Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Правил охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті

       ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
      БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА ГIРНИЧОГО НАГЛЯДУ
 
              Н А К А З
 
            12.11.2007 N 265
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 листопада 2007 р.
                   за N 1300/14567
 
 
          Про внесення змін до Правил
        охорони праці під час експлуатації
        водопровідно-каналізаційних споруд
          на залізничному транспорті
 
 
   З метою приведення нормативно-правових актів з питань охорони
праці у відповідність до чинного законодавства  України  та
відповідно  до  Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до наказу Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 14.10.2004 N 226 ( z1404-04 ) "Про
затвердження  Правил  охорони  праці  під  час  експлуатації
водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за
N 1404/10003, такі зміни:
 
   1.1 у преамбулі наказу слова і цифри "Положення про Державний
комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом
Президента України від 16 січня 2003 року N 29 ( 29/2003 )"
вилучити.
 
   2. Унести до Правил охорони праці під час експлуатації
водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті,
затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 14.10.2004 N 226 ( z1404-04 ) та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1404/10003, такі
зміни:
 
   2.1 у пункті 1.4 слова і цифри "ДНАОП 0.00-4.12-99 Типового
положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 ),
зареєстрованого в Мін'юсті України 21.04.99 за N 248/3541 (далі -
ДНАОП  0.00-4.12-99)"  замінити  словами і цифрами "Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005   за   N 231/10511
(НПАОП 0.00-4.12-05)";
 
   2.2 у пункті 1.5 слова і цифри "ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення
про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45
( z0136-94 ), зареєстрованого в Мін'юсті  України 21.06.94 за
N 136/345" замінити словами і цифрами "Порядку проведення медичних
оглядів  працівників  певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я  України від 21.05.2007 N 246
( z0846-07 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23.07.2007 за N 846/14113";
 
   2.3 у пункті 2.10 слова і цифри "ДНАОП 0.00-1.03-02 Правил
будови  і  безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 20.08.2002 N 409 ( v0409203-02 ) (далі - ДНАОП
0.00-1.03-02)" замінити словами і цифрами "Правил будови  і
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених
наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007  за
N 784/14051 (НПАОП 0.00-1.01-07)";
  
   2.4  у  підпункті  6.1.4  пункту  6.1  слова  і цифри
"ДНАОП 0.00-5.28-03 Iнструкції з охорони праці під час виконання
робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів,
затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 9.10.2003
N 190 ( z0970-03 ), зареєстрованої в Мін'юсті України 24.10.2003
за N 970/8291" замінити словами і цифрами "Правил охорони праці
під  час  виконання  робіт  на висоті, затверджених наказом
Держгірпромнагляду  від  27.03.2007  N  62 ( z0573-07 ) та
зареєстрованих  у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за
N 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07)".
 
   3. Управлінню організації державного нагляду за промисловою
безпекою на  виробництвах  і  об'єктах підвищеної  небезпеки
(Морозов В.М.) подати цей наказ на державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров В.В.) унести відповідні зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 )
та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
 
   5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Долматова О.I.
 
 Голова Комітету                    С.О.Сторчак
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 транспорту та зв'язку України            М.Г.Гордієнко
 
 Директор Фонду соціального
 страхування від нещасних випадків
 на виробництві та професійних
 захворювань України                  Ю.Мельников
 
 Голова Федерації профспілок
 транспортників України,
 Голова профспілки залізничників
 і транспортних будівельників України          В.М.Ткачов
 
 Перший заступник Міністра
 охорони здоров'я України,
 головний державний
 санітарний лікар України               С.П.Бережнов
 
 Заступник Міністра України з питань 
 надзвичайних ситуацій та у справах 
 захисту населення від наслідків 
 Чорнобильської катастрофи              В.Романченко
 
 Заступник Голови Державного комітету
 ядерного регулювання України - 
 Головний державний інспектор з ядерної
 та радіаційної безпеки України             М.Х.Гашев
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка