Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення міжвідомчих робочих груп з координації роботи та визначення основних напрямів розроблення соціального бюджету

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 13 серпня 1999 р. N 832-р
                Київ
 
 
   1. Відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня
1997 р. N 1166 ( 1166/97 ) "Про Основні напрями соціальної
політики на 1997 - 2000 роки" і з метою забезпечення координації
та контролю за ходом розроблення проекту соціального бюджету
України із застосуванням національної моделі соціального бюджету
як постійного інструменту для обгрунтування необхідних джерел
доходів і соціальних видатків утворити міжвідомчі робочі групи у
складі згідно з додатками 1 і 2.
 
   2. Дозволити міжвідомчим робочим групам робити запити з
питань  соціального  бюджету,  залучати  для виконання робіт
висококваліфікованих фахівців, наукових і практичних працівників,
співпрацювати з міжнародними організаціями з питань отримання
технічної допомоги в розробленні соціального бюджету України, а їх
керівникам у разі потреби вносити зміни до складу робочих груп.
 
   3. Мінфіну, Мінекономіки, МОЗ, Міносвіти, МНС, Держкомстату,
Держкомсім'ямолоді, Держкомнацміграції,  іншим  центральним  і
місцевим  органам  виконавчої влади, Пенсійному фонду, Фонду
соціального страхування, Національній академії наук  подавати
зазначеним  міжвідомчим  робочим  групам  матеріали з питань
соціального бюджету в двотижневий термін після надходження запиту.
 
   4. Мінпраці  створити  структурний  підрозділ  з  питань
соціального бюджету в межах граничної чисельності працівників
центрального апарату Міністерства і коштів, передбачених на його
утримання.
 
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд. 26
 
                    Додаток 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
                від 13 серпня 1999 р. N 832-р
 
 
               СКЛАД
  міжвідомчої робочої групи з координації роботи та визначення
    основних напрямів розроблення соціального бюджету
 
   САХАНЬ       - Міністр праці та соціальної політики,
Iван Якович        керівник групи
 
   ВЕГЕРА       - перший заступник  Міністра  праці  та
Світлана Анатоліївна   соціальної політики, заступник керівника
             групи
 
   ТИМОШЕНКО     - народний депутат   України,   голова
Юлія Володимирівна    Комітету Верховної Ради України з питань
             бюджету, заступник керівника групи (за
             згодою)
 
   БIЛУХА*      - заступник Голови Держкомнацміграції
Юрій Микитович
 
   БОБИЛЬОВА     - перший заступник  Міністра   охорони
Ольга Олександрівна    здоров'я, головний державний санітарний
             лікар України
 
   БОГОМОЛОВ     - заступник Міністра освіти
Анатолій Григорович
 
   БОЧКАЛОВ      - перший заступник   директора   фонду
Борис Власович      соціального страхування (за згодою)
 
   БУЛАХ       - головний консультант    секретаріату
Вікторія Петрівна     Комітету Верховної Ради України з питань
             соціальної політики та праці (за згодою)
 
   БУРКАТ       - керівник  проекту  з питань соціальних
Наталія Євгенівна     реформ Iнституту реформ (за згодою)
 
   ВЛАСЕНКО      - заступник Голови Держкомстату
Наталія Степанівна
 
   ГЕЄЦЬ       - директор Iнституту     економічного
Валерій Михайлович    прогнозування,  академік  Національної
             академії наук
 
   ГХОШ        - радник Програми  розвитку  Організації
Мрідула          Об'єднаних Націй в Україні (за згодою)
 
   ДОВЖЕНКО      - Голова Держкомсім'ямолоді
Валентина Iванівна
 
   ДОНЧЕНКО      - народний депутат   України,   перший
Юрій Григорович      заступник голови Комітету Верховної Ради
             України з питань соціальної політики та
             праці (за згодою)
 
   ЗАЙЧУК       - голова правління Пенсійного фонду
Борис Олександрович
 
   IВАНКЕВИЧ     - начальник Управління з питань соціальної
Віктор Вікторович     політики Кабінету Міністрів України
 
   КАЛIНИЧ      - головний консультант    секретаріату
Надія Степанівна     Комітету Верховної  Ради  України  у
             справах  пенсіонерів,  ветеранів  та
             інвалідів (за згодою)
 
   КОСТРИЦЯ      - національний кореспондент  Міжнародної
Василь Iванович      організації праці в Україні (за згодою)
 
   КРАВЧУК      - заступник керівника Головного управління
Iгор Iванович       з аналізу економічних та  соціальних
             питань Адміністрації Президента України
             (за згодою)
 
   ЛЯШЕНКО      - головний науковий      консультант
Віктор Євгенович     науково-аналітичного     управління
             Секретаріату Верховної Ради України (за
             згодою)
 
   МАТВIЙЧУК     - заступник Міністра фінансів
Володимир Макарович
 
   МIРОШНИЧЕНКО    - перший заступник голови координаційної
Олексій Валентинович   ради  Конфедерації  роботодавців  (за
             згодою)
 
   ПЛОТЯНСЬКА     - експерт з питань соціального  бюджету
Марія Олегівна      секретаріату  Міжвідомчої  ради  з
             впровадження  економічних  реформ  в
             Україні
 
   СОЛТИС       - заступник Голови правління Національного
Ярослав Федорович     банку (за згодою)
 
   СТОЯН       - голова Федерації профспілок (за згодою)
Олександр Миколайович
 
   ХАНДУРIН      - заступник Міністра юстиції
Микола Iванович
 
   ХОЛОША       - перший заступник  Міністра  з  питань
Володимир Iванович    надзвичайних  ситуацій  та у справах
             захисту  населення  від  наслідків
             Чорнобильської катастрофи
 
   ЯРЕМЕНКО      - заступник Міністра економіки
Олександр Степанович
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ТОЛСТОУХОВ
 
{* Щодо звільнення Білухи Юрія Микитовича з посади заступника
Голови Державного комітету України у справах національностей та
міграції у зв'язку з виходом на пенсію додатково див. Указ
Президента України від 29.02.2000 № 303/2000 ( 303/2000 )}
 
 
                    Додаток 2
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 13 серпня 1999 р. N 832-р
 
 
               СКЛАД
        міжвідомчої експертної робочої групи
     з подання пропозицій та проектів законодавчих
      актів щодо розроблення соціального бюджету
 
   НОЩЕНКО      - заступник Міністра праці та соціальної
Микола Петрович      політики, керівник групи
 
   ПЛОХОТНЮК     - начальник      планово-економічного
Григорій Костянтинович  управління Мінпраці, перший заступник
             керівника групи
 
   ГОРБАЧУК      - старший науковий співробітник Iнституту
Василь Михайлович     кібернетики Національної академії наук,
             радник Українського союзу промисловців і
             підприємців, заступник керівника групи
             (за згодою)
 
   БЕРЕЖНОВ      - начальник головного     санітарного
Сергій Петрович      епідеміологічного  управління   МОЗ,
             заступник   головного   державного
             санітарного лікаря
 
   ГОЛЕУСОВА     - керівник управління з питань соціального
Галина Захарівна     захисту Федерації профспілок (за згодою)
 
   ГРОШИЛIН      - директор департаменту    Конфедерації
Геннадій Олексійович   роботодавців (за згодою)
 
   ДIДЕНКО      - начальник управління    фінансування
Сергій Олександрович   охорони здоров'я та соціального захисту
             населення Мінфіну
 
   ЖЕРНОКОВ      - доцент Національної юридичної академії
Володимир Володимирович
 
   ЗIНКЕВИЧ      - заступник начальника     управління
Наталія Iванівна     Мінекономіки
 
   ЗОНЬ        - головний спеціаліст МНС
Людмила Степанівна
 
   IВАНОВА      - перший заступник  директора Державного
Наталія Iванівна     центру зайнятості Мінпраці
 
   КАЛАЧОВА      - начальник управління     соціальної
Iрина Володимирівна    статистики Держкомстату
 
   КIР'ЯН       - директор Науково-дослідного  інституту
Тетяна Михайлівна     праці та зайнятості населення Мінпраці
 
   КОРОБЕЙНИК     - експерт з питань соціального  бюджету
Наталія Григорівна    секретаріату  Міжвідомчої  ради  з
             впровадження  економічних  реформ  в
             Україні
 
   КРАВЧУК      - провідний           спеціаліст
Лілія Тимофіївна     планово-економічного управління Мінпраці
 
   ЛIБАНОВА      - завідуюча відділом  Ради  по вивченню
Елла Марленівна      продуктивних сил України Національної
             академії наук
 
   ЛЯШКО       - начальник управління   -   головний
Раїса Вікторівна     бухгалтер  Комітету  по  нагляду  за
             охороною праці Мінпраці
 
   МЕЛКУМОВА     - заступник начальника
Iрина Iванівна      планово-економічного управління Мінпраці
 
   МИХАЙЛIЧЕНКО    - завідуюча Відділом соціальної політики
Катерина Миколаївна    Адміністрації  Президента України (за
             згодою)
 
   МОСИНЕВИЧ     - начальник управління фінансів, обліку і
Людмила Анатоліївна    контролю Держкомсім'ямолоді
 
   МОСКАЛЕНКО     - завідуючий планово-економічним відділом
Володимир Петрович    виконавчої дирекції, економіст  Фонду
             соціального страхування
 
   МОСКАЛЕНКО     - головний консультант    секретаріату
Iрина Григорівна     Комітету Верховної Ради України з питань
             бюджету (за згодою)
 
   НОВIКОВ      - науковий консультант Президента України
Валерій Миколайович    з питань соціальної політики (за згодою)
 
   ПРИДНЯ       - начальник бюджетного     управління
Тетяна Григорівна     Пенсійного фонду
 
   ПРИСЯЖНЮК     - заступник начальника     управління,
Таїсія Iванівна      начальник   відділу   фінансування
             соціального забезпечення Мінфіну
 
   ПУЗИР       - заступник начальника Відділу Управління
Микола Iванович      з питань соціальної політики апарату
             Кабінету Міністрів України
 
   СОКОЛИК      - старший науковий співробітник Iнституту
Марія Петрівна      економічного прогнозування Національної
             академії наук
 
   ТIМОФЕЄВ      - заступник керівника     Управління,
Володимир Олександрович  завідуючий відділом аналізу соціальних
             процесів  та  гуманітарної  політики
             Верховної Ради України (за згодою)
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          А.ТОЛСТОУХОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка