Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Туніської Республіки про торговельно-економічне співробітництво

               Угода
       між Урядом України та Урядом Туніської
       Республіки про торговельно-економічне
             співробітництво
 
 
   Дата підписання:    07.12.1993
   Дата набуття чинності: 23.08.1994
 
   Уряд України  та  Уряд  Туніської Республіки, що надалі
іменуються Договірними Сторонами,
 
   бажаючи зміцнити зв'язки дружби та  співробітництва,  та
розвивати  торговельно-економічні  взаємовідносини  між  двома
країнами на основі рівності та взаємної вигоди,
 
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для
підтримки та стабільного розвитку торговельно-економічних відносин
між двома країнами та створять для цього сприятливі умови.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони нададуть одна  одній  статус  найбільш
сприятливої нації в питаннях торговельного співробітництва.
 
   Це положення не застосовуватиметься до:
 
   - переваг, які кожна з Договірних Сторін надає або надаватиме
на користь сусідніх країн з метою  полегшення  прикордонної
торгівлі;
 
   - переваг, які кожна з Договірних Сторін надає або надаватиме
країнам-членам митних союзів та зон вільної торгівлі або інших
форм економічної інтеграції.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони заохочуватимуть інвесторів та захищатимуть
інвестиції кожної зі Сторін на території одна одної відповідно до
положень цієї Угоди та чинного законодавства приймаючої країни.
 
               Стаття 4
 
   Згідно з чинним в кожній з країн законодавством Договірні
Сторони заохочуватимуть компанії та підприємства до розвитку
різних форм економічного співробітництва та нададуть їм для цього
відповідні умови.
 
               Стаття 5
 
   Підприємства та    зовнішньоторговельні    організації
проводитимуть комерційні переговори та укладатимуть контракти
згідно з міжнародною торговельною практикою на основі поточних
світових цін.
 
               Стаття 6
 
   Платежі, пов'язані  з  виконанням комерційних контрактів,
укладених в рамках цієї Угоди, здійснюватимуться  у  вільно
конвертованій валюті відповідно до чинних в кожній з країн правил.
 
   Однак Договірні Сторони визнають право економічних агентів
двох країн застосовувати інші форми платежів по контрактах згідно
з чинними в кожній з країн правилами.
 
               Стаття 7
 
   Державний експортно-імпортний банк України та Центральний
банк Тунісу опрацюють технічні питання розрахунків та ведення
рахунків щодо двосторонніх торговельних та економічних операцій,
які передбачені цією Угодою.
 
               Стаття 8
 
   З метою заохочення розвитку торговельних та  економічних
відносин між двома країнами Договірні Сторони взаємно сприятимуть
організації відповідно на їх територіях ярмарків,  виставок,
технічних та економічних семінарів та надаватимуть свою підтримку
делегаціям та групам підприємців.
 
               Стаття 9
 
   Договірні Сторони дозволять імпорт і експорт у відповідності
з митним законодавством в межах законів та правил, які чинні або
будуть чинними на території кожної з Договірних Сторін:
 
   а) зразків та рекламних матеріалів, які не мають ринкової
вартості, призначених для реклами та отримання замовлень;
 
   б) товарів,  обладнання  та  продукції,  необхідних  для
організації комерційних ярмарків та виставок за умови, що вони не
будуть призначені для продажу;
 
   в) продукції та товарів, які імпортуються на умовах дозволу
на тимчасове перебування.
 
              Стаття 10
 
   Договірні Сторони   дозволятимуть   своїм   компаніям,
підприємствам та установам, які займаються торговельно-економічною
діяльністю, відкривати представництва на території одна одної та
створять  сприятливі умови для їх нормального функціонування
відповідно до чинних в кожній з країн правил.
 
              Стаття 11
 
   Створюється Змішана Комісія з торговельно-економічного та
технічного співробітництва, до складу якої входять представники
Урядів двох країн, уповноважені застосовувати положення цієї
Угоди, вивчати складнощі, які можуть виникнути, а також визначати
нові можливості співробітництва між двома країнами.
 
   Ця Комісія буде збиратися почергово в Києві та в Тунісі на
прохання однієї з Договірних Сторін.
 
   Дата і місце скликання будуть предметом домовленості між
Договірними Сторонами.
 
              Стаття 12
 
   Договірні Сторони можуть за взаємною згодою вносити зміни до
цієї Угоди.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода набуває чинності з дати останньої нотифікації, що
підтверджує її схвалення Договірними Сторонами відповідно до
чинного в кожній з країн законодавства.
 
   Ця Угода діятиме протягом п'яти років та буде автоматично
подовжуватись з року в рік, якщо будь-яка з Договірних Сторін не
денонсує її письмово повідомивши про це за шість місяців до
закінчення строку її дії.
 
   Після закінчення строку дії  цієї  Угоди  її  положення
залишатимуться чинними для всіх контрактів, укладених в період її
дії та не виконаних до моменту припинення її дії.
 
   Здійснено в м. Тунісі 7 грудня 1993 р. в трьох дійсних
примірниках українською, арабською та французькою мовами, причому
всі тексти мають однакову силу. У випадку  розбіжностей  в
тлумаченні текст французькою мовою матиме перевагу.
 
   На посвідчення чого уповноважені представники двох країн
підписали цю Угоду та скріпили її своїми печатками.
 
 За Уряд України           За Уряд Туніської Республіки
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка