Законы Украины

Новости Партнеров
 

Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила. ДСП 3.3.1.038-99

Страница 4герметичні та мати автоматичні рівнеміри.
 
   10.2. Для  перекачування  смоли, пеку, бензолу та інших
продуктів (рідин) необхідно пристосовувати безсальникові насоси.
При застосуванні насосів інших типів сальники повинні мати знімні
укриття та місцеві відсмоктувачі, які забезпечують зручність
проведення ремонтних робіт.
 
   10.3. Відбір проб фракції смоли, пеку та інших хімічних
продуктів із устаткування повинні виконуватись способами, які
виключають  виділення  у  робочу  зону  шкідливих  речовин.
Пробовідбірні  крани  необхідно  забезпечувати   місцевими
відсмоктувачами, місткості для проб повинні бути герметичні.
 
   10.4. Кристалізатори, центрифуги, вакуум - фільтри, барабанні
охолоджувачі, конвеєри для розливу рідкого нафталіну повинні бути
обладнані укриттям з місцевими відсмоктувачами.
 
   10.5. Операції  з очищування місткостей та апаратів для
хімічних речовин повинні бути механізовані.
 
   10.6. Пари та аерозолі, які  виділяються  в  навколишнє
середовище, повинні бути повернені у технологічний процес.
 
   10.7. Дробарні та змішувальні агрегати, місця перевантаження
вугілля повинні бути забезпечені витяжною вентиляцією.
 
   10.8. Операції  з  підготовки  вугілля  для  коксування
(дроблення, сепарація, змішування, транспортування шихти) повинні
бути автоматизовані.
 
   10.9. Завантаження вугільної шихти та рідкого пеку в камеру
печі для коксування повинно бути автоматизовано і виконуватися
бездимним способом.
 
   10.10. Вугільні башти та завантажувальні вагони повинні бути
обладнані реєструючими засобами ваги та об'єму шихти.
 
   10.11. Бункери вугільних башт та завантажувальних вагонів
повинні бути забезпечені системами механічного завалювання.
 
   10.12. Вугільнозавантажувальні та дверснімаючі машини  на
коксових батареях повинні керуватися дистанційно.
 
   10.13. Режим подання пари або води для інжекції повинен
вмикатися перед завантаженням печі та вимикатися після закінчення
планерування та закриття планерного люка.
 
   10.14. Телескопічні течки вугільнозавантажувальних вагонів
повинні мати герметичне з'єднання з вугільнозавантажувальними
люками на період завантаження.
 
   10.15. Процеси змивання та уловлювання фусів повинні бути
механізовані.
 
   10.16. Завантажувальні люки, планерні та пічні двері, кришки
газозбірників повинні бути максимально ущільнені.
 
   10.17. Газовідвідні стояки коксових та пекококсових батарей
повинні бути обладнані механізованими зачиняюче-відчиняючими та
чистильними засобами.
 
   10.18. Прибирання  просипу  шихти та коксу, розбурювання
печей, а також чищення люків, стояків, рам печей,   дверей та
іншого обладнання повинно бути механізоване.
 
   10.19. Коксові та пекококсові батареї повинні мати пристрої,
що запобігають пиловидшенню при видачі коксу з пічної камери.
 
   10.20. Гасіння коксу повинно здійснюватися на установках
сухого гасіння коксу (УСГК) або очищеною водою. Гасіння коксу
фенольною водою забороняється.
 
   10.21. Сухе гасіння коксу за допомогою інертних газів повинно
бути автоматизованим.
 
   10.22. Контроль за навантаженням шихти у печі прожарювання та
розвантаження формованого коксу, за тиском коксового газу та
іншими  технологічними  параметрами  повинен  здійснюватися
автоматично з дистанційним керуванням.
 
   10.23. Процеси розвантажування вапна, приготування вапняного
молока,  видалення  шламу  з вапняних відстійників, а також
розвантажування фусів повинні бути механізовані.
 
   10.24. У цехах роданистого амонію та натрію транспортування
та завантаження сипких продуктів у місткості та кристалізатори, а
також пакування  готового  продукту  в  тару  повинно  бути
механізованим.
 
   10.25. У  цехах  очистки коксового газу від сірководню,
транспортування миш'якового ангідриду  зі  складу,  а  також
завантаження його у місткості з розчинниками повинно робитися
механізованим способом, що виключає можливість виділення пилу.
 
   10.26. Вакуум-фільтри для фільтрації  сірчаної  суспензії
повинні мати укриття та місцеву аспірацію.
 
   10.27. Бункери сірчаної пасти повинні бути обладнані місцевою
аспірацією.
 
   10.28. Приймальники та інші місткості для зберігання сірки,
відстійники та збірники конденсату повинні мати місцеву аспірацію.
 
   10.29. У  цехах,  що переробляють смолу, транспортування
вихідної смоли та її  фракцій,  а  також  завантаження  та
розвантаження хімічних продуктів повинні здійснюватися способами,
які запобігають виділенню в повітря пилу та шкідливих речовин.
 
   10.30. Кристалізатори фракцій смоли повинні мати укриття та
місцеву аспірацію.
 
   10.31. Відфуговування антраценової фракції слід здійснювати
безперервним способом в автоматизованих центрифугах.
 
   10.32. Автоматичні центрифуги  повинні  бути  укриті  та
обладнані місцевою витяжною вентиляцією.
 
   10.33. Миття фракцій смоли повинно здійснюватися у закритих
апаратах безперервної дії.
 
   10.34. Видалення та повернення у  виробництво  осаду  з
відстійників та освітлювачів повинні бути механізовані.
 
   10.35. У  цехах  кристалічного  нафталіну  операції  з
складування, дрібнення та завантаження у плавильник пресованого
нафталіну,  а  також  завантаження кристалічного нафталіну в
залізничні вагони повинні бути механізовані.
 
   10.36. Конвеєр для розливу рідкого нафталіну у форми та
барабанний охолоджувач повинні бути укриті та обладнані місцевою
витяжною вентиляцією.
 
   10.37. Подача брикетів нафталіну від розливних машин на склад
та  транспортування  мішків  з  нафталіном  від  барабанних
охолоджувачів повинні бути механізовані.
 
   10.38. У цехах збагачування антрацену повинні передбачатися
укриття  та  ж місцева аспірація на дільницях розвантаження
технічного антрацену, подачі його в і резервуари з плавителями, а
також сушіння та пакування готового продукту.
 
   10.39. У  цехах  фталевого ангідриду основні апарати та
обладнання необхідно встановлювати на відкритих площадках та
етажерках цеху.
 
   10.40. У цехах інден-кумаринових смол зливні тарілки апаратів
для збезводнювання, полімеризації та нейтралізації полімерних смол
повинні бути обладнані місцевою аспірацією.
 
   10.41. Операції  з  розливу,  охолодження та затарювання
кумаринової смоли повинні бути механізовані.
 
   10.42. Хлорид алюмінію повинен зберігатися в ізольованому
приміщенні в металевих герметичних місткостях.
 
   10.43. Транспортування  хлориду алюмінію в полімеризатори
повинно бути механізованим, а місце  завантаження  обладнане
місцевою витяжною вентиляцією.
 
   10.44. Прибирання приміщень вуглепідготовки, коксових цехів,
коксосортування, хімічних цехів, машин та обладнання повинно бути
механізовано  та  здійснюватися  централізовано  за допомогою
гідрозмиву або вакуумних відсмоктувальних засобів. Здувати пил за
допомогою стислого повітря забороняється.
 
   10.45. У цехах біохімічного очищення води процес подачі
ортофосфорної кислоти в аеротенки повинен бути механізований.
 
   10.46. Процес   відкачування   смолистої   води   з
масловідокремлювача в збірник смоли повинен бути автоматизований.
 
        11. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА АГЛОМЕРАТУ
           ТА ЗАЛIЗОРУДНИХ ОКОТИШIВ
 
   11.1. Агломераційні машини, грохоти, дробарки, живильники,
шихтоукладальники повинні постачатися заводами-виготовлювачами з
вбудованими місцевими відсмоктувачами.
 
   11.2. На дільниці агломераційної машини в зоні горна повинні
бути  передбачені  заходи  щодо захисту робітників від дії
інфрачервоної радіації.
 
   11.3. Транспортування  пилу  з   бункерів   колектора
агломераційної машини та від апарату технологічного газоочищення,
а також просипу з-під холостого ходу агломераційної стрічки
повинно здійснюватися мокрим способом або іншими: способами, що
виключають пилоутворення.
 
   11.4. Технологічний  процес  повинен  передбачати  видачу
охолодженого агломерату. При використанні продуву повітря через
шар агломерату з метою його охолодження повинні передбачатися
спеціальні заходи, що запобігають і надходженню пилу в навколишнє
середовище по всій довжині охолоджувача.
 
   11.5. Усі шихтові матеріали повинні зволожуватись або слід
використовувати  інші  засоби,  що  знижують  їх властивості
пилоутворення.
 
   11.6. При використанні підігрівання шихти поворотом барабани
первинного  змішування повинні бути максимально наближені до
грохотів, що виділяють поворот, а транспортери по усьому тракту
подачі  гарячого  повороту повинні мати мінімальну кількість
перевантажень.
 
   11.7. Пересувні скидальні візки повинні  бути  обладнані
укриттями, що охоплюють вузли завантаження та вивантаження і
місцевими відсмоктувачами.
 
   11.8. Грохоти для сортування залізовмісної частини шихти,
коксику та інших подрібнених матеріалів, а також агломерату та
окотишів, включаючи вузли завантаження та вивантаження, повинні
мати укриття, що аспіруються.
 
   11.9. Жолоби видачі агломерату та окотишів з машин повинні
виконуватись в закритих конструкціях, підключених до  систем
аспірації або укриття агломераційних (випалювальних) машин. Вузли
навантаження агломерату (окотишів) у вагони повинні бути обладнані
системами аспірації, що виключають виділення пилу в навколишнє
середовище.
 
        12. ВИМОГИ ДО ДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА
 
   12.1. Відділення шихтоподачі
   12.1.1. Вміст дрібних фракцій у матеріалах, які надходять у
відділення шихтоподачі, не повинен перевищувати верхніх меж,
передбачених технологічним регламентом.
   У процесі транспортування та перевантаження слід проводити
зволоження шихтових матеріалів до максимальних меж, допустимих
технологією.
   12.1.2. На доменних печах, які будуються та реконструюються,
шихтові матеріали зі складів та інших виробництв, розташованих на
проммайданчику  даного підприємства  (з фабрик агломерату і
окотишів та ін.), повинні подаватися у відділення шихтоподачі за
допомогою транспортерів або інших видів безперервного транспорту.
   В решті  випадків  для  доставки  матеріалів  необхідно
використовувати лише саморозвантажувальне транспортне обладнання
та забезпечити дистанційне керування їх розвантаженням,  яке
виключає виконання ручних операцій.
   12.1.3. При подачі шихтових матеріалів безперервними видами
транспорту  надбункерне  приміщення  повинно  бути укритим і
опалюваним. Управління завантаженням  бункерів  повинно  бути
автоматизоване з дистанційним контролем. Завантажувальні отвори
бункерів повинні бути оснащені аспіраційними укриттями з закритим
введенням шихтових матеріалів, яке запобігає виділенню пилу в
процесі завантаження.
   12.1.4. Бункери  повинні  бути  оснащені  автоматичними
рівнемірами,  зблокованими  з  розвантажувальними  пристроями
бункерів. Верхня межа шихтових матеріалів у бункері повинна в
процесі експлуатації постійно підтримуватись на рівні,  який
забезпечує висоту вільного падіння завантажуваних матеріалів не
більш 3,5 м. Повне випорожнення бункерів дозволяється лише при
зупинці їх для проведення ремонтно-налагоджувальних робіт.
   12.1.5. Підбункерні приміщення окремих доменних печей повинні
бути  ізольовані одне від одного для виключення протягів і
розповсюдження запиленого повітря.
   12.1.6. При конвеєрній шихтоподачі у підбункерному приміщенні
розвантажувальні частини бункерів,  віброгрохоти,  живильники,
вагові воронки, конвеєри шихтових матеріалів і транспортери виводу
відсіяного дріб'язку, а також вузли перевантажень ніж ними повинні
бути оснащені аспіраційними укриттями з приєднанням останніх до
централізованої системи витяжної вентиляції.
   12.1.7. При шихтоподачі вагон-вагами повинні передбачатися
заходи щодо локалізації виділення пилу при їх завантаженні з
бункерів і розвантаженні над скіповою ямою з очищенням повітря, що
видаляється, від пилу перед викидом у зовнішню атмосферу.
   12.1.8. Кабіни  вагон-вагів  повинні  бути  герметичні,
теплоізопьовані, отвори для спостереження повинні закриватися
світлопрозорими тепловідбивними  матеріалами (наприклад, склом
типу "Затос") та оснащенні подачею кондиціонованого повітря в
зону дихання машиніста.
   12.1.9. В надбункерних і підбункерних приміщеннях повинна
бути  забезпечена  примусова подача припливного повітря, яке
компенсує роботу витяжної вентиляції і  забезпечує  постійне
підтримання позитивної температури.
   12.1.10. Скіпова яма повинна бути ізольована від  інших
приміщень  шихтоподачі.  Конструкції  скіпів  і завантажуючих
пристроїв повинні виключати просипання  шихтових  матеріалів.
Постановні місця скіпів і завантажуючих лотків слід оснащати
аспіраційними укриттями.
   12.1.11. Видалення  отриманого  дріб'язку  з  відділення
шихтоподачі на інші виробництва, які розташовані на тому ж
проммайданчику,  повинно  здійснюватись  по галереях системою
транспортерів з мінімальною кількістю перевантажень.
   В інших  випадках  дріб'язок  повинен відвантажуватися в
транспортні засоби за допомогою телескопічних насадок змінного
перерізу  з  дистанційним  керуванням їх довжиною або інших
пристроїв, які виключають відкрите падіння пилових матеріалів і
забруднення навколишнього середовища.
 
   12.2. Піддоменник і ливарний двір
   12.2.1. Конструкція доменних печей повинна  забезпечувати
зручність обслуговування льоток, фурмених приладів, жолобів для
розливу чавуну та шлаку і  можливість  застосування  засобів
механізації горнових робіт.
   12.2.2. Всі операції щодо розбирання та набивання футлярів
чавунних льоток ломки скрапу, прибирання його, очищення ливарного
двору та залізничих шляхів подачі матеріалів і обладнання, по
огляду, ремонту канав і жолобів повинні бути механізовані.
   12.2.3. Над чавунними, шлаковими льотками, головною канавою
та над постановними місцями ковшів і шлакових чаш повинні бути
обладнані укриття з місцевою витяжною вентиляцією.
   12.2.4. Перехідні містки над чавунними і шлаковими канавами
та іншими гарячими поверхнями повинні бути теплоізольовані і мати
теплозахисними огородження з боків на висоту не менш 1 м.
   12.2.5. Для обслуговування носків чавунних і шлакових жолобів
по краям ливарного двору повинні бути обладнані майданчики з
теплозахисними екранами.
   12.2.6. Поблизу стін будинків ливарного двору слід улаштувати
вище рівня жолобів майданчики для проходу людей. Поблизу жолобів і
ковшів проходи повинні огороджуватись теплоізолюючими екранами.
   12.2.7. Керування мостовими кранами на  ливарних  дворах
повинно бути дистанційним.
   12.2.8. Видалення  футеровки,  забрудненої  радіоактивними
речовинами, слід проводити шляхом вирубки. Проведення підривних
робіт для розробки футеровки забороняється. Ліквідовану футеровку
сліп збирати в контейнери для радіоактивних відходів і відправляти
до спеціально відведеного місця сховища. При виконанні даних робіт
потрібно додержуватися вимог по радіаційній безпеці.
   12.2.9. Для контролю прогару та герметичності повітряних фурм
передбачається система автоматичного безперервного контролю.
   12.2.10. Випуск  пилу  та  його  транспортування  від
пилоуловлювачів повинні здійснюватися із застосуванням засобів,
які виключають забруднення навколишнього середовища.
   12.2.11. Керування повітряно-розвантажуючим клапаном "СНОРТ"
повітроводу  холодного  дуття повинно  бути  встановлено  у
приміщенні керування доменною піччю та на робочому майданчику
печі.
 
   12.3. Грануляційна установка
   12.3.1. Керування  кантовкою  шлакових  ковшів при зливі
доменних і сталеплавильних шлаків на шлакових відвалах  або
установках по виробництву шлакової продукції, шлакозбиральними
кранами на грануляційних установках і подачею води в грануляційні
апарати повинно бути дистанційним зі спеціальних постів.
   12.3.2. При безковшовому прибиранні шлаку жолоб повинен мати
теплоізольоване укриття.
   12.3.3. Установки грануляції шлаку повинні забезпечуватися
комплексом засобів щодо захисту-виробничого  і навколишнього
середовища від забруднення шкідливими речовинами.
 
        13. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВ ФЕРОСПЛАВIВ
 
   13.1. Великотоннажні  феросплави,  як  правило,  повинні
виплавлятися в плавильних корпусах, спеціалізованих на виплавку
одного виду феросплавів. В діючих цехах при виплавці різних
феросплавів в одному корпусі необхідно групувати їх за спільністю
виробничих аерозолей, які вони виділяють.
 
   13.2. Застосування тонкодисперсних шихтових матеріалів слід
обмежувати. Дрібнозернисті хромові та інші руди, там де це
припускається технологією, повинні використовуватися в окусюваному
вигляді.
 
   13.3. Пил, що уловлений очисними спорудами, перед поверненням
у виробництво повинен підлягати попередньому укрупненню.
 
   13.4 Контроль за рівнем сипучих матеріалів в  бункерах,
дозуванням і завантаженням шихтових матеріалів в піч повинен бути
автоматизований.
 
   13.5. Самозавантажувальні візки, які подають шихту в пічні
кишені, повинні бути оснащені аспіраційним укриттям.
 
   13.6. Пічні кишені повинні бути обладнані місцевою витяжкою
вентиляцією, яка забезпечить уловлення пічних газів і пилу під час
завантаження шихти.
 
   13.7. Сплави,  для  яких розроблена технологія плавки в
закритому режимі, повинні виплавлятися лише в закритих печах.
   Корпус та склепіння закритої печі повинні бути герметизовані.
Під склепінням печі повинен автоматично підтримуватися постійний
тиск.
 
   13.8. Керування режимом роботи феросплавних печей повинно
бути автоматизованим. Пост управління піччю повинен відповідати
вимогам 4.12 та 6.1.
 
   13.9. Система видалення колошникових газів з-під склепіння
закритої печі повинна запобігати забиванню газоходів возгонами.
При  необхідності  чищення  газоходів  повинно  проводитися
механізованим способом.
 
   13.10. Ручне завантаження коректуючих добавок шихти в печі не
дозволяється.
 
   13.11. Всі операції щодо обслуговування колотника діючих
відкритих печей (розрівнювання шихти, відбивка бортів печі та ін.)
повинні бути механізовані.
 
   13.12. Перепуск електродів повинен здійснюватися автоматично
або за допомогою дистанційного керування.
 
   13.13. Всі печі повинні бути обладнані місцевими витяжними
пристроями, які забезпечують видалення пічних газів як в період
плавки, так і під час випуску.
 
   13.14. На  рафінувальних  печах  витяжні  зонти  повинні
встановлюватися безпосередньо від борту печі. Для обслуговування
колошника в стінці зонта повинні передбачатися робочі прорізи,
обладнані  рухомими  дверцятами  з  автоматичними  системами
відкривання.
 
   13.15. На відкритих рудовідновних печах весь периметр печі
від нижньої кромки зонта  до борту шихти печі повинен бути
обладнаним тепловбирними екранами або завісами.
 
   13.16. У конструкції розвантажувальної машини повинен бути
передбачений  ефективний  захист  машиніста  від  теплового
опромінення.
 
   13.17. Зазори між  електродами  і  перекриттям  робочого
майданчика повинні бути надійно ущільнені.
 
   13.18. Доставка і завантаження електродної маси в кожухи
самоспікливих   електродів  повинна  бути  механізонана  та
автоматизована.
 
   13.19. Верхні  перерізи  кожухів самоспікливих електродів
повинні бути обладнані герметичним укриттям та аспіраційними
системами  періодичної дії. Нарощування кожухів самоспікливих
електродів і завантаження електродною масою можіть проводитися
лише за умови робота місцевої витяжної вентиляції.
 
   13.20. Нарощування  графітових  електродів  повинно  бути
механізовано.  Робочі місця електродників повинні мати зони дня
відпочинку з оптимальними умовами повітряного середовища.
 
   13.21. Використання  електродної  маси  для  футерування
льоточних жолобів не допускається.
 
   13.22. Вичерпування феровольфраму з ванни печей повинно бути
механізовано.
 
   13.23. Робоче  місце  горнового  повинно  бути обладнаноПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка