Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Положення про картку фізичної особи - платника податків

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.11.2007 N 662
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2007 р.
                   за N 1375/14642
 
 
           Про затвердження Змін
         до Положення про картку фізичної
          особи - платника податків
 
 
   На виконання статті 5 Закону України "Про Державний реєстр
фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР), з метою урегулювання питання щодо зміни та уточнення
реєстраційних даних про фізичну особу, занесених до Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів під час реєстрації, та керуючись статтею 8 Закону України
"Про  державну  податкову  службу  в  Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про картку фізичної особи -
платника податків, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 27.01.98  N  43  (  z0124-98  ),
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 19.02.98 за
N 124/2564, зі змінами, що додаються.
 
   2. Управлінню реєстрації та  обліку  платників  податків
(Калєніченко Н.Г.) подати цей наказ до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
 
   3. Департаменту  інформатизації  процесів  оподаткування
(Годунов О.Л.) та Управлінню реєстрації та обліку платників
податків (Калєніченко Н.Г.) у двомісячний термін після державної
реєстрації  цього  наказу  привести  функціональне  програмне
забезпечення АIС ДРФО у відповідність до затверджених змін у
порядку, визначеному для створення інформаційних систем.
 
   4. Цей наказ набирає чинності через два місяці від дня його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Боєнка Л.Є.
 
 Голова                        А.I.Брезвін
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   29.11.2007 N 662
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2007 р.
                   за N 1375/14642
 
 
               ЗМIНИ
           до Положення про картку
        фізичної особи - платника податків
              ( z0124-98 )
 
   1. У розділі 1:
 
   1.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "Це Положення встановлює вимоги до картки фізичної  особи -
платника податків, порядок її видачі та зміни інформації, що
міститься в ній".
 
   1.2. Абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:
   "які не мають постійного місця проживання в Україні, але
відповідно до чинного законодавства зобов'язані сплачувати податки
в Україні".
 
   2. У пункті 2.5 розділу 2:
 
   2.1. У першому реченні після слів "при поданні паспортного
документа" додати  слова  "та  засвідченого  у  встановленому
законодавством порядку перекладу українською мовою паспортного
документа".
 
   2.2. У  другому  реченні  після слів "також нотаріально
засвідчене доручення на отримання Картки" додати слова  "та
засвідчений у  встановленому законодавством  порядку  переклад
українською мовою паспортного документа іноземного громадянина".
 
   3. Доповнити Положення ( z0124-98 ) розділом 8 такого змісту:
   "8. Коригування (зміна) реєстраційних даних, внесених до
               Картки
 
   8.1. Iнформація щодо реєстраційних даних про фізичну особу
коригується у разі, якщо у встановленому законодавством порядку
змінилися дані, що містяться у Картці або у Державному реєстрі.
 
   8.2. У разі виникнення змін у реєстраційних даних фізична
особа протягом місяця від дня виникнення таких змін зобов'язана
повідомити про необхідність коригування реєстраційних даних про
неї у формі заяви за формою N 5ДР орган державної податкової
служби за місцем свого постійного проживання*, а особи, які не
мають постійного місця проживання в Україні, - за місцем отримання
доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування.
Форму заяви наведено у додатку 9 до цього Положення.
 
   8.3. Посадова  особа  органу державної податкової служби
реєструє заяву за формою N 5ДР, після чого вносяться відповідні
зміни до Державного реєстру.
 
   8.4. Iнформація  про  коригування  реєстраційних  даних
направляється каналами електронної пошти до інформаційного фонду
центральної бази даних Державного реєстру.
 
   8.5. Видача Карток після коригування інформації здійснюється
відповідно до цього Положення.
 
______________
   * У разі зміни місця проживання орган державної податкової
служби за новим місцем проживання".
 
   4. У тексті цього Положення ( z0124-98 ) слова "засвідчене
доручення"  у  всіх  відмінках  замінити словами "засвідчену
довіреність" у відповідних відмінках.
 
   5. У додатках 2 та 8 до цього Положення ( z0124-98 ) після
слів "прізвище, ім'я, по батькові" додати "дата народження".
 
   6. Примітку додатків 2 та 8 до цього Положення ( z0124-98 )
доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
   "Дата народження заповнюється у форматі DD.MM.YYYY".
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
 
   7. Доповнити Положення ( z0124-98 ) додатком 9 (форма N 5ДР),
що додається.
 
 Начальник Управління реєстрації
 та обліку платників податків           Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 9
                   до Положення про картку
                   фізичної особи - платника
                   податків
 
                   форма N 5ДР
 
        Державна податкова служба України
 
 
         Повідомлення про внесення змін
           до Державного реєстру
      фізичних осіб - платників податків та інших
           обов'язкових платежів
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦        Реквізит        ¦ Iнформація ¦
¦ з/п  ¦                    ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  1  ¦Iдентифікаційний номер         ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  2  ¦Прізвище                ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  3  ¦Iм'я                  ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  4  ¦По батькові (за наявності)       ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  5  ¦Дата народження             ¦       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Дані про зміни (заповнити тільки ті реквізити, які змінилися) ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  6  ¦Прізвище                ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  7  ¦Iм'я                  ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  8  ¦По батькові               ¦       ¦
¦--------+----------------------------------------+--------------¦
¦  9  ¦Дата народження   ¦Число       ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  10  ¦          ¦Місяць       ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  11  ¦          ¦Рік        ¦       ¦
¦--------+--------------------+-------------------+--------------¦
¦  12  ¦Місце проживання  ¦Поштовий індекс  ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  13  ¦          ¦Область      ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  14  ¦          ¦Район       ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  15  ¦          ¦Населений пункт  ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  16  ¦          ¦Вулиця       ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  17  ¦          ¦Номер будинку   ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  18  ¦          ¦Корпус       ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  19  ¦          ¦Квартира      ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  20  ¦          ¦Телефон домашній  ¦       ¦
¦--------+--------------------+-------------------+--------------¦
¦  21  ¦Місце роботи    ¦Код за ЄДРПОУ   ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  22  ¦          ¦Найменування    ¦       ¦
¦    ¦          ¦юридичної особи чи ¦       ¦
¦    ¦          ¦прізвище, ім'я,  ¦       ¦
¦    ¦          ¦по батькові    ¦       ¦
¦    ¦          ¦фізичної      ¦       ¦
¦    ¦          ¦особи - суб'єкта  ¦       ¦
¦    ¦          ¦підприємницької  ¦       ¦
¦    ¦          ¦діяльності     ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  23  ¦          ¦Дата зміни місця  ¦       ¦
¦    ¦          ¦роботи       ¦       ¦
¦--------¦          ¦-------------------+--------------¦
¦  24  ¦          ¦Телефон робочий  ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Дата заповнення ________________________
 
 Підпис фізичної особи ___________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка