Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2008 році

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           27.11.2007 N 1/9-709
 
                   Міністерство освіти і науки
                   Автономної Республіки Крим,
                   управління освіти і науки
                   обласних, Київської
                   та Севастопольської
                   міських державних
                   адміністрацій,
                   Iнститути післядипломної
                   педагогічної освіти
 
 
    Про проведення Міжнародного математичного конкурсу
     "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу
            "Левеня" у 2008 році
 
 
   Повідомляємо, що на виконання наказів Міністерства освіти і
науки України від 24.05.2000 N 149 "Про участь школярів України у
Міжнародному математичному  конкурсі "Кенгуру" та від 20.08.2002
N 476 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня"
у 2008 році Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" проводиться
6 квітня, а Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" - 13 квітня.
   Завдання інтерактивних конкурсів "Кенгуру" та "Левеня" можуть
сприяти підготовці учнів до особливої форми контролю навчальних
досягнень - тестування, яке активно впроваджується у навчальний
процес.
 
 Заступник міністра                  В.В.Тесленко
 
 
                   Додаток 1
                   до листа Міністерства освіти
                   і науки України
                   27.11.2007 N 1/9-709
 
 
               ПРАВИЛА
       організації та проведення Міжнародного
       математичного конкурсу "Кенгуру - 2008"
 
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
24.05.2000 N 149 "Про участь школярів України у Міжнародному
математичному конкурсі "Кенгуру"" Міжнародний математичний конкурс
"Кенгуру" проводиться в Україні спільно з Міжнародною асоціацією
"KANGOUROU SANS FRONTIERES" ("Кенгуру без кордонів") під егідою
ЮНЕСКО  на  базі  Львівського фізико-математичного ліцею при
Львівському національному університеті імені Iвана Франка. Метою
конкурсу  є  популяризація  математичних  ідей  та підтримка
талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних  здібностей,
активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних
рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників
шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.
 
           1. Оргкомітет конкурсу
 
   Організація і проведення в Україні Міжнародного математичного
конкурсу "Кенгуру" покладається на Центральний організаційний
комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею
при Львівському національному університеті імені Iвана Франка
(директор ліцею - Мар'ян Добосевич).
   Адреса центрального оргкомітету: вул. Караджича,    29,
м. Львів,  79054;  тел.-факс.:  (032)  2401700,  e-mail:
kangaroo@lpml.com.ua.; www.kangaroo.com.ua.
   До повноважень Центрального оргкомітету належить:
   - вирішення питань щодо проведення конкурсу, обробки бланків
відповідей  учасників,  відзначення  переможців,  оприлюднення
результатів;
   - інформування Міжнародної асоціації "Кенгуру без кордонів"
та освітян України про результати конкурсу;
   - формування  пакету пропозицій до Міжнародної асоціації
"Кенгуру без кордонів" для проведення конкурсу "Кенгуру"  в
наступному році;
   - делегування  частини  своїх  повноважень  регіональним
координаційним центрам при підписанні відповідної двосторонньої
угоди;
   - вироблення  методичних  рекомендацій щодо вдосконалення
навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних
посібників.
 
            2. Участь у конкурсі
 
   У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності.
   Конкурс у  загальноосвітніх навчальних закладах проводять
координатори конкурсу або вчителі цієї школи.
   Для участі  в  конкурсі учень повинен зареєструватися у
координатора конкурсу у своїй  школі  або  в  регіонального
координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.
   Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає
її на адресу Центрального оргкомітету разом з копією переказу
благочинної пожертви не пізніше 9 березня 2008 року.
   Конкурс проводиться в шести вікових групах:
   МАЛЮК 2 - для учнів 2 класів;
   МАЛЮК 3-4 - для учнів 3-4 класів;
   ШКОЛЯРИК - для учнів 5-6 класів;
   КАДЕТ - для учнів 7-9 класів;
   ЮНIОР - для учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл і 9-10
класів шкіл з поглибленим вивченням математики;
   ВИПУСКНИК - для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл і 11
класів шкіл з поглибленим вивченням математики;
   Рекомендована благочинна пожертва складає 7  гривень  50
копійок від кожного учасника та повністю використовується для
покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 7% цих
пожертв  може  призначатися  для забезпечення організації та
проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних
закладів.
 
         3. Порядок проведення конкурсу
 
   Конкурс проводиться в один день 6 квітня 2008 року в усіх
регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової
групи.
   Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за
кілька днів до його початку.
   Конверти із завданнями відкриваються в  день  проведення
конкурсу в присутності учасників.
   Кількість аркушів із завданнями  та  бланків  відповідей
висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу
благодійного внеску.
   Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний
інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення
бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.
   Усі вчителі, що проводять конкурс у даному  навчальному
закладі, підписують доданий документ, у якому зобов'язуються
провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності
такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть
бути вилучені з перевірки.
   Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу -
самостійна та чесна робота над завданнями.
   Учасники конкурсу сидять за партами по одному.
   Користуватися калькулятором, підручниками та математичними
таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення
проводяться лише на чистому аркуші паперу.
   Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім
залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення
конкурсу віддає координаторові;
   Конкурс триває 75 хвилин - час на розв'язування завдань без
урахування тривалості інструктажу.
   Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі
бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та
вчителів, запаковує в конверт, скріплює  печаткою  школи  в
присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає
на адресу Центрального оргкомітету з поміткою "Кенгуру".
   Кожен учасник  та координатор конкурсу може висловити у
письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.
   Усі претензії  щодо  надісланих  результатів оргкомітетом
приймаються до 1 липня 2008 року.
   Бланки відповідей  учасників  конкурсу зберігаються до 1
вересня 2008 року у Центральному  оргкомітеті,  після  чого
утилізуються.
   З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися
на адресу Центрального організаційного комітету з проведення
конкурсу в Україні.
 
          4. Зміст і структура завдань
 
   Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та
затверджено Міжнародним форумом асоціації "Кенгуру без кордонів" у
місті Грац (Австрія).
   Для учнів 2 класів пропонується 15 цікавих тестових завдань
різного ступеня складності: 5 - трибальних, 5 - чотирибальних, 5 -
п'ятибальних. Для учнів 3-4 класів пропонується 24 тестових
завдання різного ступеня складності: 8 - трибальних,  8  -
чотирибальних, 8 - п'ятибальних, а для інших учасників конкурсу -
30 завдань, з них 10 - трибальних, 10 - чотирибальних, 10 -
п'ятибальних.
   До кожного завдання подається п'ять відповідей, серед яких є
лише одна правильна.
 
        5. Критерії оцінювання результатів
 
   На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише
правильну відповідь, якщо вибрано дві й більше відповідей на одне
завдання, то відповідь вважається неправильною.
   Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0
балів.
   Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник, - 120
(для учнів 2 класів - 60 балів, для учнів 3 - 4 класів відповідно
- 96).
   Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість
балів, набрана одним учасником.
 
        6. Відзначення учасників конкурсу
 
   Відзначення учасників  конкурсу  здійснюється  за рахунок
благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на
місцях.
   Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника
Міжнародного  математичного  конкурсу  "Кенгуру",  який  при
необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що
проводив конкурс, та інформаційний вісник.
   Переможці з найактивніших шкіл-учасників будуть запрошені до
літніх математичних таборів та 15 з них будуть представляти
Україну в міжнародних математичних таборах у Польщі, Румунії та
Литві.
 
         7. Підбиття підсумків конкурсу
 
   Результати конкурсу,  отримані  шляхом  обробки  бланків
відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім
тижнів після його проведення.
   Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками
розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.
   Центральний оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази
даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі
зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.
   Аналітичний звіт  про  результати  проведення  конкурсу
надсилається до управлінь освіти і науки обласних (міських)
державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної
освіти.
 
    8. Координаційні центри та регіональні координатори.
 
   Для роботи Центрального організаційного комітету з регіонами
створено  регіональні  координаційні  центри  та  визначено
регіональних координаторів:
 
-------------------------------------------------------------------
¦АР Крим     ¦Малько     ¦Методист по     ¦80954085125¦
¦        ¦Валентина   ¦навчальних     ¦      ¦
¦        ¦Митрофанівна  ¦дисциплінах Міського¦      ¦
¦        ¦        ¦методичного центру ¦      ¦
¦        ¦        ¦Управління освіти  ¦      ¦
¦        ¦        ¦Сімферопольської  ¦      ¦
¦        ¦        ¦міської Ради    ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦м. Севастополь ¦Александрова  ¦Методист по роботі з¦80935729248¦
¦        ¦Віра      ¦обдарованою молоддю ¦      ¦
¦        ¦Володимирівна ¦Iнституту      ¦      ¦
¦        ¦        ¦післядипломної   ¦      ¦
¦        ¦        ¦освіти       ¦      ¦
¦        ¦        ¦Севастопольського  ¦      ¦
¦        ¦        ¦міського      ¦      ¦
¦        ¦        ¦гуманітарного    ¦      ¦
¦        ¦        ¦університету    ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Вінницька    ¦Кривошея Iгор ¦Керівник центру   ¦80509566566¦
¦область     ¦Михайлович   ¦математичної освіти ¦      ¦
¦        ¦        ¦"Ліга юних     ¦      ¦
¦        ¦        ¦математиків",    ¦      ¦
¦        ¦        ¦м. Вінниця     ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Волинська    ¦Калугіна Iрина ¦Методист Волинської ¦80507732169¦
¦область     ¦Миколаївна   ¦обласної Малої   ¦      ¦
¦        ¦        ¦Академії наук    ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Дніпропетровська¦Поляков Олег  ¦Директор      ¦80503400118¦
¦область     ¦Володимирович ¦Дніпропетровського ¦      ¦
¦        ¦        ¦обласного інтернату ¦      ¦
¦        ¦        ¦фізико-математичного¦      ¦
¦        ¦        ¦профілю, доцент   ¦      ¦
¦        ¦        ¦кафедри       ¦      ¦
¦        ¦        ¦математичного    ¦      ¦
¦        ¦        ¦аналізу ДНУ     ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Донецька область¦Павлов     ¦Директор науково-  ¦80623041051¦
¦        ¦Олександр   ¦виробничого центру ¦      ¦
¦        ¦Леонідович   ¦математичної та   ¦      ¦
¦        ¦        ¦комп'ютерної освіти ¦      ¦
¦        ¦        ¦(Центр МIОТ)    ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Закарпатська  ¦Гатяш Любов  ¦Методист кабінету  ¦80934009730¦
¦область     ¦Василівна   ¦природничо-     ¦      ¦
¦        ¦        ¦математичних    ¦      ¦
¦        ¦        ¦дисциплін      ¦      ¦
¦        ¦        ¦Закапатського    ¦      ¦
¦        ¦        ¦інституту      ¦      ¦
¦        ¦        ¦післядипломної   ¦      ¦
¦        ¦        ¦педагогічної освіти ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Житомирська   ¦Стужук Наталя ¦Вчитель математики ¦80662091075¦
¦область     ¦Львівна    ¦Коростенської    ¦      ¦
¦        ¦        ¦міської гімназії  ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Запорізька   ¦Кириченко   ¦Вчитель математики ¦80677170096¦
¦область     ¦Галина     ¦Запорізької гімназії¦      ¦
¦        ¦Федорівна   ¦N 28 Запорізької  ¦      ¦
¦        ¦        ¦міської ради    ¦      ¦
¦        ¦        ¦Запорізької області ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Iвано-     ¦Мальована   ¦Вчитель математики ¦80955151247¦
¦Франківська   ¦Галина     ¦Української гімназії¦      ¦
¦область     ¦Миколаївна   ¦N 1 міста Iвано-  ¦      ¦
¦        ¦        ¦Франківська,    ¦      ¦
¦        ¦        ¦вчитель-методист  ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦м. Київ     ¦Василенко Олена¦Вчитель математики ¦80679757752¦
¦        ¦В'ячеславівна ¦ліцею Голосіївський ¦      ¦
¦        ¦        ¦N 241        ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Київська область¦Ліпчевський  ¦Завдувач навчально- ¦80501080124¦
¦        ¦Леонід     ¦методичним кабінетом¦      ¦
¦        ¦Володимирович ¦математики і фізики ¦      ¦
¦        ¦        ¦Київського обласного¦      ¦
¦        ¦        ¦інституту      ¦      ¦
¦        ¦        ¦післядипломної   ¦      ¦
¦        ¦        ¦освіти педагогічних ¦      ¦
¦        ¦        ¦кадрів       ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Кіровоградська ¦Сербіна Надія ¦Вчитель математики ¦80682530266¦
¦область     ¦Олексіївна   ¦НВК "Загальноосвітня¦      ¦
¦        ¦        ¦школа N 25,     ¦      ¦
¦        ¦        ¦природничо-     ¦      ¦
¦        ¦        ¦математичний ліцей".¦      ¦
¦        ¦        ¦Вчитель-методист.  ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Луганська    ¦Бардаш Олена  ¦Директор Луганського¦80664824609¦
¦область     ¦Юріївна    ¦територіального   ¦      ¦
¦        ¦        ¦відділення Малої  ¦      ¦
¦        ¦        ¦Академії наук    ¦      ¦
¦        ¦        ¦України       ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Миколаївська  ¦Шарлаєва Ольга ¦Вчитель математики ¦80505901819¦
¦область     ¦Костянтинівна ¦Миколаївської    ¦      ¦
¦        ¦        ¦гімназії N 2    ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Одеська область ¦Мітельман Iгор ¦Заступник директора ¦80487280997¦
¦        ¦Михайлович   ¦Рішельєвського ліцею¦      ¦
¦        ¦        ¦міста Одеси,    ¦      ¦
¦        ¦        ¦Заслужений учитель ¦      ¦
¦        ¦        ¦України       ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Полтавська   ¦Семено Лілія  ¦Методист міського  ¦80979849110¦
¦область     ¦Дмитрівна   ¦методичного кабінету¦      ¦
¦        ¦        ¦управління освіти  ¦      ¦
¦        ¦        ¦Полтавського    ¦      ¦
¦        ¦        ¦міськвиконкому   ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Рівненська   ¦Остапчук Лілія ¦Методист кафедри  ¦80685685693¦
¦область     ¦Степанівна   ¦математики     ¦      ¦
¦        ¦        ¦природничо-     ¦      ¦
¦        ¦        ¦математичного ліцею ¦      ¦
¦        ¦        ¦"Елітар"      ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Сумська область ¦Бардакова Олена¦Вчитель математики ¦80542221745¦
¦        ¦Георгіївна   ¦Сумської гімназії  ¦      ¦
¦        ¦        ¦N 1         ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Тернопільська  ¦Козбур Галина ¦Вчитель математики ¦80979600864¦
¦область     ¦Євгеніївна   ¦Тернопільського   ¦      ¦
¦        ¦        ¦технічного ліцею  ¦      ¦
¦        ¦        ¦Тернопільської   ¦      ¦
¦        ¦        ¦міської ради    ¦      ¦
¦        ¦        ¦Тернопільської   ¦      ¦
¦        ¦        ¦області       ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Харківська   ¦Стрельченко  ¦Вчитель математики ¦80669569886¦
¦область     ¦Неля Наумівна ¦Харківського фізико-¦      ¦
¦        ¦        ¦математичного ліцею ¦      ¦
¦        ¦        ¦N 27, вчитель-   ¦      ¦
¦        ¦        ¦методист      ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Херсонська   ¦Тидюк Антоніна ¦Вчитель математики ¦80634733706¦
¦область     ¦Миколаївна   ¦Херсонської     ¦      ¦
¦        ¦        ¦спеціалізованої   ¦      ¦
¦        ¦        ¦школи N 24     ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Хмельницька   ¦Сіренький Iгор ¦Методист районного ¦80503769740¦
¦область     ¦Олексійович  ¦методичного кабінету¦      ¦
¦        ¦        ¦відділу освіти   ¦      ¦
¦        ¦        ¦Полонської     ¦      ¦
¦        ¦        ¦райдержадміністрації¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Черкаська    ¦Атамась    ¦Декан математичного ¦80671578947¦
¦область     ¦Володимир   ¦факультету     ¦      ¦
¦        ¦Васильович   ¦Черкаського     ¦      ¦
¦        ¦        ¦національного    ¦      ¦
¦        ¦        ¦університету    ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Чернівецька   ¦Коробова    ¦Вчитель математики ¦80509782552¦
¦область     ¦Людмила    ¦Чернівецького ліцею ¦      ¦
¦        ¦Григорівна   ¦N 1 математичного та¦      ¦
¦        ¦        ¦економічного    ¦      ¦
¦        ¦        ¦профілю, вчитель-  ¦      ¦
¦        ¦        ¦методист.      ¦      ¦
¦----------------+---------------+--------------------+-----------¦
¦Чернігівська  ¦Гопаченко   ¦Директор      ¦80979192886¦
¦область     ¦Василь     ¦загальноосвітньої  ¦      ¦
¦        ¦Васильович   ¦спеціалізованої   ¦      ¦
¦        ¦        ¦школи фізико-    ¦      ¦
¦        ¦        ¦математичного    ¦      ¦
¦        ¦        ¦профілю N 12 міста ¦      ¦
¦        ¦        ¦Чернігова      ¦      ¦
-------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та
науки України від 24.05.2000 N 149 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім
зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати
благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших
банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Ліцей".
 
    --------------------------------------------------
    ¦    Львівське відділення Укрексімбанку    ¦
    ¦  Р/р 260010060560 МФО 325718, код 22360064  ¦
    ¦    (з поміткою "Благочинні пожертви")    ¦
    ¦   Отримувач - Благодійний фонд "Ліцей"   ¦
    --------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до листа Міністерства освіти
                   і науки України
                   27.11.2007 N 1/9-709
 
 
               ПРАВИЛА
          організації та проведення
     Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-2008"
 
 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
20.08.2003 N 467 "Пропроведення Всеукраїнського фізичного конкурсу
"Левеня" конкурс проводиться  щорічно  на  базі  Львівського
фізико-математичного  ліцею  при  Львівському  національному
університеті імені Iвана Франка з метою популяризації ідей фізики
та підтримки талановитих школярів, активізації творчої діяльності
вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм
та нових підручників за результатами конкурсу.
 
           1. Оргкомітет конкурсу
 
   Організація і проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу
"Левеня" покладається на організаційний комітет, який діє на базі
Львівського  фізико-математичного  ліцею  при  Львівському
національному університеті імені Iвана Франка (директор ліцею -
Мар'ян Добосевич).
   Адреса оргкомітету  Всеукраїнського  фізичного  конкурсу
"Левеня": вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032)
240-17-02,      e-mail:      levenia@polynet.lviv.ua.;
http://levenia.com.ua.
   До повноважень оргкомітету належить:
   - пропагування ідеї конкурсу на території України;
   - забезпечення  регіональних  координаторів  рекламними
матеріалами;
   - проведення семінарів регіональних координаторів з метою
вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного
конкурсу "Левеня"
   - підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка, друк
та розсилка координаторам у регіонах бланків відповідей, бланків
реєстрації  учасників  та  координаторів,  інструкцій  для
координаторів;
   - перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення
статистичної обробки результатів конкурсу;
   - оприлюднення результатів конкурсу;
   - розробка та друк бланків сертифікатів;
   - розсилка  результатів  конкурсу , бланків сертифікатів
координаторам у регіонах;
   - відзначення учасників і переможців конкурсу та регіональних
координаторів;
   - делегування  частини  своїх  повноважень  регіональним
координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої
угоди;
   - подання звіту Міністерству освіти та науки України про
проведення конкурсу в Україні.
   - вироблення методичних рекомендацій  щодо  вдосконалення
навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних
посібників.
 
            2. Участь у конкурсі
 
   У конкурсі можуть брати участь всі бажаючі учні 7-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
   Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах  проводять
координатори конкурсу або вчителі цього закладу.
   Для участі в конкурсі учень повинен  зареєструватися  в
координатора  конкурсу  в  своїй  школі або в регіонального
координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.
   За бажанням  учасників  учні 9-11 класів можуть обирати
завдання для звичайних чи спеціалізованих класів, про що слід
повідомити у заявці.
   Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає
її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного
внеску не пізніше 10 березня 2008 року.
   Рекомендований благодійний  внесок  складає 8 гривень 50
копійок від кожного учасника та повністю використовується для
покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 6% цих
внесків призначається для забезпечення організації та проведення
конкурсу в навчальному закладі.
 
         3. Порядок проведення конкурсу
 
   Конкурс проводиться в один день 13 квітня 2008 року в усіх
регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової
групи.
   Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за
кілька днів до його початку.
   Конверти із завданнями відкриваються в  день  проведення
конкурсу в присутності учасників.
   Кількість аркушів із завданнями  та  бланків  відповідей
висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу
благодійного внеску.
   Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний
інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення
бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.
   Координатори особисто перевіряють правильність  реєстрації
учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи
спеціалізованих класів.
   Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу -
самостійна та чесна робота над завданнями.
   Учасники конкурсу сидять за партами по одному.
   Користуватися підручниками,  довідниками,  та  допоміжною
літературою категорично забороняється, розрахунки та обчислення
проводяться лише на чистому аркуші паперу.
   Користуватись калькулятором дозволяється
   Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім
залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення
конкурсу віддає координаторові;
   Конкурс триває 75 хвилин - час на розв'язування завдань без
урахування тривалості інструктажу.
   Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі
бланки відповідей разом з реєстраційними бланками учнів  та
вчителів,  запаковує  в  конверт, скріплює печаткою школи в
присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає
на адресу оргкомітету з поміткою "Левеня".
   Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити  у
письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.
   Усі претензії щодо  надісланих  результатів  оргкомітетом
приймаються до 1 липня 2008 року.
   Бланки відповідей  учасників  конкурсу  зберігаються  в
оргкомітеті до 1 вересня 2008 року, після чого утилізуються.
   З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися
на адресу організаційного комітету з проведення конкурсу "Левеня"
в Україні.
 
          4. Зміст і структура завдань
 
   Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань
різного ступеня складності (10 - трьохбальних, 10 - чотирибальних,
10 - п'ятибальних);
   До кожного завдання є п'ять відповідей, серед яких є лише
одна правильна;
   Писати повні  відповіді  не  потрібно,  досить  лише на
спеціальному бланку відповідей вказати правильну відповідь;
 
        5. Критерії оцінювання результатів
 
   Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то
відповідь вважається неправильною;
   Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів;
   За неправильну відповідь знімається 25% від вартості задачі;
   Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник - 150;
з них 30 балів кожен учасник отримує авансом;
   Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість
балів, набрана одним учасником.
 
        6. Відзначення учасників конкурсу
 
   Відзначення учасників  конкурсу  здійснюється  за рахунок
благодійних внесків учасників.  Додатково  можуть  залучатися
спонсорські кошти на місцях.
   Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника
Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня", який при необхідності
може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився
конкурс, та інформаційний вісник.
 
         7. Підбиття підсумків конкурсу
 
   Результати конкурсу,  отримані  шляхом  обробки  бланків
відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім
тижнів після його проведення.
   Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками
розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.
   Оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази даних
робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження
щодо проведення конкурсу та його завдань.
   Аналітичний звіт  про  результати  проведення  конкурсу
надсилається в МОН України та обласним координаторам конкурсу.
 
    8. Координаційні центри та регіональні координатори.
 
   Для роботи організаційного комітету з регіонами продовжується
створення  регіональних  координаційних  центрів та визначено
регіональних координаторів деяких областей:
 
------------------------------------------------------------------
¦Область     ¦Прізвище, ім'я¦ Координаційний ¦ Контактні  ¦
¦        ¦та по батькові¦   центр   ¦  телефони  ¦
¦        ¦координатора ¦         ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦АР Крим     ¦Кривощокова  ¦Міський     ¦80502772962  ¦
¦        ¦Вікторія   ¦методичний центр ¦       ¦
¦        ¦Юріївна    ¦м. Сімферополь  ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦м. Севастополь ¦Александрова ¦Iнститут     ¦80692550520  ¦
¦        ¦Віра     ¦післядипломної  ¦80935729248  ¦
¦        ¦Володимирівна ¦освіти      ¦       ¦
¦        ¦       ¦Севастопольського¦       ¦
¦        ¦       ¦міського     ¦       ¦
¦        ¦       ¦гуманітарного  ¦       ¦
¦        ¦       ¦університету   ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Волинська    ¦Бурбела Олена ¦Центр науково-  ¦80678364980  ¦
¦область     ¦Федорівна   ¦технічної    ¦       ¦
¦        ¦       ¦творчості    ¦       ¦
¦        ¦       ¦Волинське    ¦       ¦
¦        ¦       ¦відділення МАНу ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Дніпропетровська¦Потапова   ¦Дніпропетровський¦80567708286  ¦
¦область     ¦Тетяна    ¦обласний інститут¦80562425696  ¦
¦        ¦Віталіївна  ¦ППО       ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Закарпатська  ¦Гайналій   ¦Закарпатський  ¦80312236130  ¦
¦область     ¦Людмила    ¦обласний інститут¦80504320551  ¦
¦        ¦Iванівна   ¦ППО       ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Запорізька   ¦Крамаренко  ¦Запорізький   ¦80612346711  ¦
¦область     ¦Наталія    ¦обласний інститут¦80684466159  ¦
¦        ¦Володимирівна ¦ППО       ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Луганська    ¦Юрченко Тетяна¦Луганське    ¦80508323609  ¦
¦область     ¦Вікторівна  ¦територіальне  ¦       ¦
¦        ¦       ¦відділення МАНу ¦       ¦
¦        ¦       ¦Східноукраїнський¦       ¦
¦        ¦       ¦національний   ¦       ¦
¦        ¦       ¦університет ім. ¦       ¦
¦        ¦       ¦В.Даля      ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Миколаївська  ¦Ліскович Олена¦Миколаївський  ¦80512364039  ¦
¦область     ¦Володимирівна ¦обласний     ¦80667741306  ¦
¦        ¦       ¦інститут ППО   ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Одеська область ¦Ятвецька   ¦Одеський обласний¦80487294128  ¦
¦        ¦Лариса    ¦інститут ППО   ¦       ¦
¦        ¦Iванівна   ¦         ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Полтавська   ¦Сучкова    ¦Полтавський   ¦80532227675  ¦
¦область     ¦Валентина   ¦обласний     ¦       ¦
¦        ¦Михайлівна  ¦інститут ППО   ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Сумська область ¦Лабудько   ¦Сумський обласний¦80542332166  ¦
¦        ¦Степан    ¦інститут ППО   ¦80664208721  ¦
¦        ¦Пилипович   ¦         ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Тернопільська  ¦Мялковська  ¦Борщівський райво¦80354121327  ¦
¦область     ¦Ольга     ¦Чортківське райво¦       ¦
¦        ¦Ярославівна  ¦Кременецьке райво¦       ¦
¦        ¦Кастранець  ¦         ¦       ¦
¦        ¦Лілія     ¦         ¦       ¦
¦        ¦Михайлівна  ¦         ¦       ¦
¦        ¦Шегера    ¦         ¦       ¦
¦        ¦Світлана   ¦         ¦       ¦
¦        ¦Василівна   ¦         ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Хмельницька   ¦Гудзь Віктор ¦Хмельницький   ¦80382650303  ¦
¦область     ¦Володимирович ¦обласний     ¦       ¦
¦        ¦       ¦інститут ППО   ¦       ¦
¦----------------+--------------+-----------------+--------------¦
¦Чернівецька   ¦Пшенічка Пауль¦Чернівецький   ¦80676864017  ¦
¦область     ¦Францович   ¦фізико-     ¦       ¦
¦        ¦       ¦математичний   ¦       ¦
¦        ¦       ¦ліцей      ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та
науки України від 20.08.2003 N 467 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім
зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати
благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших
банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Ліцей".
 
------------------------------------------------------------------
¦        Львівське відділення Укрексімбанку        ¦
¦     Р/р 260030260560 МФО 325718 ЄДРПОУ 22360064      ¦
¦(з поміткою "Благочинні внески на проведення конкурсу "Левеня") ¦
¦       Отримувач - Благодійний фонд "Ліцей"       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у Міжнародному математичному
          конкурсі "Кенгуру - 2008"
 
     від __________________________________________
         (повна назва навчального закладу)
 
  У нашому навчальному закладі бажають взяти участь у конкурсі
        "Кенгуру - 2008" _____________ осіб
 
     Просимо вислати нам завдання згідно з таблицею
 
 
--------------------------------------------------------------------
¦ Рівень ¦МАЛЮК 2 ¦МАЛЮК¦ШКОЛЯРИК¦КАДЕТ ¦  ЮНIОР  ¦ВИПУСКНИК¦
¦     ¦    ¦ 3-4 ¦    ¦    ¦       ¦     ¦
¦----------+--------+-----+--------+-------+-------------+---------¦
¦  Клас ¦  2  ¦3¦4¦Е¦5 ¦6 ¦Е ¦7¦8¦9¦Е¦9М¦ 10 та ¦Е¦11 та 11м¦
¦     ¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10м  ¦ ¦     ¦
¦----------+--------+-+-+-+--+--+--+-+-+-+-+--+--------+-+---------¦
¦Українська¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    ¦ ¦     ¦
¦----------+--------+-+-+-+--+--+--+-+-+-+-+--+--------+-+---------¦
¦ Російська¦    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦    ¦ ¦     ¦
--------------------------------------------------------------------
 
   Е - знак суми;
 
   Примітка: Символ  "М" біля номера класу означає клас з
поглибленим вивченням математики
 
Координатор проведення конкурсу в навчальному закладі (установі)
 
 ________________________      ________________________
     (прізвище)             (ім'я)
 
         ______________________________
             (по-батькові)
 
----------------------------------------------------------------------------
¦Повна адреса навчального закладу     ¦Повна домашня адреса      ¦
¦_________________________________________¦________________________________¦
¦(індекс) (область)            ¦(індекс) (область)       ¦
¦_________________________________________¦________________________________¦
¦(район)                 ¦(район)             ¦
¦_________________________________________¦________________________________¦
¦(населений пункт)            ¦(населений пункт)        ¦
¦_________________________________________¦________________________________¦
¦(вулиця, будинок)            ¦(вулиця, будинок)        ¦
¦код:     тел.:     факс:    ¦код:        тел.:    ¦
¦                     ¦                ¦
¦e-mail:                 ¦e-mail:             ¦
¦                     ¦                ¦
----------------------------------------------------------------------------
 
 М.П.                    Підпис _______________
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у Всеукраїнському фізичному
           конкурсі "Левеня - 2008"
 
 
      від ________________________________________
            (повна назва школи)
 
   У нашій школі бажають взяти участь у конкурсі "Левеня - 2008"
_____ осіб. Просимо вислати нам завдання для учасників
 
------------------------------------------------------------------
¦ Клас (звичайний ¦ мова ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9Ф ¦ 10 ¦ 10Ф ¦ 11 ¦ 11Ф ¦
¦    або    ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦ спеціалізований) ¦   ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦------------------+------+---+---+---+----+----+-----+----+-----¦
¦  Кількість   ¦ укр. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
¦   Завдань   ¦------+---+---+---+----+----+-----+----+-----¦
¦         ¦ рос. ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦   ¦  ¦   ¦
------------------------------------------------------------------
 
Повна адреса школи:
________________________________
(поштовий індекс)
____________________________________________
(область, район)
____________________________________________
(населений пункт)
____________________________________________
(вулиця, номер будинку)
____________________________________________
(назва школи)
Контактний тел. з кодом населеного пункту:
факс:
e-mail:
Координатор проведення конкурсу у школі:
_______________________________
(прізвище)
___________________________________________
(ім'я)
___________________________________________
(по-батькові)
Повна домашня адреса координатора:
__________________  _________________
(поштовий індекс)    (область)
___________________________________________
(район)
___________________________________________
(населений пункт)
___________________________________________
(вулиця, будинок)
Контактний тел. з кодом населеного пункту:
Підпис __________________________________
 
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
 
           Благодійний фонд "Ліцей"
    Установа банку: Львівське відділення Укрексімбанку
      Рахунок отримувача: 260030260560 МФО 325718
             ЗКПО 22360064
 
    ____________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса платника)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Вид платежу        ¦  Дата  ¦  Сума  ¦
¦----------------------------------------+-----------+-----------¦
¦  Благодійний внесок на проведення  ¦      ¦      ¦
¦     конкурсу "Левеня"       ¦      ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Касир                 Платник
 
 
              ПОВIДОМЛЕННЯ
 
           Благодійний фонд "Ліцей"
    Установа банку: Львівське відділення Укрексімбанку
      Рахунок отримувача: 260030260560 МФО 325718
             ЗКПО 22360064
    ___________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса платника)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦       Вид платежу        ¦  Дата  ¦  Сума  ¦
¦----------------------------------------+-----------+-----------¦
¦  Благодійний внесок на проведення  ¦      ¦      ¦
¦     конкурсу "Левеня"       ¦      ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Касир                 Платник
 
   ПРИМIТКА: Всі витрати на проведення конкурсу здійснюється за
рахунок благочинних внесків учасників. Розмір благочинного внеску
від 8,5 грн. за одного учасника.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка