Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання

Страница 1           ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
      про утворення Коаліції депутатських фракцій
           у Верховній Раді України
 
    { Про припинення діяльності Коаліції додатково див.
                      Повідомлення ВР
     ( n0001001-08 ) від 17.09.2008 }
 
 
   Керуючись Конституцією України ( 254к/96-ВР ) (стаття 83) і
Регламентом Верховної Ради України ( 3547-15 ) (статті 61-63),
депутатські фракції  у  Верховній  Раді України: Блоку "Наша
Україна - Народна Самооборона", Народний союз "Наша Україна",
Політична партія  "Вперед, Україно!",  Народний Рух України,
Українська Народна партія, Українська республіканська  партія
"Собор", партія  Християнсько-Демократичний Союз, Європейська
партія України, Громадянська партія "Пора", Партія захисників
Вітчизни та Блоку Юлії Тимошенко (політичних партій "Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія,
партія "Реформи і Порядок") - утворили коаліцію депутатських
фракцій у Верховній Раді України.
 
   Додатки:
 
   1. Витяг з протоколу загальних зборів народних депутатів
України з утворення коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді
України* від 29 листопада 2007 року.
 
   2. Текст Угоди про коаліцію депутатських фракцій у Верховній
Раді України зі списками фракцій - учасників коаліції з особистими
підписами народних депутатів - членів відповідних фракцій.
 
 
 Голова фракції блоку
 "Наша Україна - Народна Самооборона"        В.А.КИРИЛЕНКО
 
 Голова фракції Блоку Юлії Тимошенко         Ю.В.ТИМОШЕНКО
 
 29 листопада 2007 року
 
{ * Витяг з протоколу не наводиться. }
 
 
               Угода
       про створення Коаліції демократичних сил
       у Верховній Раді України VI скликання
 
 
              ПРЕАМБУЛА
 
   Ми, представники політичних сил Блоку Юлії Тимошенко та Блоку
"Наша  Україна  -  Народна  Самооборона",  визнаючи  волю і
демократичний вибір Українського народу, спираючись на підтримку і
довіру наших виборців, поділяючи спільну відповідальність за
реалізацію надій і прагнень усіх громадян, а також сповідуючи
цінності демократії, керуючись у своїх діях пріоритетом прав і
свобод  людини,  принципом  верховенства  права  і  захистом
національних інтересів України, заявляємо про створення Коаліції
демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання.
 
   Ми переконані, що Коаліція демократичних сил спільно  з
Президентом України - покликана забезпечити гідні умови життя і
рівні можливості для всебічного розвитку кожного громадянина,
зміцнення громадянського суспільства та утвердження ефективної й
відповідальної влади на всіх рівнях, побудову конкурентоспроможної
національної економіки та перетворення України на рівноправного
члена спільноти розвинених європейських держав.
 
   З цією метою лідери Блоку Юлії Тимошенко та Блоку "Наша
Україна - Народна Самооборона" укладають Угоду про створення
Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання,
що передбачає створення парламентської більшості та формування
коаліційного Уряду.
 
   Угода про створення Коаліції демократичних сил у Верховній
Раді України VI скликання складається з Преамбули, Програми
Коаліції демократичних сил, Регламенту Коаліції та додатків**.
 
   Сторони беруть на себе зобов'язання послідовно та неухильно
втілювати в життя Програму Коаліції та дотримуватись у співпраці
та прийнятті рішень положень Регламенту та принципів, викладених у
розділі про розподіл сфер відповідальності між суб'єктами Коаліції
демократичних сил.
 
        ПРОГРАМА КОАЛIЦIЇ ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ
     "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ: ДЛЯ ЛЮДЕЙ, А НЕ ПОЛIТИКIВ"
 
   Програма побудована  на принципах утвердження об'єднуючої
національної ідеї, патріотизму, чесності та відкритості політичних
процесів, професіоналізму та ефективності у прийнятті рішень;
відображає узгоджену позицію сторін і ґрунтується на положеннях
Програми Президента України Віктора Ющенка "10 кроків назустріч
людям" та виборчих програм суб'єктів Коаліції.
 
   Програма складається з:
 
   - Засад внутрішньої та зовнішньої політики, які визначають її
мету та пріоритетні завдання;
 
   - Програми діяльності Коаліції (Програми діяльності Уряду на
період повноважень  Верховної  Ради  України,  в  якій  діє
парламентська більшість, сформована суб'єктами, що підписали цю
Угоду), яка містить конкретні шляхи та механізми реалізації
соціально-економічних  і  політичних  реформ,  культурних  і
міжнародних ініціатив держави та є планом дій парламентської
більшості і коаліційного Уряду.
 
              Розділ 2.1.
      ЗАСАДИ ВНУТРIШНЬОЇ та ЗОВНIШНЬОЇ ПОЛIТИКИ
 
   Засади внутрішньої  та  зовнішньої  політики - формулюють
основоположні цілі Коаліції демократичних сил, є погодженими
пріоритетними завданнями для всіх її учасників, а саме: народних
депутатів України, що входять до депутатських фракцій - суб'єктів
даної Угоди, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів
України та обов'язковими для врахування при розробці законів,
загальнодержавних  програм,  затвердження  Державного  бюджету
України.
 
   Засади внутрішньої і зовнішньої політики України на термін
повноважень Верховної Ради України, в якій діє парламентська
більшість,  сформована  суб'єктами,  що  підписали цю Угоду,
приймаються консолідованим голосуванням Коаліції.
 
   У СФЕРI ГУМАНIТАРНОЇ ПОЛIТИКИ
 
   1. Захист прав і свобод громадян:
 
   утвердження повноцінного громадянського суспільства, в якому
людина всебічно розвивається і самореалізується;
 
   забезпечення незалежної діяльності громадських організацій і
рухів, збільшення їх впливу на прийняття суспільно важливих
рішень;
 
   забезпечення свободи слова та незалежності ЗМI;
 
   утвердження свободи совісті та віросповідання;
 
   забезпечення гендерної рівності.
 
   2. Модернізація системи освіти та науки:
 
   підготовка висококваліфікованих  і  творчих  особистостей,
справжніх патріотів України, які здатні та мають можливість
опановувати нові передові знання та використовувати їх на благо
суспільства;
 
   реформування дошкільної освіти, що має будуватися на засадах
багатоманітності,  сприяння  розвитку творчої індивідуальності
дітей;
 
   забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, повної
загальної  середньої,  професійно-технічної,  вищої  освіти в
державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної,
повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної,
вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання
державних стипендій та пільг учням і студентам;
 
   збереження і сприяння розвитку мережі сільських шкіл;
 
   підвищення престижу освітянської праці;
 
   розвиток вищої освіти як чинника формування інтелектуальної
еліти нації;
 
   підвищення ролі науки як основи розвитку в Україні ефективної
"економіки знань";
 
   реформування вітчизняної науки як стратегічного пріоритету
для влади.
 
   3. Національний культурний розвиток:
 
   створення умов для реалізації творчого потенціалу людини і
суспільства;
 
   забезпечення для всіх громадян України рівних можливостей у
задоволенні своїх культурно-духовних потреб;
 
   відродження духовних цінностей українського народу, захист та
примноження його культурних здобутків;
 
   збереження та актуалізація національної культурної спадщини;
 
   забезпечення цілісності мовно-культурного простору України;
 
   підвищення ролі української мови як державної;
 
   сприяння вільному саморозвитку культурних і мовних меншин;
 
   державний захист   національної   культурної  індустрії
(книговидання, кінематографія, мистецтво);
 
   державний захист суспільної моралі;
 
   інтеграція української культури у світові культурні процеси.
 
   4. Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги та
динамічного розвитку системи охорони здоров'я:
 
   формування та  затвердження  Кабінетом  Міністрів України
переліку медичних послуг, які надаватимуться безкоштовно;
 
   поступовий перехід до надання основних медичних послуг за
рахунок  державного  фінансування,  відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР );
 
   реформування системи охорони здоров'я шляхом пріоритетного
розвитку первинної медико-санітарної допомоги, діагностики різних
видів захворювань та впровадження обов'язкового профілактичного
догляду, створення єдиного простору доступних для всіх верств
населення медичних послуг;
 
   запровадження одночасно з переліком безкоштовних медичних
послуг страхової медицини. Для малозабезпечених осіб страховий
поліс має оплачуватися частково або повністю за державний кошт;
 
   запровадження механізмів солідарного фінансування медицини, а
також  запровадження  обов'язкового  медичного  страхування
роботодавцями з віднесенням страхових внесків на зменшення бази
оподаткування суб'єктів господарювання;
 
   розвиток сімейної медицини;
 
   виконання програм щодо медичного обслуговування громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
   реалізація державних  програм   лікування:   онкології,
туберкульозу,  кардіології,  ВIЛ/СНIДу,  цукрового діабету та
боротьби з дитячою смертністю;
 
   пропаганда здорового способу життя, посилення боротьби з
пияцтвом, палінням, наркоманією та іншими шкідливими звичками;
 
   забезпечення всього населення країни незалежно від місця
проживання якісною питною водою.
 
   5. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту:
 
   забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини
впродовж усього життя як важливого чинника здорового способу
життя, організації змістовного дозвілля;
 
   сприяння максимальній реалізації здібностей обдарованих осіб
у спорті, підвищення авторитету держави у світовому спортивному
русі.
 
   6. Забезпечення конституційних прав громадян на безпечне
довкілля та вдосконалення національної екологічної політики:
 
   стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій;
 
   посилення просвітницької  діяльності населення щодо вимог
екологічних норм і стандартів.
 
   7. Перебудова системи соціального захисту  населення  та
забезпечення відповідності соціальних стандартів потребам гідного
життя людини:
 
   реформування системи соціальних стандартів і пільг;
 
   поліпшення соціального захисту дітей;
 
   подолання демографічної   кризи,   досягнення   сталого
демографічного розвитку;
 
   розподіл відповідальності  між державою, роботодавцями та
працівниками щодо забезпечення гарантій з соціального страхування;
 
   поширення адресної державної  соціальної  допомоги  через
упорядкування  пільг;  при  цьому  скорочення  пільг  має
супроводжуватися відповідним підвищенням доходів населення;
 
   розвиток системи соціального і споживчого кредитування;
 
   утвердження духовно  і  фізично  здорової,  матеріально
забезпеченої та соціально благополучної сім'ї;
 
   професійна реабілітація та зайнятість інвалідів з метою їх
залучення до активного життя;
 
   сприяння у реалізації творчих можливостей  та  ініціатив
молоді,  залучення  її  до  активної  участі у соціальному,
економічному та гуманітарному розвитку країни;
 
   повернення боргів по заощадженнях громадян.
 
   8. Трансформація політики у сфері зайнятості та ринку праці,
підвищення рівня життя широких верств населення:
 
   подолання бідності;
 
   створення чисельного середнього класу;
 
   поетапний перехід  до  нового  соціального  стандарту  -
мінімальної погодинної заробітної плати;
 
   зменшення рівня соціального розшарування;
 
   посилення ролі соціального діалогу (трипартизму) в управлінні
підприємствами  та розподілі доходів, упровадження механізмів
стимулювання найманих працівників до співволодіння підприємствами;
 
   формування правових  умов  для  працевлаштування  молоді,
зокрема, випускників вищих навчальних закладів;
 
   сприяння самозайнятості населення, сімейному підприємництву,
малому та середньому бізнесу, розвиток громадських робіт;
 
   законодавче забезпечення  сплати  дивідендів  міноритарним
акціонерам;
 
   скорочення трудової еміграції населення, державний захист
громадян за кордоном;
 
   спрощення умов для відкриття початкового бізнесу;
 
   забезпечення розміру соціальних виплат, які  є  основним
джерелом доходів, на рівні не нижчому за прожитковий мінімум;
 
   ліквідація заборгованості по заробітній платі, недопущення її
виникнення на підприємствах, установах, організаціях усіх форм
власності.
 
   9. Реформування системи пенсійного забезпечення:
 
   створення умов  для  гідного життя людей похилого віку;
стимулювання розвитку ефективної системи пенсійного страхування;
 
   встановлення мінімальної пенсії не нижче рівня прожиткового
мінімуму  для  непрацездатних осіб з переглядом прожиткового
мінімуму у бік збільшення;
 
   поступова ліквідація  невиправданих  диспропорцій   при
визначенні розмірів пенсій різним категоріям населення;
 
   недопущення заборгованості  з пенсій та інших соціальних
виплат;
 
   реформування солідарної системи  пенсійного  забезпечення,
запровадження  добровільної  системи  пенсійного  страхування,
створення економічних передумов та інформаційно-технічної бази для
запровадження  обов'язкової накопичувальної системи пенсійного
страхування.
 
   10. Реформування житлово-комунального господарства.
 
   У СФЕРI ПОБУДОВИ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 
   1. Завершення та удосконалення політичної реформи:
 
   оптимізація розподілу  повноважень  між  гілками  влади,
створення дієвого балансу стримувань і противаг;
 
   чітке законодавче визначення статусу, механізмів формування
та засад діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України
(прав та обов'язків Прем'єр-міністра України та інших членів
Уряду), Верховної Ради України, законодавче врегулювання процедур
здійснення ними повноважень;
 
   розвиток парламентаризму  і  його  інституційних  основ:
партійної системи та удосконалення пропорційної системи виборів до
Верховної Ради України та місцевих рад, а також законодавче
врегулювання  статусу  парламентської  більшості  (коаліції
депутатських фракцій) та парламентської опозиції;
 
   скасування недоторканності народних депутатів України шляхом
обмеження їх "імунітету" до форм парламентської діяльності;
 
   2. Скасування всіх пільг державним службовцям, суддям і
депутатам усіх рівнів.
 
   3. Побудова в Україні публічної адміністрації європейського
зразка:
 
   реформування вищого та центрального рівня органів виконавчої
влади;
 
   реформування адміністративно-територіального   устрою  та
місцевого самоврядування в інтересах громадян;
 
   4. Забезпечення  доступного,  якісного  і  справедливого
судочинства:
 
   виведення судів   з-під  політичних,  адміністративних,
корупційних впливів;
 
   звільнення малозабезпечених громадян України  від  сплати
судового збору;
 
   розширення повноважень органів суддівського самоврядування,
зокрема щодо призначення (обрання) голів місцевих судів.
 
   5. Реформування прокуратури, адвокатури, системи виконання
судових рішень, нотаріату:
 
   приведення діяльності правоохоронних органів до європейських
стандартів з посиленням функції громадського контролю;
 
   скасування функцій загального нагляду прокуратури;
 
   введення прокуратури в систему органів юстиції (попереднє
(досудове) розслідування кримінальних справ має бути відокремлене
від діяльності та повноважень прокуратури);
 
   6. Запровадження Національної програми боротьби з корупцією.
 
   7. Здійснення  військової   реформи   та   підвищення
обороноздатності країни.
 
   У СФЕРI ПОБУДОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ НАЦIОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМIКИ
 
   1. Підвищення доходів на основі зростання продуктивності
праці.
 
   2. Забезпечення умов реалізації людського потенціалу України
відповідно до європейських стандартів.
 
   3. Гарантування державою недоторканності прав власності та
зміцнення інституту власності  як  основи  ринкової  системи
господарювання.
 
   4. Створення сприятливого середовища для розвитку та всебічна
підтримка підприємництва.
 
   5. Розвиток конкуренції як основного чинника  підвищення
ефективності економіки.
 
   6. Сприяння процесам становлення національного капіталу як
основи  національної  макроекономічної   стабільності   та
конкурентоспроможності.
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка