Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому України від 15 березня 2007 року N 72 "Про затвердження планових обсягів асигнувань з Державного бюджету України на 2007 рік за бюджетними програмами"

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
         АКАДЕМIЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            23.11.2007 N 736/55
 
 
         Про затвердження Плану заходів
       з реалізації п. 4 Рекомендацій слухань
      у Комітеті Верховної Ради України з питань
     соціальної політики та праці на тему: "Актуальні
      проблеми застосування в Україні державних
        соціальних стандартів і державних
            соціальних гарантій"
 
 
   На виконання п. 4 Рекомендацій учасників слухань у Комітеті
Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці на
тему:  "Актуальні  проблеми застосування в Україні державних
соціальних стандартів і державних соціальних гарантій", схвалених
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики та праці 27 червня 2007 року, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я
України та Академії медичних наук України з виконання п. 4
Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань
соціальної  політики  та праці на тему: "Актуальні проблеми
застосування в Україні державних соціальних стандартів і державних
соціальних гарантій" (далі - План заходів), що додається.
 
   2. Першим заступникам, заступникам Міністра охорони здоров'я
України забезпечити організацію виконання  зазначеного  Плану
заходів.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони
здоров'я України, урядових органів державного управління у складі
МОЗ України, державних установ АМН України забезпечити виконання
Плану заходів та подання щоквартально до 5 числа місяця, що настає
за звітним кварталом, інформації про хід його реалізації до
Відділу інформаційно-аналітичного   забезпечення,   зв'язків
з Верховною Радою України та громадськістю МОЗ України.
 
   4. Начальнику Відділу інформаційно-аналітичного забезпечення,
зв'язків з Верховною Радою України та громадськістю з МОЗ України
забезпечити  узагальнення отриманої інформації та подання її
щоквартально до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом,
до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та
праці.
 
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Біловола О.М. та
Віце-президента АМН України Зозулю Ю.П.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                   Ю.О.Гайдаєв
 
 Президент Академії
 медичних наук України                О.Ф.Возіанов
 
 
                   Додаток
                   до спільного наказу
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Академії медичних
                   наук України
                   23.11.2007 N 736/55
 
 
              ПЛАН ЗАХОДIВ
       Міністерства охорони здоров'я України
     та Академії медичних наук України з виконання
     п. 4 Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної
    Ради України з питань соціальної політики та праці
    на тему: "Актуальні проблеми застосування в Україні
      державних соціальних стандартів і державних
            соціальних гарантій"
 
 
------------------------------------------------------------------
¦N за¦  Заходи  ¦  Заходи МОЗ  ¦ Відповідальні ¦ Термін ¦
¦пор.¦ Рекомендацій ¦ України та АМН ¦  виконавці  ¦виконання¦
¦  ¦       ¦   України   ¦        ¦     ¦
¦----+--------------+-----------------+----------------+---------¦
¦ 1. ¦Розробити та ¦Розробка та   ¦Департамент   ¦ протягом¦
¦  ¦затвердити  ¦затвердження   ¦інспектування та¦2008 року¦
¦  ¦порядок    ¦порядку контролю ¦контролю якості ¦     ¦
¦  ¦контролю та  ¦та управління  ¦медичних послуг,¦     ¦
¦  ¦управління  ¦якістю медичної ¦Лікувально-   ¦     ¦
¦  ¦якістю    ¦допомоги     ¦організаційне  ¦     ¦
¦  ¦медичної   ¦         ¦управління АМН ¦     ¦
¦  ¦допомоги   ¦         ¦України     ¦     ¦
¦----+--------------+-----------------+----------------+---------¦
¦ 2. ¦Забезпечити  ¦Розробити та   ¦Департамент   ¦ Протягом¦
¦  ¦прискорення  ¦затвердити    ¦інспектування та¦2008 року¦
¦  ¦опрацювання та¦- перелік    ¦контролю якості ¦     ¦
¦  ¦затвердження: ¦та обсяг     ¦медичних послуг,¦     ¦
¦  ¦- переліку та ¦гарантованого  ¦Департамент   ¦     ¦
¦  ¦обсягу    ¦рівня медичної  ¦розвитку    ¦     ¦
¦  ¦гарантованого ¦допомоги, що   ¦медичної    ¦     ¦
¦  ¦рівня медичної¦включають обсяг ¦допомоги    ¦     ¦
¦  ¦допомоги, що ¦діагностики   ¦        ¦     ¦
¦  ¦включають   ¦лікувальних та  ¦Департамент   ¦     ¦
¦  ¦обсяг     ¦профілактичних  ¦розвитку    ¦     ¦
¦  ¦діагностики  ¦процедур,    ¦медичної    ¦     ¦
¦  ¦лікувальних та¦показників якості¦допомоги    ¦     ¦
¦  ¦профілактичних¦надання медичної ¦Департамент   ¦     ¦
¦  ¦процедур,   ¦допомоги;    ¦державного   ¦     ¦
¦  ¦показників  ¦- нормативи   ¦санітарно-   ¦     ¦
¦  ¦якості надання¦забезпечення   ¦епідеміологіч- ¦     ¦
¦  ¦медичної   ¦мережею закладів ¦ного нагляду  ¦     ¦
¦  ¦допомоги;   ¦охорони здоров'я ¦Управління   ¦     ¦
¦  ¦- нормативи  ¦в амбулаторно-  ¦материнства,  ¦     ¦
¦  ¦забезпечення ¦поліклінічних  ¦дитинства та  ¦     ¦
¦  ¦мережею    ¦та стаціонарних ¦санаторної   ¦     ¦
¦  ¦закладів   ¦установах    ¦справи     ¦     ¦
¦  ¦охорони    ¦         ¦Лікувально-   ¦     ¦
¦  ¦здоров'я в  ¦         ¦організаційне  ¦     ¦
¦  ¦амбулаторно- ¦         ¦управління   ¦     ¦
¦  ¦поліклінічних ¦         ¦АМН України   ¦     ¦
¦  ¦та      ¦         ¦        ¦     ¦
¦  ¦стаціонарних ¦         ¦        ¦     ¦
¦  ¦установах   ¦         ¦        ¦     ¦
¦----+--------------+-----------------+----------------+---------¦
¦ 3. ¦Забезпечити  ¦3.1 Розробити та ¦Лікувально-   ¦ протягом¦
¦  ¦розроблення  ¦затвердити нові ¦організаційне  ¦2008 року¦
¦  ¦нових та   ¦медичні стандарти¦управління   ¦     ¦
¦  ¦періодичне  ¦та клінічні   ¦АМН України   ¦     ¦
¦  ¦оновлення   ¦протоколи надання¦        ¦     ¦
¦  ¦існуючих   ¦медичної допомоги¦        ¦     ¦
¦  ¦медичних   ¦на основі    ¦        ¦     ¦
¦  ¦стандартів та ¦принципів    ¦        ¦     ¦
¦  ¦клінічних   ¦доказової    ¦        ¦     ¦
¦  ¦протоколів  ¦медицини;    ¦        ¦     ¦
¦  ¦надання    ¦зокрема:     ¦        ¦     ¦
¦  ¦медичної   ¦-----------------+----------------¦     ¦
¦  ¦допомоги   ¦- "Про      ¦Департамент   ¦     ¦
¦  ¦на основі   ¦затвердження   ¦розвитку    ¦     ¦
¦  ¦принципів   ¦клінічних    ¦медичної    ¦     ¦
¦  ¦доказової   ¦протоколів    ¦допомоги    ¦     ¦
¦  ¦медицини   ¦надання медичної ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦допомоги хворим ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦з імунними    ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦захворюваннями"; ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦-----------------+----------------¦     ¦
¦  ¦       ¦- щодо лікування ¦Управління   ¦     ¦
¦  ¦       ¦хронічної    ¦материнства,  ¦     ¦
¦  ¦       ¦мієлолейкемії та ¦дитинства та  ¦     ¦
¦  ¦       ¦мієлодисплатич- ¦санаторної   ¦     ¦
¦  ¦       ¦ного синдрому;  ¦справи     ¦     ¦
¦  ¦       ¦-----------------+----------------¦     ¦
¦  ¦       ¦- щодо      ¦Управління   ¦     ¦
¦  ¦       ¦застосування   ¦материнства,  ¦     ¦
¦  ¦       ¦трансплантації  ¦дитинства та  ¦     ¦
¦  ¦       ¦стовбурових   ¦санаторної   ¦     ¦
¦  ¦       ¦гемопоетичних  ¦справи     ¦     ¦
¦  ¦       ¦клітин в     ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦лікуванні дітей; ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦-----------------+----------------¦     ¦
¦  ¦       ¦- "Про      ¦Управління   ¦     ¦
¦  ¦       ¦затвердження форм¦материнства,  ¦     ¦
¦  ¦       ¦первинної    ¦дитинства та  ¦     ¦
¦  ¦       ¦облікової    ¦санаторної   ¦     ¦
¦  ¦       ¦документації з  ¦справи     ¦     ¦
¦  ¦       ¦онкологічної   ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦захворюваності та¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦інструкцій щодо ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦їхнього     ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦заповнення".   ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦-----------------+----------------¦     ¦
¦  ¦       ¦3.2. Забезпечити ¦Лікувально-   ¦     ¦
¦  ¦       ¦періодичне    ¦організаційне  ¦     ¦
¦  ¦       ¦оновлення    ¦управління   ¦     ¦
¦  ¦       ¦існуючих медичних¦АМН України   ¦     ¦
¦  ¦       ¦стандартів та  ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦клінічних    ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦протоколів    ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦надання медичної ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦допомоги на   ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦основі принципів ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦доказової    ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦медицини;    ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦зокрема:     ¦        ¦     ¦
¦  ¦       ¦-----------------+----------------¦     ¦
¦  ¦       ¦- щодо      ¦Управління   ¦     ¦
¦  ¦       ¦діагностики/   ¦материнства,  ¦     ¦
¦  ¦       ¦лікування    ¦дитинства та  ¦     ¦
¦  ¦       ¦онкогематологіч- ¦санаторної   ¦     ¦
¦  ¦       ¦них захворювань ¦справи     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Відділу
 інформаційно-аналітичного
 забезпечення, зв'язків
 з Верховною Радою України
 та громадськістю                   Р.Й.Лихотоп
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка