Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.12.2007 N 1032
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2007 р.
                   за N 1422/14689
 
 
            Про внесення змін
        до Порядку застосування уніфікованої
           митної квитанції МД-1
 
 
   Відповідно до Положення про Державну митну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007
N 940 ( 940-2007-п ), та з метою приведення нормативно-правових
актів Держмитслужби України у відповідність до законодавства
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  Порядку  застосування уніфікованої митної
квитанції МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби України від
04.01.2005 N 1 ( z0066-05 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
20.01.2005 за N 66/10346, такі зміни:
 
   1.1. У розділі 1:
 
   1.1.1. Доповнити пункт 1.3 новим реченням такого змісту:
"Бланк додаткового аркуша до УМК, форма якого наведена в додатку 4
( za066-05 ) до цього Порядку, не є документом суворої звітності".
 
   1.1.2. Пункт 1.4 викласти в такій редакції:
 
   "1.4. Роздрукована електронна  форма  УМК  застосовується
замість бланка УМК ( za066-05 ) виключно при сплаті єдиного збору
в пунктах пропуску через державний кордон або підрозділах митного
оформлення у разі можливості внесення відповідних сум через
відділення уповноваженого банку або списанні сум єдиного збору,
унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу,
відкритого в органах Держказначейства.
 
   Застосування роздрукованої електронної форми УМК здійснюється
відповідно до розділу 3 цього Порядку".
 
   1.2. Доповнити новим розділом 3 такого змісту:
 
   "3. Особливості застосування роздрукованої електронної форми
УМК
 
   3.1. У разі внесення відповідних сум єдиного збору через
відділення уповноваженого банку або списання сум єдиного збору,
унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу,
відкритого  в  органах  Держказначейства,  використовується
роздрукована електронна форма УМК.
 
   3.2. Роздрукована електронна форма УМК заповнюється у двох
примірниках з обов'язковим оформленням повідомлення для відділення
уповноваженого банку згідно з розділом 10 цього Порядку.
 
   3.3. Нумерація  роздрукованої  електронної  форми  УМК
здійснюється в такому порядку:
 
   У полі "Серія" зазначаються перші три цифри коду митниці
відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних
підрозділів,  спеціалізованих  митних установ та організацій,
затвердженого  наказом  Держмитслужби  від  26.04.2006 N 335
( v0335342-06 ), четверта - літера - позначення року митного
оформлення за такою таблицею:
 
------------------------------------------------------------------
¦  Рік  ¦Символ   ¦  Рік  ¦Символ   ¦  Рік  ¦Символ  ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2008  ¦   А   ¦ 2017  ¦   Л   ¦ 2026  ¦  Х   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2009  ¦   Б   ¦ 2018  ¦   М   ¦ 2027  ¦  Ц   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2010  ¦   В   ¦ 2019  ¦   Н   ¦ 2028  ¦  Ч   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2011  ¦   Г   ¦ 2020  ¦   П   ¦ 2029  ¦  Ш   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2012  ¦   Д   ¦ 2021  ¦   Р   ¦ 2030  ¦  Щ   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2013  ¦   Е   ¦ 2022  ¦   С   ¦ 2031  ¦  Ю   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2014  ¦   Ж   ¦ 2023  ¦   Т   ¦ 2032  ¦  Я   ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2015  ¦   И   ¦ 2024  ¦   У   ¦     ¦     ¦
¦---------+-----------+---------+-----------+---------+----------¦
¦ 2016  ¦   К   ¦ 2025  ¦   Ф   ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Поле "Номер" складається із семи символів, з яких:
   перші два - останні дві цифри дев'ятизначного коду підрозділу
митного оформлення згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних підрозділів, спеціалізованих  митних  установ  та
організацій,  затвердженим  наказом Держмитслужби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 );
   третій - сьомий символи - реєстраційний номер за журналом
реєстрації УМК, починаючи з одиниці.
   Наприклад, нумерація першої роздрукованої електронної форми
УМК, оформленої у відділі митного оформлення в пункті пропуску
"Маринівка" Амвросіївської митниці в 2008 році, буде такою: Серія
701А Номер 0400001.
 
   3.4. Заповнення інших граф роздрукованої електронної форми
УМК здійснюється відповідно до цього Порядку.
 
   3.5. Реквізити квитанції банку, що підтверджує сплату єдиного
збору (платіжного доручення про внесення передоплати на депозитний
рахунок митного органу, відкритого в органах Держказначейства),
друкуються в графі "Найменування предметів". В електронну форму ці
реквізити вносяться до графи "Документи" за кодом згідно з
Класифікатором  документів,  що  затверджується Держмитслужбою
України.
 
   3.6. Після  прийняття  відповідної  суми  єдиного  збору
відділенням  уповноваженого  банку фізичній особі або особі,
уповноваженій підприємством, видається квитанція, що підтверджує
сплату коштів, у двох примірниках з підписом і печаткою касира.
 
   3.7. Розподіл роздрукованих електронних форм УМК здійснюється
у такому порядку:
   перший примірник  разом  із  повідомленням  і квитанцією
відділення уповноваженого банку залишається у справах митного
органу;
   другий примірник  разом  із   квитанцією   відділення
уповноваженого  банку  видається  фізичній  особі або особі,
уповноваженій підприємством.
 
   3.8. Iнформація до Єдиної  автоматизованої  інформаційної
системи Держмитслужби України передається митним органом у тому
самому порядку, що й для квитанцій МД-1".
 
   1.3. У зв'язку з цим розділи 3-10  вважати  відповідно
розділами 4-11 з відповідною зміною нумерації пунктів.
 
   1.4. У додатку 5 до Порядку слова "приписної каси" замінити
словами "відділення уповноваженого банку".
 
   2. Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному
департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Регіональній інформаційній митниці (Копосов  С.А.)  у
місячний строк після державної реєстрації цього наказу внести
відповідні зміни до програмного забезпечення.
 
   4. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
юридичних і фізичних осіб.
 
   5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Шейка О.П.
 
 Голова Державної
 митної служби України                 О.Б.Єгоров
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                   В.А.Копилов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка