,
відповідно, не змінюють зобов'язання Сторін, що випливають з інших
міжнародних договорів та зобов'язань, у яких бере участь кожна із
Сторін, як по відношенню до кожної з них, так і по відношенню до
третіх країн.
 
               СТАТТЯ 7
 
   Сторони зобов'язуються забезпечувати адекватний та ефективний
захист інтелектуальної власності, створеної або переданої згідно з
цією Угодою.
 
               СТАТТЯ 8
 
   Згідно з чинним законодавством своїх країн, кожна Сторона
сприяє в'їзду та виїзду з території своєї країни персоналу іншої
Сторони, а також переміщенню устаткування, обладнання, необхідного
для реалізації спільних проектів і  робіт,  що  виконуються
відповідно до цієї Угоди.
 
               СТАТТЯ 9
 
   Сторони погодились, що результати, наукова інформація і дані,
які будуть отримані під час проведення наукового співробітництва
згідно з цією Угодою, повинні належати обом Сторонам і будуть
надаватися одна одній в найкоротші строки; не будуть оголошені
перед третьою стороною інакше як за письмовим дозволом іншої
Сторони.
 
              СТАТТЯ 10
 
   Сторони сприятимуть міжнародному співробітництву у вивченні
юридичних питань, що викликають взаємний інтерес і які можуть
виникнути в ході освоєння і використання космічного простору в
мирних цілях.
 
              СТАТТЯ 11
 
   Сторони погодились з тим, що виконавчі органи цієї Угоди
будуть проводити щорічні консультації і регулювання з питань, що
стосуються співробітництва в галузі дослідження і використання
космічного простору в мирних цілях.
 
              СТАТТЯ 12
 
   Сторони погодились з тим, що крім іншого погодження, Сторони
будуть взаємно утримуватися від подання скарг одна одній за
збитки, що можуть бути заподіяні Сторонам у зв'язку з запуском
чи/або використанням космічного об'єкта.
   Сторони мають право підписати угоди щодо конкретних об'єктів,
де передбачити  статті  щодо  відповідальності,  застосування
законодавства, процедури вирішення спірних питань.
   Відповідальність перед третіми сторонами буде визначатися у
відповідності до Конвенції про міжнародну відповідальність за
шкоду, вчинену космічними об'єктами ( 995_126 ), від 29 березня
1972 року.
   У разі необхідності Сторони повинні проводити  термінові
консультації з питань претензій перед третіми особами.
 
              СТАТТЯ 13
 
   Ця Угода набуває чинності з дати отримання останньої з нот,
що повідомляє про виконання Сторонами необхідних для  цього
внутрішньодержавних процедур, та буде діяти протягом п'яти років.
   Якщо одна із Сторін протягом шести місяців до закінчення
строку дії цієї Угоди не повідомить по дипломатичних каналах іншу
Сторону про свої наміри припинення дії цієї Угоди, то строк її дії
буде автоматично продовжено на наступні п'ять років і надалі буде
продовжуватися згідно з цим правилом. Угода втрачає чинність, якщо
одна зі Сторін письмово повідомить про це іншу Сторону за шість
місяців до завершення  першого  п'ятирічного  або  наступних
п'ятирічних періодів.
   У разі припинення дії цієї Угоди, її положення залишаються в
силі стосовно всіх незакінчених проектів та робіт, про які
погодились Сторони. Припинення дії цієї Угоди не звільняє Сторони
від фінансових, конфіденційних та інших зобов'язань, які вони
взяли згідно з цією Угодою, і не зачіпає прав, обов'язків і
статусу фізичних і юридичних осіб обох держав, що їх було набуто,
прийнято або встановлено відповідно в результаті виконання цієї
Угоди до моменту її розірвання.
   Здійснено в м. Пекін 4 грудня 1995 року, в двох примірниках,
кожний українською і китайською мовами, тексти яких є рівно
автентичними.
 
 За Уряд України           За Уряд Китайської 
                   Народної Республіки
 
 (підпис)               (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка