Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про переоформлення рахунків клієнтів, відкритих у національних валютах країн - членів Європейського валютного союзу

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 469 від 14.11.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 листопада 2001 р.
                   за N 987/6178
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 77 ( z0317-08 ) від 27.03.2008 }
 
    Про переоформлення рахунків клієнтів, відкритих у
        національних валютах країн - членів
         Європейського валютного союзу
 
 
 
   У зв'язку з вилученням 1 січня 2002 року з безготівкового
обігу національних валют країн - членів Європейського валютного
союзу та з метою захисту інтересів клієнтів, а також відповідно до
статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) та Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93
N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю"   Правління   Національного   банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Уповноваженим банкам, клієнти яких до 10 грудня 2001 року
не  нададуть  їм  письмового розпорядження про закриття або
переоформлення власних рахунків, відкритих у національних валютах
країн  - членів Європейського валютного союзу відповідно до
Iнструкції про порядок відкриття та використання рахунків у
національній  та  іноземній  валюті,  затвердженої постановою
Правління Національного банку України  від  18.12.98  N  527
( z0819-98 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.12.98 за N 819/3259, у рахунки в євро, з 10 до 21 грудня 2001
року здійснити переоформлення всіх без винятку вищезазначених
рахунків, використовуючи зафіксований Європейським центральним
банком курс цих валют до євро.
   Про проведене переоформлення рахунків клієнти мають бути
проінформовані не пізніше ніж до 25 грудня 2001 року.
 
   2. Уважати чинними індивідуальні ліцензії на відкриття та
використання рахунків в іноземних банках,  що  дають  змогу
резидентам України використовувати за межами України рахунки в
національних валютах країн - членів Європейського валютного союзу,
які  видані  відповідно  до  Положення  про порядок надання
індивідуальних ліцензій на відкриття  юридичними  особами  -
резидентами України рахунків в іноземних банках, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 05.05.99
N 221 ( v0221500-99 ), та Положення про порядок надання фізичним
особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на відкриття
рахунків  за  межами України та розміщення на них валютних
цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 02.11.2000 N 431 ( z0839-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.11.2000 за N 839/5060, у зв'язку з
переоформленням іноземними банками цих рахунків у євро.
   Сальдо та ліміти,  зазначені  в  цих  ліцензіях,  мають
перераховуватися в євро за зафіксованим Європейським центральним
банком курсом національних валют країн - членів Європейського
валютного союзу до євро.
 
   3. Уважати  чинними  реєстраційні свідоцтва (додатки) та
індивідуальні ліцензії (додатки) Національного банку України на
залучення  резидентами  від  нерезидентів  кредитів, позик у
національних валютах країн - членів Європейського валютного союзу,
що  видані  відповідно  до Положення про порядок реєстрації
договорів, які передбачають  виконання  резидентами  боргових
зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів
кредитами, позиками в іноземній валюті, затвердженого постановою
Правління Національного  банку  України  від  22.12.99 N 602
( z0015-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.01.2000 за N 15/4236, у зв'язку з переоформленням іноземними
банками рахунків іноземних кредиторів у євро.
 
   4. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести
зміст  цієї  постанови  до  відома  територіальних управлінь
Національного банку  України  та  уповноважених  банків  для
керівництва в роботі.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко) та Департамент
валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
 
   6. Постанова  набирає  чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка