Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про залишення скарги без задоволення

             РАХУНКОВА ПАЛАТА
     МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
           16.11.2007 N 02/844рш
 
 
        Про залишення скарги без задоволення
 
 
   Відповідно до статті 3-3 та частини 5 статті 37 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) (далі - Закон), на підставі скарги Товариства з
обмеженою відповідальністю "СIТ-ТРЕЙД" (далі - Скаржник) (м. Київ)
від  18.09.2007 року N 18/09уо-СБ на дії Управління освіти
Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації (далі -
Замовник) (м. Київ) при проведенні процедури закупівлі за державні
кошти пристроїв обчислювальних центральних  цифрових  Комісія
В С Т А Н О В И Л А:
 
   Скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "СIТ-ТРЕЙД"
містить вимогу відмінити торги.
   За результатами  розгляду  скарги,  на  підставі наданих
матеріалів, було встановлено наступне.
   Скаржник скаржиться,  що  під  час  проведення процедури
закупівлі Замовник вчинив ряд порушень вимог Закону ( 1490-14 ), а
саме:
   не відхилив пропозиції учасників (ТОВ "Підприємство "Спец" та
ПФ "Комп'ютери"), які не надали довідки про відсутність рішення
визнання учасника банкрутом чи порушення проти нього справи про
банкрутство, що вимагалось тендерною документацією;
   допустив до участі у торгах учасників, які, на його думку, є
пов'язаними особами (ТОВ "Підприємство "Спец" та ПФ "Комп'ютери");
   технічні вимоги тендерної документації містять посилання на
конкретну торгівельну марку і при цьому не застосовано вираз
"еквівалент", а саме, що чипсет материнської плати був фірми
Intel;
   до предмета закупівлі було включено програмне забезпечення,
на  яке,  Скаржник вважає, потрібно проводити окремі торги,
визначивши його як окремий предмет закупівлі;
   по критерію "Умови розрахунку" не були встановлені його
обмеження, які б не перевищували кінцевий строк  бюджетного
періоду. На думку Скаржника, надання переможцем в своїй тендерній
пропозиції відстрочки платежу на строк, що перевищує бюджетний
період, буде порушенням Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),
оскільки усі бюджетні призначення втрачають  чинність  після
закінчення бюджетного періоду, а цей термін виходить за рамки
поточного року.
   З пояснень Замовника та наданих документів було встановлено
наступне:
   - щодо першого, то відповідно  до  Протоколу  засідання
тендерного комітету від 08.08.2007 року були внесені зміни до
тендерної документації щодо необов'язковості надання довідки про
відсутність рішення визнання учасника банкрутом чи порушення проти
нього справи про банкрутство;
   - щодо другого, то відповідно до частини четвертої статті 7
Закону ( 1490-14 ) Замовник зобов'язаний відхилити тендерні або
кваліфікаційні пропозиції у разі, якщо вони подані учасниками
процедури закупівлі, які є пов'язаними особами.
   Пов'язана особа - особа, що відповідає будь-якій з наведених
нижче ознак:
   юридична особа, яка здійснює контроль над учасником або
контролюється таким учасником, або  перебуває  під  спільним
контролем з таким учасником;
   фізична особа або родичі фізичної особи, які здійснюють
контроль над учасником;
   посадова особа учасника, уповноважена здійснювати від імені
учасника юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або
зупинення правових відносин, а також її родичі.
   Під здійсненням   контролю  слід  розуміти  володіння
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи
юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
капіталу учасника, або управління найбільшою кількістю голосів у
керівному органі такого учасника, або володіння часткою (паєм,
пакетом акцій), яка становить не менше ніж 20 відсотків статутного
капіталу учасника.
   Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
капіталу учасника (голосів у керівному органі) визначається як
загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній
особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
   Оскільки скаржником не було надано відповідних документальних
доказів, а отримані від Замовника документи (статут, свідоцтво про
реєстрацію...) не свідчать, що ТОВ "Підприємство "Спец" та ПФ
"Комп'ютери" є пов'язаними особами, то оскарження щодо цього
пункту є безпідставними, а тому Замовник не порушив вимог Закону
( 1490-14 ), що не відхилив пропозиції цих учасників.
   Крім того, наявність у двох учасників торгів однієї і тієї ж
фактичної адреси не є підставою для відхилення їх тендерних
пропозицій, як таких, що подані пов'язаними особами в розумінні
Закону ( 1490-14 );
   - щодо третього, то в технічних вимогах перед специфікацією
устаткування для автоматичної обробки інформації зазначено, що
характеристика продукції учасників повинна бути не нижче вказаних
у специфікації, тобто, що в специфікації зазначені лише мінімальні
вимоги. Крім того, технічні вимоги складались відповідно до
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки складу та
мінімально  допустимих  характеристик  навчальних комп'ютерних
комплексів, а тому зазначення, що чипсет материнської плати
повинен бути фірми Intel, не є порушенням з боку Замовника;
   - щодо четвертого, то відповідно до статті  14  Закону
( 1490-14 ) Замовник не має права ділити закупівлю товару, роботи,
послуги на частини з метою уникнення проведення відкритих торгів
із зменшенням ціни, а тому визначення предмета закупівлі як
"пристрої обчислювальні центральні цифрові" не є порушенням вимог
Закону, оскільки не призвело до уникнення проведення відкритих
торгів із зменшенням ціни;
   - щодо п'ятого, то Законом ( 1490-14 ) не встановлено чіткої
методики та критеріїв оцінки пропозицій учасників, а тому Замовник
не порушив вимог Закону, що не встановив часові рамки по критерію
"Умови розрахунку", а переможець (ТОВ "Підприємство  "Спец")
правомірно запропонував термін відстрочки платежу, оскільки Закон
не передбачає будь-яких обмежень щодо встановлення учасниками
терміну відстрочки платежу під час підготовки ними тендерних
пропозицій.
   Крім того,  встановлення  правомірності  дотримання вимог
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) не  відноситься  до
компетенції Комісії.
   Отже, Замовник не порушив вимог Закону ( 1490-14 ) щодо
проведення процедури закупівлі.
   Враховуючи викладене вище, керуючись частиною 5 статті 37
Закону ( 1490-14 ) та на підставі пункту 9 Порядку розгляду скарг
( vr1_3521-07 ) Комісія В И Р I Ш И Л А:
 
   Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "СIТ-ТРЕЙД" на
дії Управління освіти Дарницької районної у м. Києві державної
адміністрації при проведенні процедури закупівлі за державні кошти
пристроїв  обчислювальних  центральних  цифрових залишити без
задоволення.
 
 Голова Комісії                     В.Копилов
 
 Перший заступник Голови Комісії            О.Ткаченко
 
 Заступник Голови Комісії               М.Мельничук
 
 Секретар Комісії                 С.Стефановський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка