Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зупинення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року N 640-р

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 1311/2007 ( 1311/2007 ) від 28.12.2007 }
 
         Про зупинення дії розпорядження
          Кабінету Міністрів України
         від 8 серпня 2007 року N 640-р
 
    { Додатково див. Конституційне подання Президента
     ( n0036100-07 ) від 23.11.2007 }
 
 
 
   Кабінетом Міністрів України 8 серпня 2007  року  видано
розпорядження N 640-р ( 640-2007-р ) "Про додаткову емісію акцій
ВАТ "Національний депозитарій України", яким прийнято пропозицію
Державного  агентства  України  з інвестицій та інновацій і
Міністерства  фінансів  України  про  доцільність  проведення
додаткової  емісії  акцій  відкритого акціонерного товариства
"Національний депозитарій України" і збільшення розміру його
статутного капіталу на 73 200 000 гривень за рахунок додаткових
внесків  шляхом  відкритого  розміщення  акцій  (пункт 1)
( 640-2007-р ). При цьому викуп державою акцій додаткової емісії
визнано недоцільним (пункт 2) ( 640-2007-р ).
 
   Таким чином, внаслідок реалізації зазначеного розпорядження
Кабінету  Міністрів України ( 640-2007-р ) суттєво зменшиться
частка держави у статутному капіталі Національного депозитарію
України,  що  призведе до послаблення, а в певних випадках
унеможливлення впливу держави на його діяльність.
 
   Між тим Національний депозитарій  України  утворено  для
забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку,
здійснення діяльності, зокрема, з надання послуг щодо зберігання
цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах,
обслуговування операцій на цих рахунках, а також операцій емітента
щодо випущених ним цінних паперів (стаття 1, частина друга статті
2 Закону України "Про Національну  депозитарну  систему  та
особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в Україні")
( 710/97-ВР ).
 
   Ураховуючи, що відповідно до статті 4 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР )
депозитарна діяльність є одним із видів діяльності на ринку цінних
паперів, реалізація зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів
України ( 640-2007-р ) неминуче призведе до загального послаблення
можливостей держави щодо впорядкування діяльності на фондовому
ринку, контролю, нагляду за ринком цінних паперів, запобігання
зловживанням і порушенням на ньому, а відтак і до послаблення
системи державного регулювання і контролю в економічній сфері, що
згідно зі статтею 7 Закону України "Про основи національної
безпеки України" ( 964-15 ) є загрозою національним інтересам і
національній безпеці України.
 
   Отже, назване  розпорядження  Кабінету  Міністрів України
( 640-2007-р ) не відповідає частині першій статті 17 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), за якою забезпечення економічної безпеки
держави є її найважливішою функцією.
 
   Крім того, беручи до уваги, що йдеться про питання обліку
прав власності, в даному випадку на цінні папери, таке рішення
Кабінету Міністрів України  може  негативно  позначитись  на
додержанні конституційного принципу непорушності права приватної
власності, виконанні державою конституційного обов'язку  щодо
захисту всіх суб'єктів права власності, чим порушуються положення
частини четвертої статті 13 та частини четвертої статті 41
Основного Закону України ( 254к/96-ВР ).
 
   За таких умов розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 серпня 2007 року N 640-р ( 640-2007-р ) "Про додаткову емісію
акцій ВАТ "Національний депозитарій України" суперечить також
частині другій статті 8 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ),
за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй, частині другій
статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113
Конституції  України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Кабінет
Міністрів України  у своїй діяльності керуватися Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, діяти на підставі та у спосіб,
що ними передбачені.
 
   Ураховуючи наведене та відповідно до пункту 15 частини
першої  статті  106   Конституції  України  ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
 
   1. Зупинити дію розпорядження Кабінету Міністрів України від
8 серпня 2007 року N 640-р ( 640-2007-р ) "Про додаткову емісію
акцій ВАТ "Національний депозитарій України".
 
   2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО
 
 м. Київ, 23 листопада 2007 року
     N 1143/200
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка