Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
           П О С Т А Н О В А   
             
 N 205 від 16.08.95           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    16 серпня 1995 р.
                    за N 283
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 469 ( z0746-98 ) від 09.11.98 )
 
       Про затвердження Порядку відкриття та
      функціонування анонімних валютних рахунків
      фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)
 
     (Iз змінами, внесеними постановою Правління НБУ
     N 128 від 28.05.96 р.)
 
      (Текст документа із змінами на 28.05.96 р.
            отримано з Нацбанку)
 
 
   Розглянувши розроблений департаментом валютного регулювання
Порядок відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків
фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), Правління Національного
банку України, П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок відкриття та функціонування анонімних
валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).
   2. Управлінню справами (В.В.Врублевський) довести зазначений
Порядок до комерційних банків України.
   3. Департаменту  комп'ютерних  технологій  (А.С.Савченко)
розробити та довести до комерційних банків порядок та умови
сертифікації програмного забезпечення ведення анонімних рахунків.
   4. Департаменту  банківського  нагляду  (А.I.Степаненко)
опублікувати перелік комерційних банків, що відповідають вимогам
пункту 2 затвердженого Порядку.
   5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови Правління В.М.Кравця.
 
 Голова Правління                В.А.Ющенко
 
 
 
                      Затверджено
                  постановою Правління
                  Національного банку України
                  N 205 від 16.08.95 р.
                  (реєстр. N 283 від 16.08.95 р.)
 
 
          Порядок відкриття та
      функціонування анонімних валютних рахунків
      фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)
 
 
   На виконання Указу Президента України 01.08.95 N 679/95 "Про
відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів)" Національний банк України встановлює такий порядок
відкриття анонімних валютних рахунків фізичних осіб.
 
   1. Анонімний валютний рахунок - поточний або депозитний
рахунок, який відкривається виключно у вільно конвертованій валюті
фізичній особі (резиденту чи нерезиденту) без засвідчення особи
власника рахунку.
   2. Анонімні валютні рахунки фізичним особам дозволяється
відкривати лише тим уповноваженим банкам, які мають сплачений та
зареєстрований статутний фонд у сумі не менш ніж 1 млн.ЕКЮ та
власні кошти в сумі не менш ніж 3 млн.ЕКЮ, отримали генеральну
ліцензію Національного банку України на право роботи з валютними
цінностями (пункти 1-8).
   (Iз змінами, внесеними постановою Правління НБУ
   N 128 від 28.05.96 р.)  
 
   Ведення анонімних рахунків  покладається  на  спеціальний
департамент уповноваженого банку, рішення про створення якого та
склад визначається головою правління зазначеного банку. Умови
функціонування таких рахунків та виконання операцій за ними
затверджуються головою правління уповноваженого банку.
   Уповноважений банк зобов'язаний забезпечити безпеку клієнтів
при укладанні угоди про анонімний рахунок, конфіденційність при
керуванні ним та доступом до нього.
   3. Анонімний валютний рахунок відкривається на певний строк
чи безстроково на підставі письмової заяви фізичної особи (у
вигляді заповненої картки спеціальної форми) про бажання відкрити
такий рахунок. У кратці обов'язковою є наявність таких раквізитів:
назва уповноваженого банку, дата заповнення картки та відкриття
анонімного  рахунку,  номер  анонімного рахунку, тип рахунку
(поточний чи депозитний).
   Жодні дані про особу та документи, що засвідчують особу
власника рахунку, при заповненні картки не вимагаються.
   4. Після заповнення вищевказаної картки уповноважений банк і
власник анонімного валютного рахунку укладають угоду, в якій
фіксуються умови подальших взаємовідносин між банком і власником
рахунку.
   5. Доступ  до  анонімного валютного рахунку можливий за
наявністю шифру - коду (набору цифр та/або літер), встановленого
за бажанням власника рахунку при його відкритті. Управління
валютним рахунком може здійснюватись як шляхом безпосереднього
звернення власника рахунку до уповноваженого банку, так і через
телекомунікаційні системи типу клієнт-банк.
   6. Максимальна сума готівкової іноземної валюти, яка може
бути покладена на рахунок протягом одного робочого дня, не може
перевищувати в еквіваленті 10 тис.$ США; а в безготівковій формі -
без обмежень.
   7. Відкриття анонімних рахунків та облік коштів на них
здійснюються уповноваженим банком на балансовому рахунку N 139
"Рахунки домашніх господарств у вільно конвертованій валюті"
відповідно до вимог Національного банку України щодо обліку та
ведення операцій за Планом рахунків бухгалтерського обліку в
банках України.
   8. Iнформація щодо анонімного валютного рахунку може бути
відкрита уповноваженим банком тільки за розпорядженням власника
рахунку або на підставі окремого рішення суду про відкриття
анонімності конкретного анонімного рахунку із зазначенням шифру
(коду) цього рахунку.
   9. Кошти з анонімного валютного рахунку у разі втрати шифру
(коду) не видаються. Сума вкладу перераховується до державного
бюджету після  закінчення  строку  позовної  давності,  який
обчислюється з часу звернення вкладника про втрату шифру (коду),
або якщо такого звернення немає, через три роки після закінчення
строку дії угоди.
   10. На функціонування анонімних валютних рахунків фізичних
осіб (резидентів і нерезидентів) поширюються вимоги нормативного
листа Національного банку України від 12.01.93  N  19029/39
( v9_39500-95 ) "Тимчасовий режим поточних рахунків громадян в
іноземній валюті в уповноважених банках України" щодо режиму
рахунків типу "А". При цьому:
   - при зарахуванні готівкової іноземної валюти реєстрація
митних органів не вимагається;
   - при списанні не дозволяються перерахування коштів:
   а) за кордон;
   б) на будь-які рахунки нерезидентів у банках України (за
винятком аналогічних анонімних рахунків нерезидентів).
   Кошти з анонімного валютного рахунку можуть бути  також
використані в Україні для придбання власником рахунку чи банком
(за дорученням власника рахунку) цінних  паперів  резидентів
України, для інвестування в економіку України та для благодійних
внесків.
_______________________________________
   Відповідно до чинного законодавства оподаткування валютних
рахунків фізичних осіб не здійснюється.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка