Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення регіонів України автомобілями швидкої медичної допомоги

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.11.2007 N 762
 
 
        Про забезпечення регіонів України
       автомобілями швидкої медичної допомоги
 
 
   Відповідно до статті 44 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ), по субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на оснащення сільських лікарських амбулаторій та
фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої
медичної допомоги  для  сільських  закладів  охорони здоров'я
(КПКВК ДБ 2311020) за кошти спеціального фонду у 2007 році,
по результатам  процедури  закупівлі,  проведеної МОЗ України
(протокол Постійного тендерного комітету N 51 від 07.11.2007 р.),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Міністру АР Крим, начальникам Головних управлінь охорони
здоров'я Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Львівської,
Харківської та Чернівецької, Головного управління охорони здоров'я
та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та
курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних
адміністрацій:
 
   1.1. Укласти договори про закупівлю автомобілів санітарних
УАПIК 3741 АС на шасі УАЗ-3741 з ПП "Еней Україна".
 
   1.2. Розподілити закуплені автомобілі санітарні по субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам для сільських закладів
охорони здоров'я (КПКВК ДБ 2311020)  відповідно  до  потреб
лікувально-профілактичних закладів згідно із додатком 1.
 
   1.3. Подавати до Департаменту економіки та фінансів МОЗ
України звіт про отримання та використання автомобілів санітарних,
закуплених за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам за формою, затвердженою наказом МОЗ України від 26.07.04
N 373 ( v0373282-04 ) "Про удосконалення організації роботи щодо
використання товарів і предметів централізованого постачання".
 
                   Термін: щоквартально
                   до 20 числа місяця,
                   наступного за звітним
                   кварталом
 
   1.4. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом
автомобілів санітарних, контроль за збереженням і раціональним
використанням.
 
   2. Рекомендувати форму договору про закупівлю автомобілів
санітарних між замовниками та постачальником згідно додатку 2.
 
   3. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом
розвитку медичної допомоги МОЗ України забезпечити організацію
контролю за цільовим  використанням  автомобілів  санітарних,
закуплених за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам у 2007 році.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра МОЗ України В.Г. Бідного.
 
 Міністр                        Ю.О.Гайдаєв
 
 
                   Додаток N 1
 
 
               РОЗПОДIЛ
     закуплених автомобілів санітарних УАПIК 3741 АС
    на шасі УАЗ-3741* по субвенції з державного бюджету
     місцевим бюджетам для сільських закладів охорони
     здоров'я (КПКВК ДБ 2311020) відповідно до потреб
        лікувально-профілактичних закладів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦      Назва       ¦  К-ть   ¦ Сума, грн. ¦
¦п/п¦адміністративно-територіальних ¦       ¦       ¦
¦  ¦      одиниць       ¦       ¦       ¦
¦---+-------------------------------+----------------------------¦
¦  ¦      Вартість      ¦     85 000,00 грн.   ¦
¦---+-------------------------------+----------------------------¦
¦ 1 ¦АР Крим            ¦   10   ¦  850 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 2 ¦Вінницька           ¦   12   ¦ 1 020 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 3 ¦Волинська           ¦   7   ¦  595 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 4 ¦Дніпропетровська        ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 5 ¦Донецька            ¦   6   ¦  510 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 6 ¦Житомирська          ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 7 ¦Закарпатська          ¦   10   ¦  850 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 8 ¦Запорізька           ¦   6   ¦  510 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 9 ¦Iвано-Франківська       ¦   11   ¦  935 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 10¦Київська            ¦   9   ¦  765 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 11¦Кіровоградська         ¦   6   ¦  510 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 12¦Луганська           ¦   4   ¦  340 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 13¦Львівська           ¦   13   ¦ 1 105 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 14¦Миколаївська          ¦   5   ¦  425 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 15¦Одеська            ¦   11   ¦  935 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 16¦Полтавська           ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 17¦Рівненська           ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 18¦Сумська            ¦   6   ¦  510 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 19¦Тернопільська         ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 20¦Харківська           ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 21¦Херсонська           ¦   6   ¦  510 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 22¦Хмельницька          ¦   9   ¦  765 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 23¦Черкаська           ¦   8   ¦  680 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 24¦Чернівецька          ¦   7   ¦  595 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦ 25¦Чернігівська          ¦   6   ¦  510 000,0 ¦
¦---+-------------------------------+-------------+--------------¦
¦  ¦Разом             ¦   200   ¦ 17 000 000,0 ¦
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * виробник: Концерн "Укравтопром-Iнвест", Україна.
 
 Начальник Управління
 материнства, дитинства
 та санаторної справи
 МОЗ України                    В.В.Бондаренко
 
 
                   Додаток 2
 
 
          ДОГОВIР ПОСТАВКИ N_______
           автомобілів санітарних
 
 
 м. Київ               "___" _____________ 200__ р.
 
   _____________________", в особі ______________________, який
діє на підставі Статуту, в подальшому назване "Постачальник",
з одного боку, та ________________________, надалі "Одержувач",
в особі _____________, який діє на підставі Положення, уклали цей
Договір про наступне:
 
            1. Предмет Договору
 
   1.1. Відповідно  до  умов  Договору,  рішення Постійного
тендерного комітету МОЗ України (протокол N 51 від 07.11.2007)
Постачальник  зобов'язується  поставити,  Одержувач  оплатити
Постачальнику та прийняти товар згідно з Специфікацією (додаток
N 1), який поставляється на умовах DDP-кінцевий пункт призначення
(Iнкотермс у редакції 2000).
 
   1.2. Постачальник  зобов'язується   надати   Одержувачу
забезпечення виконання Договору відповідно до розділу 8 Договору
та нотаріально завірені копії  наступних  документів:  копія
свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення,
копію свідоцтва про державну реєстрацію Постачальника, копія
довідки про включення Постачальника до ЄДРПОУ, копію свідоцтва
платника ПДВ.
 
   1.3. Постачальник зобов'язаний на кожний автомобіль оформити
Акт встановленого  зразку  та  інші необхідні для реєстрації
в органах ДАI документи і надати їх за вказаною Одержувачем
адресою.
 
   1.4. У випадку відмови органів ДАI у реєстрації автомобіля,
Постачальник зобов'язаний забрати автомобіль і повернути його
вартість на  розрахунковий  рахунок  Одержувача  у  термін
3-х банківських днів.
 
   1.5. Кольорографічне розфарбування, розпізнавальні  знаки,
написи та спеціальні сигнали на автомобілі швидкої медичної
допомоги повинні  бути  виконані  згідно  загальних  вимог
ДСТУ 3849-99.
 
         2. Ціна і загальна сума Договору
 
   2.1. Ціна за одиницю товару встановлюються в національній
валюті України, включає всі витрати, пов'язані з доставкою товару.
 
   2.2. Загальна сума Договору складає ___ (без або в т.ч. ПДВ).
 
   2.3. Загальна  сума  Договору підлягає зменшенню у разі
зменшення бюджетних призначень під час уточнення  показників
Державного бюджету України на 2007 рік.
 
         3. Умови та порядок розрахунків
 
   3.1. Одержувач здійснює попередню оплату у розмірі до 100%
від вартості товару, який постачається згідно Специфікації N 1
згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 N 1404.
 
   3.2. Датою платежу є день перерахування грошових коштів на
рахунок Постачальника 3.3. Розрахунок за товар здійснюється шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника
відповідно до рахунку -  фактури  та  видаткової  накладної
Постачальника.
 
   3.4. Грошові зобов'язання Одержувача вважаються виконаними
в момент отримання грошових коштів Постачальником.
 
          4. Порядок та строк поставки
 
   4.1. Постачальник постачає митно очищені товари на умовах
поставки DDP-склад Одержувача, або інше місце за домовленістю
сторін, відповідно до перерахованих коштів.
 
   4.2. Поставка  товару  підтверджується  підписанням  Акту
прийому-передачі  кожного  транспортного засобу по якості та
комплектності з зазначенням номерів кузова і двигуна, до якого
прикладається комплект технічної документації.
 
   4.3. Підписання   Акту  прийому-передачі  представником
Одержувача є підставою для оформлення бухгалтерської документації
до комплекту якої входять:
   - видаткова накладна;
   - довіреність.
 
   4.4. Строк  поставки  товару  становить  не  більше ніж
90 календарних днів з дня зарахування коштів на розрахунковий
рахунок Постачальника.
 
   4.5. Датою поставки Товару є дата, коли цей Товар був наданий
у розпорядження Одержувача і підписаний акт прийому-передачі.
 
      5. Передача і приймання товару, претензії
 
   5.1. Приймання-передача  товару  здійснюється  у  пункті
одержання товару Одержувачем.
 
   5.2. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється
у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 
   5.3. При виникненні претензій щодо некомплектності чи якості
товару, Одержувач має право не приймати Товар до повного усунення
недоліків Товару.
 
          6. Якість товару та гарантія
 
   6.1. Постачальник гарантує якість Товару що постачається.
Товар повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів,
існуючих у країні виробника, нормам і стандартам, законодавчо
встановленим на території України.
 
   6.2. Товар,  що  закуповується повинен бути виготовлений
у 2007 році, пройти передпродажну підготовку, у тому числі бути
чистим від пилу, бруду та іржі.
 
   6.3. Якщо  протягом гарантійного терміну Товар виявиться
дефектним, або таким, що не відповідає умовам цього Договору,
Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар або усунути
недоліки. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної
якості, або усунення недоліків (транспортні витрати та ін.), несе
Постачальник.
 
   6.4. Постачальник гарантує якість Товару, якщо Товар проходив
планові технічні огляди на сертифікованих станціях технічного
обслуговування згідно з  переліком,  наведеним  у  технічній
документації на товар.
 
   6.5. Гарантія  Постачальника  не  поширюється на випадки
недотримання правил експлуатації та технічного обслуговування
автомобілів.
 
   6.6. Претензії по якості приймаються протягом гарантійного
строку на Товар.
 
   6.7. Товар, що поставляється є новим. Постачальник гарантує,
що реалізований ним Товар не перебуває в угоні, у розшуку,
не обтяжений  Договором  застави  та  іншими  зобов'язаннями,
пов'язаними з переходом права власності для виконання даного
Договору.
 
   6.8. Установлений Постачальником строк гарантійного ремонту
Товару становить не менше 12 місяців (починаючи з моменту передачі
автомобіля одержувачу).
 
   6.9. Постачальник  зобов'язується,  що  протягом  строку
гарантійного ремонту всі вузли і деталі проданого автомобіля,
несправність яких виникла в результаті виробничого дефекту або
дефекту матеріалу, з якого ці вузли і деталі виготовлені, будуть
безкоштовно відремонтовані або замінені на нові. Необхідність
заміни або можливість ремонту визначає Постачальник.
 
        7. Запасні частини і супутні послуги
 
   7.1. У  випадку  припинення  виробництва запасних частин
Постачальник завчасно (не менше ніж за 1  рік)  повідомляє
Одержувача про майбутнє припинення виробництва, та надає йому
достатньо часу для забезпечення необхідних потреб.
 
        8. Забезпечення виконання Договору
 
   8.1. Під час укладання Договору Постачальник надає Одержувачу
забезпечення  виконання цього Договору у формі безвідкличної
банківської гарантії відповідно  до  Положення  про  порядок
здійснення банками операцій за гарантіями в національній та
іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління Національного
банку України від 15 грудня 2004 року N 639 або депозиту в розмірі
15% від загальної вартості цього Договору.
 
   8.2. Одержувач має право обернути забезпечення виконання
Договору на свою користь в разі повного або часткового невиконання
Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором.
 
   8.3. Обернення забезпечення виконання Договору на користь
Одержувача не припиняє виконання зобов'язань Постачальника за цим
Договором.
 
   8.4. Забезпечення   виконання   Договору   повертається
Постачальнику не пізніше 10 днів після підписання тристороннього
акту згідно п. 5.2 цього Договору.
 
          9. Відповідальність Сторін
 
   9.1. У випадку затримки поставки  Товару  понад  строк,
встановлений п. 4.5. цього Договору (у тому числі, якщо товар
не було прийнято Одержувачем з підстав, зазначених у п. 5.3. цього
Договору), Постачальник сплачує Одержувачу пеню у розмірі 0,1%
вартості товару, з яких допущено прострочення виконання за кожен
день прострочення, а за прострочення поставки понад 30 днів
додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості непоставленого
товару.
 
   9.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх
сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.
 
   9.3. У випадку  відсутності  або  припинення  бюджетного
фінансування та  фінансування програми з боку МОЗ, Одержувач
не несе ніякої майнової відповідальності перед Постачальником.
 
   9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони
несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.
 
          10. Форс-мажорні обставини
 
   10.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання
будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання є
наслідком причин, що знаходяться поза контролем Сторін таких, як
стихійне лихо, воєнні дії, торгові ембарго (далі "форс-мажорні
обставини").
 
   10.2. При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять
неможливим повне або часткове виконання  кожною  із  Сторін
зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору
відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі
обставини.
 
   10.3. Якщо  ці  обставини  будуть  продовжуватися більше
6 місяців, то кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого
виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого
товару.
 
   10.4. Сторона, для якої створилася неможливість виконання
зобов'язань за цим Договором, повинна негайно сповістити іншу
Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.
 
   10.5. Наявність  та  строк  дії  форс-мажорних  обставин
підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
 
            11. Вирішення спорів
 
   11.1. Усі  суперечки, які можуть виникнути із Договору,
Сторони  будуть  вирішувати  шляхом  застосування  досудового
врегулювання спору (з додержанням претензійного порядку).
   У тому випадку, якщо Сторони не можуть самостійно дійти
згоди, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.
 
     12. Строк дії Договору та прикінцеві положення
 
   12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання
представниками Сторін та діє до 31.12.2007 р.
 
   12.2. Дія Договору припиняється:
   - повним  виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим
Договором;
   - за згодою Сторін;
   - з інших підстав,  передбачених  чинним  законодавством
України.
 
   12.3. Договір може буди змінено та доповнено за згодою
Сторін, а  також  в  інших  випадках,  передбачених  чинним
законодавством України.
 
   12.4. Усі зміни, доповнення, уточнення, а також розірвання
Договору дійсні у тому випадку, якщо їх викладено у формі
додаткових угод у письмовій формі і підписані уповноваженими
представниками Сторін.
 
   12.5. Кількість товару, що є предметом Договору, має бути
скоригована в залежності від виділених асигнувань відповідно до
статті 34 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти".
 
   12.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та
обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової
згоди іншої Сторони.
 
   12.7. Цей  Договір  викладено  українською мовою у двох
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної із Сторін.
 
   ПОСТАЧАЛЬНИК              ОДЕРЖУВАЧ
 
 
                   Додаток N 1
                   до Договору поставки
 
 
              СПЕЦИФIКАЦIЯ
          до Договору поставки N ____
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування ¦ Виробник  ¦ Ціна ¦ ПДВ, ¦К-ть,¦Вартість,¦
¦  ¦        ¦       ¦ без ¦ грн. ¦ шт. ¦  грн. ¦
¦  ¦        ¦       ¦ ПДВ, ¦   ¦   ¦     ¦
¦  ¦        ¦       ¦ грн. ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+----------------+-------------+------+------+-----+---------¦
¦1. ¦Автомобіль   ¦Концерн   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦  ¦санітарний УАПIК¦"Укравтопром-¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦  ¦3741 АС на шасі ¦інвест",   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦  ¦УАЗ-3741    ¦Україна   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
¦---+----------------+-------------+------+------+-----+---------¦
¦  ¦   ВСЬОГО:  ¦       ¦   ¦   ¦   ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
   ПОСТАЧАЛЬНИК              ОДЕРЖУВАЧ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка