Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку застосування пункту 3.7 статті 3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ
          КОМIТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ
           ЗА СТРАХОВОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ
 
              Н А К А З
 
 N 60/72 від 03.07.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 липня 1996 р.
                   за N 349/1374
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Державної податкової адміністрації
       N 612/1191 ( z0988-08 ) від 29.09.2008 }
 
       Про затвердження Порядку застосування
       пункту 3.7 статті 3  Закону України
       "Про оподаткування прибутку підприємств"
 
 
 
   У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про страхування"
від 07.03.96 р. N 85/96-ВР та відповідно до п.4 ст.8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок застосування пункту 3.7 статті 3 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), що
додається.
   2. Начальнику  управління  розробки  проектів законів та
інструкцій по прямих податках В.В.Радюку у триденний термін подати
цей наказ для Державної реєстрації.
 
 Заступник Міністра фінансів,
 начальник Головної державної
 податкової інспекції України            В.Н.Iльїн
 
 Голова Комітету у справах нагляду
 за страховою діяльністю              I.В.Яковенко
 
 
                        Затверджено
                   наказом Головної  державної
                   податкової інспекції України
                   та Комітету у справах нагляду
                   за  страховою  діяльністю
                   від 3 липня 1996 року N 60/72
 
     Порядок застосування пункту 3.7 статті 3 Закону
     України "Про оподаткування прибутку підприємств"
 
   У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про страхування"
від 07.03.96 р. N 85/96-ВР Головна державна податкова  інспекція
України та Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
визначають порядок обчислення доходу від страхової діяльності у
1996 році.
 
   1. Пункт 3.7 статті 3 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) згідно з Постановою Верховної
Ради України "Про введення в дію Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 335/94-ВР ) набирає чинності з дня
опублікування Закону України "Про страхування", а пункт 28 Правил
застосування  Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств" ( 247/95-ВР ), починаючи з квітня 1996 року, не діє.
   2. Залишки страхових резервів станом на 01.04.96 р., що
сформовані відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від
10.05.93 р. N 47-93 "Про  страхування"  (крім резервів  із
страхування життя), починаючи з 1 квітня 1996 року поповненню не
підлягають.
   Кошти цих  резервів  можуть  використовуватись  протягом
1996 року лише на виплати страхових сум і страхового відшкодування
по діючих договорах страхування, укладених до 1 квітня 1996 року,
з одночасним збільшенням на ці суми прибутку від позареалізаційних
операцій з метою визначення оподатковуваного прибутку і сплати
податку на прибуток.
   Залишки вищезазначених резервів станом на 1 січня 1997 року
повністю відносяться на фінансові результати 1996 року як прибуток
від позареалізаційних операцій.
   Облік цих резервів ведеться окремо від резервів незароблених
премій, що формуються починаючи з 1 квітня 1996 року відповідно до
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).
   3. Всі розрахунки зароблених страхових платежів здійснюються
відповідно до Закону України "Про страхування".
   Зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії)
визначаються за формулою:
 
            З = П + Рп - Рк,
   де:
   З - зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові
премії) у звітному періоді, починаючи з 1 квітня 1996 року (надалі
розрахунковий період);
   П - сума надходжень страхових платежів у розрахунковому
періоді за мінусом страхових  платежів  (страхових  внесків,
страхових  премій),  сплачених  перестраховикам за договорами
перестраховування у цьому періоді;
   Рп - резерв незароблених премій на початок розрахункового
періоду;
   Рк - резерв незароблених премій на кінець розрахункового
періоду.
 
   Резерв незароблених премій на 1 квітня 1996 року (початок
розрахункового періоду) встановлюється рівним нулю.
   Резерв незароблених премій на звітну  дату  визначається
виходячи із сум надходжень страхових платежів в кожному з трьох
кварталів періоду, який передує цій звітній даті за формулою:
 
        Рк = 0,25П1 + 0,5П2 + 0,75П3,
   де:
   П1 - сума надходжень в першому кварталі  розрахункового
періоду;
   П2 - сума надходжень в другому кварталі  розрахункового
періоду;
   П3 - сума надходжень в третьому кварталі розрахункового
періоду.
 
Приклад (в умовних одиницях):
------------------------------------------------------------------
¦           ¦ Надійшло ¦  Сплачено  ¦  Сума для  ¦
¦           ¦ страхових ¦  перестра- ¦  визначення ¦
¦           ¦ платежів ¦  ховикам  ¦  зароблених ¦
¦           ¦      ¦       ¦  страхових  ¦
¦           ¦      ¦       ¦  платежів  ¦
¦---------------------+-----------+--------------+---------------¦
¦II квартал 1996 року ¦  600  ¦   100   ¦   500   ¦
¦III квартал 1996 року¦  300  ¦   50   ¦   250   ¦
¦IV квартал 1996 року ¦  400  ¦   -    ¦   400   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Резерв незароблених премій станом на 01.04.96 р. - 0;
   резерв незароблених премій станом на 01.07.96 р. - 450,
             (600х0,75 = 450);
 
   резерв незароблених премій станом на 01.10.96 р. - 525,
           (600х0,5 + 300х0,75 = 525);
 
   резерв незароблених премій станом на 01.01.97 р. - 600,
         (600х0,25 + 300х0,5 + 400х0,75 = 600).
 
   Зароблені страхові  платежі  (страхові  внески,  страхові
платежі) у другому кварталі - 50,
           (500 + 0 - 450 = 50 );
 
   зароблені страхові  платежі  (страхові  внески,  страхові
платежі) у другому, третьому кварталі - 225,
           (750 + 0 - 525 = 225);
 
   зароблені страхові  платежі  (страхові  внески,  страхові
платежі) у другому, третьому, четвертому кварталі - 550,
           ( 1150 + 0 - 600 = 550).
 
   4. Зароблені страхові платежі для визначення суми одержаного
прибутку у першому, другому місяці поточного кварталу визначаються
щомісячно.
 
Приклад:
------------------------------------------------------------------
¦       ¦  Надійшло  ¦   Сплачено  ¦ Сума для   ¦
¦       ¦  страхових ¦   перестра-  ¦ визначення  ¦
¦       ¦  платежів  ¦   ховикам   ¦ зароблених  ¦
¦       ¦        ¦         ¦ страхових  ¦
¦       ¦        ¦         ¦ платежів   ¦
¦--------------+---------------+-----------------+---------------¦
¦  квітень  ¦   300    ¦    60    ¦   240   ¦
¦  травень  ¦   100    ¦    -    ¦   100   ¦
¦  червень  ¦   200    ¦    40    ¦   160   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Резерв незароблених премій станом на 01.04.96 р. - 0;
   резерв незароблених премій станом на 01.05.96 р. - 225;
             (300х0,75 = 225);
 
   резерв незароблених премій станом на 01.06.96 р. - 300,
             (400x0,75 = 300);
 
   зароблені страхові платежі у квітні - 15,
            (240 + 0 - 225 = 15);
 
   зароблені страхові платежі у травні - 25,
           (100 + 225 - 300 = 25).
 
   5. Обчислення  оподатковуваного  прибутку,   одержаного
страховими організаціями, і нарахування податку на прибуток за
I півріччя і в наступні звітні періоди 1996 року проводиться за
показниками  відповідного  звітного  періоду  за  виключенням
показників I кварталу 1996 року.
   При поданні Декларації про прибуток підприємства платник
податку (страхова організація) заповнює замість графи 4 дві
додаткові графи, вписувані від руки, в тому числі: "за період
січень-березень" і "за період квітень-червень", а в наступні
звітні періоди відповідно "за період січень-березень" і "за період
квітень-вересень" та "за період квітень-грудень".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка