Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України

          МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             04.01.2005 N 3
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2005 р.
                   за N 52/10332
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Міністерства оборони 
       N 259 ( z0637-08 ) від 11.06.2008 }
 
         Про внесення змін до Положення
      про порядок виплати грошового забезпечення
       військовослужбовцям Збройних Сил України
 
 
   З метою врегулювання окремих питань порядку виплати грошового
забезпечення військовослужбовцям   Збройних   Сил   України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Положення про порядок виплати
грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України,
затвердженого наказом   Міністра   оборони   України   від
5 березня 2001 року N 75 ( z0251-01 ), зареєстрованого  у
Міністерстві юстиції України 20 березня 2001 року за N 251/5442
(зі змінами та доповненнями), що додаються.
 
   2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України
 генерал армії України                 О.I.Кузьмук
 
 ПОГОДЖЕНО
 
 Міністерство праці
 та соціальної політики України
 
 Перший заступник
 Міністра - керівник апарату            М.О.Солдатенко
 
 Міністерство фінансів України
 
 Заступник Міністра                  О.С.Яременко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра
                   оборони України
                   04.01.2005 N 3
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2005 р.
                   за N 52/10332
 
 
               ЗМIНИ
      до Положення про порядок виплати грошового
   забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України,
     затвердженого наказом Міністра оборони України
     від 5 березня 2001 року N 75, зареєстрованого
    у Міністерстві юстиції України 20 березня 2001 року
      за N 251/5442 (зі змінами та доповненнями)
              ( z0251-01 )
 
 
   1. Розділ 11 викласти в такій редакції:
 
   "11. Правила    виплати    грошового    забезпечення
військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків
або відстороненим від посад, а також тим, які перебувають під
арештом та в дисциплінарних частинах
 
   11.1. Військовослужбовцям, які відповідно до Дисциплінарного
статуту Збройних Сил України ( 551-14 ) усунуті від виконання
службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання
службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не
виконували обов'язків за посадами, виплачуються оклади грошового
утримання та щомісячні надбавки, виплата яких здійснюється в усіх
випадках отримання військовослужбовцями цих окладів.
 
   У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців
від  виконання  службових  обов'язків,  якщо за результатами
службового розслідування підстави прийняття такого рішення не
підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували
обов'язків за посадами, виплачуються додаткові види грошового
забезпечення, на отримання яких вони втратили право.
 
   11.2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно
до    Кримінально-процесуального    кодексу     України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), з наступного після відсторонення
від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на
посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та щомісячні
надбавки, які їм виплачуються в усіх випадках виплати окладів за
військовими званнями. 
   У разі скасування постановами слідчих (прокурорів) постанов
про  відсторонення  від посад військовослужбовцям за період,
протягом  якого  вони  не  перебували  на  посадах, грошове
забезпечення,  на  отримання  якого вони втратили право, не
виплачується.
 
   11.3. Військовослужбовцям,  заарештованим  за  постановою
слідчих або судових органів, виплата окладів грошового утримання
призупиняється з дня арешту.
   У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад,
яких утримували під вартою, вибрано інший запобіжний захід, а не
утримання під вартою, з дня прибуття до військової частини
(установи, організації) і до дня отримання військовою частиною
повідомлення суду про набрання вироком  законної  сили  про
засудження  військовослужбовців  до  позбавлення  волі оклади
грошового  утримання  виплачуються  у порядку, передбаченому
пунктом 11.2 Положення.
 
   11.4. У разі постановлення виправдувального вироку суду,
закриття кримінальної справи (відмови в порушенні кримінальної
справи) за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу
злочину або недоведеністю участі обвинуваченого в учиненні злочину
військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється
виплата посадових  окладів  та  додаткових  видів  грошового
забезпечення, на отримання яких вони втратили право, з дня, з
якого вони стали до виконання обов'язків за посадою.
 
   При цьому   грошове   забезпечення,   яке   втратили
військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у
порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ).
 
   11.5 У разі винесення вироку суду про умовне засудження
військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, з дня, з
якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється
виплата  посадових  окладів  та  додаткових  видів грошового
забезпечення, на отримання яких вони втратили право.
 
   11.6. Військовослужбовцям  строкової  військової  служби,
засудженим до відбування покарання у дисциплінарному батальйоні, з
дня набрання вироком законної сили і до призначення на посади
після відбування покарання чи до звільнення з військової служби
виплачуються оклади в порядку, передбаченому Положенням  про
дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України, затвердженим
Указом  Президента  України  від 5 квітня 1994 року N 139
( 139/94 )".
 
   2. Розділ 34 викласти в такій редакції:
 
        "34. Преміювання військовослужбовців
 
   34.1. Командири  військових частин, начальники військових
навчальних закладів, керівники установ та організацій Збройних Сил
України  мають  право  преміювати  військовослужбовців  (крім
військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих
військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які
мають військові навчальні підрозділи) за їх особистий внесок у
загальні результати служби. Преміювання здійснюється згідно з
інструкцією про преміювання військовослужбовців, яка розробляється
у військових частинах, виходячи зі специфіки та особливостей
виконання завдань конкретної військової частини, й затверджується
вищим командуванням.
 
   Конкретні показники позбавлення військовослужбовців премії
повністю  або  частково  встановлюються  в  межах  випадків,
передбачених пунктом 34.6 Положення.
 
   34.2. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання,
створеного в розмірі чотиримісячного фонду грошового забезпечення,
затвердженого для військової частини в кошторисі, без обмеження
індивідуальних премій максимальними розмірами.
 
   Командиром військової частини до початку планового періоду в
межах фонду грошового забезпечення, затвердженого для військової
частини в кошторисі, затверджується плановий фонд преміювання за
кожним структурним підрозділом, визначеним штатом або штатним
розписом.
 
   34.3. Для обчислення фонду преміювання враховуються:
   облікова      чисельність      військовослужбовців
(крім військовослужбовців строкової військової служби);
   оклади грошового утримання;
   додаткові види грошового забезпечення.
 
   34.4. У разі зміни фонду грошового забезпечення, облікової
чисельності  військовослужбовців, норм грошового забезпечення,
допущення військовослужбовців до тимчасового виконання вакантних
посад, а також уведення (скасування) видів виплат, що впливають на
розмір фонду  грошового  забезпечення,  у  розрахунок  фонду
преміювання вносяться відповідні зміни.
 
   34.5. Виплата премій здійснюється щомісяця за минулий місяць
під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць у межах
фонду преміювання     за     розрахунковий     період
(за місяць - 33,3 відсотка місячного фонду грошового забезпечення,
за квартал - 100 відсотків). Розмір премій визначається наказом
командира військової   частини   (командирам   військових
частин - наказами вищих командирів/начальників).
 
   34.6. Командир  військової частини, начальник військового
навчального закладу, керівник установи та організації Збройних Сил
України мають право позбавляти військовослужбовців премії повністю
або частково тільки за:
   невихід на службу без поважних причин;
   уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий
час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного
сп'яніння);
   порушення статутних правил несення служби у варті, добовому
наряді, під час патрулювання та бойового чергування;
   особисті незадовільні показники в командирській, бойовій та
мобілізаційній підготовці, невиконання  індивідуальних  планів
роботи  науковим, науково-педагогічним (педагогічним) складом,
ад'юнктами, докторантами;
   порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів
щодо збереження державної таємниці;
   порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів,
які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки  й
озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також
завдали шкоди здоров'ю військовослужбовців або інших осіб.
 
   34.7. Військовослужбовці не преміюються за той розрахунковий
місяць, у якому вони допустили порушення чи проступок. Рішення про
виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення у повному
розмірі оформлюється наказом командира військової частини на
підставі поданих за командою в кінці кожного місяця рапортів
безпосередніх командирів (начальників) з клопотанням про виплату
(позбавлення  повністю  або  частково)  премії  підлеглим
військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення
премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які
стали  підставою  для цього. Забороняється позбавляти премії
військовослужбовців протягом кількох місяців за одне допущене
порушення.
 
   34.8. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з
якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, і до дня
звільнення від виконання обов'язків за посадами, у тому числі й у
разі тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони
допущені наказами відповідних командирів (начальників). Особам
офіцерського складу, прапорщикам (мічманам) та особам рядового,
сержантського і старшинського складу, які проходять військову
службу за контрактом, які навчаються у військових навчальних
закладах  (школах  прапорщиків),  премія  виплачується з дня
зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час
перебування у відпустці, що надається після закінчення військового
навчального закладу.
 
   Премія військовослужбовцям  також  виплачується  за  час
перебування у відпустці, на лікуванні, у службовому відрядженні в
разі збереження посад за місцем служби.
 
   34.9. Військовослужбовцям, які проходять військову службу на
госпрозрахункових підприємствах, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України, в організаціях Збройних Сил України,
що перебувають на самостійному балансі та ведуть госпрозрахункову
діяльність,  виплата  премій  здійснюється  відповідно  до
затвердженого цими підприємствами та організаціями положення про
преміювання.
 
   34.10. Премія не виплачується військовослужбовцям:
   які звільняються  з  військової  служби  за  службовою
невідповідністю та у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що
набрав законної сили (з місяця, в якому надійшов витяг з наказу
про звільнення);
   направленим за кордон для виконання обов'язків у складі
миротворчих контингентів і миротворчого персоналу - за весь період
перебування  за  кордоном,  якщо  інший  порядок виплати не
передбачений чинним законодавством України;
   у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних
із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання
ними  службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим
посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям,
подіям і злочинам)".
 
 Начальник Головного
 фінансово-економічного управління
 Міністерства оборони України
 генерал-лейтенант                    I.Ю.Марк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка