Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства для фінансування витрат державного бюджету

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 115 від 31.05.96
   м.Київ
 
 
       Про затвердження Порядку застосування
        векселів Державного казначейства для
       фінансування витрат державного бюджету
 
 
 
   На виконання пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1996 року N 537 ( 537-96-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок  застосування  векселів  Державного
казначейства для  фінансування  витрат  державного  бюджету
(додається) і ввести його в дію з 1 липня 1996 року.
   2. Головному управлінню Державного казначейства (В.П.Тентюк)
до 20 червня 1996 року:
   за участю Головного бюджетного управління (А.А.Максюта) та
Управління цінних паперів і  фінансових  ринків  (О.В.Патока)
розробити і затвердити інструкцію про порядок видачі, обліку і
погашення векселів Державного казначейства;
   разом з  Головним  бюджетним  управлінням  (А.А.Максюта)
визначити статті видатків державного бюджету, в рахунок яких
будуть погашатись векселі Державного казначейства, та затвердити
ліміти і поквартальну розробку коштів, під які випускатимуться ці
векселі;
   розглянути доцільність запровадження  інституту  платіжних
агентів по розрахунках за векселями Державного казначейства і при
необхідності укласти відповідні угоди з банками;
   разом з Головною державною податковою інспекцією (В.Н.Iльїн)
затвердити інструкцію про порядок обміну інформацією щодо векселів
Державного казначейства між органами Державного казначейства і
податковими інспекціями та облік зарахування векселів Державного
казначейства у сплату податків до державного бюджету.
   3. Першому заступнику Міністра М.I.Сивульському, начальнику
Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменку до
20 червня 1996 року розробити і затвердити Порядок відображення у
бухгалтерському обліку підприємств операцій з векселями Державного
казначейства.
   4. Рекомендувати  Національному  банку  визначити порядок
операцій комерційних банків з векселями Державного казначейства.
 
 Міністр                       П.К.Германчук
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства фінансів
                   України
                   від 31 травня 1996 року N 115
 
               Порядок
     застосування векселів Державного казначейства
      для фінансування витрат державного бюджету
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Векселі Державного казначейства (далі - казначейські
векселі) випускаються відповідно до пункту 6 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 травня 1996 року N 537 ( 537-96-п ).
   1.2. Казначейські векселі можуть бути використані:
   для здійснення розрахунків;
   для зарахування сплати податків до державного бюджету;
   як застава для забезпечення платежів і кредитів.
   1.3. Векселедателем  і,  відповідно,   платником   за
казначейськими векселями виступає Головне управління Державного
казначейства.
   1.4. Казначейські векселі видаються на пред'явника.
   1.5. Строк платежу за казначейським векселем не повинен
перевищувати одного року.
   1.6. Казначейські векселі випускаються з вексельними сумами
500000000 (п'ятсот  мільйонів)  та  1000000000 (один мільярд)
карбованців. Відсотки на вексельну суму не нараховуються.
   1.7. Казначейськими векселями фінансуються витрати державного
бюджету, за винятком видатків на оплату праці та інші грошові
виплати населенню, за згодою відповідного одержувача коштів з
державного бюджету.
   1.8. Казначейські векселі можуть пред'являтись до погашення
та зарахування сплати податків у терміни і порядку, визначені
пунктом 4.2 цього Порядку.
 
         2. Випуск казначейських векселів
 
   2.1. Казначейські векселі випускаються у вигляді бланків
спеціального зразка.
   2.2. Випуск казначейських векселів для фінансування витрат
державного бюджету оформлюється угодою, що укладається Головним
управлінням Державного  казначейства,  з  однієї  сторони, та
відповідним одержувачем коштів з державного бюджету, з іншої.
 
       3. Операції з казначейськими векселями
 
   3.1. Держатель казначейських векселів може здійснювати з ними
такі операції:
   3.1.1. Погашення кредиторської заборгованості  за  згодою
відповідних кредиторів.  Розрахунки  казначейськими  векселями
здійснюються за вексельними сумами.
   3.1.2. Продаж казначейських векселів юридичним особам, які є
резидентами відповідно до чинного законодавства України.
   3.1.3. Застава  казначейських  векселів  для забезпечення
платежів і кредитів відповідно до законодавства про заставу.
   3.1.4. Зарахування казначейських векселів у сплату податків
до державного бюджету. Таке зарахування може бути здійснено у
будь-який момент до настання строку платежу за казначейським
векселем. Казначейський вексель, прийнятий до зарахування у сплату
податків, погашається.
 
   3.2. Пункти 3.1.2 і 3.1.3 не поширюються на бюджетні установи
і організації, а також на підприємства, які отримують дотації з
бюджету.
 
        4. Погашення казначейських векселів
 
   4.1. Погашення казначейських векселів здійснюється Головним
управлінням Державного казначейства шляхом:
   перерахування на рахунки останніх держателей казначейських
векселів грошових коштів у розмірі відповідних вексельних сум;
   зарахування казначейських  векселів  у сплату держателями
казначейських векселів податків до державного бюджету.
   4.2. Держатель казначейських векселів, який бажає погасити
належні йому казначейські векселі або зарахувати їх у сплату
податків, за  5 робочих днів до строку платежу за векселем
(у випадку погашення казначейського векселя) чи строку, в який він
хотів би зарахувати вексель у сплату податків, подає заяву разом з
векселем в територіальний орган Державного казначейства за своїм
місцезнаходженням. Територіальні органи Державного казначейства
протягом 2 робочих днів з моменту отримання заяви передають
інформацію про держателей казначейських векселів, які бажають
погасити належні їм векселі, про строки і форми погашення до
Головного управління  Державного  казначейства.  Форма  заяви
визначається Головним управлінням Державного казначейства.
   4.3. Після отримання заяв про погашення протягом 5 робочих
днів Головне управління Державного казначейства здійснює переказ
грошових коштів  чи  повідомляє  органи  Державної податкової
інспекції про зарахування казначейських векселів у сплату податків
до Державного бюджету України.
   4.4. Казначейські векселі, не пред'явлені до погашення у
термін, зазначений у пункті 4.2 цього Порядку, втрачають силу і
оплаті не підлягають.
 
        5. Iнформація про випуск і погашення
           казначейських векселів
 
   5.1. Головне управління Державного казначейства щомісячно
публікує інформацію про обсяги випуску казначейських векселів,
терміни їх погашення, обсяги погашення казначейських векселів
грошовими коштами та шляхом зарахування у сплату податків до
державного бюджету.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка