Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про здійснення заходів щодо погашення податкових векселів у судовому порядку

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         29.12.2007 N 26798/7/24-0117
 
 
   З метою застосування органами ДПС єдиної методики  щодо
здійснення  заходів по погашенню податкових векселів, термін
погашення яких минув, ДПАУ надає роз'яснення з цього питання.
 
   Відповідно до п. 1.16 ст. 1 Закону України від 03.04.97 р.
N 168/97 "Про  податок  на  додану  вартість" ( 168/97-ВР )
податковий вексель - це письмове безумовне грошове зобов'язання
платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у
порядку та терміни, визначені цим Законом, що  підтверджене
комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на
відстрочення сплати податку на додану вартість, що справляється
при імпорті товарів на митну територію України.
 
   Протест податкового векселя не здійснюється, сума, зазначена
у непогашеному векселі, розглядається як податкова заборгованість,
яка  погашається у порядку, передбаченому законодавством для
погашення податкового боргу.
 
   Податковий вексель  складається  на  суму  податкового
зобов'язання, тобто на суму ПДВ, яка нарахована в ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) і має бути сплачена при імпорті товарів на митну
територію України.
 
   Законом України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181), який є
спеціальним законом з питань оподаткування, визначено порядок
погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення щодо
узгодженої суми податкових зобов'язань.
 
   Примусове погашення  неузгодженої  суми податкового боргу
здійснюється відповідно до ст. 3 Закону N 2181 ( 2181-14 )
виключно за рішенням суду.
 
   Згідно з вексельним законодавством векселедавець і аваліст,
після настання терміну платежу по векселю і у разі відмови
векселедавцем від погашення такого векселя, несуть солідарну
відповідальність перед векселедержателем. Векселедержатель дістає
право  на  судове  задоволення своїх вимог за векселем від
зобов'язаних осіб.
 
   Нормами Закону N 2181 ( 2181-14 ) не передбачено порядку
визначення та узгодження податкових зобов'язань для поручителя
(аваліста) податкового векселя, який виступає банком-авалістом.
 
   Таким чином, для комерційного банку, який здійснює аваль,
непогашена вексельна сума не може вважатися узгодженою сумою його
податкового зобов'язання, а тому процедури погашення узгодженої
суми податкового  боргу,  передбачені нормами Закону N 2181
( 2181-14 ), на нього не поширюються.
 
   Враховуючи вищевикладене та з метою упорядкування питання
погашення податкових векселів, термін погашення яких минув, ДПАУ
зазначає, що стягнення боргу з аваліста за непогашеним податковим
векселем може бути здійснено тільки за рішенням суду.
 
 Заступник Голови                    О.Матвєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка