Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ліквідацію ДВАТ "Підприємство по ремонту і наладжуванню гірничошахтного обладнання" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля"

      МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.11.2007 N 531
 
 
        Про ліквідацію ДВАТ "Підприємство
      по ремонту і наладжуванню гірничошахтного
         обладнання" дочірнє підприємство
            ДХК "Жовтеньвугілля"
 
 
   Відповідно до  Цивільного  ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), Законів України "Про державну
реєстрацію юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), "Про управління об'єктами  державної  власності"
( 185-16 ), враховуючи звернення ДВАТ "Підприємство по ремонту і
наладжуванню гірничошахтного обладнання"  дочірнє  підприємство
ДХК "Жовтеньвугілля"  (лист  від  10.09.2007  N  9/10127),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Підприємство по ремонту і наладжуванню гірничошахтного
обладнання" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля" (далі -
ДВАТ "Підприємство  по ремонту і наладжуванню гірничошахтного
обладнання" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля") шляхом
ліквідації, розташованого  за  адресою: 86782, Донецька обл.,
м. Харцизьк, смт Гірне, вул. 3-я дільниця.
 
   2. Призначити    головою    ліквідаційної    комісії
ДВАТ "Підприємство по ремонту та наладжуванню гірничошахтного
обладнання" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля" арбітражного
керуючого Кірячок I.О. (ліцензія АВ N 081060, ідентифікаційний код
2906305765), за згодою.
 
   3. Керівнику ДВАТ "Підприємство по ремонту і наладжуванню
гірничошахтного обладнання"     дочірнє     підприємство
ДХК "Жовтеньвугілля" у триденний термін передати,  а  голові
ліквідаційної  комісії  ДВАТ  "Підприємство  по  ремонту  та
наладжуванню гірничошахтного обладнання"  дочірнє  підприємство
ДХК "Жовтеньвугілля" Кірячок I.О. прийняти печатку, штампи та
відповідну документацію  ДВАТ  "Підприємство  по  ремонту  і
наладжуванню гірничошахтного  обладнання"  дочірнє підприємство
ДХК "Жовтеньвугілля".
 
   4. Голові ліквідаційної комісії ДВАТ "Підприємство по ремонту
і наладжуванню гірничошахтного обладнання" дочірнє підприємство
ДХК "Жовтеньвугілля" Кірячок I.О.:
 
   4.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати у спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження підприємства інформацію про його ліквідацію,
порядок та термін заяви претензій кредиторами, наявних (відомих)
кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
 
   4.2. Встановити строки для заявлення  вимог  кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про ліквідацію
ДВАТ "Підприємство по ремонту і наладжуванню гірничошахтного
обладнання" дочірнє підприємство ДХК "Жовтеньвугілля".
 
   4.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
припинення юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи  для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
 
   4.4. Утворити ліквідаційну комісію та у п'ятиденний термін
після утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
 
   4.5. Працівників товариства, які не зайняті у проведенні
робіт з ліквідації, звільнити за п. 1 статті 40 КЗпП України
( 322-08 ) із забезпеченням додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
 
   4.6. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ).
 
   4.7. Здійснити інвентаризацію майна станом на 01.01.2008 і за
її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс, який в
строк до 25.01.2008, але не раніше закінчення  строку  для
пред'явлення  вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Мінвуглепрому України на затвердження.
 
   4.8. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами.
 
   4.9. Вжити передбачених законодавством заходів щодо стягнення
дебіторської заборгованості товариства.
 
   4.10. У випадку, якщо  вартості  майна  товариства,  що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, в
установленому порядку звернутися до господарського суду із заявою
щодо порушення справи про банкрутство підприємства відповідно до
ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити
Мінвуглепром України.
 
   4.11. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти
ліквідаційний  баланс  та  з висновками комісії подати його
Мінвуглепрому України на затвердження.
 
   4.12. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією товариства.
 
   4.13. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури ліквідації, яка передбачена законом, забезпечити надання
державному  реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення діяльності ДВАТ "Підприємство по
ремонту  і  наладжуванню  гірничошахтного обладнання" дочірнє
підприємство ДХК "Жовтеньвугілля".
 
   4.14. Про хід виконання робіт з ліквідації товариства, двічі
на місяць звітувати Управлінню державної власності Мінвуглепрому
України.
 
   4.15. Ліквідацію товариства здійснити у термін до 01.05.2008.
 
   4.16. Після завершення ліквідації ДВАТ "Підприємство  по
ремонту  і  наладжуванню  гірничошахтного обладнання" дочірнє
підприємство ДХК "Жовтеньвугілля" надати Управлінню державної
власності Мінвуглепрому України інформацію про вилучення цього
товариства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
 
 Міністр                          С.Тулуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.11245
EUR29.14411
RUB0.40461
PLN6.76826
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка