Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження нормативного документа

      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО
            ЗАХИСТУ IНФОРМАЦIЇ
 
              Н А К А З
 
 N 35 від 10.07.95
   м.Київ
 
 
       Про затвердження нормативного документа
 
 
 
   З метою забезпечення організації робіт з  категоріювання
об'єктів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити нормативний документ "Тимчасове положення про
категоріювання об'єктів (ТПКО-95)".
   2. Установити термін введення в дію з 1 серпня 1995 року.
   3. Міністерствам  і  відомствам, місцевим Радам народних
депутатів використовувати рекомендації, викладені в зазначеному
нормативному документі, під час проведення робіт з категоріювання
об'єктів, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом.
   4. Міністерствам  і  відомствам, місцевим Радам народних
депутатів організувати забезпечення  підвідомчих  підприємств,
установ і організацій зазначеним нормативним документом.
 
 Голова Служби                    Ю.Семенов
 
                       Затверджено
                 наказом Державної служби України
                 з питань  технічного  захисту
                 інформації
                 від 10 липня 1995 року N 35
 
                  Чинний від 01 серпня 1995 року
 
     Тимчасове положення про категоріювання об'єктів
               ТПКО-95
 
   Цей документ не може бути повністю або частково відтворений,
тиражований і розповсюджений без дозволу Державної служби України
з питань технічного захисту інформації.
 
            Галузь застосування
   Цей нормативний документ призначений для організації робіт з
категоріювання об'єктів.
   Положення цього  документа  тимчасові  і  поширюються на
центральні і місцеві органи державної виконавчої влади, органи
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних
депутатів та їх органи, на військові частини всіх військових
формувань, на підприємства, установи й організації всіх форм
власності, представництва України за кордоном і громадян, які
володіють, користуються та розпоряджаються інформацією з обмеженим
доступом.
   Власники (користувачі) конфіденційної інформації, що не є
власністю держави, положення цього документа застосовують на свій
розсуд.
   Зміни заходів, виконаних раніше відповідно до вимог керівних
документів Держтехкомісії СРСР, не потрібно.
 
            Нормативні посилання
   Положення про  технічний  захист  інформації  в Україні,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.94 р.
N 632 ( 632-94-п ).
 
           1. Терміни і визначення
   1.1. У цьому документі використовуються  визначення,  що
відповідають наведеним у Положенні про технічний захист інформації
в Україні ( 632-94-п ).
 
           2. Загальні положення
   2.1. Категоріюванню підлягають об'єкти, в яких обговорюється,
формується,  пересилається,   приймається,   перетворюється,
нагромаджується, обробляється, відображається і зберігається (далі
- циркулює) інформація з обмеженим доступом (IзОД).
   2.2. До об'єктів, що підлягають категоріюванню, відносяться:
   - автоматизовані системи (АС) і засоби обчислювальної техніки
(ЗОТ), що діють і проектуються;
   - технічні засоби, які призначені для роботи з IзОД і не
відносяться  до  АС,  за  винятком  тих,  що  засновані на
криптографічних методах захисту;
   - приміщення, призначені для проведення нарад, конференцій,
обговорень тощо з використанням IзОД;
   - приміщення, в яких розміщені АС, ЗОТ, інші технічні засоби,
призначені для роботи з IзОД, у тому числі й основані на
криптографічних методах захисту.
   2.3. Категоріювання  проводиться  з  метою   вживання
обгрунтованих заходів щодо технічного захисту IзОД, яка циркулює
на об'єктах, від витоку каналами  побічних  електромагнітних
випромінювань і наводок, а також акустичних (віброакустичних)
полів.
   2.4 Установлюються чотири категорії об'єктів залежно від
правового режиму доступу до інформації, що циркулює в них:
   - до першої категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює
інформація, що містить відомості,  які  становлять  державну
таємницю,  для  якої встановлено гриф секретності "особливої
важливості";
   - до другої категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює
інформація, що містить відомості,  які  становлять  державну
таємницю, для якої встановлено гриф секретності "цілком таємно";
   - до третьої категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює
інформація,  що  містить  відомості, які становлять державну
таємницю, для якої встановлено гриф секретності "таємно", а також
інформація, що містить відомості, які становлять іншу передбачену
законом таємницю,  розголошення  якої  завдає  шкоди  особі,
суспільству і державі;
   - до четвертої категорії відносяться об'єкти, в яких циркулює
конфіденційна інформація.
 
      3. Порядок проведення робіт з категоріювання
               об'єктів
   3.1. Відповідальність за проведення робіт з категоріювання
об'єктів несуть керівники центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, місцевих Рад народних депутатів та їх органів, військових
частин всіх військових  формувань,  підприємств,  установ  і
організацій всіх форм власності, представництв України за кордоном
(далі - організації) і громадяни, у віданні яких знаходяться
відповідні об'єкти.
   3.2. Для проведення робіт з категоріювання об'єктів наказом
керівника організації призначається комісія. У наказі відбивається
мета створення комісії, її склад,  об'єкти,  що  підлягають
категоріюванню, строки подання результатів.
   3.3. Комісія з категоріювання визначає:
   - вищий гриф секретності інформації, що циркулює на об'єкті;
   - підставу для категоріювання (первинне, планове, у зв'язку
зі змінами).
   За результатами роботи комісії складаються акти довільної
форми, в яких наводяться зазначені відомості, раніше встановлена
категорія  та  прийняте  рішення  про  категоріювання.  Акти
затверджуються керівником організації.
   Під час проведення робіт з категоріювання об'єктів, на яких
циркулює інформація, що містить державну таємницю, враховуються
додаткові вимоги, викладені у додатку. У цьому випадку комісією
складаються акти за формою, наведеною у додатку.
   3.4. Акти категоріювання об'єктів є підставою для планування
і проведення заходів щодо технічного захисту IзОД відповідно до
вимог Положення про технічний захист інформації в Україні та інших
чинних нормативно-методичних документів.
   3.5. Повторне категоріювання об'єкта проводиться у такому ж
порядку у випадку зміни вищого грифа секретності інформації, що
циркулює на об'єкті, і (або) умов розміщення технічних засобів,
але не рідше одного разу в 5 років.
   Повторне категоріювання  об'єкта,  на  якому  циркулює
інформація, що містить державну таємницю, проводиться також у
випадку зміни додаткових чинників, викладених у додатку.
   3.6. Переліки об'єктів із зазначенням присвоєних категорій
подаються  за  підпорядкованістю  до  структурних підрозділів
технічного захисту інформації центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів.
 
   Додаток (таємно).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка