Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації в Державній пробірній службі відбитків іменників - спеціальних знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 466 від 16.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2001 р.
                   за N 935/6126
 
 
       Про затвердження Iнструкції про порядок
       реєстрації в Державній пробірній службі
      відбитків іменників - спеціальних знаків,
       що засвідчують виготовлювачів ювелірних
      та побутових виробів з дорогоцінних металів
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами
                Міністерства фінансів
       N 500 ( z0745-03 ) від 14.08.2003 
       N 1136 ( z0899-08 ) від 10.03.2008 }
 
 
 
   Відповідно до  Закону  України "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння  та  контроль  за  операціями  з ними"
( 637/97-ВР ) та Положення про  Державну  пробірну  службу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня
2000 р. N 732 ( 732-2000-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок реєстрації в Державній
пробірній службі відбитків іменників - спеціальних знаків, що
засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів  з
дорогоцінних металів, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 14 липня 1999 року N 168 ( z0537-99 ) "Про
затвердження  Iнструкції  про порядок реєстрації в Державній
пробірній службі відбитків спеціальних  знаків  -  іменників
виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 серпня
1999 р., N 537/3830.
 
   3. Державній пробірній службі (Назимок М.М.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державної пробірної служби Назимка М.М.
 
   5. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Міністр                     I.О.Мітюков
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   16.10.2001 N 466
                   (у редакції наказу
                   від 14.08.2003 N 500
                   ( z0745-03 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 серпня 2003 р.
                   за N 745/8066
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
        про порядок реєстрації в Державній
       пробірній службі відбитків іменників -
        спеціальних знаків, що засвідчують
       виготовлювачів ювелірних та побутових
         виробів з дорогоцінних металів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цю Iнструкцію розроблено відповідно до Закону України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними" ( 637/97-ВР ), Положення про Державну пробірну
службу,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 квітня 2000 р. N 732 ( 732-2000-п ).
 
   1.2. Вимоги Iнструкції є обов'язковими для юридичних та
фізичних осіб (суб'єктів господарської діяльності), що на підставі
ліцензій Міністерства фінансів України здійснюють виготовлення
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.
 
   1.3. У цій Iнструкції терміни та поняття вживаються у такому
значенні:
   - виготовлювач - суб'єкти підприємницької діяльності всіх
форм, які виготовляють або планують виготовляти ювелірні та
побутові вироби з дорогоцінних металів;
   - вироби з дорогоцінного металу - будь-які ювелірні та
побутові вироби, виготовлені із сплавів дорогоцінних металів -
золота, срібла, платини, паладію;
   - іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача
ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів;
   - плата за реєстрацію іменника (іменників) - разовий платіж,
що вноситься суб'єктом господарської діяльності при реєстрації
іменника (іменників).
 
   1.4. Iнструкція запроваджує єдині вимоги до форми та змісту
іменника  (іменників),  а  також умов та порядку присвоєння
індивідуальних знаків (шифру) виготовлювачу та реєстрації відбитка
іменника (іменників) в Державній пробірній службі.
 
   1.5. Суб'єкти підприємницької діяльності (виготовлювачі), які
виготовляють вироби з дорогоцінних металів на підставі ліцензії,
повинні мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем
на всіх виробах.
 
   1.6.  Відбиток  іменника  (іменників)  щорічно  підлягає
реєстрації в Державній пробірній службі. Використовувати іменник
(іменники), відбиток якого (яких) не зареєстровано в Державній
пробірній службі, забороняється.
 
   1.7. Єдина база даних про відбитки іменників формується і
ведеться Державною пробірною службою.
 
       2. Вимоги до іменників та їх відбитків
 
   2.1.  Iменники  за  формою,  системою  позначення  року
використання, індивідуальними знаками (шифром) виготовлювача мають
відповідати вимогам, установленим Державною пробірною службою
відповідно до додатка 1.
 
   2.2.  Iменник (іменники) при виготовленні, використанні,
зберіганні та знищенні підлягає суворому обліку. Наказом керівника
підприємства  визначаються  особи,  які  несуть  персональну
відповідальність за дотримання встановлених вимог до виготовлення,
використання, обліку, зберігання та знищення іменника.
 
   2.3. Забороняється використовувати іменник, відбиток якого
зареєстровано на поточний рік, у наступному році.
 
   2.4. Відбиток іменника на виробах з дорогоцінних металів має
бути рельєфним та чітким (недеформованим), з відтворенням форми
іменника та всіх інформаційних знаків. У разі зашліфовки або
деформування  відбитка  іменника  на вироби наноситься новий
відбиток.
 
   2.5. Відбиток іменника наноситься на основну частину виробу
одним  із  способів: механічним (методом механічного удару),
електроерозійним, лазерним.
 
   2.6. Якщо внаслідок значної деформації іменник знято з
експлуатації, виготовляється інший - з аналогічними інформаційними
знаками. Відбиток нового іменника надсилається на реєстрацію до
Державної пробірної служби і додається до раніше зареєстрованого.
 
   2.7. Iменники, які внаслідок використання протягом року
зносилися (деформувалися), підлягають знищенню. Iменники, термін
використання яких закінчився, підлягають знищенню до 20 січня
наступного року.
 
   2.8. Знищення іменника (іменників) здійснює виготовлювач
виробів з дорогоцінних металів - власник іменника (іменників), про
що складається акт знищення. Перед знищенням іменника (іменників)
на  латунну чи мідну пластину наноситься його відбиток (їх
відбитки). Пластина зберігається у виготовлювача.
 
   2.9.  Виготовлювачі  виробів  з дорогоцінних металів (з
урахуванням  особливостей  власного  виробництва)  розробляють
внутрішню  інструкцію про порядок виготовлення, використання,
обліку, зберігання та знищення іменників.
 
      3. Порядок реєстрації відбитків іменників
 
   3.1.  Реєстрації  підлягають  відбитки всіх виготовлених
іменників, які передбачається використовувати протягом року. Для
реєстрації відбитка іменника (іменників) виготовлювач подає до
Державної пробірної служби заяву встановленої форми (додаток 2).
 
   3.2. До заяви про реєстрацію відбитка іменника (іменників)
додаються:
   - копія ліцензії на виготовлення ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів, при реєстрації вперше або при
внесенні змін до ліцензії;
   - копія платіжного документа.
 
   3.3. На підставі заяви і доданих до неї документів Державна
пробірна служба присвоює виготовлювачу індивідуальні знаки (шифр),
погоджує форму та умовні знаки іменника (іменників) згідно з
додатком 1.
 
   3.4. Реєстрація відбитка іменника (іменників) здійснюється
після  подання  виготовлювачем  реєстраційних карток (у двох
примірниках) з відбитками виготовлених іменників.
   Вимоги  до   оформлення  реєстраційних карток наведені в
додатку 3.
 
   3.5. Усі подані виготовлювачем документи (заява, реєстраційні
картки, копія ліцензії, копія платіжного документа) обліковуються
і формуються в окрему справу.
 
   3.6.  За результатами розгляду заяви і доданих до неї
документів  Державна  пробірна служба оформляє зворотний бік
реєстраційної картки виготовлювача (додаток 3).
 
   3.7. Датою реєстрації відбитка іменника (іменників) є дата
оформлення  реєстраційної  картки. Термін реєстрації відбитка
іменника (іменників) - 15 днів з дня подання усіх необхідних
документів.
 
   3.8. Після реєстрації один примірник реєстраційної картки, що
є дозволом на використання іменника (іменників) на території
України, повертається виготовлювачу.
 
   3.9. Подання до Державної пробірної служби документів та
карток  з відбитками іменника (іменників) для реєстрації на
наступний рік здійснюється виготовлювачами щорічно до 20 грудня
поточного року.
 
   3.10. Оплата за реєстрацію іменника (іменників) здійснюється
згідно з чинним законодавством.
 
      4. Облік зареєстрованих відбитків іменників
 
   4.1. Облік зареєстрованих відбитків іменників виготовлювачів
виробів  з дорогоцінних металів ведеться Державною пробірною
службою за реєстраційними картками, оформленими згідно з додатком
3.
 
   4.2. Облікова інформація про зареєстровані відбитки іменників
на поточний рік щомісяця надсилається до казенних підприємств
пробірного контролю.
 
   4.3. Реєстраційні картки з відбитками іменників підлягають
суворому обліку.
 
   4.4. Наказом Голови Державної пробірної служби визначаються
особи, які несуть персональну відповідальність за дотримання
встановленого порядку обліку, збереження реєстраційних карток з
відбитками іменників.
 
   4.5. Iнформація, що надійшла до Державної пробірної служби
згідно з пунктами 4.1-4.4 цієї Iнструкції, є конфіденційною.
 
     5. Контроль за виконанням вимог цієї Iнструкції
 
   5.1. Державна пробірна служба здійснює перевірки додержання
вимог  законодавства  суб'єктами господарської діяльності, що
виготовляють вироби з дорогоцінних металів, та виконує контрольні
і  наглядові функції за обліком, зберіганням, використанням,
знищенням іменників.
 
                   Додаток 1
                   до Iнструкції про порядок
                   реєстрації в Державній
                   пробірній службі відбитків
                   іменників - спеціальних
                   знаків, що засвідчують
                   виготовлювачів ювелірних
                   та побутових виробів з
                   дорогоцінних металів
                   (в редакції
                   наказу Міністерства
                   фінансів України
                   від 10.09.2008 N 1136
                   ( z0899-08 )
 
 
 
               СИСТЕМА
      позначень та форма іменників - спеціальних
       знаків, що засвідчують виготовлювачів
         ювелірних та побутових виробів з
         дорогоцінних металів в Україні
 
 
   2000 рік 0XXX 2010 рік XXX0 2020 рік XXX0:
   2001 рік 1XXX 2011 рік XXX1 2021 рік XXX1:
   2002 рік 2XXX 2012 рік XXX2 2022 рік XXX2:
   2003 рік 3XXX 2013 рік XXX3 2023 рік XXX3:
   2004 рік 4XXX 2014 рік XXX4 2024 рік XXX4:
   2005 рік 5XXX 2015 рік XXX5 2025 рік XXX5:
   2006 рік 6XXX 2016 рік XXX6 2026 рік XXX6:
   2007 рік 7XXX 2017 рік XXX7 2027 рік XXX7:
   2008 рік 8XXX 2018 рік XXX8 2028 рік XXX8:
   2009 рік 9XXX 2019 рік XXX9 2029 рік XXX9:
 
 
   Умовні позначення:
   0 - 9 - умовні позначення року в десятиріччі;
   0: - 9: - умовні позначення року в десятиріччі з 2020 до
2029 року.
   XXX - індивідуальні знаки (шифр) виготовлювача; першим знаком
є шифр області України (Автономної республіки Крим), в якій
зареєстровано виготовлювача:
 
   А - Автономна республіка Крим;
   Б - Волинська область;
   В - Вінницька область;
   Г - Донецька область;
   Д - Дніпропетровська область;
   Ж - Житомирська область;
   З - Запорізька область;
   У - Закарпатська область;
   I - Iвано-Франківська область;
   К - Київська область;
   Е - Кіровоградська область;
   Л - Львівська область;
   Н - Луганська область;
   М - Миколаївська область;
   О - Одеська область;
   П - Полтавська область;
   Р - Рівненська область;
   С - Сумська область;
   Т - Тернопільська область;
   Х - Харківська область;
   Ш - Херсонська область;
   Є - Хмельницька область;
   Ч - Черкаська область;
   Я - Чернівецька область;
   И - Чернігівська область.
 
   Форма іменника - прямокутник із загостренням з правого боку
(у вигляді стрілки), або прямокутник (без загострення)
 
   Примітка. У разі зміни області (Автономної республіки Крим),
в якій зареєстровано виготовлювача, за ним можуть зберігатися
надані раніше індивідуальні знаки (шифр).
 
   Приклад позначень іменника виготовлювача:
   -----\
   ¦ 5КЮ > - іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ,
   -----/
призначений для використання в 2005 році.
 
   -----\
   ¦ КЮ5 > - іменник ВАТ "Київський ювелірний завод", м. Київ,
   -----/
призначений для використання в 2015 році.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1136
( z0899-08 ) від 10.03.2008 }
 
 
                   Додаток 2
                   до Iнструкції про порядок
                   реєстрації в Державній
                   пробірній службі відбитків
                   іменників - спеціальних
                   знаків, що засвідчують
                   виготовлювачів ювелірних
                   та побутових виробів з
                   дорогоцінних металів
 
                   Голові Державної
                   пробірної служби
 
 
               ЗАЯВА
     про реєстрацію відбитка іменника - спеціального
      знака, що засвідчує виготовлювача ювелірних
      та побутових виробів з дорогоцінних металів
 
   1. __________________________________________________________
     (повна назва юридичної особи, організаційно-правова форма
 
__________________________________________________________________
 або прізвище, ім'я та по батькові підприємця - фізичної особи)
 
   2. Місце знаходження: _______________________________________
__________________________________________________________________
 
   3. Телефон, факс: ___________________________________________
 
   4. Iдентифікаційний код (номер): ____________________________
 
   5. Ліцензія: N ______ дата видачі ________ дійсна до ________
 
   6. __________________________________________________________
      (місце здійснення ліцензійної діяльності)
 
   7. Шифр іменника минулого року: _____________________________
просить присвоїти та зареєструвати відбиток іменника (іменників)
виготовлювача  ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів на ____________ рік.
 
   Суб'єкт  господарської  діяльності ознайомлений з чинним
законодавством України щодо виготовлення ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, вимогами
до виготовлення, обліку, реєстрації, використання іменника -
спеціального знака, що засвідчує виготовлювача.
 
   До заяви додається: _________________________________________
             _________________________________________
             _________________________________________
 
   Особа, відповідальна за реєстрацію іменника _________________
__________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон)
 
 Керівник   __________________    _______________
          (підпис)         (дата)
 М.П.
 
                   Додаток 3
                   до Iнструкції про порядок
                   реєстрації в Державній
                   пробірній службі відбитків
                   іменників - спеціальних
                   знаків, що засвідчують
                   виготовлювачів ювелірних
                   та побутових виробів з
                   дорогоцінних металів
                   (в редакції
                   наказу Міністерства
                   фінансів України
                   від 10.09.2008 N 1136
                   ( z0899-08 )
 
 
               ВИМОГИ
        до оформлення реєстраційних карток
        виготовлювача ювелірних та побутових
         виробів з дорогоцінних металів
 
 
   Оформлення реєстраційних карток здійснюється виготовлювачем
на твердому білому картоні за нижченаведеним зразком:
   відбитки іменника (іменників) проставляються на латунній чи
мідній пластині, що закріплюється на лицьовому боці реєстраційної
картки закріплювальними нитками, які повинні бути заклеєні папером
білого кольору на зворотному боці;
   при нанесенні  відбитків іменника на латунних чи мідних
пластинах реєстраційних карток кількома інструментами, кожен з них
обов'язково  ідентифікується  позначкою  (арабськими цифрами),
кількість відбитків іменників повинна  дорівнювати  кількості
інструментів. Тобто, якщо інструмент один, то і відбиток іменника
на пластині реєстраційної картки один;
   рекомендовані розміри реєстраційної картки - прямокутник із
сторонами 100 та 150 мм.
 
       Лицьовий бік                Зворотний бік
   (заповнюється виготовлювачем)         (заповнюється в Державній
                            пробірній службі)
 
---------------------------------------------------------------------------------------
¦    Реєстраційна картка N ______   ¦   Зареєстровано до використання    ¦
¦1. _______________________________________¦                     ¦
¦     (назва виготовлювача,      ¦на_______ рік іменник ____________________¦
¦                     ¦               (шифр)    ¦
¦__________________________________________¦                     ¦
¦   організаційно-правова форма)    ¦                     ¦
¦                     ¦"___" ___________ 20__ р. N_________   ¦
¦2. _______________________________________¦                     ¦
¦    (місцезнаходження, телефон)    ¦                     ¦
¦                     ¦                     ¦
¦__________________________________________¦                     ¦
¦                     ¦Голова Державної пробірної служби     ¦
¦3. Iдентифікаційний код (номер): _________¦                     ¦
¦                     ¦                     ¦
¦4. Ліцензія N _________ від __________  ¦__________      ____________________¦
¦                     ¦ (підпис)       (ініціали, прізвище)¦
¦         дійсна до __________  ¦                     ¦
¦                     ¦  М.П.                  ¦
¦5. Відбитки іменника _____________________¦                     ¦
¦              (шифр)    ¦                     ¦
¦__________________________________________¦__________________________________________¦
¦о                    о¦о                    о¦
¦      Латунна пластина з      ¦                     ¦
¦      відбитками іменника      ¦     Закріплювальна нитка      ¦
¦о                    о¦о                    о¦
¦------------------------------------------¦------------------------------------------¦
¦Керівник ____________ ____________________¦Головний експерт__________________________¦
¦      (підпис)  (ініціали, прізвище)¦            (підпис)     ¦
¦                     ¦                     ¦
¦   М.П.                ¦Експерт __________________________________¦
¦ (за наявності)              ¦           (підпис)       ¦
¦                     ¦                     ¦
---------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1136
( z0899-08 ) від 10.03.2008 }
 
( Iнструкція в редакції Наказу Міністерства фінансів N 500
( z0745-03 ) від 14.08.2003 )
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка