Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі питання призначення пенсій та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом

          МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
            20.11.2007 N 648
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 2007 р.
                   за N 1345/14612
 
 
        Про деякі питання призначення пенсій
        та виплати грошового забезпечення
       військовослужбовцям, військова служба
       яких пов'язана із стрибками з парашутом
 
 
   На виконання вимог підпункту "в" пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 ( 393-92-п ) "Про
порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і
грошової допомоги особам  офіцерського  складу,  прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової
служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" та постанови
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998  року  N  452
( 452-98-п )   "Про упорядкування додаткових видів грошового
забезпечення військовослужбовців", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   Iнструкцію про порядок зарахування до вислуги років на пенсію
періодів служби військовослужбовців, виконання обов'язків яких
пов'язане із систематичними стрибками з парашутом, що додається;
   Перелік посад  військовослужбовців  органів  військового
управління, об'єднань, з'єднань, військових навчальних закладів,
військових  частин,  військова  служба  яких  пов'язана  із
систематичними стрибками з парашутом (при виконанні річних норм
стрибків з парашутом), які мають право на встановлення пільгового
заліку вислуги років для призначення пенсії ( z1346-07 ), що
додається.
 
   2. Унести зміни до Переліку органів військового управління,
військових навчальних закладів, військових частин і підрозділів,
військовослужбовцям яких може виплачуватися надбавка за особливі
умови служби та винагорода за безперервну службу в аеромобільних
військах, військових частинах спеціального призначення, десантних
частинах і підрозділах, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 14 березня 2002 року N 102 ( z0298-02 ) "Про виплату
надбавки за особливі умови служби та винагороди за безперервну
службу в аеромобільних військах, військових частинах спеціального
призначення, десантних частинах і підрозділах", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 26 березня 2002 року за N 298/6586,
виклавши його в новій редакції ( z1347-07 ), що додається.
 
   3. Наказ Міністра оборони України від 3 вересня 2001 року
N 309 ( z0824-01, z0825-01 ) "Про визначення умов зарахування
вислуги  років  для  призначення  пенсії військовослужбовцям,
військова служба яких пов'язана зі стрибками з парашутом" (зі
змінами та доповненнями), зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 18 вересня 2001 року за N 824/6015, вважати таким, що
втратив чинність.
 
   4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   20.11.2007 N 648
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 2007 р.
                   за N 1345/14612
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок зарахування до вислуги років
     на пенсію періодів служби військовослужбовців,
        виконання обов'язків яких пов'язане
       із систематичними стрибками з парашутом
 
 
   1. Зарахування окремих періодів служби особам офіцерського
складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби, військової служби за контрактом до вислуги років для
призначення пенсії на пільгових умовах проводиться - один місяць
служби  за  півтора  місяця  -  зараховується  служба  у
повітрянодесантних, аеромобільних військах,  десантно-штурмових
з'єднаннях (військових частинах), з'єднаннях (військових частинах)
спеціального призначення, розвідувальних  центрах,  військових
частинах спеціальних операцій і морської піхоти, розвідувальних
десантних підрозділах, а також на посадах, де виконання обов'язків
пов'язано із систематичним виконанням стрибків з парашутом: у
службах (відділеннях) Головного управління розвідки Міністерства
оборони України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України,
оперативних командувань та  армійських  корпусів,  військових
навчальних закладах з підготовки осіб офіцерського складу для
аеромобільних військ, управлінні аеромобільних військ Сухопутних
військ  Збройних  Сил  України,  групах  (відділах, службах)
аеромобільних  військ  оперативних  командувань  (армійських
корпусів), інших управліннях (штабах) аеромобільних (десантних)
військових  частин  і  підрозділів,  центрі  (управління
пошуково-рятувального  забезпечення  польотів  авіації,  у
пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах авіації).
   При цьому служба на вказаних посадах зараховується до вислуги
років на пільгових умовах у разі виконання військовослужбовцями
річних норм стрибків з парашутом, передбачених планом бойової
підготовки, але не менше таких мінімальних норм стрибків з
парашутом:
 
 до 1 січня     для генералів, адміралів     - 2 стрибки;
 2008 року
          для полковників, капітанів
          I рангу             - 3 стрибки;
 
          для підполковників, майорів,
          капітанів II рангу, капітанів
          III рангу            - 4 стрибки;
 
          для молодших офіцерів      - 5 стрибків;
 
          для прапорщиків, мічманів,
          сержантів і старшин, солдатів
          і матросів військової служби
          за контрактом          - 6 стрибків;
 
          для військовослужбовців
          строкової служби         - 7 стрибків.
 
   Для військовослужбовців, яким у поточному році присвоюється
чергове військове звання, мінімальна норма стрибків з парашутом,
що дає право на пільгове обчислення років військової служби для
призначення пенсії, визначається за присвоєним військовим званням.
 
 З 1 січня     для військовослужбовців (чоловіків),
 2008 року     які мають вік:
          до 30 років           - 5 стрибків;
          від 30 до 40 років        - 4 стрибки;
          від 40 до 45 років        - 3 стрибки;
          45 років і старше        - 2 стрибки;
 
          для військовослужбовців (жінок),
          які мають вік:
          до 25 років           - 5 стрибків;
          від 25 до 35 років        - 4 стрибки;
          від 35 до 40 років        - 3 стрибки;
          40 років і старше        - 2 стрибки.
 
   Для військовослужбовців, які у поточному році досягли віку,
що дає право для зміни мінімальної норми стрибків з парашутом,
мінімальна норма стрибків з парашутом, що дає право на пільгове
обчислення  років  військової служби для призначення пенсії,
визначається за старшою віковою групою.
 
   2. Військовослужбовці, служба яких пов'язана із систематичним
здійсненням стрибків з парашутом, користуються правом на пільгове
обчислення вислуги років для призначення пенсії з дня підписання
наказу про призначення їх на штатні посади у підрозділи, військові
частини, з'єднання, об'єднання, військові навчальні  заклади,
органи військового управління. Днем закінчення служби на посаді,
що дає право на пільгове обчислення вислуги років, вважається день
виключення  зі  списків  особового складу військових частин,
з'єднань, об'єднань, військових навчальних закладів,  органів
військового управління.
 
   3. У загальну кількість стрибків з парашутом зараховуються
усі здійснені стрибки, пов'язані з виконанням плану бойової
підготовки, включаючи стрибки в період зборів (показових занять),
військових випробувань повітрянодесантної техніки і змагань, що
проводяться за планом бойової підготовки.
 
   4. Військовослужбовцям, які прослужили на посадах, пов'язаних
із систематичним здійсненням стрибків з парашутом,  неповний
календарний рік (у зв'язку зі звільненням з військової служби,
призначенням на інші посади, окрім випадків, указаних у пункті 6
цієї Iнструкції), норма стрибків з парашутом, яка надає право на
пільгове обчислення  років  військової  служби,  визначається
пропорційно часу, вислуженому в поточному році включно до дня
виключення зі списків особового складу  військової  частини,
з'єднання, об'єднання, військового навчального закладу, органу
військового управління.
 
   5. Військовослужбовцям,  які  отримали  травми  під  час
здійснення стрибків з парашутом і визнані військово-лікарськими
комісіями унаслідок цього непридатними до військової служби,
пов'язаної зі здійсненням стрибків з парашутом, терміном від 6 до
12 місяців і які у зв'язку з цим не виконали річні норми стрибків
з парашутом, час їх служби в поточному році зараховується на
пільгових умовах незалежно від виконання ними встановлених норм
стрибків з парашутом.
 
   6. У тих випадках, коли військовослужбовці в поточному році
перебували на лікуванні і після закінчення лікування визнані
військово-лікарською комісією непридатними до військової служби,
пов'язаної зі здійсненням стрибків з парашутом, норма стрибків з
парашутом, що дає право на пільгове обчислення років військової
служби на пенсію, визначається пропорційно часу перебування на
лікуванні, до дня винесення військово-лікарською комісією рішення
щодо їх непридатності за станом здоров'я до служби, пов'язаної зі
здійсненням стрибків з парашутом.
 
   7. Військовослужбовцям, які переведені з одних підрозділів,
військових частин, з'єднань, військових навчальних  закладів,
указаних в пункті 1 цієї Iнструкції, до інших, періоди їх
перебування у розпорядженні з  дня  підписання  наказу  про
відкомандирування до дня призначення на посаду зараховуються до
вислуги років на пільгових умовах, якщо за поточний рік, у якому
проводилися переміщення, ними виконані встановлені норми стрибків
з парашутом.
 
   8. Дані про фактично  здійснені  військовослужбовцями  у
поточному році стрибки з парашутом заносяться у спеціальний аркуш
обліку стрибків з парашутом, що ведеться в установленому порядку.
 
   9. Підставою для внесення до аркуша обліку стрибків  з
парашутом даних про виконання військовослужбовцем стрибків з
парашутом за поточний рік є накази командирів (начальників)
військових частин, з'єднань, об'єднань, військових навчальних
закладів, органів військового управління, видані в установленому
порядку.
 
   10. У наказах командирів (начальників) військових частин,
з'єднань, об'єднань, військових навчальних закладів,  органів
військового управління про виплату надбавки за особливі умови
служби та зарахування вислуги років у пільговому обчисленні
вказуються: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові,
число, місяць і рік народження, посада, що обіймається, кількість
здійснених стрибків з парашутом за поточний рік, а також період
служби, що підлягає заліку на пільгових умовах, а стосовно
військовослужбовців,  які отримали травми під час здійснення
стрибків з парашутом, додатково вказується коли і яка травма
отримана, номер свідоцтва про хворобу, дата його затвердження
військово-лікарською комісією, що видала свідоцтво про хворобу.
 
 Начальник Генерального
 штабу - Головнокомандувач
 Збройних Сил України
 генерал армії України                С.О.Кириченко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка