Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо закінчення терміну подання банками до Національного банку України та до територіальних управлінь Національного банку України копій договорів на проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2007 рік

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
     Департамент банківського регулювання і нагляду
 
               Л И С Т
 
         29.11.2007 N 43-312/10041-12331
 
                   Головним управлінням
                   в Автономній Республіці Крим
                   і по м. Києву
                   і Київській області,
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   банкам України,
                   Асоціації українських банків
 
 
   Департамент банківського регулювання і нагляду  (далі  -
Департамент) повідомляє, що згідно з вимогами Положення про
порядок  подання  банками  до  Національного  банку  України
аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової
звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 09.09.2003 N 389 ( z0871-03 ) (далі - Положення N 389)
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.09.2003  за
N 871/8192 (із змінами), 1 листопада 2007 року закінчився термін
подання  банками  до  Національного  банку  України  та  до
територіальних управлінь Національного банку України (далі -
територіальні  управління)  копій  договорів  на  проведення
аудиторської перевірки фінансової звітності за 2007 рік (далі -
аудиту).
 
   Департамент у своїх листах нагадував банкам про необхідність
врахування ними при укладанні угод на проведення аудиту принципу
незалежності аудитора (аудиторської фірми), а саме спеціальних
вимог, що встановлені статтею 20 у новій редакції ( 140-16 )
Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).
 
   Враховуючи, що  за  результатами  розгляду  Департаментом
договорів банків на проведення аудиту виявлені випадки наявності у
цьому ж банку або його філії поточного рахунку аудиторської фірми,
з якою банком укладено відповідний договір, банкам необхідно
самостійно впевнитися у відсутності будь-яких відносин з аудитором
(аудиторською фірмою), що можуть створювати загрозу для його
незалежності, та у разі виявлення таких фактів укласти угоду з
іншим аудитором (аудиторською фірмою).
 
   Про наявність чи відсутність вищезазначених фактів, а також
проведені банком заходи щодо забезпечення незалежності аудитора
(аудиторської  фірми)  банки  до 05.12.2007 мають повідомити
відповідні територіальні управління, що здійснюють нагляд за їх
діяльністю, а банки, нагляд за якими здійснює Департамент (банки 1
та 2 групи), безпосередньо Департамент.
 
   Одночасно, враховуючи    вищезазначене,    зобов'язуємо
територіальні  управління  у разі проведення комплексної або
тематичної перевірки банків до встановленого у Положенні N 389
( z0871-03 ) кінцевого  терміну подання до Департаменту або
територіального управління аудиторського звіту банків, нагляд за
якими здійснюється в межах їх повноважень (банки 3 та 4 групи),
включити до переліку питань такої перевірки, перевірку фактів
наявності суттєвого майнового або фінансового інтересу (оформлення
та обслуговування поточних рахунків аудиторської фірми на умовах,
що  суттєво  відрізняються  від  звичайних),  тобто  загрози
незалежності аудитора (аудиторської фірми), та за матеріалами
проведених інспекційних перевірок подати до Департаменту протягом
десяти днів після перевірки інформацію про  наявність  (або
відсутність) випадків відносин, що можуть вплинути на незалежність
думки аудиторів (аудиторської фірми) при здійснені аудиту, які
викладені у пункті 2.5 Положення N 389.
 
   Крім того зобов'язуємо територіальні управління до 10.12.2007
провести аналіз отриманих від банків договорів на проведення
аудиту стосовно відображення у їх редакції норм та вимог чинного
законодавства України щодо проведення обов'язкового аудиту, що
викладені у пункті 2.4 Положення N 389 ( z0871-03 ) та стосуються
предмета договору, обов'язків та відповідальності сторін, розміру
та умов оплати, документів, які має перевірити та надати аудитор
(аудиторська фірма), термінів надання результатів аудиту тощо.
 
   У разі наявності випадків невідповідності укладених банками
договорів з аудиторськими фірмами вимогам чинного законодавства
України територіальні управління мають у зазначений вище термін
повідомити  Департамент  про  проведену роботу з банками та
проконтролювати своєчасне внесення банками змін до договорів на
проведення аудиту, а також надання цих змін до Департаменту.
 
   Слід також наголосити, що керівники банку відповідно до вимог
статті 9 нової редакції ( 140-16 ) Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) та пункту 2.8 Положення N 389 ( z0871-03 )
із змінами несуть персональну відповідальність за повноту та
достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються
аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту чи надання
інших аудиторських послуг.
 
 Виконавчий директор -
 директор Дирекції з банківського
 регулювання та нагляду                 О.I.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка