Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Регламенту розгляду планів санації та мирових угод

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.11.2007 N 1860
 
 
             Про затвердження
        Регламенту розгляду планів санації
             та мирових угод
 
 
   З метою встановлення чіткого порядку розгляду у ФДМУ планів
санації (змін та доповнень до планів санації) та мирових угод, що
надійшли на погодження, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Регламент розгляду планів санації (змін та
доповнень до планів санації) та мирових угод, які подаються до
ФДМУ на погодження (додається).
 
   2. Вважати таким, що втратило чинність, доручення Голови ФДМУ
від 01.02.2007 N К/22.
 
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк
 
 
                   Додаток
                   до Наказу Фонду
                   державного майна України
                   27.11.2007 N 1860
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
           розгляду планів санації
       (змін та доповнень до планів санації)
       та мирових угод, які подаються до ФДМУ
             на погодження
 
 
   1. Департамент банкрутства, санації  та  реструктуризації
попередньо розглядає план санації, зміни та доповнення до планів
санації (далі - план санації) або мирову угоду на відповідність
вимогам чинного законодавства та Положення про порядок погодження
планів санації та мирових угод, затвердженого наказом ФДМУ від
06.06.2007 N 895 ( z0836-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.07.07 за N 836/14103 (далі - Положення).
   Перевіряються наявність документів, що повинні додаватися до
планів санації (мирових угод), структура та зміст плану санації
(мирової угоди). Аналізуються запропоновані заходи по відновленню
платоспроможності боржника. У разі невідповідності представленого
проекту плану  санації  (мирової угоди)  вимогам  Положення
( z0836-07 ), нормам чинного законодавства  або запропоновані
заходи по відновленню платоспроможності боржника неефективні чи
носять декларативний характер, Департамент банкрутства, санації та
реструктуризації  повертає його керуючому санацією (керівнику
підприємства) на доопрацювання.
 
   2. Якщо представлений план санації (мирова угода) відповідає
вимогам Положення ( z0836-07 ) та нормам чинного законодавства,
Департамент банкрутства, санації та реструктуризації направляє
його на розгляд та надання зауважень і пропозицій до:
   - Департаменту з питань корпоративних відносин;
   - Департаменту фінансового аналізу;
   - Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності;
   - Департаменту  з питань управління державним майном та
орендних відносин;
   - Департаменту контрольно-ревізійної роботи та економічної
розвідки;
   - Юридичного департаменту.
   У разі необхідності план санації  (мирова  угода)  може
направлятися і до інших департаментів. Протягом 5 робочих днів
згадані департаменти, в межах своєї компетенції, розглядають плани
санації (мирові угоди) і направляють у разі наявності свої
зауваження та пропозиції до Департаменту банкрутства, санації та
реструктуризації.
 
   3. Зауваження  та  пропозиції вищенаведених департаментів
розглядаються  Департаментом   банкрутства,   санації   та
реструктуризації. Зауваження та пропозиції ФДМУ направляються
керуючому санацією (керівнику підприємства) для доопрацювання
плану санації (мирової угоди).
 
   4. Після отримання доопрацьованого плану санації (мирової
угоди)  цей  документ  знову  розглядається  в  Департаменті
банкрутства, санації та реструктуризації. У разі позитивного
висновку Департамент банкрутства, санації та реструктуризації
подає службовою запискою план санації (мирову угоду) в 3-х
примірниках (прошитих і пронумерованих в установленому порядку) на
погодження заступнику Голови Фонду, який відповідає за даний
напрямок роботи.
 
 Голова Фонду                      В.Семеню
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка