Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 73.080-171:2007 / СОУ МПП 73.080-177:2007

      МIНIСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2007 N 640
 
 
        Про затвердження та надання чинності
    СОУ МПП 73.080-171:2007 / СОУ МПП 73.080-177:2007
 
 
   З метою  встановлення  методів  визначення  показника
седиментації суспензії, визначання масової частки вільної соди,
визначення  тонкості  помолу,  ситового аналізу суспензії до
глинопорошків для бурових розчинів; методів відбору та підготовки
проб для хімічного аналізу і визначення масової частки вологи до
вапняків флюсових; встановлення технічних вимог на вапняки флюсові
для сталеплавильного та феросплавного виробництв; за результатами
актуалізації  галузевих  нормативних  документів  у  сфері
гірничо-металургійної галузі, розпорядником яких є Мінпромполітики
України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити стандарти Міністерства промислової політики
України:
   - СОУ МПП 73.080-171:2007 "Глинопорошки для бурових розчинів.
Ситовий аналіз суспензії";
   - СОУ МПП 73.080-172:2007 "Глинопорошки для бурових розчинів.
Метод визначення показника седиментації суспензії";
   - СОУ МПП 73.080-173:2007 "Глинопорошки для бурових розчинів.
Метод визначення масової частки вільної соди";
   - СОУ МПП 73.080-174:2007 "Глинопорошки для бурових розчинів.
Метод визначення тонкості помолу";
   - СОУ МПП 73.080-175:2007 "Вапняки флюсові. Методи відбору та
підготовки проб для хімічного аналізу і визначення масової частки
вологи";
   - СОУ МПП 73.080-176:2007 "Вапняки флюсові. Методи відбору та
підготовки проб для визначення  гранулометричного  складу  і
механічної міцності";
   - СОУ  МПП  73.080-177:2007  "Вапняки  флюсові  для
сталеплавильного і феросплавного виробництв. Технічні умови".
 
   2. Встановити  чинність  СОУ  МПП  73.080-171:2007  /
СОУ МПП 73.080 177:2007 з 01.07.2008.
 
   3. Державному науково-дослідному та впроваджувальному центру
стандартизації   і  сертифікації  продукції  гірничорудної
промисловості (центр Стандартрудсепро, м. Кривий Ріг):
 
   3.1. Здійснити державну реєстрацію СОУ МПП 73.080-171:2007 /
СОУ МПП 73.080-177:2007 в установленому порядку відповідно до
ДСГУ 1.6:2004.
 
   3.2. Визначити  до  01.06.2008  потребу,  організувати
тиражування і розсипку стандартів Мінпромполітики України:
   - Департаменту       науково-технічного       та
інноваційно-інвестиційного забезпечення - 2 примірники;
   - зацікавленим підприємствам і організаціям - на договірних
умовах.
 
   4. Вважати такими, що втратили чинність на території України:
   - ОСТ 39-203-04-86 "Глинопорошки для бурових  растворов.
Ситовый анализ суспензии";
   - ОСТ 39-203-05-86 "Глинопорошки для бурових растворов. Метод
определения показателя седиментации суспензии";
   - ОСТ 39-203-06-86 "Глинопорошки для бурових растворов. Метод
определения содержания свободной соды";
   - ОСТ 39-203-07-86 "Глинопорошки для бурових растворов. Метод
определения тонкости помола";
   - ОСТ 14-16-143-80 "Известняки флюсовые. Методы отбора и
подготовки проб для химического анализа и определения содержания
влаги";
   - ОСТ 14-16-144-80 "Известняки флюсовые. Методы отбора и
подготовки проб для определения гранулометрического состава и
механической прочности";
   - ОСТ 14-64-80 "Известняки флюсовые для сталеплавильного и
ферросплавного производства. Технические условия";
   - РД 14-16-1-89 "Методические указания по отбору и подготовке
проб для химического анализа и определения содержания влаги
известняков флюсовых";
   - РД 14-16-2-89 "Методические указания по отбору и подготовке
проб для определения гранулометрического состава и прочности
известняков флюсовых";
   - РД 14-16-3-90 "Методические  указания  по  определению
химического состава известняков флюсовых".
 
   5. ВАТ "УкрНДIАТ" (м. Київ) внести відповідні зміни до
Каталогу нормативних документів колишнього СРСР (ОСТ, ТУ, РД,
РТМ), затверджених до 1992 року, якими користуються підприємства і
організації Міністерства промислової політики України.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра промислової політики Новицького В.С.
 
 Міністр                        А.I.Головко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка