Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження режимів промислового рибальства в 2007 році

     ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             13.03.2007 N 13
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 березня 2007 р.
                   за N 248/13515
 
 
           Про затвердження режимів
        промислового рибальства в 2007 році
 
 
   Відповідно  до  Закону  України  "Про  тваринний світ"
( 2894-14 ), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і
здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 1996 року N 1192 ( 1192-96-п ), на підставі
рішення Науково-промислової ради Держкомрибгоспу (протокол від
31.01.2007 N 1) та з метою впорядкування організації промислового
рибальства в  Азово-Чорноморському  басейні  та  дніпровських
водосховищах Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Режим промислового рибальства в басейні Азовського моря
у 2007 році, що додається.
 
   1.2. Режим промислового рибальства в басейні Чорного моря у
2007 році, що додається ( z0249-07 ).
 
   1.3. Режим  промислового  рибальства  в  дніпровських
водосховищах у 2007 році, що додається ( z0250-07 ).
 
   2. Управлінню науки, квотування та  виробничої  політики
забезпечити  подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України і в 10-денний термін після державної
реєстрації надіслати його до Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України, Державної оперативної інспекції
охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та
регулювання рибальства, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         С.В.Сочнев
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони навколишнього
 природного середовища України             В.Г.Джарти
 
 Заступник Міністра аграрної
 політики України                  П.I.Вербицький
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомрибгоспу
                   України
                   13.03.2007 N 13
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 березня 2007 р.
                   за N 248/13515
 
 
               РЕЖИМ
    промислового рибальства в басейні Азовського моря
              у 2007 році
 
 
   1. Цей Режим розроблено відповідно до статей 25, 26, 34
Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Тимчасового
порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня
1996 року N 1192 ( 1192-96-п ), та на  підставі  рішення
Науково-промислової ради Держкомрибгоспу (протокол від 31.01.2007
N 1).
 
   2. Промисел  у басейні Азовського моря здійснюватиметься
відповідно до Тимчасових правил промислового рибальства в басейні
Азовського моря, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від
31 грудня 1999 року N 172 ( z0043-00 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 25 січня 2000 року за N 43/4264 (далі
- Правила рибальства), Режиму спеціального використання водних
живих ресурсів на акваторії гідрологічного заказника "Молочний
лиман", затвердженого наказом Мінекобезпеки України від 30 травня
1997 року N 82 ( z0432-97 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 24 вересня 1997 року за N 432/2236, а також цього
Режиму.
 
   3. Терміни початку й закінчення лову, встановлених Правилами
рибальства ( z0043-00 ) та цим Режимом, включають першу та останню
дати вказаних періодів промислу.
 
   4. Користувачі, судна яких  задіяні  на  промислі,  або
безпосередньо капітани рибопромислових та пошукових суден у період
промислу азовської хамси, тюльки та пелінгасу кошільними та
кільцевими неводами, бичків механізованими драгами щодоби, у
встановлений час повинні передавати Штабу путини інформацію про:
   - обсяги вилову риби;
   - райони лову;
   - прилов особин непромислового розміру (молоді);
   - прилов осетрових.
 
   5. Державне управління охорони, використання і відтворення
водних живих ресурсів та регулювання рибальства в Азовському морі
до 10 числа місяця, що настає за звітним, подає до Державної
екологічної  інспекції  Азовського  моря  та   Державної
Азово-Чорноморської екологічної інспекції звіти про фактичні улови
водних живих ресурсів користувачами в басейні Азовського моря. При
освоєнні 90% ліміту терміново інформує про це Державну екологічну
інспекцію Азовського моря  та  Азово-Чорноморську  екологічну
інспекцію.
 
   6. Промисловий вилов осетрових видів риб в басейні Азовського
моря забороняється. Заготівля плідників здійснюється у період
весняного промислу (ставними неводами), а також восени з 1 вересня
до 30 листопада з використанням 90 одиниць ставних неводів в
рахунок установлених для цього квот. Прилов судака та частикових
риб при здійсненні осінньої заготівлі осетрових обліковується в
рахунок промислових квот користувачів, які здійснюють заготівлю.
 
   7. Для запобігання загибелі молоді осетрових риб і з метою
збереження їх запасів забороняється промисловий лов:
   - пелінгаса зябровими сітками у 12-мильній прибережній зоні
від паралелі 46 град. 00 хв. північної широти до краю коси
   Обіточної; 
   - судака зябровими сітками в Азовському морі та Таганрозькій
затоці.
 
   8. Особини осетрових, які приловлюються на промислі, як
дорослі, так і молодь випускаються в море незалежно від їх
життєздатності. Особини осетрових, виловлені ставними неводами
протягом  періоду,  визначеного  пунктом  6  цього  Режиму,
використовуються для здійснення робіт із штучного відтворення і
повинні  передаватися  на  рибоводні  підприємства в рахунок
затверджених квот рибницьких підприємств або наукових установ.
Транспортування осетрових здійснює організація, яка має квоти на
вилов зазначених видів риб.
 
   9. Максимально допустимий прилов осетрових риб на промислі
тюльки кошільними неводами - 1 екземпляр на 1 тонну улову. В разі
підвищеного прилову осетрових судно повинно залишити даний район
промислу, повідомивши про це протягом доби Робочу групу з контролю
за вилученням водних живих (біологічних) ресурсів та оперативного
регулювання рибальства (Державне управління охорони, використання
і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства в
Азовському морі).
 
   10. Кількість сіток на промислі пелінгасу в Утлюкському
лимані  обмежується  2500  одиницями.  Розподіл  сіток  між
користувачами здійснює орган рибоохорони.
 
   11. Дозволяється  проведення  промислу  тюльки  уздовж
українського узбережжя в Таганрозькій затоці  дрібновічковими
ставними неводами в кількості 200 одиниць - з 15 березня до 15
червня.
 
   12. Дозволяється промисловий лов оселедця азово-донського в
районі Керченської протоки, обмеженому з півночі лінією "мис Хроні
- мис Ахілеон", одностінними сітками з мінімальним кроком вічка
26 мм у кількості 700 од., ставними неводами (з мінімальним кроком
вічка 20, 22, 24 відповідно у котлі, дворі та крилах) - з 1 січня
до 31 травня та з 1 жовтня до 31 грудня. Промисловий розмір
оселедця встановлюється 15 см. Прилов молоді оселедця обмежується
8% за перебирання за рахунком від загальної кількості риб в улові.
Розподіл сіток між користувачами здійснює орган рибоохорони за
письмовими заявами користувачів.
 
   13. Промисловий лов бичків
 
   13.1. Дозволяється ведення промислу бичків:
   - механізованими  драгами  в  Азовському  морі  вздовж
українського узбережжя від краю Бердянської коси до маяка острова
Бирючий на віддаленні від берега до 30 миль, на акваторії,
обмеженій на заході лінією "мис Зюк - маяк острова Бирючий", на
сході - лінією "край Бердянської коси - буй Єленінської банки (46
град. 35,7 хв. півн.ш., 37 град. 24,3 хв. східн.д.) -  буй
Желєзінської банки (46 град. 13,5 хв. півн.ш., 37 град. 25,0 хв.
східн.д.)", - з 15 серпня до 30 листопада. Загальна кількість
механізованих драг становить 28 одиниць. Розподіл їх на промислі
між користувачами здійснює комісія Держкомрибгоспу за письмовими
заявами користувачів водних живих ресурсів. Заяви необхідно подати
до Держкомрибгоспу до 1 липня поточного року;
   -  підйомними  пастками  у прибережній 1,5-км зоні від
с. Каменське до мису Хроні та у Керченській протоці - з 15 серпня
до 30 листопада;
   - ручними, напівмеханізованими драгами, волоками, ятерами
вздовж українського узбережжя Азовського моря від Керченської
протоки до краю Бердянської коси - з 15 серпня до 30 листопада;
   - каравками в Сиваші (додатково до дозволених Правилами
рибальства ( z0043-00 ) знарядь) - з 1 серпня до 31 жовтня;
   - ятерами в Обіточній затоці - з 1 березня до 30 квітня.
 
   13.2. Мінімальний розмір  допустимого  до  вилову  бичка
(промисловий розмір) - 10 см.
 
   13.3. Мінімально допустимий розмір вічка:
   - у бичкових драгах і волоках у матні та приводах - 18 мм, у
крилах - 20 мм;
   - у ставних неводах, каравках, ятерах, підйомних пастках для
лову бичків у котлі, бочці, дворі, крилах - 18 мм.
 
   13.4. Висота приводів бичкової драги повинна бути біля матні
не більше 2 м, висота крил біля клячів - не більше 1,4 м. Довжина
драги вимірюється по верхній підборі і повинна бути не більше
45 м. Матня повинна бути посаджена на нерозтяжні пожилини з
коефіцієнтом посадки - 0,71-0,97.
 
   14. Дозволяється ведення промислу глоси в Сиваші: сітками - з
1 липня до 31 грудня; ставними неводами, каравками і ятерами - з 1
вересня до 31 грудня.
 
   15. Дозволяється ручний збір штормових викидів зостери на
узбережжі та прибережній частині акваторії моря та лиманів без
зарахування до ліміту.
 
   16. Дозволяється промисел гамарид ручними сачками вздовж
українського узбережжя Азовського моря від мису Хроні до кордону з
Російською Федерацією, а також у затоці Сиваш та Утлюкському
лимані - з 15 травня до 30 вересня.
 
   17. Дозволяється промисел креветок:
   - волоками довжиною до 6 м з кроком вічка не менше 6,5 мм і
сачками у прибережній зоні Азовського моря від селища Валок до
краю Білосарайської коси та в Утлюкському лимані - з 1 січня до 15
травня і з 1 липня до 31 грудня;
   - волоками довжиною до 6 м з кроком вічка не менше 6,5 мм,
ятерами  з  кроком  вічка  6,5-10 мм, сачками, а також із
застосуванням кураю (або в'язанок сухих рослин) у затоці Сиваш - з
1 січня до 15 травня і з 1 липня до 31 грудня.
 
   18. Дозволяється промисел хірономід у водоймах Азовського
басейну, включаючи затоку Сиваш та Утлюкський лиман, мотильницями
(діаметром до 1 м), сачками (з капронового газу, діаметром до
0,6 м), рамками-ситами (площиною до 1 кв.м.) із застосуванням
знарядь для змутнення мулу (насоси або помпи потужністю не більше
45 куб.м/год. для подання повітря в товщу води), - з 1 січня до
31 травня та з 1 вересня до 31 грудня.
 
   19. На   акваторії   Молочного   лиману  дозволяється
науково-дослідний лов за відповідними програмами рибогосподарських
наукових установ щодо комплексних досліджень водних живих ресурсів
Молочного лиману, за винятком ділянок:
   а) акваторія частини Олександрівської затоки від діючого
гирла (Кирилівського) Молочного лиману на південному березі та від
мису Кубек (включно) на північному березі затоки у східному
напрямку на відстань 3,5 км;
   б) озеро  Молочне  та  акваторія,  що  прилягає  до
Олександрівської коси з боку Молочного лиману завширшки 150 м від
урізу води.
 
   20. З метою недопущення перелову встановленого ліміту на
вилов риби та інших водних живих ресурсів в басейні Азовського
моря водні живі ресурси можуть вилучатись, як прилов при різних
видах промислу в межах квот користувачів.
 
   21. У разі прилову водних живих об'єктів, що занесені до
Червоної  книги  України,  користувачі в терміновому порядку
повідомляють про такі випадки органи рибоохорони та Мінприроди,
такі об'єкти незалежно від їх стану випускаються в навколишнє
природне середовище. Якщо об'єктами прилову стали дельфіни, то у
разі їх поранення чи пошкодження разом з органами рибоохорони та
Мінприроди вирішується питання про доцільність і  можливість
надання  їм  допомоги.  Якщо надання допомоги непотрібне чи
неможливе, дельфіни негайно випускаються.
 
   22. Передбачений Правилами рибальства ( z0043-00 ) промисел
хамси кошільними неводами у передпроливній частині Азовського моря
починається з 1 жовтня.
 
   23. Дозволяється проведення промислу пелінгасу в  Сиваші
ставними неводами з 1 липня до 31 грудня.
 
   24. Висота сіток для промислу калкана повинна бути не більше
15 вічок і не більше 1,2 м по сторожку.
 
   25. Встановити промислову міру на рапану 7 см. Вимірювання
здійснюється аналогічно мідії. Особини рапани, що не досягли
промислового розміру, повинні випускатися у водойму.
 
 Голова Держкомрибгоспу                 С.В.Сочнев
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка