Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Ре...

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2007 р. N 1414
                Київ
 
       Про внесення змін до Формули розподілу
       обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
      вирівнювання та коштів, що передаються до
      відповідного місцевого бюджету) між районним
     бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя,
     міста республіканського Автономної Республіки
    Крим чи обласного значення, якому адміністративно
      підпорядковані інші міста, села, селища, та
        бюджетами територіальних громад сіл,
          селищ, міст та їх об'єднань
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного
місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші
міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 ( 1782-2004-п )
"Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2006 р., N 1-2, ст. 28,
N 50, ст. 3329; 2007 р., N 4, ст. 151), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1414
 
               ЗМIНИ,
        що вносяться до Формули розподілу
       обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
      вирівнювання та коштів, що передаються до
      відповідного місцевого бюджету) між районним
     бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя,
    міста республіканського Автономної Республіки Крим
      чи обласного значення, якому адміністративно
       підпорядковані інші міста, села, селища,
       та бюджетами територіальних громад сіл,
          селищ, міст та їх об'єднань
             ( 1782-2004-п )
 
 
   1. Пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "Розрахунок прогнозного  обсягу  доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за цими бюджетами (RD(izak)), проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету  міста),  врахованого  під  час  визначення  обсягу
міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та  зведеним
бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний
період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
 
        RD   - (K  х N  х D ) / N ,
         izak   i5  i3  u4   u3
 
   де K(i5) - індекс відносної податкоспроможності районного
(міського)   бюджету,  бюджетів  місцевого  самоврядування
(визначається до четвертого знаку після коми), який розраховується
за такою формулою:
 
       K  = (D  / N )/((сума) D  / N ), де
       i5   ri  i3      ri  u3
 
  D  - K  х (N  + N  + N ) х D  /(N  + N  + N ), де
   ri  i4   i1  i2  i3   u4  u1  u2  u3
 
  K  = K  - [(K  - K ) + (K  - K ) + (K  - K )] / 3 -
  i4  i3   i1  i2   i1  i2   i2  i3
 
        - [(K  - K ) + + (K  - K )] / 2;
          i1  i2   i2  i3
 
   де D(ri)  - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика
доходів), закріплених за зведеним бюджетом району  (зведеним
бюджетом  міста)  та  районним (міським) бюджетом, бюджетами
місцевого самоврядування, розрахунок якого проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, врахованого
під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним
бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) на
планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності відповідного місцевого бюджету, розрахованого
за методом екстраполяції;
 
   K(i4) - індекс  відносної  податкоспроможності  районного
(міського)  бюджету,  бюджетів  місцевого  самоврядування,
розрахований за методом екстраполяції;
 
   K(i1), K(i2), K(i3), - індекс відносної податкоспроможності
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування
відповідного року базового періоду, розрахованого  за  такою
формулою:
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i1   i1  i1   i1    u1  u1   u1
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i2   i2  i2   i2    u2  u2   u2
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i3   i3  i3   i3    u3  u3   u3
 
   де D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2) і D(i3) - обсяг доходів
(кошика  доходів),  закріплених  за зведеним бюджетом району
(зведеним бюджетом міста) та  районним  (міським)  бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні
надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;
 
   L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2) і L(i3) - сума пільг,
наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що
включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним
(міським) бюджетом,  бюджетами  місцевого  самоврядування  за
відповідні роки базового періоду;
 
   N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2) і N(i3) - чисельність
наявного    населення    району     (міста)     та
адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового
періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);
 
   D(u4) - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного
бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час
визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом
та  зведеним  бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на
планований бюджетний період без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових  винагород   та   інших   виплат,   одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.
 
   Обсяг доходів  (кошика доходів), закріплених за районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (D(izak)),
на прогнозний період визначається за такою формулою:
 
            D   = RD   + D ,
            izak   izak  w
 
   D(w) - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.".
 
   2. У пункті 10:
 
   формулу "V = V  + V  + V  + V  + V " замінити такою
        i  yi  zi  oi   ki   hi
 
формулою:
 
     "V = V  + V  + V , + V , + V , + V   ";
      i  yi  zi  oi   ki   hi   kapoi
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "V(kapoi) - видатки на забезпечення  реалізації  програм
соціально-економічного розвитку регіонів.".
 
   3. У другому реченні абзаців п'ятого і сьомого пункту 15
цифри "2005" замінити цифрами "2008".
 
   4. Абзац четвертий пункту 18 викласти у такій редакції:
 
   "K(dobm) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6
років дошкільними  закладами, розташованими у м. Севастополі,
містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, без урахування підпорядкованих сіл, селищ (крім селищ
міського типу). На 2008 рік K(dobm) має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;".
 
   5. Доповнити Формулу пунктом 23 такого Змісту:
 
   "23. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що
враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів,
передбачаються  видатки  на  забезпечення  реалізації програм
соціально-економічного розвитку регіонів, передусім на розвиток
галузей соціально-культурної сфери (V(kapoi)).
 
   Розподіл зазначених      видатків      проводиться
райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міської ради)  із
забезпеченням публічності і прозорості та дотриманням визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
( 1195-2001-п  ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729) вимог щодо їх спрямування.".
 
   6. У тексті Формули слова і цифри "на 2007 рік" замінити
словами і цифрами "на 2008 рік".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.83712
EUR31.41419
RUB0.41902
PLN7.31005
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка