Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

    МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.11.2007 N 612
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 2007 р.
                   за N 1349/14616
 
 
      Про затвердження Порядку обліку, зберігання,
       оформлення та видачі посвідчень особам,
      які одержують державну соціальну допомогу,
      відповідно до Закону України "Про державну
       соціальну допомогу інвалідам з дитинства
            та дітям-інвалідам"
 
 
   Відповідно до Закону  України  "Про  державну  соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оформлення  та
видачі  посвідчень  особам, які одержують державну соціальну
допомогу, відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), що
додається.
 
   2. Установити, що посвідчення, форма яких затверджена наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 28.10.2002
N 549 "Про затвердження посвідчення особи, яка одержує державну
соціальну допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда",
дійсні на всій території України до їх обміну в установленому
порядку на нові посвідчення.
 
   3. Міністерству  праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту
населення облдержадміністрацій, Головному управлінню соціального
захисту населення Київської міськдержадміністрації, Управлінню
праці  та  соціального  захисту  населення  Севастопольської
міськдержадміністрації розпочати видачу за зверненнями інвалідів з
дитинства  чи  дітей-інвалідів або їх законних представників
(опікунів) з 1 січня 2008 року органами праці та соціального
захисту населення зазначеного посвідчення особам, які перебувають
на обліку в цих органах як одержувачі державної соціальної
допомоги, відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ).
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці та соціальної політики України від 28.10.2002 N 549 "Про
затвердження посвідчення особи, яка одержує державну соціальну
допомогу інваліда з дитинства або дитини-інваліда".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Дьяченка.
 
 Міністр                         М.Папієв
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                    Ю.Гайдаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   16.11.2007 N 612
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 2007 р.
                   за N 1349/14616
 
 
               ПОРЯДОК
       обліку, зберігання, оформлення та видачі
      посвідчень особам, які одержують державну
     соціальну допомогу, відповідно до Закону України
         "Про державну соціальну допомогу
      інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
              ( 2109-14 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Посвідчення  особи,  яка одержує державну соціальну
допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
(далі - посвідчення) (додаток 1), є документом, що підтверджує
призначення інваліду з дитинства та дитині-інваліду державної
соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
(далі - державна соціальна допомога).
 
   1.2. Посвідчення видаються управліннями праці та соціального
захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст
Києва  та  Севастополя) державних адміністрацій, структурними
підрозділами з питань праці та соціального захисту населення
виконавчих органів  міських,  районних  у містах (у разі їх
створення) рад.
 
        2. Оформлення і видача посвідчення
 
   2.1. Посвідчення особи, яка одержує  державну  соціальну
допомогу, оформлюється  на  ім'я  інваліда  з дитинства або
дитини-інваліда, на якого призначена державна соціальна допомога.
   Дані про дитину-інваліда чи інваліда з дитинства заповнюються
на сторінці 1.
 
   2.2. На першій сторінці  посвідчення  осіб,  які  мають
інвалідність з вадами (ураженням, захворюванням) слуху, зору та
опорно-рухового апарату, також зазначається причина інвалідності
та група для інвалідів (наприклад: "інвалід з дитинства I групи по
зору").
   Якщо державна   соціальна   допомога   призначена  на
дитину-інваліда чи інваліда, визнаного недієздатною особою, то в
посвідченні також зазначається прізвище, ім'я та по батькові
законного його представника (опікуна) (сторінка 2 посвідчення).
   Вид державної  соціальної допомоги, її розмір та термін
призначення заповнюються на сторінках 3-4 посвідчення.
 
   2.3. Посвідчення  видається  інваліду  з  дитинства  або
дитині-інваліду  безкоштовно  особисто  одержувачу  державної
соціальної  допомоги  або  законному  представнику  (опікуну)
дитини-інваліда та інваліда з дитинства, визнаного недієздатним,
або іншій особі, яка представляє інтереси одержувача, на підставі
нотаріально засвідченої довіреності при пред'явленні паспорта та
відповідних документів, що підтверджують особу, під підпис у
журналі обліку посвідчень.
 
   2.4. У журналі обліку посвідчень зазначаються:
   порядковий номер запису;
   номер посвідчення;
   номер, дата приймання-передавання посвідчень;
   прізвище, ім'я, по батькові інваліда, дитини-інваліда;
   документ, що був пред'явлений при отриманні посвідчення, його
реквізити;
   підпис та прізвище особи, яка видала посвідчення;
   підпис особи, яка отримала посвідчення.
 
        3. Облік і збереження посвідчення
 
   3.1. Посвідчення (опис наведено в додатку 2) є документом
суворого обліку  і  виготовляється  на  підставі  замовлення
Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до
Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого
обліку,  затверджених  спільним наказом Міністерства фінансів
України від 25.11.93 N 98 ( z0008-94 ), Служби безпеки України
від 15.11.93  N  118,  Міністерства внутрішніх справ України
від 24.11.93 N 740, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
14.01.94 за N 8/217.
 
   3.2. З метою організації приймання бланків посвідчень у
Міністерстві праці та соціальної політики Автономної Республіки
Крим, головних управліннях праці та соціального захисту населення
облдержадміністрацій, Головному управлінні соціального захисту
населення Київської міськдержадміністрації, Управлінні праці та
соціального    захисту    населення    Севастопольської
міськдержадміністрації   відповідними   наказами  керівників
призначаються особи, відповідальні за приймання посвідчень (далі -
відповідальні особи).
 
   3.3. Після отримання бланків посвідчень та підписання акта
приймання - передавання у Міністерстві праці та  соціальної
політики  України  відповідальні особи Міністерства праці та
соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь
праці  та соціального захисту населення облдержадміністрацій,
Головного управління соціального захисту населення  Київської
міськдержадміністрації, Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міськдержадміністрації передають їх
відповідним управлінням праці та соціального захисту населення
районних, районних у містах Києві та Севастополі  державних
адміністрації, міських, районних у містах (крім міст Києва та
Севастополя) державних адміністрацій, структурним підрозділам з
питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів
міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за актом
приймання-передавання.
 
   3.4. Посвідчення  до  їх видачі в установленому порядку
зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.
 
         4. Порядок анулювання, знищення
         та оформлення втрати посвідчення
 
   4.1. Посвідчення  анулюється  у  разі  неточного запису,
виявленні помилки, смерті особи,  якій  призначено  державну
соціальну допомогу, якщо державна соціальна допомога призначена на
підставі документів, що містять недостовірні відомості, та в інших
випадках, передбачених чинним законодавством.
 
   4.2. Посвідчення, що стало непридатним для користування,
підлягає знищенню.
   Знищення проводиться комісіями, які утворюються на підставі
наказів начальників управлінь праці та  соціального  захисту
населення  районних, районних у містах Києві та Севастополі
державних адміністрацій, міських, районних у містах (крім міст
Києва  та  Севастополя)  державних адміністрацій, структурних
підрозділів з питань праці та соціального захисту населення
виконавчих  органів  міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад, у кількості не менше 3 осіб.
   Головою комісії за посадою є начальник управління праці та
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій, міських, районних у містах
(крім міст Києва та  Севастополя)  державних  адміністрацій,
структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту
населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх
створення) рад.
   Про знищення посвідчень складається відповідний акт,  що
підписується всіма членами комісії.
 
   4.3. У  разі,  коли  посвідчення  стало непридатним для
користування або втрачено, за  заявою  одержувача  державної
соціальної  допомоги  видається дублікат посвідчення, про що
робиться відмітка в особовій справі.
 
   4.4. Якщо змінюються дані про одержувача державної соціальної
допомоги, видається нове посвідчення, про що робиться відповідний
запис у особовій справі. Старе посвідчення підлягає знищенню.
 
 Директор Департаменту
 у справах інвалідів                 I.Тарабукіна
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.1 Порядку
 
 
              ПОСВIДЧЕННЯ
     особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
      відповідно до Закону України "Про державну
       соціальну допомогу інвалідам з дитинства
            та дітям-інвалідам"
              ( 2109-14 )
 
 
              лицьовий бік
---------------------------------------------------------------------------------
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦         УКРАЇНА        ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦        ПОСВIДЧЕННЯ      ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
¦                    ¦                    ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
         Стор. 1                 Стор. 2
---------------------------------------------------------------------------------
¦Ким видано_____________________________¦Дані про законного представника    ¦
¦_______________________________________¦(опікуна) дитини-інваліда або     ¦
¦                    ¦інваліда з дитинства, визнаного    ¦
¦       ПОСВIДЧЕННЯ       ¦недієздатним:             ¦
¦                    ¦Прізвище_______________________________¦
¦Серія ААБ N              ¦Iм'я___________________________________¦
¦Державна соціальна допомога      ¦По батькові____________________________¦
¦_______________________________________¦Рік народження_________________________¦
¦призначена:              ¦                    ¦
¦Прізвище_______________________________¦----------------------         ¦
¦Iм'я___________________________________¦¦  фото законного  ¦         ¦
¦По батькові____________________________¦¦  представника  ¦         ¦
¦Рік народження_________________________¦¦   (опікуна)   ¦         ¦
¦----------------------         ¦¦ дитини-інваліда  ¦         ¦
¦¦          ¦         ¦¦ або інваліда з  ¦         ¦
¦¦фото дитини-інваліда¦         ¦¦   дитинства   ¦         ¦
¦¦  або інваліда  ¦         ¦¦ (наклеюється за  ¦         ¦
¦¦   дитинства   ¦         ¦¦   бажанням    ¦         ¦
¦¦          ¦         ¦¦  одержувача)   ¦         ¦
¦¦          ¦         ¦----------------------         ¦
¦¦          ¦         ¦Дата видачі__________20___р.      ¦
¦¦          ¦         ¦                    ¦
¦¦          ¦         ¦Начальник               ¦
¦----------------------         ¦управління_____________________________¦
¦Причина та група інвалідності:     ¦          (підпис)      ¦
¦(група вказується для інвалідів    ¦                    ¦
¦старше 18 років)            ¦    М.П.              ¦
¦_______________________________________¦                    ¦
¦_______________________________________¦Номер особової справи__________________¦
¦(крім причини інвалідності       ¦                    ¦
¦необхідно зазначити: інвалідність   ¦                    ¦
¦по слуху, зору, опорно-рухового    ¦                    ¦
¦апарату)                ¦                    ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
         Стор. 3                 Стор. 4
---------------------------------------------------------------------------------
¦   Державну   ¦   Державну   ¦   Державну   ¦   Державну   ¦
¦ соціальну допомогу¦соціальну допомогу ¦ соціальну допомогу¦соціальну допомогу ¦
¦   призначено  ¦  продовжено   ¦   продовжено  ¦  продовжено   ¦
¦ з__________20___р.¦з__________20___р. ¦ з__________20___р.¦з__________20___р. ¦
¦ до_________20___р.¦до_________20___р. ¦ до_________20___р.¦до_________20___р. ¦
¦  у сумі_____грн. ¦ у сумі_____грн. ¦  у сумі_____грн. ¦ у сумі_____грн. ¦
¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦ М.П.       ¦ М.П.       ¦ М.П.       ¦ М.П.       ¦
¦ ________________ ¦ ________________ ¦ ________________ ¦ ________________ ¦
¦ (підпис начальника¦(підпис начальника ¦ (підпис начальника¦(підпис начальника ¦
¦   управління)  ¦  управління)  ¦   управління)  ¦  управління)  ¦
¦ ------------------+------------------ ¦ ------------------+------------------ ¦
¦   Державну   ¦   Державну   ¦   Державну   ¦   Державну   ¦
¦ соціальну допомогу¦соціальну допомогу ¦ соціальну допомогу¦соціальну допомогу ¦
¦   продовжено  ¦  продовжено   ¦   продовжено  ¦  продовжено   ¦
¦ з__________20___р.¦з__________20___р. ¦ з__________20___р.¦з__________20___р. ¦
¦ до_________20___р.¦до_________20___р. ¦ до_________20___р.¦до_________20___р. ¦
¦  у сумі_____грн. ¦ у сумі_____грн. ¦  у сумі_____грн. ¦ у сумі_____грн. ¦
¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦ М.П.       ¦ М.П.       ¦ М.П.       ¦ М.П.       ¦
¦ ________________ ¦ ________________ ¦ ________________ ¦ ________________ ¦
¦ (підпис начальника¦(підпис начальника ¦ (підпис начальника¦(підпис начальника ¦
¦   управління)  ¦  управління)  ¦   управління)  ¦  управління)  ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
         Стор. 5                 Стор. 6
---------------------------------------------------------------------------------
¦       Для відміток       ¦Посвідчення особи, яка одержує державну¦
¦                    ¦соціальну  допомогу,  відповідно  до¦
¦                    ¦Закону України "Про державну соціальну¦
¦                    ¦допомогу  інвалідам  з дитинства та¦
¦                    ¦дітям-інвалідам"  дійсне  на  всій¦
¦                    ¦території України.           ¦
¦                    ¦Згідно зі статтею 1 Закону України "Про¦
¦                    ¦державну соціальну допомогу інвалідам з¦
¦                    ¦дитинства та дітям-інвалідам" інвалідам¦
¦                    ¦з дитинства та дітям-інвалідам, які¦
¦                    ¦мають одночасно право  на  державну¦
¦                    ¦соціальну допомогу відповідно до цього¦
¦                    ¦Закону, на пенсію та  на  державну¦
¦                    ¦соціальну допомогу згідно із Законом¦
¦                    ¦України  "Про  державну  соціальну¦
¦                    ¦допомогу особам, які не мають права на¦
¦                    ¦пенсію, та інвалідам", призначається за¦
¦                    ¦вибором інвалідів з дитинства (законних¦
¦                    ¦представників інвалідів з дитинства,¦
¦                    ¦визнаних    недієздатними,    та¦
¦                    ¦дітей-інвалідів) державна  соціальна¦
¦                    ¦допомога відповідно до цього Закону або¦
¦                    ¦пенсія чи державна соціальна допомога¦
¦                    ¦згідно із Законом України "Про державну¦
¦                    ¦соціальну допомогу особам, які не мають¦
¦                    ¦права на пенсію, та інвалідам". При¦
¦                    ¦цьому, якщо інвалід з дитинства або¦
¦                    ¦дитина-інвалід має право на пенсію у¦
¦                    ¦зв'язку з  втратою  годувальника  і¦
¦                    ¦державну соціальну допомогу відповідно¦
¦                    ¦до  цього  Закону,  ці  виплати¦
¦                    ¦призначаються одночасно.        ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3.1 Порядку
 
 
           ОПИС БЛАНКА ПОСВIДЧЕННЯ
     особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
      відповідно до Закону України "Про державну
       соціальну допомогу інвалідам з дитинства
            та дітям-інвалідам"
              ( 2109-14 )
 
 
   Посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу,
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) - розгорнута
книжечка розміром 67х100 міліметрів у лідериновій обкладинці.
   На лицьовому боці бланка  посвідчення  напис  позолотним
тисненням "Україна".
   Обкладинка скріплюється з вкладкою на 2 скоби.
   Вкладка складається з 6 сторінок, віддрукованих на папері з
водяними знаками.
   Текстовий зміст друкується чорною фарбою.
   Способи захисту:
   - тангірна сітка в 3 кольори;
   - папір з водяними знаками;
   - застосування мікрошрифту;
   - нумерація - 6 знаків.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка