Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 3 
   створити Державний реєстр національного культурного надбання
та Державний реєстр нерухомих памґяток України;
 
   реалізувати цільові  державні  програми  з  підготовки,
виготовлення  та  розповсюдження  друкованої,  електронної,
аудіовізуальної  інформації  про  культурні  цінності України
українською та іноземними мовами;
 
   розробити та реалізувати Державну програму  популяризації
національної культурної спадщини серед учнівської та студентської
молоді, Державну програму збереження та використання  замків
України, Державну програму реставрації та розвитку національних
історико-культурних заповідників;
 
   сприяти залученню благодійної допомоги,  меценатських  та
спонсорських коштів шляхом надання податкових пільг через розробку
та ухвалення законопроектів "Про культуру", "Про меценатство" та
внесення  відповідних  змін  до податкового законодавства та
Бюджетного кодексу ( 2542-14 ).
 
   Державний захист національної  культурної  індустрії  має
спрямовуватися,  перш  за  все,  на  підтримку  вітчизняного
книговидання, кінематографії та анімації. Для досягнення цієї мети
учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   сприяти розвитку попиту на вітчизняні культурні продукти;
 
   створити систему  стимулів  для  розвитку  українського
кінематографу та книговидання, а також систему державних грантів
видавництвам для фінансової підтримки україномовних проектів;
 
   забезпечити виконання Указу Президента України "Про деякі
заходи з розвитку книговидавничої справи" ( 243/2006 );
 
   забезпечити відновлення мережі книгорозповсюдження, у тому
числі відкриття книгарень у кожному місті й районному центрі;
 
   ухвалити Закон України "Про внесення змін до деяких законів
України (щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняної
кінематографії)";
 
   створити сприятливі  умови  для  розвитку  вітчизняного
кіновиробництва.
 
   Розбудова партнерських відносин між державою та релігійними
організаціями має на меті сприяння суспільно важливій діяльності
релігійних інституцій, убезпечення українського суспільства від
розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Для досягнення цієї мети
учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   впроваджувати ефективні  правові  механізми  регламентації
суспільно-релігійних та державно-церковних відносин;
 
   розробити та ухвалити нову редакцію Закону України "Про
свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 );
 
   вдосконалити правила  повернення  релігійним   громадам
церковного майна.
 
   Iнтеграція української культури у глобальні культурні процеси
полегшить доступ українців до надбань світової культури  та
дозволить гідно представляти вітчизняну культуру на міжнародному
рівні. Для досягнення цієї мети учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   створити систему державної підтримки для видавництв,  що
здійснюють проекти з перекладу світової літературної та наукової
класики на українську мову;
 
   забезпечити участь у програмах двостороннього культурного
співробітництва із зарубіжними країнами, культурних програмах
міжнародних організацій;
 
   стимулювати участь українських митців у провідних світових
мистецьких форумах;
 
   забезпечити діяльність   культурно-інформаційних  центрів
України у складі закордонних дипломатичних представництв;
 
   підтримувати на належному рівні зв'язки  з  українськими
громадами за кордоном.
 
   Відповідно до визначених у Законі України "Про Концепцію
державної політики в галузі культури на 2005-2007 рр." ( 2460-15 )
(від 3 березня 2005 р.) пріоритетів оновлення державної політики у
сфері культури здійснюватиметься за такими напрямами:
 
   розробка довгострокової програми розвитку України в сфері
культури на загальнодержавному та регіональному рівнях;
 
   розробка і  впровадження  державних соціальних стандартів
надання послуг населенню у сфері культури, що  гарантуються
державою, а також їх фінансового забезпечення в розрахунку на душу
населення;
 
   впровадження виконання певних функцій  шляхом  бюджетного
фінансування мережі закладів та установ культури до розробки,
підтримки і реалізації цільових культурно-мистецьких програм і
проектів:
 
   - формування та здійснення видатків державного та місцевих
бюджетів у сфері культури переважно на основі програмно-цільового
методу;
 
   - використання процедур відкритого конкурсу при визначенні
виконавців державних культурно-мистецьких програм і проектів;
 
   - встановлення механізму бюджетних дотацій на здійснення того
чи іншого культурно-мистецького проекту закладами, установами та
організаціями  культури,  що  залучили  благодійну  допомогу,
спонсорські чи меценатські кошти на реалізацію такого проекту
(механізм доповнювальних грантів);
 
   - державна підтримка у залученні  благодійної  допомоги,
меценатських та спонсорських коштів шляхом податкового, митного та
інших видів регулювання, за допомогою створення системи державного
визнання і відзначення благодійників, меценатів та спонсорів.
 
   1.5. ЯКIСНА I ДОСТУПНА ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 
   Пріоритетом у діяльності державної влади на всіх рівнях мають
стати забезпечення якісної і  доступної  медичної  допомоги,
динамічний розвиток системи охорони здоров'я з орієнтацією на
попередження захворювань, здоровий стиль життя  населення  і
покращення демографічної ситуації.
 
   Учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання:
 
   структурної реорганізації системи медичного забезпечення з
першочерговим розвитком первинної медико-санітарної допомоги на
засадах загальної (сімейної) лікарської практики;
 
   впровадження загальнообов'язкового  державного  медичного
страхування із збереженням та поліпшенням переліку гарантованих
державою безоплатних медичних послуг;
 
   удосконалення системи  профілактичних  медичних  оглядів
населення (диспансеризація);
 
   розвиток сільської медицини шляхом запровадження програми
"Сільський лікар";
 
   забезпечення автомобілем  кожної сільської амбулаторії чи
фельдшерсько-акушерського пункту;
 
   забезпечення правових  механізмів  діяльності  інституту
сімейного лікаря; забезпечення протягом 5 років кожної родини
сімейним лікарем;
 
   впровадження дієвого механізму контролю за  виробництвом,
імпортом, реалізацією та рекламою фармацевтичної продукції, а
також контролю якості лікарських засобів при їх ввезенні на
територію України, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
фармацевтичної продукції;
 
   впровадження ефективних економічних механізмів європейського
зразка  для зниження рівня споживання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів та обмеження розповсюдження азартних ігор;
 
   переходу до розподілу коштів за принципом оплати наданих
послуг, а не за принципом утримання медичних закладів;
 
   підвищення ефективності використання ресурсів системи охорони
здоров'я;
 
   ліквідації перешкод у розвитку конкуренції  між  різними
постачальниками послуг з охорони здоров'я, незалежно від форм
власності, а також запровадження  контрактних  відносин  між
замовником послуг (державою) та їх постачальниками (закладами
охорони здоров'я різних форм власності);
 
   проведення раціональної фармацевтичної політики;
 
   формування системи управління і контролю якості медичної
допомоги;
 
   створення в  місцевих  органах  самоврядування  відділів
(управлінь) охорони здоров'я та формування громадських рад з
питань охорони здоров'я;
 
   створення Національних  центрів (Національний онкологічний
центр, Національний центр охорони здоров'я матері та дитини,
Національний центр боротьби з ВIЛ/інфекцією/СНIДом та наркоманією,
Національний центр боротьби з туберкульозом, Національний центр
кардіології і кардіохірургії в тому числі дитячої), які будуть
відповідальними за розробку та супровід відповідних національних
програм;
 
   відкриття Дитячої лікарні майбутнього, що рятуватиме життя і
здоров'я дітей, яких досі вважали "приреченими";
 
   розробки єдиної програми підготовки  фахівців  з  питань
профілактики наркоманії та ВIЛ/СНIДу й затвердження національних
показників моніторингу і оцінки з питань профілактики наркоманії
та ВIЛ/СНIДу;
 
   залучення інвестицій в охорону здоров'я та створення умов для
розширення приватної медичної практики;
 
   вдосконалення організації     роботи      державної
санітарно-епідемічної служби;
 
   забезпечення ефективної  кадрової  політики  і визначення
обґрунтованої потреби держави в підготовці спеціалістів для галузі
за європейськими стандартами;
 
   аналізу виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я
нації на 2002-2011 рр." ( 14-2002-п ) для її вдосконалення,
моніторингу і оцінки результатів на основі чітких індикаторів;
 
   запровадження державного замовлення на наукові дослідження в
галузі охорони громадського здоров'я для визначення основних
чинників впливу на здоров'я населення.
 
   З метою забезпечення реформування системи охорони здоров'я
учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання:
 
   привести законодавство України з питань охорони здоров'я у
відповідність до європейських норм права;
 
   внести зміни до Закону України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), Бюджетного кодексу України
( 2542-14  )  відповідно  до  вимог  Конституції  України
( 254к/96-ВР );
 
   ухвалити Закони України: "Про організацію медичної допомоги
та заклади охорони здоров'я", "Про Колегію лікарів України", "Про
загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування", "Про
ратифікацію Міжнародної конвенції з обмеження тютюнопаління", "Про
ратифікацію Конвенції 102 Міжнародної Організації Праці  про
мінімальні  норми соціального забезпечення", "Про ратифікацію
Конвенції 130 Міжнародної Організації Праці про медичну допомогу
та допомогу у випадку хвороби", "Про ратифікацію Європейської
соціальної хартії (переглянутої)", "Про ратифікацію Європейського
кодексу соціального забезпечення";
 
   визначити на  законодавчому рівні механізми захисту прав
пацієнтів, у т. ч. права на інформацію про методи їх лікування.
 
   1.6. ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ
 
   У сфері фізичної культури і спорту учасники Коаліції беруть
на себе зобов'язання:
 
   затвердити Державну програму розвитку фізичної культури і
спорту в Україні;
 
   забезпечити доступність для широких верств населення занять
масовим   спортом   шляхом   розвитку   інфраструктури
фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за  місцем
навчання, роботи, проживання та відпочинку громадян;
 
   удосконалити систему дитячо-юнацького та резервного спорту,
забезпечити належний рівень її ресурсного забезпечення;
 
   підвищити ефективність відбору та централізованої підготовки
спортсменів національних збірних команд України відповідно до
міжнародних  стандартів,  сформувати  мережу  національних,
регіональних та інших центрів олімпійської підготовки, сприяти
олімпійському руху;
 
   створювати належні  умови  для  фізкультурно-спортивної
реабілітації   інвалідів,  розвитку  параолімпійського  та
дефолімпійського руху;
 
   забезпечити розвиток мережі спортивних шкіл і спортивних
клубів;
 
   надавати всебічну  допомогу  всеукраїнським  громадським
організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;
 
   встановити та неухильно дотримуватися соціальних нормативів
забезпеченості населення спортивними спорудами;
 
   розробити типові проекти будівництва спортивних комплексів,
фітнес-центрів, плавальних басейнів, льодових та інших спортивних
майданчиків із застосуванням сучасних технологій, організувати
виробництво модульних спортивних споруд для  занять  масовим
спортом;
 
   запровадити механізм  виділення  з державного бюджету на
конкурсних засадах грантів для проведення науково-дослідних робіт
з актуальних проблем розвитку фізичної культури і спорту;
 
   збільшити обсяги  видатків  з  бюджетів  усіх рівнів та
позабюджетного фінансування сфери фізичної культури і спорту, в
тому  числі через законодавче забезпечення залучення частини
прибутків вітчизняних  виробників  алкогольної  та  тютюнової
продукції, ігорного бізнесу та спортивної лотереї;
 
   розробити та прийняти законопроект про нову редакцію Закону
України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 );
 
   забезпечити залучення інвестицій у будівництво транспортних
комунікацій, стадіонів, спортивних споруд, а також створення нових
робочих місць під час підготовки і проведення Чемпіонату Європи з
футболу 2012 року.
 
   1.7. ЧИСТЕ ТА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКIЛЛЯ
 
   Україні необхідно  вдосконалити  національну  екологічну
політику. Її ефективне впровадження забезпечить конституційні
права громадян на безпечне навколишнє середовище. Для цього
учасники Коаліції зобов'язуються:
 
   запровадити контроль за дотриманням екологічних нормативів та
посилити відповідальність за їх порушення;
 
   гармонізувати вітчизняні технічні та екологічні стандарти з
міжнародними  аналогами,  запровадити  екологічне  маркування
вітчизняних товарів;
 
   розробити та реалізувати державну програму очищення території
України від небезпечних відходів;
 
   створити регіональну систему екологічного страхування  та
аудиту  з  метою  акумулювання коштів на екологічну санацію
територій;
 
   підвищити рівень  захисту  населення  від  природних  і
техногенних аварій і катастроф;
 
   розробити й затвердити державну програму "Якісна питна вода",
що передбачатиме, зокрема, встановлення обґрунтованих стандартів
якості питної води та забезпечення водою належної якості всього
населення України;
 
   залучити громадськість до перевірки ефективності заходів щодо
розвитку системи екологічної безпеки в Україні;
 
   модернізувати систему радіаційної безпеки в зоні відчуження
та завершити будівництво об'єкту "Укриття" на Чорнобильській АЕС;
 
   активізувати політику  збереження  й  захисту  природної
спадщини, а також започаткувати процес відродження природних
ландшафтів;
 
   зупинити нищення парків та скверів у містах;
 
   регламентувати права та обов'язки центральних і місцевих
органів влади щодо природоохоронної діяльності та розмежувати
функції контролюючих органів.
 
   1.8. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
   Змістом соціальної політики в Україні має стати докорінна
перебудова системи соціального захисту населення, забезпечення
належного, передбаченого законодавством фінансування соціальних
програм. Соціальні стандарти повинні відповідати потребам гідного
життя людини та гарантуватися державою для кожного громадянина,
незалежно від місця його проживання.
 
   Необхідно завершити створення єдиного реєстру отримувачів
соціальних пільг і забезпечити поступовий перехід до їх адресного
надання.  Перелік категорій отримувачів пільг за професійною
ознакою має бути скорочений при умові, що скорочення пільг
супроводжуватиметься адекватним підвищенням доходів населення.
 
   Соціальна політика держави має бути чесною. Слід припинити
практику ухвалення законів, які встановлюють пільги чи соціальні
виплати, не забезпечені можливостями державного бюджету.
 
   Система соціального страхування має бути реформована, у т. ч.
через схвалення Закону "Про загальний єдиний соціальний внесок",
перерозподіл у подальшому загального єдиного соціального внеску
між роботодавцями та найманими працівниками, поступове зниження
податкового навантаження на фонд оплати праці, зменшення числа
фондів соціального страхування, відмову від витрачання коштів
соціального страхування на виплати нестрахового характеру.
 
   З метою  поліпшення соціального захисту дітей, вирішення
проблем дитячої бездоглядності і  безпритульності,  створення
належних умов для здорового розвитку дітей, реалізації їх прав та
досягнення конкретних результатів в інтересах дітей  України
учасники Коаліції беруть на себе зобов'язання:
 
   удосконалити законодавчо-нормативну базу з питань соціального
захисту  дітей  шляхом  ухвалення  Закону  України  "Про
загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини";
 
   внести зміни до Сімейного Кодексу України ( 2947-14 ) в
частині захисту права дитини на виховання у сім'ї, забезпечення
дітей правом знати своїх батьків та мати їх догляд, захисту права
дитини на виховання у біологічній сім'ї (профілактика відмов
батьків від новонароджених дітей);
 
   ухвалити Закон України "Про приєднання України до Конвенції
про  захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного
усиновлення";
 
   ухвалити Закон України "Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів України щодо органів і служб у справах
неповнолітніх та соціальних установ для неповнолітніх";
 
   провести інвентаризацію дитячих  закладів  незалежно  від
підпорядкування  та  форм  власності:  медичних, лікувальних,
позашкільних, дошкільних, соціального  захисту,  культури  та
мистецтв, оздоровчих тощо з метою вивчення їх технічного стану та
виконання функцій по обслуговуванню дітей;
 
   розробити і впровадити Національну програму  попередження
йодного дефіциту серед населення України, в якій стратегією
масової профілактики є вживання йодованої солі;
 
   забезпечити доступність  дітей-інвалідів  до   закладів
соціальної інфраструктури, культури, освіти та до спеціальних
закладів, які надають соціальні послуги;
 
   розробити систему соціальної та матеріальної підтримки сімей,
які всиновлюють дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
 
   збільшити виплати до двох прожиткових мінімумів сім'ям, які
виховують дітей під опікою;
 
   посилити державну  підтримку щодо розвитку сімейних форм
виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування;
 
   запровадити механізм реалізації батьками-вихователями дитячих
будинків сімейного типу права на працевлаштування, відпустку та
пенсійне забезпечення;
 
   передбачити під час підготовки проектів Закону України "Про
Державний бюджет України" видатки на утримання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх
числа, незалежно від форми їх влаштування, на рівні, не нижчому за
двократний розмір встановленого прожиткового мінімуму;
 
   забезпечити розробку   Програми   реформування  системи
інтернатних закладів для дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування, передбачивши створення нового типу
закладів для таких дітей, наближених до сімейних форм виховання та
з навчанням у загальноосвітніх школах (протягом трьох роківПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка