Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, товарів та предметів в міжнародному, вантажному для залізничного сполучення пункті пропуску "Саловка"

          ЧОПСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
             ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ
      УЖГОРОДСЬКА ДИРЕКЦIЯ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
            ЛЬВIВСЬКОЇ ЗАЛIЗНИЦI
 
              Н А К А З
 
          25.12.2006 N 1975/851/133
 
                   Зареєстровано
                   в Закарпатському обласному
                   управлінні юстиції
                   7 лютого 2007 р.
                   за N 014/784
 
 
     Про затвердження Технологічної схеми пропуску
    через державний кордон осіб, транспортних засобів,
     товарів та предметів в міжнародному, вантажному
   для залізничного сполучення пункті пропуску "Саловка"
 
 
   Відповідно до Закону України від 04.11.91 року N 1777-XII
( 1777-12 ) "Про державний кордон України", постанови Кабінету
Міністрів України від 03.08.2000 року N 1203 ( 1203-2000-п ) "Про
затвердження  Положення  про пункти пропуску через державний
кордон", постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 року
N 1989 ( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через державний кордон
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та з метою
вдосконалення  ефективності  роботи  структурних  підрозділів
Чопського прикордонного загону та Чопської митниці в пункті
пропуску через державний кордон для залізничного  сполучення
"Саловка"  й  забезпечення  чіткого,  якісного і своєчасного
прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, що
перетинають державний кордон України, та митного оформлення речей,
товарів та інших предметів, що переміщуються через Державний
кордон України, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Технологічну схему пропуску через державний
кордон осіб, транспортних засобів, товарів та  предметів  у
міжнародному,  вантажному  для залізничного сполучення пункті
пропуску "Саловка" (далі - Технологічна схема), що додається.
 
   2. Відповідальному офіцеру Чопського прикордонного загону та
начальнику юридичного сектору Чопської митниці подати наказ на
державну реєстрацію до  Закарпатського  обласного  управління
юстиції.
 
   3. Начальнику відділення прикордонного контролю "Саловка",
начальнику митного поста "Батьово" та начальнику станції "Батьово"
довести дану Технологічну схему до особового складу під підпис.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника начальника Чопського прикордонного загону - начальника
штабу загону, першого заступника начальника Чопської митниці та
заступника начальника станції "Батьово".
 
 Начальник Чопського
 прикордонного загону полковник             М.В.Хобта
 
 Начальник Чопської митниці              Й.Й.Штробля
 
 Начальник станції
 "Батьово" Львівської залізниці              В.Ю.Iсак
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Чопського
                   прикордонного загону,
                   Чопської митниці,
                   Ужгородської дирекції
                   залізничних перевезень
                   Львівської залізниці
                   25.12.2006 N 1975/851/133
 
                   Зареєстровано
                   в Закарпатському обласному
                   управлінні юстиції
                   7 лютого 2007 р.
                   за N 014/784
 
 
            ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
       пропуску через державний кордон осіб,
      транспортних засобів, товарів та предметів
      у міжнародному, вантажному для залізничного
        сполучення пункті пропуску "Саловка"
 
 
          Класифікація пункту пропуску
 
 
 визначений        - Угодою з Угорською Республікою від
              26.02.93 року ( 348_318 ), обмін
              нотами N 72/22-4323-4110;
 
 відкритий         - розпорядженням КМУ N 544-р
              ( 544-2002-р ) від 19.09.2002 року;
 
 категорія         - міжнародний;
 
 вид сполучення      - залізничний;
 
 характер перевезень    - вантажний;
 
 режим функціонування   - постійний;
 
 час роботи        - цілодобово;
 
 проектна пропускна спроможність (за добу) -
 
 а) осіб -         до 85 чол.;
 
 б) вантажних потягів -  до 36.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Технологічна схема пропуску через державний  кордон
України  осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у
міжнародному залізничному пункті пропуску "Саловка" (далі  -
Технологічна  схема)  визначає правові основи організації та
здійснення усіх видів  контролю,  орієнтована  на  створення
сприятливих умов для прискорення прикордонного і митного контролю
та оформлення пасажирів, транспортних  засобів,  товарів  та
предметів, а також направлена на дотримання службовими особами
контрольних служб та громадянами, що прямують через державний
кордон України, вимог, передбачених законодавством України та
відповідними нормативними актами.
 
   1.2. Технологічну схему розроблено на підставі ст.  140
Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV ( 92-15 ) та
відповідно Положення про пункти пропуску через державний кордон,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2000
року N 1203 ( 1203-2000-п ), постанови Кабінету Міністрів України
від 24.12.2003 року N 1989 ( 1989-2003-п ) "Питання пропуску через
державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними", Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування
і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю
споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні,
органам  державної  влади,  які здійснюють контроль під час
переміщення товарів через митний кордон України, затверджених
постановою Кабінету  Міністрів України від 25.12.2002 N 1947
( 1947-2002-п ), Технології прикордонного та митного контролю у
пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної
митної служби України від 24.11.2003 року N 297/793 ( z1133-03 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.12.2003 року за
N 1133/8454, Iнструкції з організації здійснення попереднього
документального контролю товарів, що ввозяться на митну територію
України, затвердженої наказом Державної митної служби України,
Міністерства охорони здоров'я України,  Міністерства  охорони
навколишнього  природного  середовища  України,  Адміністрації
Державної прикордонної служби України, Міністерства  аграрної
політики України, Міністерства культури і туризму України від
31.08.2005 N 819/641/435/441/310/592 ( z1062-05 ), а також інших
нормативно-правових актів.
 
   1.3. Терміни і поняття, що використовуються в Технологічній
схемі, вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України
( 92-15 ), в Iнструкції з організації та здійснення прикордонного
контролю від 05.10.2004 року N  711  ДСК  (  z1571-04  ),
зареєстрованій в  Міністерстві  юстиції України 10.12.2004 за
N 1571/10170, та інших нормативно-правових актах.
 
   1.4. При здійсненні відповідних видів контролю службові особи
пункту пропуску "Саловка" керуються:
   - Конституцією України ( 254к/96-ВР );
   - Міжнародними угодами;
   - Законом України "Про державний кордон України" ( 1777-12 );
   - Законом України "Про Державну прикордонну службу України"
( 661-15 );
   - Законом України "Про Митний тариф" ( 2371-14, 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   - Митним кодексом України ( 92-15 );
   - Кримінальним кодексом України ( 2341-14 );
   - Кримінально-процесуальним  кодексом  України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 );
   - Кодексом  України  про  адміністративні  правопорушення
( 80731-10, 80732-10 );
   - Цивільним кодексом України ( 435-15 );
   - Цивільним процесуальним кодексом України ( 1618-15 );
   - Указами Президента України;
   - Постановами та розпорядженнями Верховної Ради та Кабінету
Міністрів України;
   - відомчими і міжвідомчими наказами, розпорядженнями  та
дорученнями.
 
       2. Умови функціонування пункту пропуску
 
   2.1. Пропуск осіб, транспортних засобів, товарів та предметів
здійснюється в пункті пропуску через державний кордон України
"Саловка".
   Особи, транспортні засоби, товари та предмети переміщуються
через державний кордон України в межах пункту пропуску.
 
   2.2. "Зона прикордонного контролю" - певна територія в пункті
пропуску,  на  якій  державна  прикордонна  служба  здійснює
прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна згідно з чинним законодавством України.
   Ця зона включає територію в пункті пропуску, необхідну для
здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів,
товарів та предметів, яка створюється, зокрема, для запобігання
незаконному перетину громадянами державного кордону.
   Зона прикордонного  контролю в пункті пропуску "Саловка"
встановлюється в межах всієї території пункту пропуску, а також у
спеціальних  службових  приміщеннях  підрозділу  прикордонного
контролю в пункті пропуску.
 
   2.3. "Зона митного контролю" - місце, визначене митними
органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в
інших місцях митної території України, в межах якого митні органи
здійснюють митні процедури.
   Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів,
що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму,
законності та правопорядку у зоні митного контролю покладається на
посадових осіб Чопської митниці.
 
        3. Місця проведення контролю осіб,
      транспортних засобів, товарів та предметів
      у міжнародному, вантажному для залізничного
        сполучення пункті пропуску "Саловка"
 
   3.1. Посадові особи прикордонної, митної та інших контрольних
служб здійснюють свої контрольні функції у межах пункту пропуску
через державний кордон України "Саловка" та пункту контролю
"Батьово" у зонах прикордонного та митного контролю.
 
   3.2. Межі  зони  прикордонного  контролю у міжнародному,
вантажному для залізничного сполучення пункті пропуску "Саловка"
та  пункті контролю "Батьово" визначаються наказом Чопського
прикордонного загону за погодженням із Чопською митницею. З метою
здійснення прикордонного контролю осіб, транспортних засобів,
товарів та предметів вони встановлюються в межах всієї території
пункту пропуску, а також у спеціальних службових приміщеннях
підрозділу прикордонного контролю.
 
   3.3. Межі зони митного контролю в міжнародному залізничному
пункті пропуску "Саловка" визначаються наказом Чопської митниці за
погодженням з Чопським прикордонним загоном  та  залізничною
станцією "Батьово" з метою забезпечення державними органами,
підприємствами, організаціями та фізичними особами установленого
порядку переміщення через пункт пропуску транспортних засобів,
товарів та предметів.
 
    4. Види контролю, які здійснюються в міжнародному
       залізничному пункті пропуску "Саловка"
         та пункті контролю "Батьово".
          Послідовність їх здійснення
 
   4.1. Послідовність проведення видів контролю
   4.1.1. В'їзд в Україну:
   - прикордонний та митний контроль (здійснюється в пункті
пропуску "Саловка");
   - санітарно-епідеміологічний,  ветеринарний,  екологічний,
фітосанітарний контроль (здійснюється безпосередньо в  пункті
контролю " Батьово");
   - митний  контроль  та  митне  оформлення  (здійснюється
безпосередньо в пункті контролю "Батьово").
   Митне оформлення завершується тільки після закінчення всіх
вище перелічених видів контролю у пункті контролю "Батьово".
   4.1.2. Виїзд з України:
   - санітарно-епідеміологічний,  ветеринарний,  екологічний,
фітосанітарний контроль (здійснюється безпосередньо в  пункті
контролю "Батьово");
   - митний  контроль  та  митне  оформлення  (здійснюється
безпосередньо в пункті контролю "Батьово");
   - митний та прикордонний контроль (здійснюється безпосередньо
в пункті пропуску "Саловка").
   Санітарно-епідеміологічний, ветеринарний,    екологічний,
фітосанітарний  контроль  (за  необхідності,  при  наявності
підконтрольного вантажу) здійснюється в митниці відправлення.
 
   4.2. Прикордонний контроль
   Проведення прикордонного  контролю  посадовими  особами
відділення прикордонного контролю "Саловка" в пункті пропуску
здійснюється у формах перевірки правових підстав для перетинання
державного кордону України особами,  транспортними  засобами,
товарами та предметами.
   Прикордонний контроль включає:
   перевірку документів на право перетинання державного кордону
України;
   реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та їх паспортних
документів;
   виконання доручень правоохоронних органів;
   контроль за особами, яким не дозволяється в'їзд в Україну;
   огляд транспортних засобів, вантажів та іншого майна;
   адміністративно-правові та кримінально-процесуальні дії;
   проведення співбесіди  з  іноземцями  та  особами  без
громадянства.
 
   4.3. Митний контроль
   Митний контроль здійснюється посадовими особами митного поста
"Батьово" Чопської митниці у формах, передбачених Митним кодексом
України.
   Під час переміщення  транспортних  засобів,  товарів  та
предметів через митний кордон України уповноваженими посадовими
особами митного органу здійснюються:
   перевірка, аналіз  та реєстрація у передбачених випадках
товаросупровідних,  товаротранспортних  та  інших  необхідних
документів;
   прийняття рішення щодо здійснення митного огляду транспортних
засобів, товарів та предметів;
   проведення попереднього документального контролю;
   у передбачених законодавством випадках проведення митного
оформлення товарів та предметів;
   прийняття рішення щодо можливості переміщення транспортних
засобів, товарів та предметів через митний кордон;
   надання дозволу на переміщення транспортних засобів, товарів
та предметів через митний кордон;
   інші дії, які визначені нормативно-правовими актами України.
 
   4.4. Фітосанітарний контроль
   Фітосанітарний контроль здійснюється згідно:
   ст. 5 Закону України "Про карантин рослин" від 30.06.93 року
N 3348-XII ( 3348-12 ) центральним спеціальним органом у галузі
карантину рослин визначено головну державну інспекцію з карантину
рослин, а безпосередньо у пунктах пропуску на державному кордоні -
пункти  карантину  рослин. Безпосереднє здійснення державного
контролю з карантину рослин ст. 123 Закону покладено на державних
інспекторів з карантину рослин.
   Фітосанітарний контроль  здійснюється  з  метою  охорони
території України від занесення або самостійного проникнення із-за
кордону карантинних об'єктів.
   Фітосанітарний контроль  здійснюється  шляхом  перевірки
вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю  в  пункті
пропуску. При проведенні митного контролю і виявленні насіння та
іншого товару, який підлягає фітосанітарному контролю, для його
перевірки запрошується представник фітосанітарної служби.
 
   4.5. Ветеринарний контроль
   Ветеринарний контроль здійснюється згідно:
   ст. 17  Закону  України  "Про ветеринарну медицину" від
15.11.2001 року N 2775-III ( 2775-14 ) визначено, що державний
ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та
транспорті є обов'язковими у разі здійснення експорту, імпорту і
транзитного     перевезення     об'єктів    державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за усіма  видами
транспорту.  Пропуск  через  державний  кордон  вантажів,
підконтрольних службі ветеринарної медицини, дозволяється тільки
після проходження обов'язкового ветеринарного контролю. При цьому
функції забезпечення цього контролю  на  державному  кордоні
покладено на регіональні служби державного ветеринарного контролю
з підпорядкованими їм пунктами ветеринарного контролю.
   Ветеринарно-санітарний контроль здійснюється з метою контролю
за охороною території України від занесення з інших  країн
інфекційних хвороб тварин, а також перевірки ветеринарного стану
при експорті - імпорті тварин, сировини, продуктів тваринного
походження, кормів.
   Ветеринарно-санітарний контроль здійснюється шляхом перевірки
вантажів, які підлягають ветеринарному контролю в пункті пропуску.
При проведенні митного контролю і виявленні товару, який підлягає
ветеринарно-санітарному контролю, для його перевірки запрошується
представник ветеринарно-санітарної служби.
 
   4.6. Санітарно-епідеміологічний контроль
   Санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється згідно:
   Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" від 24.02.94 року N 4004-XII ( 4004-12 ),
наказу Міністерства охорони здоров'я від 09.10.2000 року N 247
( z0004-01 ) "Про затвердження Тимчасового порядку проведення
державної санітарно-гігієнічної експертизи", Закону України "Про
захист населення від інфекційних хвороб" від 06.04.2000 року
N 1645-III ( 1645-14 ), постанови КМУ від 24.04.99 року N 696
( 696-99-п ) "Про затвердження Правил санітарної охорони території
України".
   Пропуск через державний кордон України осіб, серед яких є
особи з симптомами інфекційних  хвороб,  дозволяється  після
проведення медичного огляду цих осіб.
   В'їзд на територію України транспортних засобів, ввезення
вантажів, товарів та інших предметів, у тому числі харчових
продуктів та продовольчої сировини, лікарських засобів, хімічних,
біологічних  і  радіоактивних речовин, а також матеріалів і
відходів, що можуть бути факторами передачі інфекції або створити
небезпеку для життя і здоров'я людей, дозволяється лише після
огляду їх працівниками санітарно-карантинного підрозділу. Митне
оформлення таких транспортних засобів, вантажів та інших предметів
дозволяється після проходження зазначеного огляду.
   У разі відмови в пропуску через державний кордон України
товарів та  інших  предметів  у  зв'язку  з  непроходженням
санітарно-епідеміологічного   контролю   відмову   складає
санітарно-епідеміологічна служба, про що для вжиття відповідних
заходів обов'язково інформує контрольні органи і служби, якими був
здійснений контроль на час відмови.
 
     5. Порядок пропуску через державний кордон осіб,
      транспортних засобів, товарів та предметів
          у пункті пропуску "Саловка"
 
   5.1. В'їзд
   З отриманням інформації від чергового по станції "Саловка"
про прибуття із Угорщини потяга старший зміни прикордонних нарядів
(далі  -  СЗПН)  уточнює кількість, тип вагонів на потязі,
найменування вантажу, спроможності залізниці по відправці потяга
на тилову станцію після завершення прикордонно-митного контролю.
Після отримання повної інформації про очікуваний потяг СЗПН
узгоджує з інспектором митниці і представником залізниці порядок
оформлення потяга і вантажу, шикує прикордонний наряд, уточнює
задачі і порядок їх виконання оглядовим групам, нарядам по
спостереженню (по проводному або радіозв'язку).
   На в'їзд в Україну в пункті пропуску може знаходитися лише
один вантажний потяг.
   До прибуття потяга в місці початку роботи оглядових груп
виставляється парний наряд по спостереженню. При відсутності
необхідної кількості прикордонників спостереження організується
таким чином, що спостерігач  розміщується  з  боку  потяга,
протилежного  боку  роботи інструктора із службовою собакою.
Додаткове спостереження  здійснюється  з  перекидних  містків
прикордонним нарядом спостереження за транспортними засобами.
   Запуск потяга і його зовнішній огляд зверху здійснюється з
перекидного містка оглядовою групою в складі СЗПН (або помічника
СЗПН) - старший оглядової групи, інспектора прикордонного контролю
(або молодшого інспектора прикордонного контролю) та посадової
особи митного поста "Батьово". При цьому огляд здійснюється у
протилежних напрямках з лівого і з правого боків потяга таким
чином, щоб огляду піддавалися:
   у напрямку кордону - зовнішні передній і лівий боковий борти,
внутрішні задній і правий боковий борти вагонів;
   у напрямку тилу - зовнішні задній і правий боковий, внутрішні
передній і лівий боковий борти вагонів.
   Місця зціплення вагонів і вантаж (дах) оглядаються одночасно
всім нарядом. Особлива увага при огляді з містків звертається на
виявлення пошкоджень даху, бокових стінок, заводської упаковки
вантажу або ознак перебування у піввагонах людини  (слідів,
лежанок, предметів одягу тощо).
   Після зупинки потяга СЗПН дає команду по гучномовцю на
початок  огляду потяга. Першим огляд здійснює інструктор із
службовою собакою, який рухається біля потяга і спостерігає за
поведінкою службової собаки, одночасно здійснює зовнішній огляд
бокових та торцевих бортів вагонів, місця зціплення і колісних
пар. При спрацюванні службової собаки інструктор службової собаки
встановленою позначкою помічає борт вагона, в особистий блокнот
вписує його номер і додатково оглядає борт, торці, колісні пари,
зціплення та підлогу з метою виявлення ознак перебування у вагоні
людини  і  продовжує огляд. По завершенні огляду інструктор
службової собаки по радіостанції або гучномовному зв'язку за
встановленою формою доповідає про завершення огляду. Якщо огляд
здійснювався з хвоста потяга, то IСС залишається в місці зціплення
першого вагона і локомотива до прибуття оглядової групи.
   Оглядова група в складі СЗПН (помічника СЗПН), інспектора ПК
(молодшого інспектора ПК), інспектора митниці та представника
залізниці рухається за інструктором службової собаки на відстані
3-4  вагонів  і здійснює звірку номерів вагонів, пломб, їх
відповідність до передаточної відомості, зовнішній огляд бокових,
торцевих бортів, колісних пар, зціплення вагонів, контейнерів та
вантажу, розміщених на платформах. Особлива увага при цьому
звертається на виявлення пошкоджень бокових стінок, підлоги,
пломбування, а також на позначки, залишені інструктором службової
собаки.  Внутрішній  огляд  опломбованих вагонів, контейнерів
здійснюється оглядовою групою в комісійному порядку зі складанням
акта.
   Після огляду вантажних вагонів СЗПН (помічник  СЗПН)  з
інспектором  прикордонного  контролю  (молодшим  інспектором
прикордонного контролю)  та  інспектором  митниці  здійснюють
зовнішній та внутрішній огляд локомотива та перевірку документів у
поїзної бригади. Внутрішній огляд локомотива  проводиться  в
присутності машиніста, який представляє локомотив до огляду.
   Огляд потягів  з  порожніми  піввагонами  проводиться  з
перекидного містка при запуску в пункт пропуску.
   По завершенні оформлення старший наряду знімає наряд по
спостереженню, що ніс службу в місці початку роботи оглядової
групи (якщо він виставлявся), додатково опитує склад наряду про
результати огляду, віддає інструктору позначки, зібрані з бортів
вагонів. При цьому інструктор звіряє кількість позначок  із
записами у своєму блокноті.
   По прибутті наряду на контрольний пост старший оглядової
групи шикує наряд і доповідає СЗПН про результати огляду.
   СЗПН уточнює у старшого оглядової групи  про  кількість
вагонів, характер вантажу та причини відкриття вагонів, а також
впевнюється в тому, що ніхто із складу оглядової групи і нарядів
по спостереженню не отримав травми.
   Після узгодження з  інспектором  митниці  СЗПН  інформує
чергового  по станції "Саловка" про завершення прикордонного
контролю та митного огляду і дає дозвіл на відправку потяга, з
проставленням  відповідних  записів  в службовій документації
чергового по станції "Саловка" та оператора комплексу спеціальних
технічних засобів.
   Остаточне митне оформлення потяга та вантажу проводиться на
станції Батьово.
   Випуск потяга в тил ділянки проводиться нарядом спостереження
за транспортними засобами (тил). Після закінчення оформлення в
пункті пропуску потяг повинен зразу виїхати за межі оглядового
майданчика або після прибуття в пункт пропуску потяга зустрічного
руху.
 
   5.2. Виїзд
   При отриманні  інформації про прибуття потяга з станції
"Батьово" і уточнення даних про кількість, тип вагонів і характер
вантажу СЗПН узгоджує з працівником митниці і представником
залізниці (прийомоздавальником) порядок оформлення  потяга  і
вантажу, шикує прикордонний наряд, уточнює задачі і порядок їх
виконання оглядовим групам,  нарядам  по  спостереженню  (по
проводному або радіозв'язку).
   Потяг прибуває в пункт пропуску лише з дозволу СЗПН.
   На вибуття з України в пункті пропуску може знаходитися лише
один вантажний потяг.
   Митне оформлення потяга та вантажу, а також оформлення іншими
контрольними службами проводиться на станції "Батьово".
   До прибуття потяга в місці початку роботи оглядових груп
виставляється парний наряд по спостереженню. При відсутності
необхідної кількості прикордонників спостереження організується
таким чином, що спостерігач  розміщується  з  боку  потяга,
протилежного  боку  роботи інструктора із службовою собакою.
Додаткове спостереження здійснюється з перекидних містків.
   Запуск потяга і його зовнішній огляд зверху здійснюється з
перекидного містка парним нарядом на чолі з СЗПН (ПСЗПН) та
посадовою  особою  митного поста "Батьово". При цьому огляд
здійснюється у протилежних напрямках з лівого і з правого боків
потяга таким чином, щоб огляду піддавалися:
   - у напрямку кордону - зовнішні передній і лівий боковий
борти, внутрішні задній і правий боковий борти вагонів;
   - у напрямку тилу - зовнішні задній і правий боковий,
внутрішні передній і лівий боковий борти вагонів.
   Місця зціплення вагонів і вантаж (дах) оглядаються одночасно
всім нарядом. Особлива увага при огляді з містків звертається на
виявлення пошкоджень даху, бокових стінок, заводської упаковки
вантажу  або ознак перебування у піввагонах людини (слідів,
лежанок, предметів одягу тощо).
   Після зупинки потяга та отримання інформації від чергового по
станції "Саловка" про готовність потяга  до  огляду  (потяг
зупинився, двигун локомотива заглушений), СЗПН дає команду п/н ОТЗ
по гучномовцю на початок огляду потяга. Першим огляд здійснює
інструктор із службовою собакою, який рухається біля потяга і
спостерігає за поведінкою службової собаки, одночасно здійснює
зовнішній  огляд  бокових та торцевих бортів вагонів, місця
зціплення і колісних пар. При спрацюванні службової  собаки
інструктор службової собаки встановленою позначкою помічає борт
вагона, в особистий блокнот вписує його номер і додатково оглядає
борт, торці, колісні пари, зціплення та підлогу з метою виявлення
ознак перебування у вагоні людини і продовжує огляд. По завершенні
огляду інструктор службової собаки по гучномовному зв'язку за
встановленою формою доповідає старшому наряду.
   Якщо огляд  здійснювався з хвоста потяга, то інструктор
службової собаки залишається в місці зціплення першого вагона і
локомотива до прибуття оглядової групи.
   Оглядова група рухається за інструктором із службовою собакою
на відстані 3-4 вагонів і здійснює звірку номерів вагонів, пломб
до відповідності передаточній відомості, зовнішній огляд бокових,
торцевих бортів, колісних пар, зціплення вагонів, контейнерів та
вантажу, розміщених на платформах. Особлива увага при цьому
звертається на виявлення пошкоджень бокових стінок, підлоги,
пломбування, а також на позначки, залишені інструктором службової
собаки.  Внутрішній  огляд  опломбованих вагонів, контейнерів
здійснюється у комісійному порядку зі складанням акта.
   Після огляду  вантажних вагонів, СЗПН (помічник СЗПН) з
інспектором  прикордонного  контролю  (молодшим  інспектором
прикордонного  контролю)  та  інспектором  митниці здійснюють
зовнішній та внутрішній огляд локомотива та перевірку документів у
поїзної  бригади.  Внутрішній огляд локомотива проводиться в
присутності машиніста, який представляє локомотив до огляду.
   Огляд потягів  з  порожніми  піввагонами  проводиться  з
перекидного містка при запуску в пункт пропуску.
   По завершенні оформлення старший наряду знімає п/н СЗТЗ, що
ніс службу в місці початку роботи оглядової групи (якщо він
виставлявся), додатково опитує склад наряду про результати огляду,
віддає інструктору позначки, зібрані з бортів вагонів. При цьому
інструктор  звіряє  кількість позначок із записами у своєму
блокноті.
   СЗПН уточнює  у  старшого оглядової групи про кількість
вагонів, характер вантажу та причини відкриття вагонів, а також
впевнюється в тому, що ніхто із складу оглядової групи і нарядів
по спостереженню не отримав травми.
   Після узгодження  з  інспектором  митниці  СЗПН інформує
чергового по станції "Саловка" про завершення  прикордонного
контролю та митного огляду, дає дозвіл на відправку потяга.
   Випуск потяга за кордон здійснюється з перекидного містка
парним прикордонним нарядом на чолі з СЗПН (помічником СЗПН) та
посадовою особою митного поста "Батьово".
   Наряди по спостереженню спостерігають за потягом до вибуття
останнього вагона за лінію кордону.
 
   5.3. Особливості здійснення контролю:
   Запуск та оформлення потяга на в'їзд в Україну дозволяється
при наявності оформленого потяга на виїзд із України тільки при
умові забезпечення не менше однієї вільної колії між потягами.
   При виявленні під час огляду потяга порушника державного
кордону  СЗПН  організовує його затримання. Після затримання
проводить його опитування та організує повторний огляд всього
залізничного потяга, огляд території пункту пропуску і огорожі
інструктором із службовою собакою.
   В разі неможливості з технічних або інших причин пред'явлення
представниками залізниці вагонів, контейнерів, вантажів до огляду
- такі вагони, контейнери, вантажі, по розпорядженню начальника
Чопського прикордонного загону і по узгодженню з черговим по
станції, повертаються на станцію "Батьово". Огляд здійснюється на
залізничній станції "Батьово".
   Особи, які  прибули для виїзду з України з несправними
документами, з поїзда знімаються, і питання їх пропуску чи
непропуску вирішується після доповіді СЗПН відповідальному по
пропуску Чопського прикордонного загону. Особи, які тимчасово
затримані  нарядом,  утримуються  під  охороною в службовому
приміщенні контрольного поста.
   Про осіб, які по тих чи інших причинах не були пропущені
через кордон на виїзд із України СЗПН інформує прикордонну заставу
"Саловка".
   В разі прибуття на вантажних  потягах  українських  або
іноземних  громадян,  які не мають відношення до вантажного
сполучення, пропуск через державний кордон  дозволяється  по
розпорядженню начальника Чопського прикордонного загону (посадової
особи, яка його заміщує), по узгодженню з митницею.
   У випадку відсутності освітлення оглядового майданчика (в
темний час доби) огляд транспортних засобів в пункті пропуску
припиняється до усунення несправностей.
 
   5.4. Здійснення поглибленого огляду
   Для більш ретельного огляду окремих транспортних засобів
(вагонів) може призначатися спеціальна оглядова група на чолі із
старшим зміни прикордонних нарядів або його помічником.
   Поглиблений огляд здійснюється по узгодженню і спільно з
митницею та залізницею. При цьому за  транспортним  засобом
(вагоном),  що  підлягає  поглибленому огляду, встановлюється
додаткове спостереження. Поглиблений огляд проводиться комісійним
шляхом (представниками відділення прикордонного контролю, митного
поста та залізниці) після  перевірки  представником  митниці
необхідних документів та перевірки прикордонним нарядом документів
на право перетинання кордону в осіб, що слідують у даному
транспортному засобі.
   За результатами поглибленого огляду складається акт форми
IНУ-48  у  3-х примірниках, який підписується і отримується
представниками відділення прикордонного контролю, митного поста та
залізниці.
   При виявленні під час  огляду  у  транспортних  засобах
порушників державного кордону СЗПН проводить його опитування і
спільно з митницею  організовує  повторний  ретельний  огляд
транспортного засобу, а при необхідності - огляд території пункту
пропуску.
 
     6. Тривалість здійснення контрольних операцій
 
   6.1. Час здійснення контрольних операцій посадовими особами,
які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у
пункті пропуску "Саловка", повинен відповідати Часовим нормативам
виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють
контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску
через державний кордон України, затверджених спільним наказом
Державної  митної  служби  України,  Адміністрації  Державної
прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку
України, Міністерства охорони здоров'я України,  Міністерства
аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України, Міністерства культури і туризму
України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням
безпеки авіації від 28.11.2005 N 1167/886/824/643/655/424/858/900
( z1557-05 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
26.12.2005 за N 1557/11837, та не повинен перевищувати часу
стоянки транспортного засобу, визначеного розкладом руху поїздів
та технологічними процесами роботи прикордонних передавальних
станцій.
 
   6.2. Контроль осіб, транспортних засобів, товарів та інших
предметів вважається закінченим, якщо в документах на право
перетину державного кордону особи проставлені відповідні відмітки
підрозділу прикордонного контролю, а в супровідних документах на
транспортний засіб, товари та інші предмети - відповідні відмітки
митних органів.
 
          7. Режим в пункті пропуску
 
   Режим в пункті пропуску визначається наказом  начальника
Чопського  прикордонного загону за погодженням з начальником
Чопської митниці.
 
       8. Взаємодія між контрольними органами
           та іншими організаціями
 
   8.1. На початку роботи кожної зміни проводиться нарада за
участю старшого зміни прикордонних нарядів, старшого зміни митниці
та представників залізниці, а саме:
   підводяться підсумки  роботи  попередньої  зміни   та
розв'язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні під
час здійснення оформлення осіб, транспортних засобів та вантажів;
   здійснюється обмін  інформацією  щодо  змін  у  правилах
перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та
вантажами, які надійшли по лінії контрольних служб;
   визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані
посиленому контролю під час роботи зміни;
   уточнюється механізм взаємодії між контрольними службами;
   доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів у пункті
пропуску;
   визначається склад спільних оглядових груп і режим їх роботи.
 
   8.2. Взаємодія організується з таких питань:
   8.2.1. З митними органами:
   організація проведення додаткових режимних заходів з метою
посилання режиму в пункті пропуску та спільного огляду;
   взаємодія при оформленні небезпечних вантажів;
   порядок дій при виникненні конфліктних та інших нестандартних
ситуацій, у випадках затримання осіб, транспортних засобів за
порушення чинного законодавства;
   упорядкування руху через кордон транспортних засобів;
   дії при виявленні зброї, вибухівки, наркотичних речовин,
контрабанди  і  спеціально обладнаних у транспортних засобах
схованок;
   проведення невідкладних заходів при загрозі занесення на
територію України інфекційних захворювань людей і тварин.
   8.2.2. З черговим по станції:
   час готовності до виходу зі станції формування потяга;
   кількість, тип вагонів;
   характер вантажу;
   спроможність залізниці по відправці потяга після закінчення
прикордонного та митного оформлення;
   порядок дій при несправності електромережі;
   порядок запуску та випуску потягів з оглядового майданчика.
   8.2.3. З прийомоздавальником вагонів:
   кількість вагонів, їх типи та номерний облік;
   характер та особливості вантажу;
   наявність супровідних документів;
   порядок відкриття опломбованих вагонів.
 
   8.3. При  виникненні  в  пункті  пропуску ситуацій, які
ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи
функціонування пункту пропуску, контрольні органи і представники
залізниці вживають спільних скоординованих заходів  щодо  їх
локалізації в межах своєї компетенції.
 
         9. Дії по елементах обстановки
 
   9.1. При виявленні під час спільного огляду потяга порушника
державного кордону України:
   старший зміни прикордонних нарядів організовує затримання
порушника державного кордону України;
   після затримання порушника державного кордону України старший
зміни прикордонних  нарядів  проводить  його  опитування  та
організовує повторний огляд всього залізничного потяга, огляд
території пункту пропуску та огорожі інструктором із службовим
собакою;
   старший зміни прикордонних нарядів доповідає по команді про
виявлення та затримання порушника державного кордону України по
лінії оперативно-чергової служби та інформує прикордонну заставу
"Саловка";
   СЗПН оформляє документи на порушника державного  кордону
України.
 
   9.2. При  виявленні  під час спільного огляду предметів
контрабанди, бойової та газової зброї, набоїв  до  неї  та
наркотичних речовин:
   старший зміни прикордонних нарядів доповідає за командою та
по  лінії оперативно-чергової служби про виявлення предметів
контрабанди, бойової та газової зброї, набоїв  до  неї  та
наркотичних речовин;
   складається акт митного огляду у 3-х примірниках,  який
підписується представниками відділення прикордонного контролю,
митниці та залізниці.
 
   9.3. При неможливості  з  технічних  або  інших  причин
пред'явлення  представниками  залізниці  вагонів, контейнерів,
вантажів до огляду:
   старший зміни прикордонних нарядів доповідає за командою та
по лінії оперативно-чергової служби про неможливість з технічних
або інших причин пред'явлення представниками залізниці вагонів,
контейнерів, вантажів до огляду;
   за розпорядженням начальника Чопського прикордонного загону
(посадової особи, яка виконує його обов'язки) та погодженням з
представником митниці й черговим по станції вагони, контейнери,
вантажі, які не можуть бути представлені до огляду, повертаються
на станцію "Батьово".
 
   9.4. При відсутності освітлення оглядового майданчика (в
темний час доби), несправності електромережі:
   СЗПН доповідає за командою та по лінії оперативно-чергової
служби  про  відсутність  освітлення  оглядового  майданчика,
несправність електромережі;
   огляд транспортних засобів в пункті пропуску припиняється до
усунення несправностей.
 
           10. Заключні положення
 
   Координацію діяльності військових формувань та відповідних
правоохоронних органів, пов'язаної із захистом державного кордону
України, а також діяльності державних органів, що здійснюють різні
види контролю при перетинанні державного кордону України або
беруть  участь  у  забезпеченні  режиму  державного кордону,
прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України, здійснює Державна прикордонна служба України.
   У разі змін  щодо  порядку  здійснення  контролю  осіб,
транспортних засобів, товарів та предметів, до даної Технологічної
схеми вносяться відповідні зміни  та  доповнення  після  їх
узгодження.
   Контроль за виконанням положень Технологічної схеми пропуску
покладається  на начальника відділення прикордонного контролю
"Саловка", начальника митного поста "Батьово" та  начальника
залізничної станції "Батьово".
 
 Перший заступник начальника
 Чопського прикордонного загону -
 начальник штабу підполковник             С.А.Гаркуша
 
 Заступник начальника
 Чопської митниці                 В.В.Нечипуренко
 
 Заступник начальника
 залізничної станції "Батьово"            I.Я.Бертовті
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.182
EUR32.32476
RUB0.42821
PLN7.51441
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка