Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про організацію виконання українськими підрядниками робіт з ліквідації в Україні стратегічних наступальних озброєнь і робіт, пов'язаних з реалізацією конверсійних проектів

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 30 листопада 1999 р. N 2185
                Київ
 
                     { Позначку "Не для друку"
                      знято Розпорядженням КМ
                      N 490-р ( 490-2008-р )
                      від 19.03.2008 }
 
         Про Положення про організацію
      виконання українськими підрядниками робіт
        з ліквідації в Україні стратегічних
         наступальних озброєнь і робіт,
     пов'язаних з реалізацією конверсійних проектів
 
 
   З метою забезпечення виконання  Угоди  між  Україною  і
Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в
ліквідації стратегічної ядерної зброї, а  також  запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення від 25 жовтня 1993 р.
( 840_007 ), Комплексної програми  поетапного  скорочення  і
ліквідації  бойових  ракетних  комплексів  міжконтинентальних
балістичних ракет РС-22 та Комплексної  програми  поетапного
скорочення та ліквідації розташованих в Україні стратегічних
авіаційних  комплексів  Ту-95МС,  Ту-160  Кабінет  Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  організацію  виконання
українськими  підрядниками  робіт  з  ліквідації  в  Україні
стратегічних  наступальних  озброєнь  і  робіт, пов'язаних з
реалізацією конверсійних проектів (додається).
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
причетним до виконання Комплексної програми поетапного скорочення
і ліквідації бойових ракетних  комплексів  міжконтинентальних
балістичних  ракет  РС-22  і Комплексної програми поетапного
скорочення та ліквідації розташованих в Україні стратегічних
авіаційних комплексів Ту-95МС, Ту-160, привести відомчі нормативні
акти у відповідність з цією постановою.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Кінаха А.К.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд. 69
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 30 листопада 1999 р. N 2185
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про організацію виконання українськими підрядниками
      робіт з ліквідації в Україні стратегічних
         наступальних озброєнь і робіт,
     пов'язаних з реалізацією конверсійних проектів
 
 
   1. Це Положення встановлює порядок діяльності українських
підрядних організацій, які за контрактами (договорами) підряду
(субпідряду) виконують роботи, надають  послуги,  придбавають
матеріально-технічні засоби у зв'язку з ліквідацією в Україні
стратегічних наступальних озброєнь і конверсією промислової бази
створення   ракет   РС-20  і  РС-22  на  підприємствах
військово-промислового комплексу України  (далі  -  українські
підрядники), та звільнення їх від оподаткування.
 
   2. Умови та порядок надання Україні матеріально-технічної
допомоги з боку США, розподіл відповідальності між Українською та
Американською Сторонами під час здійснення ліквідаційних робіт
визначено Угодою між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо
надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї,
а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від
25 жовтня 1993 р. ( 840_007 ) (далі - Рамкова угода), Угодою між
Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки та Міністерством
оборони України щодо забезпечення України матеріально-технічними
засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу
у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї від 5 грудня
1993 р. ( 840_091 ), Угодою між Міністерством машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії  України  та
Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо конверсії
підприємств військово-промислового  комплексу  від  21 березня
1994 р.  (  840_109  ),  Iмплементаційною  домовленістю  між
Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених
Штатів Америки щодо сприяння співробітництву за  Угодою  від
5 грудня 1993 р. ( 840_091 ) відносно ліквідації стратегічної
ядерної зброї в Україні від 27 червня 1995 р. ( 840_120 ) (далі -
Iмплементаційна домовленість), Меморандумом про взаєморозуміння
між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно
співробітництва в аерокосмічній галузі від 29 вересня 1999 року
( 840_073 ).
 
   Виконавчими органами, відповідальними за виконання Угоди між
Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки та Міністерством
оборони України щодо забезпечення України матеріально-технічними
засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу
у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї від 5 грудня
1993 р.  (  840_091 ), з боку Української Сторони є Центр
забезпечення реалізації договорів (по скороченню стратегічних
наступальних озброєнь) Міністерства оборони України - військова
частина А0172, з боку Американської Сторони - Агентство зменшення
загрози Міністерства оборони США.
 
   Виконавчими органами, відповідальними за виконання Угоди між
Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії України та Міністерством оборони Сполучених Штатів
Америки  щодо  конверсії  підприємств  військово-промислового
комплексу від 21 березня 1994 р. ( 840_109 ), з боку Української
Сторони є Міністерство промислової політики України та Національне
космічне  агентство України, з боку Американської Сторони -
Міністерство оборони США.
 
   3. Українські підрядники визначаються як правило на тендерній
(конкурсній)  основі  призначеним  Міністерством  оборони США
інтегруючим (генеральним) підрядником  з  числа  підприємств,
організацій, установ, можливість участі яких у тендері офіційно
підтверджена Міністерством оборони України  або  Національним
космічним агентством України.
 
   Обов'язковими умовами  допуску  українських  підприємств,
організацій, установ до тендеру та їхньої подальшої участі в
роботах, наданні послуг, придбанні матеріально-технічних засобів у
зв'язку з ліквідацією в Україні стратегічних наступальних озброєнь
і конверсією промислової бази створення ракет РС-20 і РС-22 на
підприємствах військово-промислового комплексу України (далі -
ліквідаційні  роботи  та  роботи,  пов'язані  з  реалізацією
конверсійних проектів), є:
 
   наявність ліцензій на виконання відповідних видів робіт;
 
   наявність виробничих і матеріально-технічних можливостей для
виконання спеціальних робіт, а також кваліфікованого, належно
підготовленого персоналу;
 
   спроможність дотримуватися законів України щодо виконання
спеціальних робіт.
 
   4. Після  укладення  з  українськими  підприємствами,
організаціями, установами - переможцями тендерів  відповідних
контрактів на виконання ліквідаційних робіт і робіт, пов'язаних з
реалізацією конверсійних проектів, Міністерство оборони України
або  Національне  космічне  агентство  України отримують від
інтегруючого (генерального) підрядника інформацію про  обсяги
передбачених   за   цими   контрактами  робіт  (послуг),
матеріальнотехнічних засобів, які необхідно закупити, а також
перелік  техніки, обладнання і матеріально-технічних засобів,
переданих інтегруючим (генеральним) підрядником на час виконання
робіт за контрактом.
 
   5. У разі потреби українські підрядники за погодженням з
інтегруючим (генеральним) підрядником залучають до  виконання
окремих  видів  ліквідаційних  робіт  і робіт, пов'язаних з
реалізацією  конверсійних  проектів,  інші  спеціалізовані
підприємства,  організації, установи шляхом укладення з ними
відповідних контрактів (договорів) субпідряду.
 
   6. Міністерство  оборони  України,  Національне  космічне
агентство України затверджують переліки українських підрядників і
надсилають їх до Державної податкової адміністрації України та
інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.
 
   У разі змін у складі українських підрядників цей перелік
відповідно коригується, про що протягом місяця повідомляються
зазначені центральні органи виконавчої влади.
 
   7. Підтвердження  відповідності  діяльності  українських
підрядників завданням, визначеним Рамковою угодою ( 840_007 ),
надаються виключно Міністерством оборони України або Національним
космічним агентством України.
 
   Документами, що  підтверджують  відповідність  діяльності
українських підрядників  завданням, визначеним Рамковою угодою
( 840_007 ), є довідки, складені за зразками згідно з додатками
1-3. На їх підставі до українських підрядників застосовуються
положення Рамкової угоди ( 840_007 ) щодо звільнення їх від
оподаткування.
 
   Довідки оформляються:
 
   військовою частиною А0172 Міністерства оборони України - щодо
діяльності, пов'язаної з виконанням ліквідаційних робіт (додаток
1);
 
   головним управлінням розквартирування військ і капітального
будівництва Міністерства оборони України - щодо  діяльності,
пов'язаної з будівництвом житла для військовослужбовців, які
звільняються з військової служби внаслідок ліквідації СНО (додаток
2);
 
   Національним космічним агентством України - щодо діяльності,
пов'язаної з реалізацією конверсійних проектів (додаток 3).
 
   8. Українські підрядники звільняються від сплати будь-яких
податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються на
території України (крім зазначених у пункті 9 цього Порядку), на
підставі Рамкової угоди ( 840_007 ).
 
   9. Усі підрядники - виконавці ліквідаційних робіт і робіт,
пов'язаних з реалізацією конверсійних проектів, що виконуються за
рахунок  фінансування  з  боку  США,  включаючи інтегруючого
(генерального) підрядника, за  згодою  Американської  Сторони
(Міністерства оборони США) сплачують внески до Пенсійного фонду
України та Фонду соціального страхування України.
 
   10. Довідки, зазначені  у  пункті  7  цього  Положення,
оформляються у місячний термін після отримання Міністерством
оборони України або Національним космічним агентством України
документів,  що  підтверджують  виконання  конкретного обсягу
ліквідаційних робіт і робіт, пов'язаних з реалізацією конверсійних
проектів, відповідно до укладеного контракту (договору) підряду
(субпідряду) та надсилаються:
 
   українському підряднику, який виконує ліквідаційні роботи або
роботи, пов'язані з реалізацією конверсійних проектів;
 
   Державній податковій адміністрації України та відповідному
податковому органу за місцем реєстрації підрядної організації як
платника податків;
 
   іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади.
 
   Протягом терміну, під час якого здійснюється оформлення та
видача довідок, участь українських підрядників у ліквідаційних
роботах і роботах, пов'язаних з реалізацією конверсійних проектів,
підтверджується відповідними контрактами (договорами)  підряду
(субпідряду).
 
   11. Облік виконаних ліквідаційних робіт і робіт, пов'язаних з
реалізацією конверсійних проектів, і витрат на виконання їх
окремих елементів здійснюється українськими підрядниками за видами
робіт та за об'єктами, на які укладено контракти (договори)
підряду (субпідряду).
 
   Обсяги виконаних ліквідаційних робіт і робіт, пов'язаних з
реалізацією конверсійних проектів,  повинні  відображатися  у
відповідних документах, що підтверджуватимуть їх виконання. До
ціни (вартості) робіт при цьому не повинні включатися податки та
збори (обов'язкові платежі), що стягуються на території України,
крім внесків до Пенсійного фонду України та Фонду соціального
страхування України.
 
   12. Українські підрядники у розрахункових документах щодо сум
бюджетних платежів і внесків до  цільових  фондів  наводять
відповідні відомості, які враховуються у разі зменшення платежів
під час виконання ліквідаційних робіт і робіт, пов'язаних з
реалізацією конверсійних проектів.
 
   13. Відповідальність  за правильність обчислення об'єктів
оподаткування і платежів покладається на платника  та  його
посадових осіб відповідно до законодавства України.
 
   14. Контроль за виконанням Рамкової угоди ( 840_007 ) в
цілому та щодо кожного українського підрядника окремо здійснюється
Міністерством оборони України (Національним космічним агентством
України).
 
   Контроль за  додержанням  цього  Порядку  здійснюється
Міністерством оборони України, Національним космічним агентством
України та Державною податковою адміністрацією України.
 
 
                            Додаток 1
 
Зразок
 
  Державний Герб України
 
  Міністерство оборони
     України
 Військова частина А0172
 
    Код 22999926    Державна податкова інспекція
"___" ____________ ____ р. в ____________________________________
    N 174/______
___________________________ Державна податкова адміністрація
  03168, м. Київ, 168   України
 
           ДОВIДКА N ___________
 
   Міністерство оборони України підтверджує, що компанія _______
 
__________________________________________________________________
      (найменування інтегруючого підрядника США,
         точна юридична адреса в Україні)
 
з метою виконання положень Угоди між Україною та Сполученими
Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в  ліквідації
стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню
зброї масового знищення від 25 жовтня 1993 р. (далі - Рамкова
угода)      провадить      таку      діяльність:
 
__________________________________________________________________
   (вид діяльності за контрактом, найменування контракту, з
         ким укладено, термін виконання)
 
   Найменування та  адреса  її  постачальників (виконавців),
субпідрядників наведені в додатку.
 
   Для виконання Рамкової угоди необхідно виконати  роботи,
надати  послуги  та  придбати матеріально-технічні засоби за
переліком і в кількості згідно з додатком до цієї довідки. При
цьому ціна за одиницю товарно-матеріальних цінностей (робіт,
послуг) не повинна перевищувати цін на такі ж товарно-матеріальні
цінності (роботи, послуги), що відпускаються (виконуються) іншим
споживачам, за вирахуванням податку на додану вартість.
 
   Ця довідка є підставою для застосування положень Рамкової
угоди щодо звільнення від оподаткування
__________________________________________________________________
      (найменування підрядника або субпідрядника)
 
 
Примітка. Нечіткість запису в довідці, виправлення, відсутність
     печатки або додатка до довідки, відсутність у додатку
     підпису або печатки, або хоча б однієї з необхідних
     відомостей не дає права на звільнення від оподаткування.
 
 
  Командир військової частини А0172 ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 
Зразок
 
                   Додаток до довідки N ______
                   Міністерства оборони України
                   від ___ ____________ ____ р.
 
               ПЕРЕЛIК
     товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг),
    які закуповуються (виконуються) згідно з контрактом
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N пп ¦Найменування ¦ Кількість, ¦  Дата   ¦Точні назва та ¦
¦   ¦ товарно-  ¦  одиниця  ¦ виконання ¦  адреса   ¦
¦   ¦матеріальних ¦  виміру  ¦  робіт  ¦постачальників ¦
¦   ¦ цінностей, ¦       ¦ (послуг)  ¦ (виконавців), ¦
¦   ¦  робіт,  ¦       ¦       ¦субпідрядників,¦
¦   ¦  послуг  ¦       ¦       ¦ номер і дата ¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦  контракту  ¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦ (договору)  ¦
¦------+-------------+-------------+-------------+---------------¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
  Командир військової частини А0172 ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
        Виконавець _____________________
 
          Тел. __________________
 
   М.П.
 
 
                             Додаток 2
 
Зразок
 
  Державний Герб України
 
  Міністерство оборони
     України
  Головне управління
розквартирування військ та
капітального будівництва
 
    Код 22991327    Державна податкова інспекція
"___" ____________ ____ р. в _____________________________________
    N 174/______
  __________________   Державна податкова адміністрація
  03049, м. Київ, 049   України
 
            ДОВIДКА N __________
 
 
   Міністерство оборони України підтверджує, що компанія _______
__________________________________________________________________
     (найменування інтегруючого підрядника США, точна
          юридична адреса в Україні)
 
з метою виконання положень Угоди між Україною та Сполученими
Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в  ліквідації
стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню
зброї масового знищення від 25 жовтня 1993 р. (далі - Рамкова
угода),      провадить      таку      діяльність:
__________________________________________________________________
   (вид діяльності за контрактом, найменування контракту, з
         ким укладено, термін виконання)
 
   Найменування та адреса  її  постачальників  (виконавців),
субпідрядників наведені в додатку.
 
   Для виконання  Рамкової угоди необхідно виконати роботи,
надати послуги та придбати  матеріально-технічні  засоби  за
переліком і в кількості згідно з додатком до цієї довідки. При
цьому ціна за одиницю товарно-матеріальних цінностей (робіт,
послуг) не повинна перевищувати цін на такі ж товарно-матеріальні
цінності (роботи, послуги), що відпускаються (виконуються) іншим
споживачам, за вирахуванням податку на додану вартість.
 
   Ця довідка є підставою для застосування положень Рамкової
угоди щодо звільнення від оподаткування
__________________________________________________________________
      (найменування підрядника або субпідрядника)
 
 
Примітка. Нечіткість запису в довідці, виправлення, відсутність
     печатки або додатка до довідки, відсутність у додатку
     підпису або печатки, або хоча б однієї з необхідних
     відомостей не дає права на звільнення від оподаткування.
 
 
  Начальник Головного управління ____________________________
                  (підпис, прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 
Зразок
 
                   Додаток до довідки N ______
                   Міністерства оборони України
                   від ___ ____________ ____ р.
 
               ПЕРЕЛIК
     товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг),
    які закуповуються (виконуються) згідно з контрактом
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N пп ¦Найменування ¦ Кількість, ¦  Дата   ¦Точні назва та ¦
¦   ¦ товарно-  ¦  одиниця  ¦ виконання ¦  адреса   ¦
¦   ¦матеріальних ¦  виміру  ¦  робіт  ¦постачальників ¦
¦   ¦ цінностей, ¦       ¦ (послуг)  ¦ (виконавців), ¦
¦   ¦  робіт,  ¦       ¦       ¦субпідрядників,¦
¦   ¦  послуг  ¦       ¦       ¦ номер і дата ¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦  контракту  ¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦ (договору)  ¦
¦------+-------------+-------------+-------------+---------------¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
    Начальник Головного управління ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
            Виконавець ___________________
 
               Тел. ___________________
 
   М.П.
 
 
                             Додаток 3
 
Зразок
           Державний Герб України
 
       НАЦIОНАЛЬНЕ КОСМIЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
   252022, Київ, вул. Боженка, 11, Тел. (044) 226 25 55,
            факс (044) 269 50 58
 
__________________ N _____ Державна податкова адміністрація
              в ____________________________________
 
              Державна податкова адміністрація
              України
 
            ДОВIДКА N ________
 
   Національне космічне  агентство  України  підтверджує, що
компанія (підприємство) __________________________________________
 
__________________________________________________________________
       (найменування компанії (підприємства),
         точна юридична адреса в Україні)
 
з метою  виконання  положень  Угоди  між   Міністерством
машинобудування, військово-промислового  комплексу  і конверсії
України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо
конверсії підприємств  військово-промислового  комплексу  від
21 березня 1994 р. (далі - Угода від 21 березня 1994 р.), яка є
імплементацією Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки
щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної
зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення
від 25 жовтня 1993 р. (далі - Рамкова угода), провадить таку
діяльність:_______________________________________________________
        (вид діяльності за контрактом, найменування
        контракту, з ким укладено, термін виконання)
 
   Найменування та  адреса  її  постачальників (виконавців),
субпідрядчиків наведені в додатку.
 
   Для виконання Угоди від 21 березня 1994 р. необхідно виконати
роботи, надати послуги та придбати матеріально-технічні засоби за
переліком і в кількості згідно з додатком до цієї довідки. При
цьому ціна за одиницю товарно-матеріальних цінностей (робіт,
послуг) не повинна перевищувати цін на такі ж товарно-матеріальні
цінності (роботи, послуги), що відпускаються (виконуються) іншим
споживачам, за вирахуванням податку на додану вартість.
 
   Ця довідка є підставою для застосування положень Рамкової
угоди щодо звільнення від оподаткування
__________________________________________________________________
      (найменування підрядника або субпідрядника)
 
 
Примітка. Нечіткість запису в довідці, виправлення, відсутність
     печатки або додатка до довідки, відсутність у додатку
     підпису або печатки, або хоча б однієї з необхідних
     відомостей не дає права на звільнення від оподаткування.
 
 
   Генеральний директор ____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)
 
   М.П.
 
 
                Додаток до довідки N ______
            Національного космічного агентства України
                від ___ ____________ ____ р.
 
               ПЕРЕЛIК
     товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг),
    які закуповуються (виконуються) згідно з контрактом
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N пп ¦Найменування ¦ Кількість, ¦  Дата   ¦Точні назва та ¦
¦   ¦ товарно-  ¦  одиниця  ¦ виконання ¦  адреса   ¦
¦   ¦матеріальних ¦  виміру  ¦  робіт  ¦постачальників ¦
¦   ¦ цінностей, ¦       ¦ (послуг)  ¦ (виконавців), ¦
¦   ¦  робіт,  ¦       ¦       ¦субпідрядників,¦
¦   ¦  послуг  ¦       ¦       ¦ номер і дата ¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦  контракту  ¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦ (договору)  ¦
¦------+-------------+-------------+-------------+---------------¦
¦   ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
       Генеральний директор _______________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
          Виконавець _____________________
 
            Тел. _____________________
 
   М.П.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка