Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 7 грудня 2005 р. N 1176
                Київ
 
      Про затвердження форми заяви на одержання
      суб'єктом господарювання або уповноваженою
      ним особою документів дозвільного характеру
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 778 ( 778-2008-п ) від 03.09.2008 }
 
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  форму  заяви  на  одержання  суб'єктом
господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного
характеру, що додається.
 
   2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про дозвільну  систему  у  сфері  господарської  діяльності"
( 2806-15 ).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Iнд. 25
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 7 грудня 2005 р. N 1176
         (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 3 вересня 2008 р. N 778
                  ( 778-2008-п )
 
                  ______________________________
                  (керівнику дозвільного органу)
                  ______________________________
 
               ЗАЯВА
 
 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати ___________________
 
__________________________________________________________________
       (назва документа дозвільного характеру)
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
        (об'єкт, на який видається документ)
__________________________________________________________________
        (місцезнаходження (адреса) об'єкта,
          на який видається документ)
__________________________________________________________________
         (вид діяльності згідно з КВЕД)
__________________________________________________________________
  (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
         ім'я, по батькові та прізвище
__________________________________________________________________
          фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
       (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
    ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
    платника податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
  (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/
     фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
    (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання
          фізичної особи - підприємця)
 
 
     ________________         ________________
      (телефон)             (телефакс)
 
 "___" ____________ 200_ р.   __________________________________
                  (підпис керівника юридичної
                особи/фізичної особи - підприємця,
                    уповноваженої особи)
 
Документи, що додаються по заяви: ________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Заповнюється адміністратором:
 
------------------------------------------------------------------
¦ "___" ____________ 200_ р. ¦Реєстраційний номер _______________¦
¦(дата надходження заяви)  ¦                  ¦
¦              ¦___________________________________¦
¦____________________    ¦    (ініціали та прізвище   ¦
¦   (підпис)       ¦      адміністратора)     ¦
------------------------------------------------------------------
 
{ Форма в редакції Постанови КМ N 778 ( 778-2008-п ) від
03.09.2008 }
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка