Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони і безпеки Республіки Індонезія щодо співробітництва в галузі озброєнь та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення і технічної допомоги

              Меморандум
     про взаєморозуміння між Міністерством оборони
      України та Міністерством оборони і безпеки
      Республіки Iндонезія щодо співробітництва
       в галузі озброєнь та військової техніки,
        матеріально-технічного забезпечення
            і технічної допомоги
 
 
   Дата підписання:           08.07.1996
   Дата набрання чинності для України: 08.07.1996
 
   Міністерство оборони України та Міністерство  оборони  і
безпеки Республіки Iндонезія, які надалі іменуються Сторонами,
 
   маючи за мету розвиток відносин між двома країнами,
 
   визнаючи взаємні вигоди від співробітництва в галузі озброєнь
та  військової техніки, матеріально-технічного забезпечення і
технічної допомоги,
 
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   Відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння галузі
співробітництва можуть включати:
 
   а) постачання матеріалів, регулярні поставки запасних частин
і технічну допомогу;
 
   б) навчання експлуатації, обслуговуванню та ремонту озброєнь
та бойової техніки;
 
   в) обмін досвідом, спільні дослідження та розробки;
 
   г) постачання озброєнь та військової техніки;
 
   д) інші галузі співробітництва за взаємною згодою Сторін.
 
               СТАТТЯ 2
 
   1. Меморандум реалізовуватиметься відповідними уповноваженими
організаціями за окремими двосторонніми документами.
 
   2. Кожна Сторона докладатиме всіх можливих зусиль для надання
допомоги іншій Стороні в отриманні необхідної інформації для
переговорів та укладання відповідних контрактів згідно з цим
Меморандумом про взаєморозуміння.
 
   3. Кожна Сторона сприятиме та підтримуватиме іншу Сторону в
сертифікації якості озброєнь, військової техніки та спорядження,
вироблених іншою Стороною.
 
   4. Кожна Сторона сприятиме в'їзду та виїзду і ввезенню та
вивезенню  з  території  Республіки Iндонезія та України їх
представників та устаткування, які задіяні в проектах та програмах
в  рамках  цього  Меморандуму  у  відповідності  до чинного
законодавства кожної країни.
 
               СТАТТЯ 3
 
   1. Сторони створюють Спільну комісію з метою забезпечення
виконання цього Меморандуму (надалі Спільна комісія).
 
   2. Спільна комісія включатиме не більше 7 (семи) постійних
представників кожної Сторони і спільно очолюватиметься Генеральним
директором управління матеріального забезпечення об'єктів і послуг
Міністерства оборони та безпеки Республіки Iндонезія і Заступником
начальника  озброєння Збройних Сил України. Членами Спільної
комісії є офіційні особи, призначені співголовою кожної із Сторін.
 
   3. Спільна комісія може утворювати робочу групу (робочі
групи)  для  розгляду  специфічних  проектів, які становлять
обопільний інтерес.
 
   4. Завданнями Спільної комісії є:
 
   а) визначення галузей співробітництва та обмін загальною
інформацією щодо спецвиробів;
 
   б) надання пропозицій щодо тем для обговорення з питань
поліпшення співробітництва та сприяння його розвитку, а також з
інших питань, що становлять обопільний інтерес;
 
   в) координація  та  керування  співробітництвом з питань
озброєнь  та  військової  техніки,  матеріально-технічного
забезпечення і технічної допомоги;
 
   г) прискорення процедур щодо закупівлі матеріальної частини,
запасних частин та надання послуг у відповідності до чинного
законодавства і правил кожної із держав;
 
   д) розгляд   та  рекомендації  щодо  імплементаційних
домовленостей.
 
   5. Спільна комісія зустрічатиметься один раз на рік в одній
із  країн  по  черзі.  Місце  та  порядок  денний зустрічі
визначатимуться  і  узгоджуватимуться  Сторонами  заздалегідь.
Координуючою  організацією  в  Республіці  Iндонезія  є Бюро
громадських зв'язків та зовнішнього співробітництва Міністерства
оборони і безпеки Республіки Iндонезія, а в Україні - Управління
зовнішніх зв'язків Генерального штабу Збройних Сил України.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Сторони відповідають за захист закритої інформації з питань
озброєнь  та  військової  техніки,  матеріально-технічного
забезпечення і технічної допомоги у відповідності до чинного
законодавства і правил кожної із держав.
 
   Вся інформація, що підлягає захисту, класифікуватиметься так:
індонезійською мовою: українською мовою: англійською мовою:
 
------------------------------------------------------------------
¦   sangat rahasia   ¦ цілком таємно  ¦  top secret  ¦
¦     rahasia     ¦   таємно   ¦   secret   ¦
¦ terbatas/konfidencial  ¦ конфіденційно  ¦  confidential  ¦
¦     biasa      ¦  нетаємно   ¦  unclassified  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Сторони не передаватимуть без письмової згоди іншої Сторони
будь-яким юридичним або фізичним особам зразки озброєнь  та
військової техніки, технічну документацію на виробництво, а також
іншу інформацію чи документи, отримані чи придбані в результаті
реалізації цього Меморандуму.
 
               СТАТТЯ 5
 
   1. Спірні питання щодо тлумачення або застосування цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій між Сторонами.
 
   2. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з
моменту його підписання і залишається чинним протягом 5 (п'яти)
років і цей термін може бути продовжений на підставі письмового
повідомлення якщо Сторонами не передбачено інше.
 
   3. Цей Меморандум втрачає чинність через шість місяців з
моменту письмового повідомлення однією із Сторін про свій намір
припинити дію цього Меморандуму.
 
   4. У разі припинення дії цього Меморандуму, зобов'язання
згідно з положеннями статті 4 залишаються чинними.
 
   5. Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути зміненим за
взаємною згодою Сторін. Зміни мають бути письмовими.
 
   6. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не
впливатиме на закінчення будь-яких контрактів, що перебувають у
стадії виконання за умовами цього Меморандуму.
 
   На засвідчення  чого  нижчепідписані,  належним  чином
уповноважені згідно з чинним законодавством і правилами кожної із
держав, підписали цей Меморандум про взаєморозуміння.
 
   Вчинено в м. Києві 8 липня 1996 року в двох примірниках,
кожен індонезійською, українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі суперечностей щодо тлумачення
англійському тексту надається перевага.
 
 За Міністерство оборони       За Міністерство оборони і
 України               безпеки Республіки Iндонезія
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка