Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Головдержслужби від 5 липня 1998 року N 24

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.11.2007 N 293
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 2007 р.
                   за N 1326/14593
 
 
            Про внесення змін
          до наказу Головдержслужби
          від 5 липня 1998 року N 24
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
19.09.2007 N 1151 ( 1151-2007-п ) "Про внесення змін до Порядку
ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої
влади" та з метою удосконалення процедури ведення особових справ
державних службовців, Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до методичних рекомендацій щодо застосування
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби від 5 липня
1998 року N 24 ( z0453-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 14 липня 1998 року за N 453/2893 (зі змінами), що
додаються.
 
   2. Iнформаційно-аналітичному управлінню (Дунаєв В.М.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати
цей наказ у черговому номері журналу "Вісник державної служби
України" та розмістити на внутрішньому та зовнішньому веб-сайтах
Головдержслужби.
 
   3. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування (Піжук Ю.М.) разом з управлінням організаційної
роботи, стратегічного планування, документообігу та  контролю
(Яцуба О.I.)  після  державної реєстрації наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його розсилання міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській
міським радам.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби Комаренка О.I.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головдержслужби
                   09.11.2007 N 293
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 2007 р.
                   за N 1326/14593
 
 
               ЗМIНИ
          до методичних рекомендацій
        щодо застосування Порядку ведення
        особових справ державних службовців
          в органах виконавчої влади
              ( z0453-98 )
 
 
   1. В абзаці другому пункту 2 слова "документа про освіту"
замінити словами "документа про освіту, у тому числі про повну
вищу освіту".
 
   2. Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
   "Сформована особова справа реєструється у книзі обліку руху
особових справ (додаток 1) протягом тижня з дня призначення
працівника на посаду. Після формування та реєстрації особової
справи на паперових носіях працівник кадрової служби формує
особову  справу  в електронній формі у порядку, визначеному
Головдержслужбою".
 
   3. Пункт третій доповнити абзацом 4 такого змісту:
   "При формуванні  особової  справи  в  електронній  формі
документи, передбачені у розділах 1 та 2 Порядку ведення особових
справ  державних  службовців  в  органах  виконавчої  влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98
N 731 ( 731-98-п ) (зі змінами), крім особової картки (форма
П-2ДС ( z0484-95 ) та біографічної довідки, скануються, заносяться
до  комп'ютерної  системи та засвідчуються цифровим підписом
керівника кадрової служби у порядку, визначеному законодавством".
 
   4. В абзаці четвертому пункту 4 слова "документів про освіту"
замінити словами "документів про освіту, у тому числі про повну
вищу освіту".
 
   5. Пункт шостий доповнити абзацом 6 такого змісту:
   "Зберігання особових  справ  у  електронному  вигляді
здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань захисту
інформації. Порядок зберігання особових справ у електронній формі
визначається Головдержслужбою за погодженням з Держспецзв'язку".
 
 Начальник
 інформаційно-аналітичного
 управління Головдержслужби України            В.Дунаєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка