Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 9   3.3. ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС
 
   Забезпечення конкурентоспроможності  української економіки,
реалізація  стратегії  Президента  України,  спрямованої  на
європейську інтеграцію нашої країни, вимагають досягнення високого
рівня енергетичної безпеки як складової національної безпеки
України.
 
   Учасники Коаліції мають забезпечити випереджальний розвиток і
модернізацію   паливно-енергетичного   комплексу   України,
запровадження   ефективної  системи  енергозабезпечення  і
енергозбереження.
 
   Виходячи з життєво важливих національних інтересів, Україна
повинна:
 
   зменшити критичну залежність від єдиного на сьогоднішній день
джерела імпорту енергоносіїв, диверсифікувати шляхи і джерела їх
постачання;
 
   розробити та  реалізувати  Державну програму "Біопаливо",
орієнтуючись на ліквідацію залежності від імпорту нафтопродуктів;
 
   знизити енергоємність  ВВП  та  розпочати  перехід  до
енергозберігаючої моделі національної економіки;
 
   зміцнити енергетичне   співробітництво  та  координацію
енергетичної політики з Європейським Союзом;
 
   будувати співробітництво з Росією, країнами Центральної Азії,
іншими партнерами в енергопостачанні на основі довготермінових,
прозорих, взаємовигідних домовленостей на принципах Європейської
Енергетичної хартії ( 995_061 ) та Договору до неї ( 995_056 ).
 
   Учасники Коаліції,  відповідно  до Енергетичної стратегії
України до 2030 р. ( 145а-2006-р ), мають забезпечити виконання
ряду  завдань у нафтогазовому комплексі, ядерній енергетиці,
вугільній промисловості, електроенергетиці та теплоенергетиці та у
сфері енергозбереження.
 
   НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС
 
   Гарантування стабільності у нафтогазовому комплексі, який
забезпечує більше половини національного споживання енергетичних
ресурсів, є ключовою умовою енергетичної безпеки держави. Для
цього держава має створити зрозумілі, прозорі і однакові для всіх
правила на ринках нафти і газу, оздоровити діяльність державних
нафтогазових компаній, запровадити економічні стимули для розвитку
всього  нафтогазового  комплексу  та  диверсифікації  імпорту
енергоносіїв.
 
   Стратегія України   в   нафтогазовому   комплексі   в
середньостроковій перспективі (57 років) має бути спрямована на
досягнення таких цілей:
 
   створення привабливого інвестиційного клімату для  роботи
приватних компаній в нафтогазовій сфері;
 
   створення сприятливого правового і політичного середовища для
реалізації інвестиційних проектів  в  галузі  нафтопереробки,
нафтотранспортування, нафтохімії і модернізації та побудова нових
НПЗ;
 
   збільшення власного видобутку нафти і природного газу;
 
   розширення газо- і нафтотранспортних можливостей на території
України  для  постачання  енергоносіїв  з Росії, Казахстану,
Туркменістану до Європи;
 
   забезпечення довгострокових резервів нафти  і  газу  для
попередження кризових ситуацій;
 
   зміцнення енергетичного суверенітету, диверсифікація імпорту
енергоносіїв.
 
   Створення привабливого інвестиційного клімату для  роботи
приватних компаній в нафтогазовій сфері
 
   Стабільність законодавчої  і  нормативно-правової  бази,
передбачуваність дій уряду та відповідність енергетичної політики
цілям Європейської енергетичної хартії ( 995_061 ), приведення
нафтогазового комплексу у відповідність до європейських нормативів
забезпечить стале постачання газу, нафти і нафтопродуктів, приріст
інвестицій у галузі та відрахувань до бюджетів усіх рівнів.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   розробка і  затвердження  концепції стимулювання розвитку
нафтогазового комплексу, яка включатиме визначення сталих  і
економічно  обґрунтованих  рентних  платежів  і  тарифів  на
транспортування та продаж нафти й газу;
 
   запровадження ринкових механізмів формування цін на продаж
газу (імпортованого і видобутого в Україні) на внутрішньому ринку
із  одночасним  введенням  механізму  державного  адресного
субсидіювання оплати газу малозабезпеченими громадянами України;
 
   забезпечення конкурсності та прозорості видачі ліцензій на
видобуток нафти і газу з одночасним посиленням контролю за
виконанням умов ліцензій;
 
   проведення аудиту НАК "Нафтогаз України" за міжнародними
стандартами та передбачення відповідного фінансування в державному
бюджеті,  а  також вжиття заходів для досягнення доходності
компанії;
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   ухвалення Закону України "Про засади функціонування ринку
природного  газу", що передбачає захист конкуренції у сфері
видобування і торгівлі (в тому числі, імпорту та експорту) газом;
 
   прийняття змін до Митного тарифу  України  (  2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) та Закону України "Про ставки
акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)"
( 313/96-ВР ), що передбачатимуть запровадження ефективних ставок
мита на нафту і нафтопродукти, які стимулюватимуть підвищення
обсягів переробки нафти на НПЗ та збільшення обсягів виробництва
нафтопродуктів.
 
   Збільшення власного видобутку нафти і газу
 
   Забезпечення шляхом фінансування і збільшення капітальних
вкладень у геологорозвідувальні роботи та видобуток приросту
розвіданих запасів та створення надійного резерву для подальших
робіт  є  головною умовою збереження і нарощування власного
видобутку нафти і газу.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   збільшення фінансування геологорозвідувальних робіт;
 
   створення умов для забезпечення державними компаніями обсягів
пошуково-розвідувального буріння на газ та нафту відповідно до
Енергетичної стратегії України до 2030 р. ( 145а-2006-р );
 
   створення умов для підготовки нафтогазоносних об'єктів (в
тому числі на шельфі) та виявлення нових об'єктів (в тому числі на
шельфі) відповідно до законодавства України;
 
   забезпечення щорічного приросту розвіданих запасів нафти з
газоконденсатом відповідно до Енергетичної стратегії України до
2030 р. ( 145а-2006-р );
 
   збільшення видобування газу та нафти з конденсатом відповідно
до Енергетичної стратегії України до 2030 р. ( 145а-2006-р );
 
   визначення порядку експлуатації приватними  і  державними
компаніями нафтогазових родовищ, розвіданих за державний кошт,
визначивши шляхи адекватної компенсації державі;
 
   запобігання незаконному використанню законсервованих родовищ
та втратам енергоносіїв з трубопроводів;
 
   посилення контролю та вимог до виконання надрокористувачами
ліцензійних угод;
 
   проведення ревізії всіх договорів НАК "Надра України" про
спільну діяльність та припинення їх дій в разі невиконання
партнерами інвестиційних зобов'язань.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   ухвалення змін до Закону України "Про рентні платежі за
нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ), які
встановлюють ефективні ставки та порядок сплати платежів, що
сприятимуть підвищенню рівня видобутку;
 
   стабільність законодавчої бази, що стосується оподаткування
видобутку і торгівлі нафтою і газом.
 
   Сприяння та реалізація інвестиційних проектів  у  галузі
нафтопереробки, нафтотранспортування, нафтохімії та модернізації
НПЗ
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   проведення аудиту "Укртранснафти" за міжнародними стандартами
та передбачення відповідного фінансування в державному бюджеті;
 
   забезпечення злагодженої  роботи  "Укрзалізниці",   ВАТ
"Укртранснафта"  та  нафтових  компаній  для  недопущення
адміністративного стримування транспортування нафти;
 
   забезпечення фінансування робіт з капітального ремонту та
реконструкції основного обладнання магістральних нафтопроводів
щорічно на рівні обґрунтованих потреб;
 
   встановлення економічно обґрунтованих ставок рентної плати на
транспортування  (транзит)  російської  нафти  Україною,  які
забезпечували б конкурентоспроможність нафтотранспортної системи
(НТС), порівняно з альтернативними маршрутами транспортування
російської нафти в обхід України;
 
   нарощування завантаженості НТС відповідно до Енергетичної
стратегії ( 145а-2006-р );
 
   запровадження сучасних  ринкових  механізмів  залучення
інвестицій  (IPO)  та  стандартів  корпоративного  управління
нафтотранспортною системою;
 
   встановлення єдиної системи портових зборів та знижок для
стимулювання збільшення завантаження НТС та нафтотерміналів;
 
   Розвиток газотранспортної системи
 
   Головним пріоритетом України залишається збереження статусу
постачальника 80% російського газу до Європи та створення нових
можливостей для експорту газу з Центральної Азії до ЄС, а також
збереження  у  державній  власності  магістральних  нафто- і
газотрубопроводів відповідно до Закону України "Про трубопровідний
транспорт" ( 192/96-ВР ).
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   залучення кредитів   для   реконструкції,   технічного
переоснащення та модернізації ГТС, запровадження енергозберігаючих
технологій;
 
   затвердження програми заходів щодо  збільшення  місткості
підземних сховищ газу.
 
   Формування стратегічних резервів нафти і газу
 
   Наявність стратегічних резервів нафти і нафтопродуктів є
запорукою уникнення криз на ринках та однією з вимог Європейського
Союзу до країн-кандидатів.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   створення стратегічного резерву нафти та нафтопродуктів на
60 днів;
 
   розробка концепції ринкового стимулювання приватних компаній
до надання нафти і нафтопродуктів, технічних і фінансових ресурсів
для створення резервів;
 
   створення умов  для  безперешкодного  експорту  нафти  і
нафтопродуктів компаніями, які забезпечать зберігання на об'єктах
Держкомрезерву 60-денного запасу нафтопродуктів, та забезпечення
відшкодування  Держрезерву  вартості  зберігання  нафти  і
нафтопродуктів.
 
   Зміцнення енергетичного  суверенітету,  впливу держави на
міжнародні  енергетичні  ринки  та  диверсифікація  імпорту
енергоносіїв
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   забезпечення стабільних поставок природного газу з Росії в
Україну на базі міжурядових угод;
 
   укладення довгострокових угод з країнами Центральної Азії про
закупівлю газу;
 
   розробка і затвердження стратегії  розвитку  нафтопроводу
"Одеса-Броди" до 2015 р., виходячи з пріоритетності європейського
напрямку постачання нафти;
 
   укладення необхідних  міжурядових  документів  з  метою
забезпечення реалізації проекту постачання каспійської нафти в
Україну нафтопроводом "Одеса-Броди";
 
   укладання та початок імплементації угоди з польським урядом
щодо добудови нафтопроводу Одеса-Броди на території Польщі;
 
   досягнення домовленостей з урядами Iрану, Туреччини, Австрії,
Румунії та Болгарії щодо участі України в реалізації проекту
"Набукко";
 
   підготовка техніко-економічного обґрунтування участі України
у проектах з диверсифікації постачань нафти і газу з Центральної
Азії, Близького Сходу;
 
   укладання довгострокових контрактів з нафтовими компаніями
щодо завантаження нафтопроводу "Одеса-Броди" в аверсному напрямку;
 
   укладання контрактів на видобуток нафти за межами України
державними компаніями, що дозволять забезпечити до 10% потреб
ринку;
 
   виконання всіх необхідних робіт для завершення інтеграції
нафтопроводів "Дружба"-"Адрія".
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   проведення експертизи та  ратифікацію  міжнародних  угод,
укладених з метою диверсифікації постачань енергоносіїв в Україну.
 
   ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
 
   Забезпечення енергетичної  незалежності  вимагає  розвитку
ядерної енергетики. Головними цілями цієї стратегії є:
 
   будівництво нових  та  продовження  терміну  експлуатації
існуючих енергоблоків;
 
   диверсифікація постачання ядерного палива;
 
   створення елементів власного ядерно-паливного циклу;
 
   заборона зберігання відпрацьованого  ядерного  палива  та
радіоактивних відходів неукраїнського походження;
 
   збереження високого рівня ядерної безпеки.
 
   Учасники Коаліції  погоджуються,  що  завданнями Кабінету
Міністрів України є:
 
   будівництво нових  та  продовження  терміну  експлуатації
існуючих енергоблоків, для чого:
 
   - ухвалити рішення про проведення аудиту НАЕК "Енергоатом" за
міжнародними стандартами та передбачити відповідне фінансування в
державному бюджеті;
 
   - підвищити інвестиційний потенціал НАЕК "Енергоатом" за
рахунок переоцінки балансової вартості основних фондів  АЕС,
комплексної реалізації інноваційного підходу і надання гарантій по
позиках. Схвалити план дій та подати проекти відповідних законів
до Верховної Ради України;
 
   - ухвалити  та  реалізувати План заходів зі спорудження
енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької АЕС за умови їх введення в
експлуатацію у 2014-2015 рр.;
 
   - ухвалити  План  заходів  щодо забезпечення продовження
експлуатації діючих енергоблоків АЕС на максимально досяжний
термін понад проектний, в першу чергу N 1 і N 2 РАЕС та N 1 ПУАЕС;
 
   - ухвалити та реалізувати план заходів щодо будівництва нових
енергоблоків;
 
   - розробити координаційний План дій із створення умов для
розробки  і  постачання  устаткування для АЕС з визначенням
конкретних етапів і характеру діяльності на цих етапах;
 
   - забезпечити тарифну та цінову політику шляхом: 1) повного
відшкодування  витрат  на закупівлю свіжого та поводження з
відпрацьованим ядерним паливом, експлуатаційних та інвестиційних
витрат по соціальних програмах і виконанню бюджетних зобов'язань;
2) забезпечення беззбитковості виробництва при оптимізації витрат
на основі  довгострокової  програми  управління  витратами;
3) удосконалення правового поля у сфері здійснення експорту,
імпорту та транзиту електричної енергії;
 
   - ухвалити План дій щодо створення та функціонування єдиної
системи проектно-конструкторського забезпечення ядерної енергетики
та реалізувати його;
 
   - забезпечити виконання Концепції підвищення безпеки діючих
енергоблоків атомних електростанцій;
 
   Диверсифікація постачання ядерного  палива  та  створення
елементів власного ядерно-паливного циклу, для чого:
 
   - ухвалити  рішення щодо забезпечення фінансування Фонду
ядерного паливного циклу;
 
   - забезпечити  освоєння  Новокостянтинівського  уранового
родовища   та   стабілізувати   функціонування   Східного
гірничо-збагачувального комбінату;
 
   - провести оздоровлення ДНВП "Цирконій" і ДП "Придніпровський
гідрометалургійний завод";
 
   - забезпечити створення виробництва переробки цирконієвої
сировини для використання кінцевого продукту як у технології
власного виробництва, так і на експорт;
 
   - затвердити  техніко-економічне обґрунтування розміщення,
проектування та будівництво заводу з фабрикації тепловиділяючих
збірок (ТВЗ) до 2012 р.;
 
   - ухвалити  рішення про диверсифікацію джерел постачання
ядерного палива, враховуючи досягнуті домовленості з французькою
компанією AREVA та "Westinghouse";
 
   - забезпечити збільшення виробництва уранового концентрату та
української складової в ядерному паливі до 40%;
 
   - забезпечити створення державного резерву ядерного палива.
 
   Ядерна безпека і поводження з ВЯП і РАВ, для чого:
 
   - затвердити Державну програму поводження з радіоактивними
відходами,  створення  та  наповнення  фонду  поводження  з
радіоактивними відходами.
 
   Учасники Коаліції зобов'язуються забезпечити:
 
   прийняття закону з  питань  переоцінки  основних  фондів
підприємств  паливно-енергетичного комплексу, що передбачатиме
встановлення реальної вартості основних фондів задля отримання
фінансових  ресурсів  (амортизаційних  відрахувань)  для  їх
відновлення, модернізації і продовження експлуатації;
 
   врегулювання розбіжностей   податкового   та   ядерного
законодавства в частині віднесення до складу валових витрат
заходів з підвищення безпеки енергоблоків АЕС шляхом ухвалення
Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств";
 
   ухвалення Закону  України  "Про  фонд  поводження  з
радіоактивними  відходами",  який  встановлюватиме  механізм
акумулювання фінансових ресурсів для безпечного поводження з ВЯП і
РАВ;
 
   внесення змін до законів України "Про систему оподаткування"
( 1251-12  ),  "Про  впорядкування  питань,  пов'язаних  із
забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), "Про поводження з
радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) з метою стимулювання
створення фонду з поводження з радіоактивними відходами.
 
   ВУГIЛЬНА ПРОМИСЛОВIСТЬ
 
   Головною ціллю розвитку вугільної промисловості є зниження
залежності енергетики від імпорту газу. Для цього має бути
проведена реструктуризація українських шахт, що передбачатиме
нарощування видобутку вугілля, а також  зменшення  кількості
нещасних випадків на шахтах, зокрема, через поступовий перехід до
стандартів і практики безпеки ЄС на шахтах.
 
   Учасники Коаліції погоджуються,  що  завданнями  Кабінету
Міністрів України є:
 
   забезпечення своєчасного і повного бюджетного фінансування
підприємств вугільної галузі;
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка