Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації та Департаментом стандартів, метрології та технічного нагляду Республіки Молдова про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації


               Угода
   між Державним комітетом України по стандартизації,
   метрології та сертифікації та Департаментом стандартів,
   метрології та технічного нагляду Республіки Молдова про
    співробітництво в галузі стандартизації, метрології
             та сертифікації
 
 
   Дата підписання:    07.07.1995
   Дата набуття чинності: 07.07.1995
 
   Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації та Департамент стандартів, метрології та технічного
нагляду Республіки  Молдова,  які  в  подальшому  іменуються
"Сторонами",
   з метою усунення технічних бар'єрів в економічних і торгових
взаєминах,
   прагнучи розвивати співробітництво в галузі стандартизації,
метрології та сертифікації, виходячи з принципів і норм, прийнятих
міжнародними організаціями,
   керуючись економічними інтересами обох Сторін, 
   уклали Угоду про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони  взаємно  визнають  чинні  державні  системи
стандартизації, забезпечення єдності вимірювань і сертифікації.
   Сторони:
   забезпечують  взаємоподання  нормативних  і  довідкових
документів зі стандартизації, метрології та сертифікації  за
узгодженими умовами;
   взаємно визнають результати державних випробувань, повірки,
калібрування, метрологічної атестації та затвердження типу засобів
вимірювань;
   взаємно визнають організації, що акредитують повірочні і
випробувальні лабораторії та центри, а також акредитовані ними
лабораторії та центри, які здійснюють повірку, випробування й
калібрування засобів вимірювань;
   визнають акредитовані органи з сертифікації,  випробувальні
лабораторії та центри іншої Сторони, видані ними сертифікати  і
знаки відповідності на продукцію, що взаємно  поставляється.
Відповідальність за безпеку продукції несе її виготовлювач, а за
достовірність сертифікатів відповідності - орган,  що  видав
сертифікат.
   Кожна з Сторін може застосовувати нормативні документи з
стандартизації, метрології та сертифікації іншої Сторони, якщо
їхні вимоги не суперечать установленому національним органом зі
стандартизації, метрології та сертифікації порядку згідно з чинним
законодавством держави.
 
               Стаття 2
 
   Сторони співпрацюватимуть на основі угод, протоколів  і
програм, що передбачають:
   сприяння в розробленні нормативних і методичних документів з
стандартизації, метрології та сертифікації;
   навчання та підвищення кваліфікації кадрів;
   створення, удосконалення і звіряння національних еталонів
одиниць фізичних величин і вихідних засобів вимірювань;
   створення і використання стандартних зразків  складу  і
властивостей речовин і матеріалів, а також стандартних довідкових
відомостей про фізичні константи й  властивості  речовин  і
матеріалів;
   подальше розвинення, удосконалення та гармонізацію державних
систем сертифікації;
   подальший розвиток  інформаційної  діяльності  в  галузі
стандартизації, метрології та сертифікації.
 
               Стаття 3
 
   Сторони взаємно сприятимуть вступу до міжнародних організацій
в галузі стандартизації, метрології та сертифікації, членом яких є
одна з Сторін, а також в роботі цих організацій.
 
               Стаття 4
 
   Сторони   забезпечують   конфіденційність   отримуваної
документації та інформації про роботи, що проводяться в межах цієї
Угоди, та про добуті науково-технічні результати, якщо Сторона,
яка їх передає, застерігає про їхню конфіденційність.
 
               Стаття 5
 
   Науково-технічна інформація, яка отримується однією з Сторін
в процесі співробітництва, може вільно нею використовуватися,
якщо інша Сторона не наголошувала на її конфіденційності. Ця
інформація може передаватися третій державі лише за  згодою
Сторони, яка її надала.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода не порушує права і зобов'язання, що виходять з
договорів, укладених Сторонами і їхніми організаціями з іншими
державами.
 
               Стаття 7
 
   Положення цієї Угоди в разі необхідності конкретизуються
додатковими угодами і (чи) протоколами, укладеними між Сторонами.
 
               Стаття 8
 
   Всі спірні питання, пов'язані із тлумаченням та виконанням
цієї Угоди, вирішуватимуться через  взаємні  консультації  і
переговори різних рівнів.
 
               Стаття 9
 
   Фінансування співробітництва буде здійснюватися на підставі
домовленості Сторін.
 
               Стаття 10
 
   Ця Угода укладається на невизначений термін і  набуває
чинності від дня її підписання.
   Кожна з Сторін може  денонсувати  цю  Угоду,  письмово
сповістивши іншу Сторону про свій намір.
   Дія Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання
іншою Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено в м.Києві  7  липня 1995 року в двох  дійсних
примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами,
причому всі тексти є рівноавтентичними.
 
 
 За Державний комітет       За Департамент стандартів,
 України по стандартизації,    метрології та технічного нагляду
 метрології та сертифікації    Республіки Молдова
 
  Ю.Д. Северінов             Д.I. Чімпоєш
    Голова             Генеральний директор
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка