Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік"

           З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
     Про внесення змін і доповнень до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 1995 рік"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 45, ст.337 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР N 477/95-ВР від 15.12.95,
   ВВР, 1995, N 45, ст.338 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Виходячи з підсумків роботи галузей народного господарства і
виконання Державного бюджету України за 9 місяців поточного року
внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995
рік" ( 126/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N
16, ст.111, N 30, ст. 230) такі зміни і доповнення:
 
   1. Статтю 1 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1995 рік з
урахуванням підсумків його виконання за 9 місяців 1995 року по
доходах у сумі 1 441 126 618,5 млн. карбованців, по видатках -
1 772 693 593,4 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту -
331 566 974,9 млн. карбованців.
   Джерелами покриття дефіциту  Державного  бюджету  України
визначити кредити Національного банку України - 244 000 000 млн.
карбованців, зовнішні джерела фінансування - 87 566 974,9 млн.
карбованців".
 
   2. Збільшити надходження доходів Державного бюджету України
на 1995 рік на 63 427 615 млн. карбованців, у тому числі:
 
   Податок на прибуток підприємств        32 920 400
 
   Прибутковий податок з громадян         10 068 400
 
   Плата за спеціальне використання надр
   при видобуванні корисних копалин         294 715
 
   Надходження коштів від реалізації
   військового майна               2 500 000
 
   Надходження до Державного
   інноваційного фонду                944 100
 
   Надходження до Фонду розвитку
   паливно-енергетичного комплексу        16 700 000
 
   3. Зменшити надходження доходів Державного бюджету України на
1995 рік на 125 000 000 млн. карбованців, у тому числі:
 
   Рентна плата за нафту і природний газ, що
   видобуваються в Україні, та різниця в цінах
   на природний газ                75 000 000
 
   Надходження до стабілізаційного фонду
   паливно-енергетичного комплексу        50 000 000
 
   4. Збільшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік
на 27 594 500 млн. карбованців, у тому числі:
 
   Соціальний захист населення          1 500 000
     з них за рахунок Фонду розвитку
     паливно-енергетичного комплексу      1 500 000
 
   Фінансування науки                944 100
     з них видатки Державного
     інноваційного фонду             944 100
 
   Народне господарство - разом          3 950 400
     з них:
 
     - проведення заходів з водного
      господарства              3 000 000
 
     - охорона та відтворення рибних
      запасів                  100 000
 
     - проведення земельної реформи та
      землевпорядкування             50 000
 
     - фінансова допомога і часткова сплата
      процентів по виданих кредитах селянським
      (фермерським) господарствам        600 000
 
     - інші видатки по народному господарству  200 400
 
   Iнші видатки Державного бюджету України    6 000 000
 
     у тому числі погашення заборгованості
     1994 року щодо різниці в цінах на газ,
     реалізований населенню          6 000 000
 
   Видатки, здійснювані за рахунок Фонду
   розвитку паливно-енергетичного комплексу   15 200 000
 
   5. Зменшити видатки Державного бюджету України на 1995 рік на
115 280 000 млн. карбованців, у тому числі:
 
   Соціальний захист населення          5 000 000
     з них за рахунок стабілізаційного
     фонду паливно-енергетичного комплексу   5 000 000
 
   Фінансування соціально-культурних
   закладів і установ              24 650 000
        з них:
     освіти                  12 000 000
     культури                 3 500 000
     охорони здоров'я             8 000 000
     фізичної культури та молодіжних
     заходів                  1 000 000
     видатків на здійснення заходів
     щодо відзначення 50-річчя Перемоги
     у Великій Вітчизняній війні         150 000
 
   Державні капітальні вкладення         20 000 000
 
   Народне господарство - разом           930 000
        з них:
     часткове відшкодування вартості
     племінної худоби              630 000
 
     відшкодування витрат з оплати
     сортових надбавок на елітне насіння     300 000
 
   Видатки, здійснювані за рахунок
   стабілізаційного фонду паливно-
   енергетичного комплексу            45 000 000
 
   Охорона навколишнього природного
   середовища                   2 000 000
 
   Правоохоронні, митні органи,
   податкова служба                2 000 000
        з них:
     митні органи               1 000 000
     місцеві державні податкові
     інспекції                 1 000 000
 
   Утримання органів законодавчої,
   виконавчої та судової влади           500 000
     з них судової влади             500 000
 
   Зовнішньополітична діяльність         15 200 000
        з них:
     внески до міжнародних організацій,
     членом яких є Україна          10 000 000
 
     утримання дипломатичних представ-
     ництв України за кордоном         5 000 000
 
     видатки на короткотермінові відрядження
     за кордон відповідальних працівників
     органів державної виконавчої влади та
     інші неторговельні витрати         200 000
 
   6. Передбачити видатки Пенсійного фонду України у  сумі
434 347 000 млн. карбованців, з них 10 000 000 млн. карбованців
для запровадження доплат окремим групам пенсіонерів до межі
малозабезпеченості.
 
   7. Залучити до Державного бюджету України 100 відсотків
залишків нерозподілених коштів в іноземній валюті Позабюджетного
державного фонду приватизації за станом на 1 листопада 1995 року.
 
   8. Статтю 37 викласти в такій редакції:
   "Стаття 37. Створити Фонд розвитку  паливно-енергетичного
комплексу ( 675-95-п ) та включити до складу доходів і видатків
Державного бюджету України кошти цього Фонду.
   Встановити, що  до  Фонду  розвитку паливно-енергетичного
комплексу зараховуються:
   - відрахування у розмірі 15 відсотків від вартості обсягу
реалізації бензину та дизельного палива в роздрібній торговельній
мережі;
   - відрахування у розмірі 5 відсотків від обсягу реалізації
метизів та реалізації на експорт металобрухту, карбаміду та аміаку
(з віднесенням їх  на  собівартість  продукції)  підприємств
металургійної  та  хімічної промисловості незалежно від форм
власності;
   - частини сум ввізного мита на продукти нафтопереробки і
вугілля кам'яне у розмірах, визначених  Кабінетом  Міністрів
України. Порядок сплати обов'язкових платежів, передбачених цією
статтею,  визначається  Положенням  про  Фонд   розвитку
паливно-енергетичного  комплексу, яке затверджується Кабінетом
Міністрів України".
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 грудня 1995 року
     N 476/95-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.71387
EUR30.24277
RUB0.41406
PLN7.06673
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка